ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-05-25
Data rozstrzygnięcia
2022-06-23
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup monitorów komputerowych dla Urzędu Miasta Zielona Góra.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystnijeszej oferty (PDF, 159.4 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-05-24
Data rozstrzygnięcia
2022-06-07
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Zielona Góra
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 162.4 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-05-19
Data rozstrzygnięcia
2022-06-02
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dekoracji świetlnej na czas trwania Dni Zielonej Góry „Winobranie 2022” oraz Świąt Bożego Narodzenia. Remont elementów świetlnych i uzupełniających, części naprawcze i serwisowe
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 109.9 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-05-06
Data rozstrzygnięcia
2022-06-03
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa części obiektu Szkoły Podstawowej nr 6 na potrzeby przedszkola
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 104.9 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-04-27
Data rozstrzygnięcia
2022-05-19
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Sołectwie Racula
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 116.2 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-04-25
Data rozstrzygnięcia
2022-05-16
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa Oświetlenia ulic na Osiedlu Kolorowym w ramach zadania „Przyjazny i Sportowy Chynów” oraz „DbaMY o Nasz Chynów”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 42.8 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-04-15
Data rozstrzygnięcia
2022-06-02
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kąpielowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 43.8 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-04-15
Data rozstrzygnięcia
2022-05-19
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja dróg na osiedlu Raculka
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 40.1 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-04-13
Data rozstrzygnięcia
2022-06-27
Tytuł zamówienia publicznego
Przygotowanie „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego” (SUMP dla ZNOF).
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 62.1 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-04-13
Data rozstrzygnięcia
2022-05-11
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa dróg wewnętrznych – ulica Nowy Kisielin – Cisowa, Nowy Kisielin – Brzozowa, Nowy Kisielin – Topolowa w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 103.3 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2022-04-01
Data rozstrzygnięcia
2022-04-29
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie oznakowania poziomego w pasach drogowych ulic w latach 2022-2024, dla których funkcję zarządcy drogi pełni Prezydent Miasta Zielona Góra w ramach zadania „Roboty w zakresie oznakowania dróg”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 49.6 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2022-03-18
Data rozstrzygnięcia
2022-04-12
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Roboty budowlane na drodze wojewódzkiej nr 280 (ul. Zjednoczenia ), w tym wiadukt”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 42.9 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2022-03-18
Data rozstrzygnięcia
2022-03-31
Tytuł zamówienia publicznego
Asysta techniczna nad oprogramowaniem funkcjonującym w ramach specjalistycznego systemu GIS.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 39.2 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2022-03-14
Data rozstrzygnięcia
2022-03-30
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Zagospodarowanie Placu Słowiańskiego w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 37.3 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2022-03-11
Data rozstrzygnięcia
2022-03-29
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 przy ul. Piastowskiej 9 w Zielonej Górze pn:”Termomodernizacja obiektów oświatowych – Etap III (ZZS)”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 58.2 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2022-03-08
Data rozstrzygnięcia
2022-03-25
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup papieru do urządzeń drukujących
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 99.3 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2022-03-07
Data rozstrzygnięcia
2022-03-25
Tytuł zamówienia publicznego
Remont odtworzeniowy słupa oświetleniowego wraz z wymianą instalacji elektrycznej przy ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 43.1 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2022-03-03
Data rozstrzygnięcia
2022-04-04
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa dróg wewnętrznych – ulica Nowy Kisielin – Cisowa, Nowy Kisielin – Brzozowa, Nowy Kisielin – Topolowa w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 40.7 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2022-03-03
Data rozstrzygnięcia
2022-04-07
Tytuł zamówienia publicznego
Zaplecze szatniowo-sanitarne dla stadionu przy ul. Botanicznej 66 – etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 41.6 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2022-02-16
Data rozstrzygnięcia
2022-04-01
Tytuł zamówienia publicznego
Uruchomienie i obsługa Zielonogórskiego Roweru Miejskiego.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 100 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji