ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 121
Data ogłoszenia
2019-02-21
Data rozstrzygnięcia
2019-05-30
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem Otago
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 56.2 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 957.7 KiB)
Lp 122
Data ogłoszenia
2019-02-20
Data rozstrzygnięcia
2019-04-15
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa parkingu oraz chodnika na ul. Zachodniej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 37 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 93 KiB)
Lp 123
Data ogłoszenia
2019-02-01
Data rozstrzygnięcia
2019-07-08
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie Strategii Rozwoju Komunikacji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Zielona Góra.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 58.9 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 109.3 KiB)
Lp 124
Data ogłoszenia
2019-01-25
Data rozstrzygnięcia
2019-04-12
Tytuł zamówienia publicznego
„Asysta techniczna na oprogramowanie funkcjonujące w ramach specjalistycznego systemu GIS”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 31.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 160.7 KiB)
Lp 125
Data ogłoszenia
2019-01-10
Data rozstrzygnięcia
2019-03-21
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni: elektrycznej, elektronicznej, mechatronicznej, samochodowej i energetyki odnawialnej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania- Zadanie I (PDF, 71.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- zadanie III oraz V (PDF, 54.5 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania- Zadanie IV (PDF, 71.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- zadanie II (PDF, 54.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 62.1 KiB)
Lp 126
Data ogłoszenia
2019-01-09
Data rozstrzygnięcia
2019-03-07
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych do laboratorium budownictwa wodnego w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 93 KiB)
 • informacja o zwaraciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 96.1 KiB)
Lp 127
Data ogłoszenia
2018-12-20
Data rozstrzygnięcia
2019-05-08
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap I Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula – Głogowska (DW 282 od km 10+590 do km 10+870)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 53.1 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 110.3 KiB)
Lp 128
Data ogłoszenia
2018-12-20
Data rozstrzygnięcia
2019-03-06
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup paliw płynnych do środków transportu Urzędu Miasta Zielona Góra dokonywany w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 31.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 164.4 KiB)
Lp 129
Data ogłoszenia
2018-12-19
Data rozstrzygnięcia
2019-03-05
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja Parku Kolei Szprotawskiej - etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 35.1 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 40 KiB)
Lp 130
Data ogłoszenia
2018-12-14
Data rozstrzygnięcia
2019-01-24
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 Budowlanka w Zielonej Górze. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 Reginalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej-projekt realizowany poza formułą ZIT
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 218.7 KiB)
Lp 131
Data ogłoszenia
2018-12-13
Data rozstrzygnięcia
2019-03-06
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa 10 szt. fabrycznie nowych parkomatów, serwis i konserwacja parkomatów oraz prowadzenie Bazy Danych Parkomatów w ramach zadania: „Zakup i montaż parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania” oraz „Serwisowanie i konserwacja parkometrów w strefie Płatnego Parkowania w Zielonej Górze oraz prowadzenie Centralnej Bazy Danych Parkometrów”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery (PDF, 33.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 167.8 KiB)
Lp 132
Data ogłoszenia
2018-12-10
Data rozstrzygnięcia
2019-02-05
Tytuł zamówienia publicznego
Zadanie 1 - Usługa kompleksowego sprzątania powierzchni biurowych i pomieszczeń dodatkowych w budynkach Urzędu Miasta Zielona Góra oraz w budynkach będących przedmiotem najmu i użyczenia w 2019 roku; Zadanie 2 - Ochrona fizyczna mienia i osób, monitorowanie systemów alarmowych w budynkach Urzędu Miasta Zielona Góra oraz monitorowanie systemu alarmowego w budynku przy ul. Antoniego Wysockiego 8 w Nowym Kisielinie w 2019 roku.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie 2 (PDF, 35 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie 1 (PDF, 42.3 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 44.5 KiB)
Lp 133
Data ogłoszenia
2018-12-05
Data rozstrzygnięcia
2019-01-15
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.7 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 35.3 KiB)
Lp 134
Data ogłoszenia
2018-12-03
Data rozstrzygnięcia
2018-12-31
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa promocyjna polegająca na składzie, opracowaniu graficznym, wydruku i dystrybucji tygodnika „Łącznik Zielonogórski”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 31.6 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 36.8 KiB)
Lp 135
Data ogłoszenia
2018-11-26
Data rozstrzygnięcia
2019-01-23
Tytuł zamówienia publicznego
Serwis i konserwacja parkomatów Z-1 i Z-3, oraz prowadzenie Bazy Danych Parkomatów w ramach zadania: „Serwisowanie i konserwacja parkometrów w Strefie Płatnego Parkowana w Zielonej Górze oraz prowadzenie centralnej Bazy Danych Parkometrów”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 33.4 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 37.4 KiB)
Lp 136
Data ogłoszenia
2018-11-21
Data rozstrzygnięcia
2018-12-07
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem OTAGO
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 58.2 KiB)
Lp 137
Data ogłoszenia
2018-11-21
Data rozstrzygnięcia
2019-01-24
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni z branży budowlanej w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 94 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 97.5 KiB)
Lp 138
Data ogłoszenia
2018-11-21
Data rozstrzygnięcia
2019-01-08
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego dla Miasta Zielona Góra
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 33.9 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 36.4 KiB)
Lp 139
Data ogłoszenia
2018-11-19
Data rozstrzygnięcia
2019-01-17
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty dla cz. VI (PDF, 55.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty dla cz.I-V (PDF, 61.2 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 66.5 KiB)
Lp 140
Data ogłoszenia
2018-11-14
Data rozstrzygnięcia
2019-01-07
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych do laboratorium organizacji reklamy w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 54.4 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 58.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji