ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Budowa zaplecza sportowo-sanitarnego przy ul. Zawada - Sportowa w ramach „Zielonogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 r.”

Status: ogłoszony

Tryb: tryb podstawowy

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Prezydent Miasta Zielona Góra

Finansowanie: Finansowany ze środków własnych

Nr UZP: 2022/BZP 00260064/01

Termin składania ofert / wniosków: 2022-08-04 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-08-04 12:00:00

Ogłoszono dnia: 2022-07-18 przez

Załączniki