ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
1. Przebudowa drogi gminnej nr 007205F ul. Racula – Z. I. Solarzów ETAP 3 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula”.2.„Wymiana sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE o średnicy de 63mm długości 176,0mb wraz z przyłączami de 25mm w ul. Racula – Z.I. Solarzów” w Zielonej Górze
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 88.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 379.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1- wersja edytowalna (DOC, 205 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ (PDF, 176.3 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 79 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 38.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 357.1 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 46.2 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-06-04
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Uspokojenie ruchu samochodowego na Osiedlu Przyjaźni
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 83.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 428.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1 - wersja edytowalna (DOC, 147.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 28.9 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 222 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 31 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-05-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ekranów akustycznych przy ul. Trasa Pólnocna
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6.1 MiB)
 • SIWZ (PDF, 329.1 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • zAŁ. NR i.1,I.2,II.1,III.1,III.2 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 102 KiB)
 • Informacja (PDF, 22.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 268.2 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 31.3 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-05-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rekonstrukcja pomnika Winiarki Emmy
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 83.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 352.8 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, Ii.1- wersja edytowalna (DOC, 198 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 13.3 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 30.7 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-05-21
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze – Las Nadodrzański” Zielona Góra, sołectwo Krępa, teren działki nr 21, 22; obręb 0058
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 84.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 586.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 68.9 KiB)
 • Załącznik 1.5 do SIWZ - PFU (ZIP, 24.2 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 335 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 79.9 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-05-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Krępa- Sportowa w Zielonej Górze” w ramach zadania „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Krępa”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 85.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 601.9 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 68.3 KiB)
 • Załacznik I.5 do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 29.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 285.6 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 89.1 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-05-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Przebudowa dróg w ciągu ulic: Drzonków- Modrzewiowa, Drzonków-Zmienna w Zielonej Górze” w ramach zadania „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Drzonków”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 84.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 603 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 67.9 KiB)
 • Załacznik I.5. do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 177.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 282 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 89 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-04-29
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Edukacyjnym nr 3 w Zielonej Górze w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 151.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 487.2 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 67.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 27.3 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 64.6 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 38.7 KiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 36.9 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 268.4 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 38.5 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-04-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku przy ul. Botanicznej 56 w Zielonej Górze w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 153.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 472.1 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 81.8 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 26.5 MiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 39.3 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 65.3 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 41.5 KiB)
 • załącznik nr I.3 - I.4 do SIWZ - po zmianie (PDF, 184.3 KiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 275 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 41.3 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 39.4 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-02-12
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa drogi ul. Jaśminowa i Kalinowa”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 934.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 409.9 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ edytowalne - Nr I.1, I.2, II.1 (DOCX, 87.4 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 40.1 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 45.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 527.2 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 32.5 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2019-12-06
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynku Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej PROMYK – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz mieszkania chronione w Zielonej Górze
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 155.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 488 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 113.2 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ (ZIP, 94.1 MiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 62.2 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 61 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 54.8 KiB)
 • pytania (2,4) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 62.5 KiB)
 • pytania (3) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 61.6 KiB)
 • zmiana (2) SIWZ (PDF, 52.2 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ - uzupełnienie (ZIP, 79.7 MiB)
 • pytania (5) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 51.7 KiB)
 • zmiana (3) SIWZ (PDF, 50.7 KiB)
 • 56KS0201_Rzut fundamentów - po zmianie (PDF, 641.4 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 425.1 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 53.8 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2019-11-14
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi powiatowej nr 1175F na odcinku od remizy strażackiej w kierunku drogi S3 w ramach zadania inwestycyjnego : Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Sucha.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6.2 MiB)
 • SIWZ (PDF, 424.3 KiB)
 • Zał.nr.I.1,I.2,II.1,III.1,III.2 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 103.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ - dokumentacja (ZIP, 489 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 242 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 461.8 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 39.4 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2019-10-11
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Drzonków
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 265.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 491.2 KiB)
 • Załączniki nr.I.1,I.2,II.1,III.1,III.2 do SIWZ wer. edyt. (DOC, 103 KiB)
 • Załączniknr I.5. do SIWZ (ZIP, 351.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 511.2 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 35 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2019-09-12
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa chodnika szer.1,20 na ul. Królewny Śnieżki i Bolka i Lolka + wymiana płyt ażurowych na w/w ulicy.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 901 KiB)
 • SIWZ (PDF, 391.4 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.1a, I.2, II.1, III.1., III.2 (DOC, 206.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 4.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 365 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 32.1 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2019-07-26
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa nawierzchni na skateparku w Parku Tysiąclecia
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogloszenie o zamówieniu (PDF, 142 KiB)
 • SIWZ (PDF, 428.1 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 65.1 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 2.9 MiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 36.4 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2019-07-25
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odwilgocenie Domu Samotnej Matki
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 272 KiB)
 • SIWZ (PDF, 374.5 KiB)
 • Zał. nr I.5 do SIWZ (ZIP, 18.9 MiB)
 • Zał. nr. I.1,I.2,II.1,III.1,III.2 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 102 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 340 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 32.7 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2019-07-24
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa chodnika szer.1,20 na ul. Królewny Śnieżki i Bolka i Lolka + wymiana płyt ażurowych na w/w ulicy.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 881.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 379.5 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - nr I.1, I.1a, I.2, II.1,III.1, III.2 (DOC, 208.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 4.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 391.5 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 32.5 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2019-05-29
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ośrodka zdrowia przy ul. Ochla-Topolowa w Zielonej Górze dz. nr ewid.402/6 obręb 47
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 281.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 435.7 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ - dokumentacja (ZIP, 108.5 MiB)
 • Zał. nr I.1,I.2,II.1,III.1-III.4 wer.edyt. (DOC, 124.5 KiB)
 • dpowiedź na pytania do SIWZ (PDF, 36.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 303.7 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 45.4 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2019-05-16
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 135.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 7.9 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,II.1,III.1-III.5- wersja edytowalna (DOC, 201 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (JEDZ-ESPD) (ZIP, 87.2 KiB)
 • Instrukacja wypełniania i składania JEDZ według UZP (PDF, 905.1 KiB)
 • Załącznik nr I.1A do SIWZ (klucz publiczny) (ZIP, 1.1 KiB)
 • Ogłoszenie- po zmianie (1) przekazane do publikacji w DZ.URZ.UE (PDF, 80.4 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (1) (PDF, 35.9 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ - po zmianie (1) (PDF, 74.9 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 58.5 KiB)
 • Ogłoszenie- po zmianie (1) opublikowane w DZ.URZ.UE (PDF, 57.4 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 36 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2019-03-27
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dokończenie zadania pn.: Zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku wodnego Myszka – Gęśnik na cele parku miejskiego Park Odkrywców w Zielonej Górze w ramach zadania pn. Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 131.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 511.9 KiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 1.4 MiB)
 • załącznik nr I.1.A. do SIWZ (ZIP, 1.1 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (ZIP, 88 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 926.8 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ (ZIP, 437 MiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 92.6 KiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 97.2 KiB)
 • pytania (2) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 727.8 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu opublikowane 23.04.2019 r. w DZ.U.U.E (PDF, 68 KiB)
 • zmiana (2) SIWZ (PDF, 92.4 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ - kosztorys ofertowy - po zmianie (PDF, 124.1 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ - uzupełnienie (ZIP, 4.8 MiB)
 • pytania (3-4) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 144.1 KiB)
 • zmiana (3) SIWZ (PDF, 92.6 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (2) ogłoszenia o zamówieniu opublikowane 29.04.2019 r. w DZ.U.U.E (PDF, 68.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 358.8 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 93.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji