ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2020-01-09
Data rozstrzygnięcia
2020-03-13
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem OTAGO
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 33.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2020-01-08
Data rozstrzygnięcia
2020-02-12
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa drogi wewnętrznej ul. Przylep – Kolista w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Sołectwie Przylep”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 33 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 197.9 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2019-12-18
Data rozstrzygnięcia
2020-02-10
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa budynku Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze – Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii LOPiT – etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 40.6 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 91.4 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2019-12-16
Data rozstrzygnięcia
2020-01-22
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa ośrodka zdrowia przy ul. Ochla-Topolowa” w Zielonej Górze dz. nr ewid. 402/6, obr. 47.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 103.2 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2019-12-13
Data rozstrzygnięcia
2020-01-24
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Ługowo"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 92.3 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2019-12-09
Data rozstrzygnięcia
2019-12-31
Tytuł zamówienia publicznego
Serwis i konserwacja parkomatów Z-1, Z-3 i Z-3-O oraz prowadzenie Bazy Danych Parkomatów w ramach zadania: „Serwisowanie i konserwacja parkometrów oraz zakupy usług pozostałych dla funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Zielonej Górze”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informcja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 82.6 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2019-12-06
Data rozstrzygnięcia
2020-01-27
Tytuł zamówienia publicznego
ZADANIE NR 1: Usługa kompleksowego sprzątania powierzchni biurowych i pomieszczeń dodatkowych w budynkach Urzędu Miasta Zielona Góra oraz w budynkach będących przedmiotem najmu i użyczenia w 2020 roku. ZADANIE NR 2: Ochrona fizyczna mienia i osób, monitorowanie systemów alarmowych w budynkach Urzędu Miasta Zielona Góra oraz monitorowanie systemu alarmowego w budynku przy ul. Nowy Kisielin – Antoniego Wysockiego 8 w 2020 roku.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty - Zadanie nr 2 (PDF, 33.3 KiB)
 • Informacja o wyborze ofery -zadanie 1 (PDF, 33.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 258.3 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2019-12-06
Data rozstrzygnięcia
2020-02-07
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup paliw płynnych do środków transportu Urzędu Miasta Zielona Góra dokonywany w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 33.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 642.5 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2019-12-04
Data rozstrzygnięcia
2020-02-20
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie bieżące, konserwacja, naprawa, modernizacja oraz dodatkowe prace i roboty związane z sygnalizacją świetlną oraz znakami aktywnymi w ramach poprawy bezpieczeństwa, w ruchu, znajdującymi się w pasach drogowych ulic w latach 2019-2022, dla których funkcje zarządcy drogi pełni Prezydent Miasta Zielona Góra w ramach zadania „Bieżące utrzymanie ulic miasta”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 35.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 44 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2019-12-04
Data rozstrzygnięcia
2020-04-29
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie bieżące oznakowania pionowego w pasach drogowych ulic w latach 2019-2022, dla których funkcje zarządcy drogi pełni Prezydent Miasta Zielona Góra w ramach zadania „Bieżące utrzymanie ulic miasta”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 923 KiB)
Lp 31
Data ogłoszenia
2019-12-02
Data rozstrzygnięcia
2020-03-05
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ul. Świebodzińskiej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 52.3 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 50.6 KiB)
Lp 32
Data ogłoszenia
2019-12-02
Data rozstrzygnięcia
2020-02-18
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Zielona Góra.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 32.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 99.8 KiB)
Lp 33
Data ogłoszenia
2019-11-28
Data rozstrzygnięcia
2020-02-12
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Racula- Jaśminowa ETAP 5.1. w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 40.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 41.6 KiB)
Lp 34
Data ogłoszenia
2019-11-28
Data rozstrzygnięcia
2020-01-03
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 32.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 636.5 KiB)
Lp 35
Data ogłoszenia
2019-11-27
Data rozstrzygnięcia
2020-01-02
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa promocyjna polegająca na składzie, opracowaniu graficznym, wydruku i dystrybucji tygodnika Łącznik Zielonogórski
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 38.8 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 89.3 KiB)
Lp 36
Data ogłoszenia
2019-11-25
Data rozstrzygnięcia
2020-01-13
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi powiatowej nr 1186F (na odcinku od ul. Łężyckiej do granicy sołectwa Krępa – km 0+960,00 – 3+832,01)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 37.7 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 95.6 KiB)
Lp 37
Data ogłoszenia
2019-11-12
Data rozstrzygnięcia
2020-01-28
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi wewnętrznej ul. Przylep – Kolista w ramach zadania inwestycyjnego Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Sołectwie Przylep
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 42.4 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 94.8 KiB)
Lp 38
Data ogłoszenia
2019-11-08
Data rozstrzygnięcia
2020-02-17
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa infrastruktury teletechnicznej i telekomunikacyjnej w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra”, który realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, oś priorytetowa 2- Rozwój cyfrowy, działanie 2.1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 57.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 45 KiB)
Lp 39
Data ogłoszenia
2019-10-24
Data rozstrzygnięcia
2019-12-17
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup sprzętu do diagnostyki zwierząt w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zad I-IV (PDF, 120.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zad V (PDF, 82.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część V (PDF, 52.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część II i IV (PDF, 47.8 KiB)
Lp 40
Data ogłoszenia
2019-10-18
Data rozstrzygnięcia
2019-12-13
Tytuł zamówienia publicznego
Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg. Poprawa bezpieczeństwa w mieście w zakresie infrastruktury drogowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (sprostowanie) (PDF, 34.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.4 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.4 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji