ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwum zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 141
Data ogłoszenia
2022-06-10
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-21 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Modernizacja dróg na osiedlu Raculka
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 140.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 416.9 KiB)
 • Załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 110.8 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 19.2 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 17.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 242.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 41.9 KiB)
Lp 142
Data ogłoszenia
2022-06-10
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-20 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 69.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 426.4 KiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej. (DOCX, 105.9 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 62.9 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 24.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 34.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania. (PDF, 35 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania. (PDF, 35 KiB)
Lp 143
Data ogłoszenia
2022-06-08
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-24 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa dróg ul. Zawada – Łąkowa, ul. Zawada-Osiedlowa wraz z łącznikami i ul. Zawada-Orzechowa – ETAP III w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Zawada”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 67.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 489.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do OPZ (PDF, 2.3 MiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej. (DOCX, 93.6 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 145.6 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 25 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 239.3 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 35.5 KiB)
Lp 144
Data ogłoszenia
2022-06-01
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie jezdni oraz chodników i schodów terenowych na lata 2022-2025
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 158.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 421.7 KiB)
 • załączniki nr I.2.A-I.2.D do SWZ (TER) (ZIP, 36.8 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SWZ (ST) (PDF, 179.4 KiB)
 • załączniki nr I.4.A - I.4.D do SWZ (ZIP, 91.9 KiB)
 • załączniki nr I.5.A - I.5.B do SWZ (ZIP, 83.8 KiB)
 • załącznik nr II.1 do SWZ (JEDZ) (ZIP, 82.8 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 1 MiB)
 • załączniki nr I.1, II.1.A. - II.5 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 101 KiB)
 • zmiana (1) SWZ (PDF, 51.4 KiB)
 • załącznik nr I.2.A. do SWZ – TER (po zmianie) (XLS, 35 KiB)
 • zmiana (2) SWZ (PDF, 41.4 KiB)
 • załącznik nr I.2.B. do SWZ – TER (po zmianie) (XLS, 35 KiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 19.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 514.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu w zakresie zadania numer 2 i 3 (PDF, 99.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania numer 1 (PDF, 40 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania numer 4 (PDF, 39.9 KiB)
Lp 145
Data ogłoszenia
2022-05-25
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-03 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup monitorów komputerowych dla Urzędu Miasta Zielona Góra.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 100 KiB)
 • SWZ (PDF, 893.7 KiB)
 • załączniki do WZ - wersja edytowalna (DOCX, 106.8 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (1) (PDF, 134.5 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinsnowanie zamówienia (PDF, 118 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 480.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystnijeszej oferty (PDF, 159.4 KiB)
Lp 146
Data ogłoszenia
2022-05-24
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-22 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa systemu ITS wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 117.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 573 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SWZ - wzór umowy (PDF, 385.2 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SWZ - PFU (ZIP, 388.7 MiB)
 • załącznik nr I.5 do SWZ - model mikrosymulacyjny (ZIP, 72.7 KiB)
 • załącznik nr II.1 do SWZ - JEDZ (ZIP, 74.9 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 1.6 MiB)
 • załączniki nr I.1, II.1.A - II.5 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 119 KiB)
 • zmiana (1) SWZ (PDF, 69.1 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SWZ – wzór umowy (po zmianie) (PDF, 382.6 KiB)
 • pytania (1) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 74.3 KiB)
 • pytania (2) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 72.6 KiB)
 • wezwanie do przystąpienia do odwołania (ZIP, 4.5 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 76 KiB)
 • zmiana (2) SWZ (PDF, 64.9 KiB)
 • zmiana (3) SWZ (PDF, 61.8 KiB)
 • pytania (3) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 59.4 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (2) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 66.6 KiB)
 • zmiana (5) SWZ (PDF, 47.6 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (3) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 66.1 KiB)
 • zmiana (6) SWZ (PDF, 47.6 KiB)
 • zmiana (4) SWZ (PDF, 45.7 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SWZ – wzór umowy (po zmianie 2) (PDF, 381.5 KiB)
 • pytania (5) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 74.5 KiB)
 • pytania (7) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 87.5 KiB)
 • pytania (8) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 51.3 KiB)
 • pytania (10) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 57.7 KiB)
 • pytania (13) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 48.2 KiB)
 • zmiana (7) SWZ (PDF, 46.4 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SWZ – PFU (zmiany i uzupełnienia) (ZIP, 297.6 MiB)
 • załącznik nr I.5 do SWZ – model mikrosymulacyjny (po zmianie) (ZIP, 58.5 KiB)
 • pytania (4) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 102.7 KiB)
 • pytania (6) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 130.4 KiB)
 • pytania (9) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 95.2 KiB)
 • pytania (11) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 136.6 KiB)
 • pytania (12) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 161.4 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (4) wysłane do Dz.U.U.E (PDF, 61.5 KiB)
 • zmiana (8) SWZ (PDF, 47.6 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (4) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 66.4 KiB)
 • zmiana (9) SWZ (PDF, 45.7 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SWZ – wzór umowy (po zmianie 3) (PDF, 386.1 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 92.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 269 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 65.5 KiB)
Lp 147
Data ogłoszenia
2022-05-24
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-02 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Zielona Góra
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 100 KiB)
 • SWZ (PDF, 894.3 KiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 106.4 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 128.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 281.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 162.4 KiB)
Lp 148
Data ogłoszenia
2022-05-19
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-30 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dekoracji świetlnej na czas trwania Dni Zielonej Góry „Winobranie 2022” oraz Świąt Bożego Narodzenia. Remont elementów świetlnych i uzupełniających, części naprawcze i serwisowe
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 102.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 577.3 KiB)
 • załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 79.3 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 81.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 305 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 109.9 KiB)
Lp 149
Data ogłoszenia
2022-05-18
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-22 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej w 2023 roku dla punktów poboru energii elektrycznej Miasta Zielona Góra i Gminy Czerwieńsk
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6.2 MiB)
 • SWZ (PDF, 438 KiB)
 • Załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 110.1 KiB)
 • Załącznik nr II.1 do SWZ (JEDZ-ESP) (ZIP, 72.4 KiB)
 • Instrukcja wypełniania i składania JEDZ według UZP (PDF, 1 MiB)
 • Załącznik nr I.2 C do SWZ (PDF, 556.1 KiB)
 • Załącznik nr I.2 D do SWZ (PDF, 268.6 KiB)
 • Załącznik nr I.4 A do SWZ (DOCX, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr I.4 B do SWZ (DOCX, 39.3 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SWZ (PDF, 55.9 KiB)
 • Załącznik nr I.2 C do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 513.5 KiB)
 • Załącznik nr I.2 D do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 188.1 KiB)
 • Pytania do SWZ wraz z wyjaśnieniem (1) (PDF, 65.1 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 24.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 414.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zadanie I oraz II (PDF, 45.5 KiB)
Lp 150
Data ogłoszenia
2022-05-16
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-01 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja elewacji frontowej oraz ocieplenie elewacji tylnej z odtworzeniem detalu architektonicznego budynku UM przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 102.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 389.4 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.3 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 80.4 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 21 MiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 26 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 35.7 KiB)
Lp 151
Data ogłoszenia
2022-05-06
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-23 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa części obiektu Szkoły Podstawowej nr 6 na potrzeby przedszkola
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 108.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 734.1 KiB)
 • załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 79.1 KiB)
 • załącznik I.6 do SWZ - dokuemntacja projektowa (ZIP, 48.5 MiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 78.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 269 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 104.9 KiB)
Lp 152
Data ogłoszenia
2022-04-27
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Sołectwie Racula
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 104.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 664.6 KiB)
 • załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 77.4 KiB)
 • załącznik I.6 do SWz - dokumentacja projektowa (ZIP, 62.9 MiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 25.7 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 209.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 116.2 KiB)
Lp 153
Data ogłoszenia
2022-04-25
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-10 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa Oświetlenia ulic na Osiedlu Kolorowym w ramach zadania „Przyjazny i Sportowy Chynów” oraz „DbaMY o Nasz Chynów”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 67.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 457.7 KiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej. (DOCX, 98.1 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 135.9 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 24.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 249.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 42.8 KiB)
Lp 154
Data ogłoszenia
2022-04-20
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-10 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rewitalizacja Parku Tysiąclecia w Zielonej Górze
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 113.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 529.5 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.3 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 87.7 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 105.8 MiB)
 • ogłoszenie (1) o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 25.6 KiB)
 • zmiana (1) SWZ (PDF, 37.9 KiB)
 • pytania (1) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 35.4 KiB)
 • pytania (2) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 43.3 KiB)
 • pytania (5) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 36.1 KiB)
 • pytania (6.2 - 6.5) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 38.8 KiB)
 • pytania (4) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 36.5 KiB)
 • pytania (7) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 35.4 KiB)
 • pytania (8) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 45.8 KiB)
 • pytania (10) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 39.2 KiB)
 • zmiana (2) SWZ (PDF, 33.5 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SWZ – uzupełnienie i zmiana (1) (ZIP, 12.7 MiB)
 • ogłoszenie (2) o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 62.4 KiB)
 • zmiana (3) SWZ (PDF, 38.1 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SWZ - po zmianie (PDF, 67.8 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SWZ – uzupełnienie i zmiana (2) (ZIP, 20.7 MiB)
 • pytania (3) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 42.5 KiB)
 • pytania (6.1) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 35.3 KiB)
 • pytania (9) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 36 KiB)
 • pytania (11) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 35.7 KiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 25.8 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 241.4 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 38.4 KiB)
Lp 155
Data ogłoszenia
2022-04-15
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-17 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kąpielowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 133 KiB)
 • SWZ (PDF, 460.8 KiB)
 • Załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 109.1 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 11.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 92.2 KiB)
 • Modyfikacja SWZ (1) (PDF, 54.7 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SWZ - po zmianie (1) (DOCX, 81.5 KiB)
 • Załącznik nr I.2.B do SWZ - po zmianie (1) (DOCX, 82.1 KiB)
 • Pytania do SWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 35.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) (PDF, 68.6 KiB)
 • Modyfikacja SWZ (2) (PDF, 39.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (3) (PDF, 65.6 KiB)
 • Modyfikacja SWZ (3) (PDF, 39.9 KiB)
 • Pytania do SWZ z wyjaśnieniem (2) (PDF, 131 KiB)
 • Pytania do SWZ z wyjaśnieniem (3) (PDF, 43.3 KiB)
 • Pytania do SWZ z wyjaśnieniem (4) (PDF, 34.6 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 24.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 206 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 43.8 KiB)
Lp 156
Data ogłoszenia
2022-04-15
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-05 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja dróg na osiedlu Raculka
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 100.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 450.7 KiB)
 • załączniki nr I.1 - I.3 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 87.1 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 19.3 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 48 KiB)
 • zmiana (1) SWZ (PDF, 49.5 KiB)
 • załączniki nr I.2 i I.2.B do SWZ – po zmianie (PDF, 46.2 KiB)
 • załączniki nr I.2 i I.2.B do SWZ – po zmianie - wersja edytowalna (DOCX, 73.7 KiB)
 • pytania (1) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 35.5 KiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 18.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 268.6 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 40.1 KiB)
Lp 157
Data ogłoszenia
2022-04-13
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-29 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przygotowanie „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego” (SUMP dla ZNOF).
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 72.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej. (DOCX, 115.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do OPZ (XLSX, 25.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania - 1 (PDF, 45.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 48.2 KiB)
 • Modyfikacja SWZ 1 (PDF, 51 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SWZ – po zmianie (DOCX, 84.3 KiB)
 • Załącznik nr I.2B do SWZ – po zmianie (DOCX, 83.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania - 2 (PDF, 43.1 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 25.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 516 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 62.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty. (PDF, 39 KiB)
 • Informacja o ponownym wyborze oferty. (PDF, 62.1 KiB)
Lp 158
Data ogłoszenia
2022-04-13
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-25 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa dróg wewnętrznych – ulica Nowy Kisielin – Cisowa, Nowy Kisielin – Brzozowa, Nowy Kisielin – Topolowa w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 99.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 397.9 KiB)
 • załączniki nr I.1 - I.3 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 88.4 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 227.3 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 52.2 KiB)
 • zmiana (1) SWZ (PDF, 50.3 KiB)
 • załącznik nr I.2 i I.2.B do SWZ – po zmianie (PDF, 47 KiB)
 • załącznik nr I.2 i I.2.B do SWZ – po zmianie - wersja edytowalna (DOCX, 73.2 KiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 26.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 249.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 103.3 KiB)
Lp 159
Data ogłoszenia
2022-04-05
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-25 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja elewacji frontowej oraz ocieplenie elewacji tylnej z odtworzeniem detalu architektonicznego budynku UM przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 95.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 387.5 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 21 MiB)
 • załączniki nr I.1-I.3 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 81.8 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 47.5 KiB)
 • zmiana (1) SWZ (PDF, 49.8 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SWZ – po zmianie (PDF, 38.2 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SWZ – po zmianie - wersja edytowalna (DOCX, 70.7 KiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 26.1 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 35.8 KiB)
Lp 160
Data ogłoszenia
2022-04-01
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-22 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie oznakowania poziomego w pasach drogowych ulic w latach 2022-2024, dla których funkcję zarządcy drogi pełni Prezydent Miasta Zielona Góra w ramach zadania „Roboty w zakresie oznakowania dróg”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 66 KiB)
 • SWZ (PDF, 547 KiB)
 • Załącznik nr I.1A do SWZ - wersja edytowalna (XLS, 71 KiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 96.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 46.6 KiB)
 • Modyfikacja SWZ (PDF, 48.8 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SWZ – po zmianie (DOCX, 76 KiB)
 • Załącznik nr I.2B do SWZ – po zmianie (DOCX, 75.2 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 25 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 238.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 49.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji