ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-08-17
Data rozstrzygnięcia
2021-09-14
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji sanitarnej zewnętrznej w ramach zadania pn.: ”Rozbudowa budynku Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze – Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii „ LOPiT”- etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 44.6 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-08-16
Data rozstrzygnięcia
2021-09-07
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięcia Zielono-niebieska infrastruktura na terenie Miasta Zielona Góra - etap 2
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 37.8 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-08-13
Data rozstrzygnięcia
2021-09-07
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu w dwóch lokalizacjach w ramach przedsięwzięcia Zielono-niebieska infrastruktura na terenie Miasta Zielona Góra - etap 3
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 37.8 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-07-29
Data rozstrzygnięcia
2021-09-03
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa placu zabaw pomiędzy ul. Ochla-Kożuchowska a ul. Ochla – Topolowa .
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 102.6 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-07-29
Data rozstrzygnięcia
2021-08-30
Tytuł zamówienia publicznego
Stworzenie parku do wypoczynku i rekreacji dla osiedla Mazurskiego i pobliskich Śląskiego, Pomorskiego w Zielonej Górze.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 49.1 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-07-21
Data rozstrzygnięcia
2021-08-13
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa ul. St. Kisielin- Studzienna w ramach zadania inwestycyjnego Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie St. Kisielin
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 41.9 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-07-19
Data rozstrzygnięcia
2021-08-12
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu w trzech lokalizacjach w ramach przedsięwzięcia: „Zielono-niebieska infrastruktura na terenie Miasta Zielona Góra”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 37.3 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-07-14
Data rozstrzygnięcia
2021-08-11
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zatonie-Różana
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 40.5 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-07-08
Data rozstrzygnięcia
2021-08-13
Tytuł zamówienia publicznego
Rewitalizacja ulicy Truskawkowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Błotną do pętli autobusowej w ramach zadania pn.: "Zadbany i bezpieczny Chynów”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 38.8 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-06-29
Data rozstrzygnięcia
2021-07-21
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dekoracji świetlnej na czas trwania Dni Zielonej Góry „Winobranie 2021” oraz Świąt Bożego Narodzenia. Remont elementów świetlnych i uzupełniających, części naprawcze i serwisowe
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 101.2 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2021-06-16
Data rozstrzygnięcia
2021-07-12
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Przebudowa drogi powiatowej ul. Ochla-Żagańska z budową oświetlenia w ramach zadania: Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w Sołectwie Ochla
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 100.2 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2021-06-16
Data rozstrzygnięcia
2021-07-01
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 007209F ul. Stożne w Zielonej Górze Etap II w ramach zadania pn.„Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Jany”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 39.5 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2021-06-09
Data rozstrzygnięcia
2021-07-01
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja segmentu A i C w ZE nr 6 w Zielonej Górze ul. Przylep - 8 Maja 6 w ramach zadania Termomodernizacja obiektów oświatowych – etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 40.3 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2021-06-07
Data rozstrzygnięcia
2021-08-26
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa drogi gminnej nr 104558F – Szosa Kisielińska w Zielonej Górze wraz z budową ronda w ramach zadania inwestycyjnego: Rozbudowa ul. Szosa Kisielińska na wysokości os. Pomorskiego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 45.5 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2021-06-02
Data rozstrzygnięcia
2021-06-25
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa ul. Ludowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 108 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2021-05-28
Data rozstrzygnięcia
2021-07-08
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ul. St. Kisielin- Studzienna w ramach zadania inwestycyjnego Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie St. Kisielin
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 41 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2021-05-28
Data rozstrzygnięcia
2021-07-01
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 007209F ul. Stożne w Zielonej Górze Etap II w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Jany”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 42.9 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2021-05-24
Data rozstrzygnięcia
2021-06-15
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa zespołu boisk sportowych w sołectwie Jeleniów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 108.4 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2021-05-24
Data rozstrzygnięcia
2021-06-14
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa dróg ul. Zawada – Łąkowa, ul. Zawada-Osiedlowa wraz z łącznikami i ul. Zawada-Orzechowa – ETAP II.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 39.2 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2021-05-17
Data rozstrzygnięcia
2021-06-10
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa nawierzchni dróg ul. Racula – Zbarska, Racula-Lwowska w Zielonej Górze wraz z wymianą gazociągu z przyłączami” w ramach zadania pn.: „Opracowanie projektu budowlanego i budowa nawierzchni dróg ul. Racula-Zbarska Racula-Lwowska w Zielonej Górze wraz z wymianą gazociągu z przyłączami”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 39.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji