ˆ

Archiwum zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-03-08
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-17 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy termomodernizacji budynku V Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze ul. Zachodnia 63 w ramach zadania: „Termomodernizacja budynku V Liceum Ogólnokształcącego”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2023-03-07
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-23 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remonty, naprawy, konserwacja i wykonanie oznakowania pionowego, dla których funkcję zarządcy drogi pełni Prezydent Miasta Zielona Góra w ramach zadania: Roboty w zakresie naprawy oznakowania dróg.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2023-02-17
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-06 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rekonstrukcja pomnika Winiarki Emmy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2023-02-17
Termin składania ofert / wniosków
2023-02-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup papieru do urządzeń drukujących
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2023-02-14
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-02 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa świetlicy zajęciowej z częścią warsztatową dla dzieci i młodzieży uprawiającej sport speedrowerowy.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2023-02-13
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 (z dnia 13.02.2023 r.) (PDF, 69.2 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 (z dnia 28.02.2023 r.) (PDF, 73.1 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 (z dnia 08.03.2023 r.) (PDF, 72.4 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 (z dnia 13.03.2023 r.) (PDF, 72.6 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 (z dnia 17.03.2023 r.) (PDF, 73.7 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2023-02-08
Termin składania ofert / wniosków
2023-02-27 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa Parku Kolei Szprotawskiej w ramach zadania pn.: „Park Kolei Szprotawskiej dla małych zielonogórskich dzieci i ich rodziców”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2023-02-06
Termin składania ofert / wniosków
2023-02-23 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Nowojędrzychowskiej w ramach zadania pn. "Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra-etapII"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2023-02-06
Termin składania ofert / wniosków
2023-02-21 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku V Liceum Ogólnokształcącego im. K. Kieślowskiego w Zielonej Górze ul. Zachodnia 63 w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynku V Liceum Ogólnokształcącego”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2023-02-03
Termin składania ofert / wniosków
2023-02-22 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa terenu rekreacyjnego z elementami małej architektury przy ul. Ludowej w Zielonej Górze
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2023-02-02
Termin składania ofert / wniosków
2023-02-22 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa elementów małej architektury na terenie Doliny Gęśnika
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 12
Data ogłoszenia
2023-01-24
Termin składania ofert / wniosków
2023-02-24 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem Otago
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 13
Data ogłoszenia
2022-12-15
Termin składania ofert / wniosków
2023-01-04 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja muru oporowego oraz likwidacja budynku szatni na Kaczym Dole na działce nr ewid. 166 przy ul. Okulickiego i modernizacja muru oporowego na działce nr ewid. 7/16 przy ul. Długiej.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 82.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 428.5 KiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej. (DOCX, 103 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 9.5 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 17.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 539 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 45.7 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2022-12-12
Termin składania ofert / wniosków
2023-01-03 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rekonstrukcja pomnika Winiarki Emmy
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 146 KiB)
 • SWZ (PDF, 464.5 KiB)
 • Załączniki do SWZ- wersja edytowalna (DOCX, 111 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 15.4 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 17.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 412.7 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 35.5 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2022-12-09
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-20 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Serwisowanie i konserwacja parkometrów oraz zakupy usług pozostałych dla funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Zielonej Górze”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 118.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 692.3 KiB)
 • załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 97.9 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (1) (PDF, 72.5 KiB)
 • Modyfikazja SWZ (1) (PDF, 90.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR I.4.1 – po zmianie (1) (PDF, 109.4 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 94.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 611.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie zad. 1 i 2 (PDF, 116.4 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2022-12-08
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-29 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Opracowanie koncepcji przebudowy infrastruktury kolejowej w ramach projektu pn.: "Szybka Kolej Aglomeracyjna Lubuskiego Trójmiasta”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 102.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 920.1 KiB)
 • załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 183.3 KiB)
 • załącznik I.6 do SWZ - dokumentacja (ZIP, 207.8 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi (1) (PDF, 112.3 KiB)
 • modyfikacja SWZ (1) z dia 14.12.2022 (PDF, 42 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR I.2 – po zmianie (1) (DOCX, 72 KiB)
 • modyfikacja SWZ (2) z dia 16.12.2022 (PDF, 115.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 38 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (2) (PDF, 114.1 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (3) (PDF, 119.8 KiB)
 • modyfikacja SWZ (3) z dnia 20.12.2022 (PDF, 117.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR I.5 – po zmianie (1) (PDF, 222.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) (PDF, 36.5 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (4) (PDF, 120.3 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (5) (PDF, 116 KiB)
 • 	Pytania i odpowiedzi (6) (PDF, 120.8 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (7) (PDF, 123.2 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 102.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1.5 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystnijeszej oferty (PDF, 149 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie z dnia 02.02.2023 r. (PDF, 923.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystnijeszej oferty - sprostowanie z dnia 02.02.2023 r. (PDF, 149.2 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2022-12-08
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa odcinka drogi gminnej nr 007206F w sołectwie Ługowo w ramach zadania Budowa i przebudowa dróg gminnych w Sołectwie Ługowo”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 70 KiB)
 • SWZ (PDF, 424.9 KiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej. (DOCX, 108.4 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 135 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 24.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 456.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 51 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2022-12-08
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dla uczestników polsko-niemieckiego projektu pn. Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 95.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 565.6 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.3 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 1 MiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 44.8 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 599.5 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 63.1 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2022-12-08
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa promocyjna polegająca na składzie, opracowaniu graficznym i wydruku tygodnika Łącznik Zielonogórski
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 99 KiB)
 • SWZ (PDF, 392.3 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.3, II.1 do SWZ -wersja edytowalna (DOCX, 90.5 KiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 32.1 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 318.2 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 45.7 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2022-12-01
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ochrona fizyczna mienia i osób, monitorowanie systemów alarmowych w obiektach Urzędu Miasta Zielona Góra w 2023 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 105.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 603.8 KiB)
 • załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 83.9 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania (PDF, 79.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 555.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 110.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji