ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-12-23
Data rozstrzygnięcia
2022-01-13
Tytuł zamówienia publicznego
Rekonstrukcja pomnika Winiarki Emmy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystnijeszej oferty (PDF, 105.8 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-12-13
Data rozstrzygnięcia
2022-01-12
Tytuł zamówienia publicznego
Przewóz osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Zielona Góra
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 37.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-12-10
Data rozstrzygnięcia
2022-01-05
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 104535F wraz z budową ul. Osiedle Śląskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 107 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-12-07
Data rozstrzygnięcia
2021-12-30
Tytuł zamówienia publicznego
Dostosowanie boiska „Chynowianka” do wymogów licencyjnych w ramach zadania pn.: „Przyjazny i sportowy Chynów”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 51.3 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-12-07
Data rozstrzygnięcia
2021-12-23
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup paliw płynnych do środków transportu Urzędu Miasta Zielona Góra dokonywany w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 39.5 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-12-06
Data rozstrzygnięcia
2021-12-21
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i wykonanie tablic rejestracyjnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 42 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-12-02
Data rozstrzygnięcia
2021-12-21
Tytuł zamówienia publicznego
Serwisowanie i konserwacja parkometrów oraz zakupy usług pozostałych dla funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 38.6 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-11-30
Data rozstrzygnięcia
2021-12-22
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa promocyjna polegająca na składzie, opracowaniu graficznym, wydruku i dystrybucji tygodnika „Łącznik Zielonogórski”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 38.9 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-11-29
Data rozstrzygnięcia
2021-12-17
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowymi, zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych, ich ewentualnych zwrotów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 40.6 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 40.6 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-11-29
Data rozstrzygnięcia
2021-12-29
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa kompleksowego sprzątania powierzchni biurowych i pomieszczeń dodatkowych w budynkach Urzędu Miasta Zielona Góra oraz w budynkach będących przedmiotem najmu w 2022 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 120.6 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2021-11-26
Data rozstrzygnięcia
2021-12-29
Tytuł zamówienia publicznego
Ochrona fizyczna mienia i osób, monitorowanie systemów alarmowych w budynkach Urzędu Miasta Zielona Góra w 2022 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 107.9 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2021-11-15
Data rozstrzygnięcia
2021-12-28
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Zielona Góra.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 40.6 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2021-11-15
Data rozstrzygnięcia
2021-12-17
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie na rzecz Zamawiającego i jednostek mu podległych usług doradczych (konsultingowych) w zakresie gospodarowania energią elektryczną w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 104.4 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2021-11-03
Data rozstrzygnięcia
2021-11-22
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Budowa ul. Borówkowej etap II, Karminowej etap I oraz Oliwkowej, w ramach zadania pn. „Budowa dróg wewnętrznych na Chynowie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty (PDF, 101 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2021-10-22
Data rozstrzygnięcia
2021-12-06
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa drogi gminnej nr 104535F wraz z budową ul. Osiedle Śląskie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 42 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2021-10-18
Data rozstrzygnięcia
2021-11-26
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa drogi gminnej nr 002413 F wraz z łącznikiem nr dz. 252 i dz. nr 111 (Jarogniewice).
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 51.2 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2021-10-08
Data rozstrzygnięcia
2021-11-09
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa chodników i schodów wraz z oświetleniem i podjazdem dla wózków oraz rowerów, łączących osiedle bloków przy ul. Obywatelskiej (EkonBud/Budnex) z ul. Źródlaną (Dolina Gęśnika)"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 39.5 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2021-10-07
Data rozstrzygnięcia
2021-11-16
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie Strategicznej mapy hałasu miasta Zielona Góra
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 110.7 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2021-10-01
Data rozstrzygnięcia
2021-10-25
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji sanitarnej zewnętrznej w ramach zadania pn.: ”Rozbudowa budynku Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze – Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii „ LOPiT”- etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 45.3 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2021-09-28
Data rozstrzygnięcia
2021-10-18
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa chodnika w ciągu ulicy Krępa – Odrzańska w Zielonej Górze”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 100.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji