ˆ

Wyniki innych postępowań

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-10-15
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie Miasta Zielona Góra w okresie 01.12.2021 r. do 30.11.2024 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (PDF, 104.7 KiB)
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - po zmianie (1) (PDF, 54.8 KiB)
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - po zmianie (2) (PDF, 108.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-12-18
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Miasta Zielona Góra
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (PDF, 100.7 KiB)
 • informacja o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 104.2 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 108.1 KiB)
 • informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 104.1 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-12-04
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego do budynku przy ul. Zawada-Szkolna 18 w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 46.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 129.9 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-10-23
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4412F – ul. Energetyków na odcinku od km 0+033,60 do km 0+359,60 w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 154 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 143.8 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-09-25
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa nawierzchni na skateparku w Parku Tysiąclecia
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 46.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 41.8 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-07-03
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej obsługiwanych przez Urząd Miasta Zielona Góra w okresie od dnia zawarcia umowy na czas nieokreślony
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 49.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 43.8 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-02-22
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Obsługa systemu wypożyczalni rowerów na terenie Miasta Zielona Góra
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O DOBROWOLNEJ PRZEJRZYSTOŚCI EX ANTE (PDF, 42.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 86.5 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2018-10-24
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Obsługa systemu wypożyczalni rowerów na terenie Miasta Zielona Góra.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (PDF, 40.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 40.1 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2018-10-11
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie Miasta Zielona Góra w okresie 01.12. 2018 r. – 30.11. 2021 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (PDF, 45.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 46.6 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2018-10-01
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa prawoskrętu z pl. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w ul. Plac Jana Matejki w Zielonej Górze w ramach zadania pn. Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 96.8 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 96.5 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2018-08-06
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do nowopowstałego budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza - zadanie nr 4 - sprzęt audiowizualny, komputerowy i fotograficzny.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (PDF, 60.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 51.7 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2018-01-31
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Miasta Zielona Góra
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (PDF, 124.3 KiB)
 • informacja o zamiarze zawarcia umowy wynikająca z art. 67 ust. 11 ustawy pzp (PDF, 123.4 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 120.8 KiB)
 • informacja o udzieleniu zamówienia wynikająca z art. 67 ust. 13 ustawy pzp (PDF, 121 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2017-09-29
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do nowopowstałego budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza - Zadanie IV – Sprzęt audiowizualny, komputerowy i fotograficzny i Zadanie V - Sprzęt techniczny i konserwatorów.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (PDF, 63.4 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 63.4 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2017-09-29
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do nowopowstałego budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza - Zadanie X - aula i XI – studio piosenki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (PDF, 62.7 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 62.9 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2016-04-20
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Adaptacja budynku przy ul. Okulickiego 41 na Centrum Działań Kreatywnych - zamówienie dodatkowe.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 48.4 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 36.9 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2016-04-15
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie na rzecz Zamawiającego i jednostek mu podległych usług doradczych (konsultingowych) w zakresie gospodarowania energią elektryczną w okresie od dnia 07.10.2016 r. do dnia 31.12.2018 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 44.5 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 41.7 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2016-04-07
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie zamówienia uzupełniającego dla zadania pn. „Utrzymanie bieżące kanalizacji deszczowej”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 38.1 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 37.7 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2016-03-31
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Odnowienie oznakowania poziomego w pasach drogowych ulic, dla których funkcję zarządcy drogi pełni Prezydent Miasta Zielona Góra w ramach zadania „Roboty w zakresie oznakowania dróg” – zamówienie uzupełniające.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 38.2 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 37.2 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2016-03-11
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Zamówienie uzupełniające pn. Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg – rejon I Północny
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 41.1 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 38 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2016-03-10
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Zamówienie uzupełniające pn. Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg – rejon III Wschodni
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 41.2 KiB)
 • informacja o zawrciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 38 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji