ˆ

Archiwum zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-08-24
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-08 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa świetlicy zajęciowej z częścią warsztatową dla dzieci i młodzieży uprawiającej sport speedrowerowy
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 93.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 607.9 KiB)
 • załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 80.6 KiB)
 • załącznik I.6 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 4.8 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na zrealizowanie zamówienia (PDF, 78.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 207.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 97.3 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-08-20
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-06 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięcia: „Zielono-niebieska infrastruktura na terenie Miasta Zielona Góra” – ETAP 4
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 93.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 654.6 KiB)
 • załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 82.2 KiB)
 • załącznik I.6 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 59.1 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (PDF, 80 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 218.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 95.1 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-08-17
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-01 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji sanitarnej zewnętrznej w ramach zadania pn.: ”Rozbudowa budynku Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze – Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii „ LOPiT”- etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 60.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 454.4 KiB)
 • Załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 107.8 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 7.9 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 25.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 207.1 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 44.6 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-08-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-31 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięcia Zielono-niebieska infrastruktura na terenie Miasta Zielona Góra - etap 2
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 93.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 479.3 KiB)
 • załączniki nr I.1 - I.3 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 91.3 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 83.8 MiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 26.2 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 217.3 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 37.8 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-08-13
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-30 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu w dwóch lokalizacjach w ramach przedsięwzięcia Zielono-niebieska infrastruktura na terenie Miasta Zielona Góra - etap 3
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 69.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 477.6 KiB)
 • załączniki nr I.1 - I.3 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 91.6 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 85.2 MiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 26.2 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 218 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 37.8 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-08-03
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-24 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi – ul. Majora Henryka Sucharskiego.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 134.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 442 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ - Dokumentacja Projektowa (ZIP, 7 MiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 96.6 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 24.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 203.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania. (PDF, 35.7 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-07-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa placu zabaw pomiędzy ul. Ochla-Kożuchowska a ul. Ochla – Topolowa .
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 90.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 80.2 KiB)
 • załącznik I.6 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 9.2 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 78.7 KiB)
 • Inforrmacja z otwarcia ofert (PDF, 226.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 102.6 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-07-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-18 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Stworzenie parku do wypoczynku i rekreacji dla osiedla Mazurskiego i pobliskich Śląskiego, Pomorskiego w Zielonej Górze.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 136.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 425.7 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SWZ - Program Funkcjonalno Użytkowy (ZIP, 9 MiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 95.7 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 25.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 251.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 49.1 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-07-27
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa świetlicy zajęciowej z częścią warsztatową dla dzieci i młodzieży uprawiającej sport speedrowerowy.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 93.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 592.1 KiB)
 • załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 80.5 KiB)
 • załącznik I.6 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 4.8 MiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 27.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 211 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 94.2 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-07-26
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa drogi gminnej nr 002413 F wraz z łącznikiem nr dz. 252 i dz. nr 111 (Jarogniewice).
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 128.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 440.7 KiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 95 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ - Dokumentacja Projektowa (ZIP, 33.3 MiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania. (PDF, 33.8 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2021-07-23
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana nawierzchni boiska sportowego przy ul. Strumykowej (dz. nr 91/2 obr. 0006) w Zielonej Górze.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 127.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 417.3 KiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 95.8 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ - Dokumentacja Projektowa (ZIP, 2.5 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 36.3 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 17.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 262.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania. (PDF, 35.1 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2021-07-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-17 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa nawierzchni w skateparku „Kaczy Dół”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 57.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 428.9 KiB)
 • Załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 108.5 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 4.5 MiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 34.5 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2021-07-21
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-04 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa ul. St. Kisielin- Studzienna w ramach zadania inwestycyjnego Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie St. Kisielin
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 57.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 406.4 KiB)
 • Załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 108.8 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 82.3 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 25.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 245.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 41.9 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2021-07-19
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu w trzech lokalizacjach w ramach przedsięwzięcia: „Zielono-niebieska infrastruktura na terenie Miasta Zielona Góra”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 93.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 674.2 KiB)
 • Załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 83.5 KiB)
 • załącznik I.6 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 74.8 MiB)
 • Modyfikacja SWZ (1) (PDF, 144 KiB)
 • załącznik nr I.1 do SWZ – po zmianie (1) (DOCX, 76 KiB)
 • 2.Opis PB - po zmianie (1) (PDF, 4.2 MiB)
 • Rys.1-PZT - po zmianie (1) (PDF, 1.3 MiB)
 • Rys.2-PZT - po zmianie (1) (PDF, 989.5 KiB)
 • PW_Westerplatte - po zmianie (1) (PDF, 17.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 37.4 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 24.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 202.7 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 37.3 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2021-07-14
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-02 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zatonie-Różana
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 92.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 612.2 KiB)
 • załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 80 KiB)
 • Załącznik I.6 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 2 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi (1) (PDF, 107.4 KiB)
 • Modyfikacja SWZ (1) (PDF, 111.5 KiB)
 • załącznik I.1 do SWZ - po zmianie (1) (DOCX, 72.4 KiB)
 • załącznik I.4 do SWZ - po zmianie (1) (PDF, 156.5 KiB)
 • załącznik I.5 do SWZ - po zmianie (1) (PDF, 216.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 35.8 KiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 25.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 265.2 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 40.5 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2021-07-08
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-29 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa chodnika w ciągu ulicy Krępa – Odrzańska w Zielonej Górze w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Krępa
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 93.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 443.8 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.3 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 84.5 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 31.2 MiB)
 • Informacja o środkach przeznaczonych na realizacje zamówienia (PDF, 81.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 222 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 37.7 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2021-07-08
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rewitalizacja ulicy Truskawkowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Błotną do pętli autobusowej w ramach zadania pn.: "Zadbany i bezpieczny Chynów”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 83.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 428.3 KiB)
 • Załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 108.5 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 176.8 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 25.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 245 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 38.8 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2021-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dekoracji świetlnej na czas trwania Dni Zielonej Góry „Winobranie 2021” oraz Świąt Bożego Narodzenia. Remont elementów świetlnych i uzupełniających, części naprawcze i serwisowe
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 92.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 543.3 KiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 80.1 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 81.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 286.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 101.2 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2021-06-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-29 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Przebudowa drogi powiatowej ul. Ochla-Żagańska z budową oświetlenia w ramach zadania: Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w Sołectwie Ochla
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 89.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 647.3 KiB)
 • załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 80.9 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 58.7 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 80.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 231.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 100.2 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2021-06-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-25 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 007209F ul. Stożne w Zielonej Górze Etap II w ramach zadania pn.„Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Jany”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 128 KiB)
 • SWZ (PDF, 360.8 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ - Dokumentacja Projektowa (ZIP, 33.3 MiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 96.8 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 25 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 253.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 39.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji