ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwum zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 161
Data ogłoszenia
2018-09-21
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: „REMONT I PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W ZIELONEJ GÓRZE” mających na celu zmianę profilu nauczania i poszerzenie oferty dydaktycznej. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 „Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020” w ramach Działania 9.3. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formuła ZIT (Projekt unijny „Zawodowcy).
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 303.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 816.8 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr - I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4 (DOC, 672.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 74.9 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 216.6 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 209.9 KiB)
 • Załącznik nr I.1 do SIWZ - po zmianie (DOC, 606 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 237.2 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 214.9 KiB)
Lp 162
Data ogłoszenia
2018-09-19
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni gastronomicznej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 108.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 497.6 KiB)
 • Załącznik nr I.1,I.2,II.1,III.1,III.2 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 255.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 311.3 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 56.3 KiB)
Lp 163
Data ogłoszenia
2018-09-14
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra ” – ul. Zawada-Zielonogórska w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra – etap II”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 145.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 434.4 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (JEDZ-ESPD) (ZIP, 87 KiB)
 • Instrukcja składania i wypełniania JEDZ według UZP (ZIP, 1020.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, II.1,III.1-III.4- wersja edytowalna (DOC, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 87.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 395.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 85.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 89.7 KiB)
Lp 164
Data ogłoszenia
2018-09-11
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 86 KiB)
 • SIWZ (PDF, 363 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (PDF, 78.2 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SIWZ (PDF, 31.9 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (ZIP, 88.1 KiB)
 • instrukcja wypełnienia i składania JEDZ wg UZP (ZIP, 1020.6 KiB)
 • załączniki nr I.1, I.3, II.1, III.1-III.5 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 299 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 206 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 32.4 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 43.2 KiB)
Lp 165
Data ogłoszenia
2018-09-07
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej w 2019 roku dla punktów poboru energii elektrycznej Miasta Zielona Góra, Gminy Sulechów, Gminy Czerwieńsk, Gminy Nowogród Bobrzański
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 87.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 324.8 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.3,II.1, III.1-III.3- wersja edytowalna (DOC, 208 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (JEDZ-ESPD) (ZIP, 87.7 KiB)
 • Instrukcja składania i wypełniania JEDZ według UZP (ZIP, 1020.6 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ (DOCX, 559.8 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SIWZ (PDF, 57.1 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 72.7 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 33.2 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ- po zmianie (1) (PDF, 48.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 259.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 34.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 39.4 KiB)
Lp 166
Data ogłoszenia
2018-09-07
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie na rzecz Zamawiającego i jednostek mu podległych usług doradczych (konsultingowych) w zakresie gospodarowania energią elektryczną w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2021 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 100.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 773.8 KiB)
 • załączniki nr I.1 - I.2, II.1, III.1 - III.3 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 183.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 187.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.1 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 39.2 KiB)
Lp 167
Data ogłoszenia
2018-08-24
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rewitalizacja Parku w Zatoniu w ramach projektu "Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 169.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.8 MiB)
 • Załączniki I.1,I.2,II.1,III.1-III.4 do SIWZ wer.edytowalna (DOC, 190 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ -Dok.+STWiOR (ZIP, 1.7 GiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 63.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 168.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 77.1 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 90.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie umowy (PDF, 1.7 MiB)
Lp 168
Data ogłoszenia
2018-08-24
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn: Program budowy miejsc parkingowych etap I a w ramach zadania: „Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 101.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 394.5 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3 (DOC, 169.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 272.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 171.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 35.1 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 43.7 KiB)
Lp 169
Data ogłoszenia
2018-08-17
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa prawoskrętu z pl. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w ul. Plac Jana Matejki w Zielonej Górze w ramach zadania pn. Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 159.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 474.5 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 842.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 145.3 MiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 86.8 KiB)
Lp 170
Data ogłoszenia
2018-08-10
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 101.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 7.9 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, II.1, III.1-III.5- wersja edytowalna (DOC, 173.5 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ- JEDZ-ESPD (ZIP, 89.3 KiB)
 • Instrukcja składania i wypełniania JEDZ według UZP (ZIP, 1020.6 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 27.3 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (2) (PDF, 33.8 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 34.5 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (3) (PDF, 33.7 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (4) (PDF, 35 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 188.8 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 36.7 KiB)
Lp 171
Data ogłoszenia
2018-08-08
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego, kamer, licencji dostępowych i oprogramowania w ramach uzupełnienia systemu monitoringu Miasta dla podobszaru A i D w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra” w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry-Miasto Zielona Góra”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 100 KiB)
 • SIWZ (PDF, 461.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,II.1, III.1-III-3- wersja edytowalna (DOC, 244 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ - JEDZ- ESPD (ZIP, 85.5 KiB)
 • Instrukcja wypełniania i składania JEDZ według UZP (ZIP, 1020.6 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ (ZIP, 603.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 42.8 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 49.7 KiB)
 • pLIK: oświadczenie Zamawiającego o posiadanej zgodzie operatora Orange (PDF, 142 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 333.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 44.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 51.9 KiB)
Lp 172
Data ogłoszenia
2018-08-06
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do nowopowstałego budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza - zadanie nr 4 - sprzęt audiowizualny, komputerowy i fotograficzny.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (PDF, 60.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 51.7 KiB)
Lp 173
Data ogłoszenia
2018-08-01
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa rowu Oc-M-1 w sołectwie Ochla na odcinku ul. Kożuchowska- Park wiejski za stawem” w obrębie 47 Zielona Góra
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 102.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 417.9 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3 (DOC, 177.5 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SIWZ (DOC, 141 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 5.7 MiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 36.4 KiB)
Lp 174
Data ogłoszenia
2018-07-25
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-21 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ul. Ignacego Łukasiewicza
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 108.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 413.9 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 227.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 299.7 MiB)
 • załącznik nr I.6 do SIWZ (ZIP, 18 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 32.9 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 39.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 37.9 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (2) (PDF, 32.9 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 151.9 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 33.5 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 40.6 KiB)
Lp 175
Data ogłoszenia
2018-07-20
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra” część III
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 108 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.8 MiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - nr I.1, II.1, III.1, III.2 (DOC, 245 KiB)
 • Instrukcja wypełniania i składania JEDZ (ZIP, 1 MiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (ZIP, 90.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 54.2 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 73.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 1 (PDF, 55 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ 1 (PDF, 134.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 160.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 68 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 63.6 KiB)
Lp 176
Data ogłoszenia
2018-07-16
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ul. Świebodzińskiej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 108.4 KiB)
 • SIWZ (DOC, 546 KiB)
 • Załaczniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4 (DOC, 196 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SIWZ (XLS, 43.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 154.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 151.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 32 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 42 KiB)
Lp 177
Data ogłoszenia
2018-07-10
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-16 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa parkingu w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji DOM HARCERZA”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 63 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 61.9 KiB)
Lp 178
Data ogłoszenia
2018-07-05
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - część południowa, etap II w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra– etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 118 KiB)
 • SIWZ (PDF, 464.4 KiB)
 • załącznik nr I.1, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 261 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 72.6 MiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (ZIP, 88.2 KiB)
 • instrukcja wypełnienia i składania JEDZ wg UZP (ZIP, 1020.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 196.1 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 52.5 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 66.7 KiB)
Lp 179
Data ogłoszenia
2018-07-04
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra – ul. Zawada-Zielonogórska w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra – etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 116.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 457.4 KiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 258 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 87.3 MiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (ZIP, 87.7 KiB)
 • instrukcja wypełnienia i składania JEDZ wg UZP (ZIP, 1020.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 43.7 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 60.8 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (JEDZ-ESP) - po zmianie (1) (ZIP, 90.9 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ- po zmianie (1) (ZIP, 233.3 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ- po zmianie (1) (PDF, 161.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 189.5 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 51.4 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 63 KiB)
Lp 180
Data ogłoszenia
2018-07-03
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra – część wschodnia” w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra – etap II”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 145.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, II.1, III.1-III-4- wersja edytowalna (DOC, 824 KiB)
 • Instrukcja wypełniania i składania JEDZ według UZP (ZIP, 1020.6 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ- JEDZ - ESPD (ZIP, 86.3 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 72.8 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 101.1 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 116.2 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ - po zmianie (PDF, 207.7 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (2) (PDF, 85.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (2) (PDF, 86.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 316.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 87.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 90 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji