ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwum zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 121
Data ogłoszenia
2017-09-05
Termin składania ofert / wniosków
2017-09-21 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi wojewódzkiej nr 280 (ul. Zjednoczenia) w Zielonej Górze na odcinku od ronda Polskiego Czerwonego Krzyża do wiaduktu nad linią kolejową
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 105.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 405.8 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1 - III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 218.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 30.2 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 46 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 40.7 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 137.2 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 35.8 KiB)
Lp 122
Data ogłoszenia
2017-08-01
Termin składania ofert / wniosków
2017-09-18 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie Placu Teatralnego i Placu Matejki w Zielonej Górze w ramach zadania pn. Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra, w ramach projektu pn. Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 124.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 444.3 KiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1 - III.5 do SIWZ -wersja edytowalna (DOC, 283.5 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ (ZIP, 80.2 MiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (PDF, 176.6 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 261.5 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 52.2 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 52.1 KiB)
 • zmiana (2) SIWZ (PDF, 49 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ- defibrylator (PDF, 35.6 KiB)
 • pytanie (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 49 KiB)
 • pytanie (2) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 53 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (2) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 56 KiB)
 • zmiana (3) SIWZ (PDF, 49.9 KiB)
 • SIWZ - po zmianie (PDF, 445.4 KiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1 - III.5 do SIWZ -wersja edytowalna - po zmianie (DOC, 253 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ - po zmianie (PDF, 177.2 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ - wersja edytowalna - po zmianie (DOC, 262.5 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ- defibrylator - po zmianie (PDF, 36.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 159.2 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 54.3 KiB)
Lp 123
Data ogłoszenia
2017-07-26
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-31 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - część północna, etap I w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 119.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 463.3 KiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 247.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 179.9 MiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ - JEDZ (PDF, 178.7 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ - JEDZ - wersja edytowalna (DOC, 262.5 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 49.7 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 46.3 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (2) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 46.9 KiB)
 • zmiana (2) SIWZ (PDF, 52.2 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ - opis - po zmianie (ZIP, 1.5 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 178.5 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 55.4 KiB)
Lp 124
Data ogłoszenia
2017-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Nadzór inwestorski – Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze – Park w Kiełpinie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 98.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 374.3 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (PDF, 13.6 MiB)
 • Załączniki do SIWZ edytowalne Nr- I.1,I.2, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4 (DOC, 187 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 176.3 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 46.5 KiB)
Lp 125
Data ogłoszenia
2017-06-20
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz mieszkania chronione w Zielonej Górze
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 141 KiB)
 • SIWZ (PDF, 458.9 KiB)
 • załącznik nr I.5. do SIWZ (ZIP, 41.6 MiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.5 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 274.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 146.2 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 63.5 KiB)
Lp 126
Data ogłoszenia
2017-06-07
Termin składania ofert / wniosków
2017-06-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rewitalizacja śródmieścia Zielonej Góry
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 131.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 445 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1, III.1-III.5- wersja edytowalna (DOC, 256.5 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ (ZIP, 76.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 150.6 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 56.5 KiB)
Lp 127
Data ogłoszenia
2017-05-23
Termin składania ofert / wniosków
2017-06-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej (Ochla)
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 106.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 401.6 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 215 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 25.7 MiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 33.3 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 32.5 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ - inwentaryzacja drzew do usunięcia (PDF, 3.9 MiB)
 • pytania (2) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 33.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 237.6 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 35.6 KiB)
Lp 128
Data ogłoszenia
2017-05-17
Termin składania ofert / wniosków
2017-06-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa infrastruktury zdrowotnej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 136.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 454.1 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 41.6 MiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.5 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 274 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 51.1 KiB)
Lp 129
Data ogłoszenia
2017-05-04
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 161.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 428.1 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (JEDZ) (DOC, 187.5 KiB)
 • Instrukcja wypełnienia JEDZ według UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, II.1, III.1-III.4- wersja edytowlana (DOC, 253.5 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ (ZIP, 1.9 MiB)
 • Informacja o wniesieniu odwołania (PDF, 49.7 KiB)
 • Kopia odwołania (PDF, 2.4 MiB)
 • Informacja o wniesieniu odwołania (2) (PDF, 49.7 KiB)
 • Kopia odwołania (2) (PDF, 1.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 47.3 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (1) (PDF, 54.1 KiB)
 • plik- UMZG GIS4- po zmianie (1) (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ (ZIP, 58.8 MiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (2) (PDF, 57.5 KiB)
 • UMZG GIS4- po zmianie (2) (PDF, 1.2 MiB)
 • załącznik nr 1 do OPZ - po zmianie (1) (PDF, 127.2 KiB)
 • załącznik nr 2 do umowy - po zmianie (1) (PDF, 134.7 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ - po zmianie (1) (PDF, 233.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) (PDF, 51.8 KiB)
 • pytania do SIWZ (1-9) z wyjaśnieniem (PDF, 433.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (3) (PDF, 49.8 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (3) (PDF, 59 KiB)
 • UMZG GIS4- po zmianie (3) (PDF, 1.6 MiB)
 • załącznik nr 2 do umowy - po zmianie (2) (PDF, 135.4 KiB)
 • załącznik nr 3 do umowy - po zmianie (1) (PDF, 149.4 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ - po zmianie (2) (PDF, 251.8 KiB)
 • pytania do SIWZ (10) z wyjaśnieniem (PDF, 78.6 KiB)
 • pytania do SIWZ (11) z wyjaśnieniem (PDF, 62.6 KiB)
 • pytania do SIWZ (12) z wyjaśnieniem (PDF, 72.6 KiB)
 • pytania do SIWZ (13) z wyjaśnieniem (PDF, 51.8 KiB)
 • pytania do SIWZ (14) z wyjaśnieniem (PDF, 66.4 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (4) (PDF, 70.1 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ - po zmianie (3) (PDF, 251.7 KiB)
 • pytania do SIWZ (15) z wyjaśnieniem (PDF, 117.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 182.7 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 47.6 KiB)
Lp 130
Data ogłoszenia
2017-04-10
Termin składania ofert / wniosków
2017-04-25 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte w Zielonej Górze (na odcinku od ronda im. Michała Kaziowa do skrzyżowania z ulicą Kupiecką)
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 110.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 432.2 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 212.6 MiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 233.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 149.3 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 35.8 KiB)
Lp 131
Data ogłoszenia
2017-04-03
Termin składania ofert / wniosków
2017-04-12 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Nadzór inwestorski – Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze – Park w Kiełpinie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 123.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 375.7 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 264.5 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 56.5 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 56.9 KiB)
Lp 132
Data ogłoszenia
2017-03-30
Termin składania ofert / wniosków
2017-04-10 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN. UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH I TERENÓW REKREACYJNYCH W ZIELONEJ GÓRZE Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: 1. UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH I TERENÓW REKREACYJNYCH W ZIELONEJ GÓRZE – PARK PRZY ULICY PARTYZANTÓW; 2. UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH I TERENÓW REKREACYJNYCH W ZIELONEJ GÓRZE – PARK SOWIŃSKIEGO; 3. UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH I TERENÓW REKREACYJNYCH W ZIELONEJ GÓRZE – PARK W SOŁECTWIE OCHLA PRZY ULICY OCHLA-ŻAGAŃSKA
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 142.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 676.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ NR i.1,I.2,II.1,III.1A,III.1B,III.1C,III.2A,III.2B,III.2C,III.3,III.4 (DOC, 340 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 310.1 MiB)
 • Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 54.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 317.8 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 52.7 KiB)
Lp 133
Data ogłoszenia
2017-03-16
Termin składania ofert / wniosków
2017-04-03 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte w Zielonej Górze (na odcinku od ronda im. Michała Kaziowa do skrzyżowania z ulicą Kupiecką)
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 109.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 427.5 KiB)
 • zał. I.1 - I.2, II.1, III.1 - III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 232.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 213.7 MiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 46.2 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 32.8 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ - po zmianie (PDF, 60.1 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 153.9 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert - sprostowanie (PDF, 125.3 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 35.8 KiB)
Lp 134
Data ogłoszenia
2017-03-01
Termin składania ofert / wniosków
2017-04-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zagospodarowanie Placu Teatralnego i Placu Matejki w Zielonej Górze” w ramach zadania pn.: Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra, w ramach projektu pn.: Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 126.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 423 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (JEDZ) (DOC, 821.5 KiB)
 • JEDZ - instrukcja wypełnienia (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik I.3. do SIWZ (PFU) (ZIP, 75.2 MiB)
 • Załaczniki do SIWZ nr I.1,II.1,III.1-III.5 wersja edytowalna (DOC, 735.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 955.6 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 35.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 50.8 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (2) (PDF, 55.7 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ - uzupełnienie (PDF, 391.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (2) (PDF, 362.6 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (3) (PDF, 33.3 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ-uzupełnienie 2 (PDF, 26.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 254.9 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 63.8 KiB)
Lp 135
Data ogłoszenia
2017-01-30
Termin składania ofert / wniosków
2017-02-13 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem „Otago”.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 93.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 292.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2-wersja edytowalna (DOC, 145 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 30.3 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 35 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 68.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 146.2 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania. (PDF, 31 KiB)
Lp 136
Data ogłoszenia
2017-01-13
Termin składania ofert / wniosków
2017-01-23 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
USŁUGA ASYSTY TECHNICZNEJ I KONSERWACJI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA MIASTEM OTAGO
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 89.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 272 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II, III.1, III.2 - OTAGO-wersja edytowalna (DOC, 142 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi do SIWZ (PDF, 82.2 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 32.3 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ – po zmianie (PDF, 81 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 35.2 KiB)
Lp 137
Data ogłoszenia
2016-11-21
Termin składania ofert / wniosków
2016-12-19 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa stołówki w III Liceum Ogólnokształcącym
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 105.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 384.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ od nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.5- wersja edytowalna (DOC, 134.5 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ (ZIP, 33.1 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 34.2 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 45 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 30 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II (PDF, 29.3 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ II (PDF, 40 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania II (PDF, 33.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 482.6 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 37.7 KiB)
Lp 138
Data ogłoszenia
2016-10-10
Termin składania ofert / wniosków
2016-10-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup dodatkowego wyposażenia do zadania „Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem (dla OSP Racula) w ramach zadania „Zakup elementów infrastruktury krytycznej w celu realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 104.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 333.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ od nr I.1-I.3, II.1, III.1-III.2- wersja edytowalna (DOC, 340.5 KiB)
 • Pytania z wyjaśnieniami do SIWZ (1) (PDF, 35.3 KiB)
 • Pytania z wyjaśnieniami do SIWZ (2) (PDF, 35.2 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (1) (PDF, 34.2 KiB)
 • Załacznik nr I.3 do SIWZ (Tabela informacyjna)- po zmianach (DOCX, 39.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 515.9 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 37 KiB)
Lp 139
Data ogłoszenia
2016-09-21
Termin składania ofert / wniosków
2016-10-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ul. Nowy Kisielin-Dębowa i Budowa ul. Nowy Kisielin-Sosnowa
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 106.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 389.6 KiB)
 • załączniki nr I.1 - I.2, II.1, III.1 - III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 210.5 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ (ZIP, 258.5 MiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 35.8 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 473.5 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 40.2 KiB)
Lp 140
Data ogłoszenia
2016-07-27
Termin składania ofert / wniosków
2016-08-11 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa boiska przy Zespole Edukacyjnym nr 1 w Zielonej Górze
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 75.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 294.7 KiB)
 • Załącznik 1-7 do SIWZ wersja edytowalna (DOC, 108.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (ZIP, 59.9 MiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 35 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji