ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-03-08
Data rozstrzygnięcia
2023-03-17
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy termomodernizacji budynku V Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze ul. Zachodnia 63 w ramach zadania: „Termomodernizacja budynku V Liceum Ogólnokształcącego”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2023-02-17
Data rozstrzygnięcia
2023-03-06
Tytuł zamówienia publicznego
Rekonstrukcja pomnika Winiarki Emmy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2023-02-17
Data rozstrzygnięcia
2023-02-28
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup papieru do urządzeń drukujących
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2023-02-14
Data rozstrzygnięcia
2023-03-02
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa świetlicy zajęciowej z częścią warsztatową dla dzieci i młodzieży uprawiającej sport speedrowerowy.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2023-02-06
Data rozstrzygnięcia
2023-02-21
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Nowojędrzychowskiej w ramach zadania pn. "Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra-etapII"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2023-02-06
Data rozstrzygnięcia
2023-02-21
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku V Liceum Ogólnokształcącego im. K. Kieślowskiego w Zielonej Górze ul. Zachodnia 63 w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynku V Liceum Ogólnokształcącego”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2023-02-02
Data rozstrzygnięcia
2023-02-20
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa elementów małej architektury na terenie Doliny Gęśnika
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2023-01-24
Data rozstrzygnięcia
2023-01-17
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem Otago
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-12-15
Data rozstrzygnięcia
2023-01-12
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja muru oporowego oraz likwidacja budynku szatni na Kaczym Dole na działce nr ewid. 166 przy ul. Okulickiego i modernizacja muru oporowego na działce nr ewid. 7/16 przy ul. Długiej.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 45.7 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-12-09
Data rozstrzygnięcia
2022-12-27
Tytuł zamówienia publicznego
„Serwisowanie i konserwacja parkometrów oraz zakupy usług pozostałych dla funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Zielonej Górze”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie zad. 1 i 2 (PDF, 116.4 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2022-12-08
Data rozstrzygnięcia
2023-01-23
Tytuł zamówienia publicznego
„Opracowanie koncepcji przebudowy infrastruktury kolejowej w ramach projektu pn.: "Szybka Kolej Aglomeracyjna Lubuskiego Trójmiasta”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystnijeszej oferty (PDF, 149 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2022-12-08
Data rozstrzygnięcia
2022-12-23
Tytuł zamówienia publicznego
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa odcinka drogi gminnej nr 007206F w sołectwie Ługowo w ramach zadania Budowa i przebudowa dróg gminnych w Sołectwie Ługowo”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 51 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2022-12-08
Data rozstrzygnięcia
2022-12-21
Tytuł zamówienia publicznego
Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dla uczestników polsko-niemieckiego projektu pn. Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 63.1 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2022-12-08
Data rozstrzygnięcia
2022-12-30
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa promocyjna polegająca na składzie, opracowaniu graficznym i wydruku tygodnika Łącznik Zielonogórski
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 45.7 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2022-12-01
Data rozstrzygnięcia
2023-01-03
Tytuł zamówienia publicznego
Ochrona fizyczna mienia i osób, monitorowanie systemów alarmowych w obiektach Urzędu Miasta Zielona Góra w 2023 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 110.7 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2022-12-01
Data rozstrzygnięcia
2022-12-19
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie i parkowanie pojazdów.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 42.1 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2022-11-30
Data rozstrzygnięcia
2022-12-19
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i wykonanie tablic rejestracyjnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 41.4 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2022-11-30
Data rozstrzygnięcia
2022-12-29
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa kompleksowego sprzątania powierzchni biurowych i pomieszczeń dodatkowych w obiektach Urzędu Miasta Zielona Góra oraz w budynkach będących przedmiotem najmu w 2023 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystnijeszej oferty (PDF, 117.3 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2022-11-29
Data rozstrzygnięcia
2022-12-15
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup paliw płynnych do środków transportu Urzędu Miasta Zielona Góra dokonywany w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 39.5 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2022-11-29
Data rozstrzygnięcia
2022-12-12
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych, ich ewentualnych zwrotów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 38.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji