ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwum zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-10-23
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4412F – ul. Energetyków na odcinku od km 0+033,60 do km 0+359,60 w Zielonej Górze
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 154 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-09-28
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej na Dom Samotnej Matki i Ośrodek Interwencji Kryzysowej - OIK w ramach zadania pn. Adaptacja obiektu przy ul. Aleja Wojska Polskiego na potrzeby Domu Samotnej Matki (ul. Aleja Wojska Polskiego 116g, działka nr 699/1, obręb 0025 w Zielonej Górze)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 257.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 429 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.3, II.1 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 85.1 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 52.1 MiB)
 • informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 24.3 KiB)
 • pytania (1-2) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 35.4 KiB)
 • pytania (3) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 35.4 KiB)
 • pytania (4) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 94.7 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 285.2 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 45.2 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-09-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ul. Krępa - Młyńska w Zielonej Górze w ramach zadania inwestycyjnego Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Krępa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 253.1 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 77.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 423.6 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 66.6 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 47.8 MiB)
 • informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 506.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - poprawiona (PDF, 583 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 53.6 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-09-16
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej w 2021 roku dla punktów poboru energii elektrycznej Miasta Zielona Góra, Gminy Czerwieńsk, Gminy Nowogród Bobrzański, Gminy Świebodzin i Gminy Sulechów
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 397 KiB)
 • SIWZ (PDF, 316.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, II.1, III.1 - wersja edytowalna (DOC, 146 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (JEDZ-ESPD) (ZIP, 83.1 KiB)
 • Instrukcja wypełniania i składania JEDZ według UZP (PDF, 905.1 KiB)
 • Załącznik nr I.1A do SIWZ (klucz publiczny) (ZIP, 1 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ (DOCX, 34.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (DOCX, 698.6 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SIWZ (PDF, 159.8 KiB)
 • Załącznik nr I.7 do SIWZ (PDF, 65.1 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 33.7 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ - po zmianie (1) (PDF, 48.4 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (1) (PDF, 111 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (2) (PDF, 35 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 492 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-09-15
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie Parku Braci Gierymskich w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Rewitalizacja terenu leśno-parkowego pomiędzy ul. Francuską a Braci Gierymskich” w Zielonej Górze” oraz „Park Braci Gierymskich przyjazny mieszkańcom”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 826.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 403.9 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr. I.1, I.2, II.1. (DOCX, 87.5 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ (ZIP, 49.4 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii. (PDF, 24.3 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi 1 (PDF, 35 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi 2 (PDF, 54.3 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi 3 (PDF, 69.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 424.4 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 37.8 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-09-15
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 280 (ul. Zjednoczenia) w Zielonej Górze na odcinku od ronda PCK do wiaduktu nad linią kolejową w ramach zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 280 (ul. Zjednoczenia) w tym wiadukt
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 93.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 385.3 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 89.8 MiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 80.4 KiB)
 • informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 24.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 265 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 108.8 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-09-11
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Zielona Góra
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 118 KiB)
 • SIWZ (PDF, 689 KiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 74.8 KiB)
 • Załącznik I.3.1 do OPZ (ZIP, 405.5 KiB)
 • Załącznik I.1.A do SIWZ - KLUCZ PUBLICZNY (ZIP, 1000 B)
 • Załącznik I.2 do SIWZ - JEDZ (ZIP, 72.8 KiB)
 • Instrukcja-wypelniania-JEDZ (PDF, 905.2 KiB)
 • pytania (1-2) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 47.6 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 35.2 KiB)
 • załącznik nr I.1 do SIWZ - po zmianie (PDF, 54.4 KiB)
 • załącznik nr I.1 do SIWZ - po zmianie - wersja edytowalna (DOCX, 71.8 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ - po zmianie (PDF, 125.9 KiB)
 • zmiana (2) SIWZ (PDF, 89.1 KiB)
 • pytania (3) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 171.5 KiB)
 • zmiana (3) SIWZ (PDF, 88.7 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ - po zmianie 2 (PDF, 314.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 65.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 226.2 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 37.3 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-09-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa drogi ul. Drzonków-Przytulna w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Drzonków
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 82.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 623.8 KiB)
 • załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 71.1 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 346.4 MiB)
 • Informacja_na_temat_sposobu_skladania_ofert_w_okresie_pandemii (PDF, 24.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 274.7 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 41.2 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-09-08
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja drogi gminnej nr 007208F Barcikowiczki – Kiełpin w ramach zadania inwestycyjnego Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Barcikowice
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 90.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 439.7 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 29.9 MiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 65.2 KiB)
 • informacja na temat sposobu skłdania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • pytanie (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 35.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 414 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 44.9 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-09-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi bankowe na rzecz Urzędu Miasta Zielona Góra oraz miejskich jednostek organizacyjnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 92 KiB)
 • SIWZ (PDF, 331.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1, III.1 - wersja edytowalna (DOC, 211 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ (PDF, 71.5 KiB)
 • Załącznik nr I.8 do SIWZ (ZIP, 15.2 KiB)
 • Załącznik nr I.9 do SIWZ (PDF, 21 KiB)
 • Załącznik nr I.10 do SIWZ (PDF, 24.3 KiB)
 • Załącznik nr I.11 do SIWZ (PDF, 68.8 KiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 26.5 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (1) (PDF, 35.5 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 82.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 340.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 34.6 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2020-09-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
1. Przebudowa drogi gminnej nr 007205F ul. Racula – Z. I. Solarzów ETAP 3 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula”.2.„Wymiana sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE o średnicy de 63mm długości 176,0mb wraz z przyłączami de 25mm w ul. Racula – Z.I. Solarzów” w Zielonej Górze
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 89.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 378.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1 - wersja edytowalna (DOC, 204.5 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ (PDF, 180 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 79 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 415.8 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 46.2 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2020-08-28
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań: Budowa ul. Przylep – Hetmańska, ul. Przylep-Winna, ul. Przylep – Podgórna, ul. Przylep-Spokojna, ul. Przylep-Strażacka w Zielonej Górze w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Sołectwie Przylep”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 882.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 355.4 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1. (DOC, 162.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 240 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 24.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 532.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 35.1 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2020-08-24
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ekranów akustycznych przy ul. Trasa Północna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 87.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 327.6 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (PDF, 1012.4 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 68.5 KiB)
 • informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 36.7 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 245.6 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 44 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2020-08-18
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zadanie 1: Budowa chodnika w ul. Przylep – Solidarności w Zielone Górze w ramach zadania „Rewitalizacja dzielnicy Przylep”, Zadanie 2: Budowa oświetlenia w ul. Przylep – Solidarności w Zielone Górze w ramach zadania „Rewitalizacja dzielnicy Przylep”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 1 MiB)
 • SIWZ (PDF, 536.2 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - NR I.1, I.2, II.1. (DOCX, 87.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 57.7 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi 1 (PDF, 36 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 528.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty - Zadanie 1 (PDF, 35.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty Zadanie 2 (PDF, 34.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zadanie 1 (PDF, 204.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zadanie 2 (PDF, 204.1 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2020-08-13
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa 10 „Zielonych Ładowarek” na terenie miasta Zielona Góra
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 84.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 373.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1 - wersja edytowalna (DOC, 148.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 197.7 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 199.6 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 39 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2020-08-11
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa drogi powiatowej nr 1175F na odcinku od remizy strażackiej w kierunku drogi S3 w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Sucha”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 88 KiB)
 • SIWZ (PDF, 595.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 70.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5. do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 350.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 353.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 90.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 53.8 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2020-08-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe przy Szkole Podstawowej nr 18
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 86.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 353.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1 - wersja edytowalna (DOC, 198.5 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ (ZIP, 53.4 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 232 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 30.9 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2020-08-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 279 z drogą powiatową 1053F (km 2+746,97 – km 2+567,67 ) w miejscowości Kiełpin – Zielona Góra w ramach zadania pn.: „Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Kiełpin”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 88.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 387.8 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1, III.1 - wersja edytowalna (DOC, 207 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 92.8 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 411.3 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 42 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2020-08-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup sprzętu do diagnostyki zwierząt w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 85.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 401.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ wersja edytowalna (DOCX, 74.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 344.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zad. 2 (PDF, 84.1 KiB)
 • Informcja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zad. 1 (PDF, 83.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zad 2 (PDF, 45.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zad 1 (PDF, 53.1 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2020-08-06
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4412F – ul. Energetyków na odcinku od km 0+033,60 do km 0+359,60 w Zielonej Górze”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 892.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 350.7 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1. (DOC, 161 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 301.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 273.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 34.5 KiB)
 • Ogłoszenie u udzieleniu zamówienia. (PDF, 201 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji