ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 61
Data ogłoszenia
2013-02-21
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie nawierzchni chodników oraz schodów terenowych w ramach zadania utrzymania nawierzchni jezdni i chodników – rejon III Wschodni – zamówienie uzupełniające.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 40.9 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 43.6 KiB)
Lp 62
Data ogłoszenia
2013-02-21
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie nawierzchni chodników oraz schodów terenowych w ramach zadania utrzymania nawierzchni jezdni i chodników – rejon II Zachodni – zamówienie uzupełniające.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 40.2 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 43 KiB)
Lp 63
Data ogłoszenia
2013-02-21
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie nawierzchni chodników oraz schodów terenowych w ramach zadania utrzymania nawierzchni jezdni i chodników – rejon I Północny – zamówienie uzupełniające.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 40.4 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 43.1 KiB)
Lp 64
Data ogłoszenia
2012-12-27
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Roboty dodatkowe do zadania pn. Remont kolektora deszczowego w ciągu kanału „Dłubnia” przy ul. Kąpielowej (dz. 48/2, 62/1, 228/3 obr.39).
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 36.7 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 38.3 KiB)
Lp 65
Data ogłoszenia
2012-12-04
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników – rejon III Wschodni (zamówienie uzupełniające)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 93 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 44.8 KiB)
Lp 66
Data ogłoszenia
2012-12-04
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników – rejon II Zachodni (zamówienie uzupełniające)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 77.5 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 80 KiB)
Lp 67
Data ogłoszenia
2012-12-04
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników – rejon I Północny (zamówienie uzupełniające)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 77.5 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 78 KiB)
Lp 68
Data ogłoszenia
2012-12-03
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa druków komunikacyjnych (prawa jazdy, międzynarodowe prawa jazdy, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, nalepki legalizacyjne, nalepki kontrolne).
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (PDF, 112.1 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 49.9 KiB)
 • Sprostowanie informacji o zawarciu umowy (PDF, 32.7 KiB)
Lp 69
Data ogłoszenia
2012-11-26
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług dystrybucji (przesyłu) energii elektrycznej dla 820 punktów poboru energii elektrycznej Miasta Zielona Góra w okresie od dnia 01.01.2013r. na czas nieograniczony.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (PDF, 82.5 KiB)
Lp 70
Data ogłoszenia
2012-11-09
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Zamówienie dodatkowe do Remontu drogi wojewódzkiej nr 282 na odcinku od ul. Ludwika Waryńskiego do skrzyżowania z ul. Osiedle Pomorskie w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY (PDF, 42.4 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 44.3 KiB)
Lp 71
Data ogłoszenia
2012-10-24
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi prawnicze polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 122 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 124.1 KiB)
Lp 72
Data ogłoszenia
2012-10-11
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Remonty fragmentów jezdni ulic
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY (PDF, 36.2 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 38.2 KiB)
Lp 73
Data ogłoszenia
2012-10-10
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Wzmocnienie nawierzchni dróg wewnętrznych o nawierzchni gruntowej na obszarze Osiedla Kolorowego w Zielonej Górze (zamówienie uzupełniające)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 75.4 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 74.9 KiB)
Lp 74
Data ogłoszenia
2012-09-20
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Adaptacja i remont budynku CKUiP Zielona Góra ul. Długa 13
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 47 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 50.4 KiB)
Lp 75
Data ogłoszenia
2012-09-13
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawę wyposażenia pracowni modelarskiej dla Szkoły Podstawowej nr 11 w ramach realizacji projektu pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III z Miasta Zielona Góra”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY (PDF, 87.1 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 88.9 KiB)
Lp 76
Data ogłoszenia
2012-08-21
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Roboty dodatkowe dla zadania: Zagospodarowanie terenu Doliny Gęśnika (Wagmostaw) w Zielonej Górze w ramach zadania „Transgraniczne odkrywanie nowych potencjałów w celu rozszerzenia oferty turystyczno-wypoczynkowej-Dolina Luizy (Wagmostaw) w Zielonej Górze”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 87 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 89.8 KiB)
Lp 77
Data ogłoszenia
2012-08-10
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie robót zabezpieczających i naprawczych infrastruktury technicznej na terenach przyległych do cieku „Gęśnik” w ramach zadania „Utrzymanie kanalizacji deszczowej”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 80.4 KiB)
Lp 78
Data ogłoszenia
2012-07-20
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Roboty dodatkowe dla zadania pn.: Rozbudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Świerkową w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 77.9 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 77.1 KiB)
Lp 79
Data ogłoszenia
2012-06-01
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Roboty dodatkowe dla zadania pn.: przebudowa drogi ul. Generała Władysława Sikorskiego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 46.9 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 48.6 KiB)
Lp 80
Data ogłoszenia
2012-05-23
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dodatkowych prac do projektu budowlanego i wykonawczego „Przebudowa ulicy Stefana Batorego na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Trasa Północna w Zielonej Górze" w ramach zadnia Dokumentacja Budowlana (Drogi Powiatowe)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 41.5 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 45.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji