ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-07-21
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi w ciągu ul. Tęczowej w ramach zadania pn. „Budowa dróg wewnętrznych na Chynowie”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 84.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 517.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 70.2 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ- dokumentacja projektowa (ZIP, 37.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 404.3 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-07-16
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-31 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup laptopów do szkół (w ramach projektu Świat nauki - nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego)
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 122.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 492.2 KiB)
 • załącznik nr I.1.A do SIWZ (ZIP, 1 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (ZIP, 83.9 KiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 107.7 KiB)
 • załączniki nr 3-5 do umowy (ZIP, 131.8 KiB)
 • uzasadnienie skrócenia terminu składania ofert (PDF, 74.2 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 926.8 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 57.9 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ - po zmianie (PDF, 87.5 KiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 62.9 KiB)
 • pytania (2) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 64.6 KiB)
 • pytania (3) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 67.4 KiB)
 • pytania (4) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 69.1 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 437.7 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-07-15
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rekonstrukcja pomnika Winiarki Emmy
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 83.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 348.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1 - wersja edytowalna (DOC, 198.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 13.4 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 248.3 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-07-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi wojewódzkiej nr 280 (ul. Zjednoczenia) w Zielonej Górze na odcinku od ronda PCK do wiaduktu nad linią kolejową w ramach zadania inwestycyjnego Remont drogi wojewódzkiej nr 280 (ul. Zjednoczenia) w tym wiadukt
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 154.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 439.8 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 67.6 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 35.8 MiB)
 • załącznik nr I.5.A do SIWZ (ZIP, 48 KiB)
 • informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (nr 1 i 2) (PDF, 40 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 307.8 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-07-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie dekoracji świetlnej na czas trwania Świąt Bożego Narodzenia. Remonty elementów świetlnych i uzupełniających, części naprawcze i serwisowe”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 86 KiB)
 • SIWZ (PDF, 464.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 69.3 KiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w okresie trwania pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 250.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofercie (PDF, 83.7 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-07-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Zielona Góra.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 132.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 442.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ wersja edytowalna - NR I.1, I.1.b, II.1, III.1, III.2, III.3. (DOC, 206.5 KiB)
 • Załącznik nr I.1.a do SIWZ (ZIP, 1.1 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (ZIP, 83.1 KiB)
 • Instrukcja wypelniania JEDZ wg UZP (PDF, 946 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 257.7 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-07-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi ul. Drzonków – Przytulna w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Drzonków
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 463.7 KiB)
 • Zał.nr I.1,I.2,II.1 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 86.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 347.4 MiB)
 • Informacja (PDF, 24.3 KiB)
 • Odpowiedź na pytania (PDF, 34.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 464.9 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-06-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ul. Przylep – Hetmańska, ul. Przylep-Winna w Zielonej Górze w ramach zadania inwestycyjnego Budowa i przebudowa dróg gminnych w Sołectwie Przylep, Budowa ul. Przylep – Podgórna, ul. Przylep-Spokojna, ul. Przylep-Strażacka w Zielonej Górze w ramach zadania inwestycyjnego Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Sołectwie Przylep
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 158.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 600.2 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 71.2 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 240.6 MiB)
 • informacja ne temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 24.3 KiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 37.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 1 MiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - zadanie 1, 4, 5 (PDF, 53.9 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - zadanie 2, 3 (PDF, 137.3 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-06-26
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-14 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi ul. Lotników w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 401 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,I.2,II.1 (DOC, 78 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 31.3 MiB)
 • Informacja (PDF, 24.3 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ po zmianie (ZIP, 31.4 MiB)
 • Odpowiedż na zapytanie (PDF, 359 KiB)
 • Odpowiedż na zapytanie(2) (PDF, 32.8 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytanie(3) do SIWZ (PDF, 125.7 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie(4) do SIWZ (PDF, 38 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 444.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 96.1 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-06-26
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4412F – ul. Energetyków na odcinku od km 0+033,60 do km 0+359,60 w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 150.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 424.7 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 67.7 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 297.3 MiB)
 • załącznik nr I.5.A do SIWZ (ZIP, 14.2 KiB)
 • informacja o sposobie składania ofert w okresie pandemii (PDF, 24.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 233.9 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 41.7 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2020-06-26
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku przy ul. Botanicznej 56 w Zielonej Górze w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 153.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 462.8 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 69.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 25 MiB)
 • informacja o sposobie składania ofert w okresie pandemii (PDF, 24.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 400.5 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 42.6 KiB)
 • Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 114.9 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2020-06-23
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi powiatowej nr 1175F na odcinku od remizy strażackiej w kierunku drogi S3 w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Sucha”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 943.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2 MiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1. (DOCX, 86.8 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 350.1 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 24.3 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi 1 (PDF, 452.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 447.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 36.5 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2020-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
1. Przebudowa drogi gminnej nr 007205F ul. Racula – Z. I. Solarzów ETAP 3 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula”.2.„Wymiana sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE o średnicy de 63mm długości 176,0mb wraz z przyłączami de 25mm w ul. Racula – Z.I. Solarzów” w Zielonej Górze
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 88.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 379.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1- wersja edytowalna (DOC, 205 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ (PDF, 176.3 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 79 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 38.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 357.1 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 46.2 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2020-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rewitalizacja dzielnicy Przylep – etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 141.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 382 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 66.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 6.5 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 24.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 235.8 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 33.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 52.7 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2020-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-01 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 007209F ul. Stożne w Zielonej Górze Etap I” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Jany”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 870.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 335.2 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1. (DOC, 158.5 KiB)
 • Załącznik Nr I.5 do SIWZ (ZIP, 33.4 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 24.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 228.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 33.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 46.2 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2020-06-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją dwóch zadań inwestycyjnych: „Budowa ścieżek rowerowych w ul. Poznańskiej wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Trasa Północna – Sulechowska – Poznańska w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - Etap II" oraz „Budowa ścieżki rowerowej w ul. Emilii Plater wraz z budową skrzyżowania ulicy Kożuchowskiej i Emilii Plater w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - Etap II".
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 80.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 727.7 KiB)
 • załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 116.3 KiB)
 • załącznik I.5 do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 710.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 520 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 102.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 55.1 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2020-06-05
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa drogi ul. Przylep – Leszczynowa w ramach zadania inwestycyjnego : Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Sołectwie Przylep
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 385.2 KiB)
 • Załączniki nr I.1,I.2,II.1 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 84.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 15.8 MiB)
 • Informacja (PDF, 24.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 362.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 33.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy (PDF, 937.9 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2020-06-04
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Uspokojenie ruchu samochodowego na Osiedlu Przyjaźni
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 83.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 428.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1 - wersja edytowalna (DOC, 147.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 28.9 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 222 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 31 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2020-06-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Przebudowa dróg w ciągu ulic: Drzonków-Modrzewiowa, Drzonków-Zmienna w Zielonej Górze” w ramach zadania „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Drzonków”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 86.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 601.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 69.3 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ - dokumentacja projaktowa (ZIP, 177.9 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 280.7 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 90.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 52.5 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2020-06-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Krępa-Sportowa w Zielonej Górze” w ramach zadania „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Krępa”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 86.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 601.6 KiB)
 • załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 70.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 29.4 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 495.2 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 93.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 45.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji