ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwum zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 121
Data ogłoszenia
2022-09-02
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-04 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze – LAS NADODRZAŃSKI
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 106.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 551.3 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 28.8 MiB)
 • załączniki nr I.1-I.3, II.1-II.2 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 163.7 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 33.9 KiB)
 • zmiana (1) SWZ (PDF, 37 KiB)
 • pytania (1) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 47.8 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (2) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 37.9 KiB)
 • zmiana (2) SWZ (PDF, 36.6 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SWZ – opinia geotechniczna (ZIP, 1.3 MiB)
 • pytania (2) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 276.7 KiB)
 • pytania (3) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 35.7 KiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 26.9 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 911.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert - sprostowanie (PDF, 1006.8 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 64.9 KiB)
Lp 122
Data ogłoszenia
2022-08-29
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Program funkcjonalno-użytkowy budowy odcinków dróg rowerowych na terenie Miasta Zielona Góra
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 102.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 684.9 KiB)
 • załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 83.5 KiB)
 • załącznik I.6 do SWZ - wykaz lokalizacji (ZIP, 12.2 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi (1) (PDF, 90.2 KiB)
 • Modyfikacja SWZ (1) (PDF, 94.6 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SWZ - po zmianie (1) (PDF, 155.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 36.1 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (PDF, 79.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 561.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 104.2 KiB)
Lp 123
Data ogłoszenia
2022-08-24
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa zaplecza sportowo-sanitarnego przy ul. Zawada - Sportowa w ramach „Zielonogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 r.”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 102.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 690.1 KiB)
 • załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 78.3 KiB)
 • załacznik I.6 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 43.3 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 80.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 322.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 94.9 KiB)
Lp 124
Data ogłoszenia
2022-08-22
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-06 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Nasz piękny zakątek dla KAŻDEGO” (wymiana ogrodzenia wokół budynku DPS przy ul. Al. Juliusza Słowackiego)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 148 KiB)
 • SWZ (PDF, 456.9 KiB)
 • Załączniki do SWZ -wersja edytowalna (DOCX, 111.7 KiB)
 • Załącznik r I.6 do SWZ (ZIP, 7 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 26.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 224.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 38.8 KiB)
Lp 125
Data ogłoszenia
2022-08-22
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-01 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 140.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 421.6 KiB)
 • Załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 111.6 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 80.6 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 25.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 198.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 39.4 KiB)
Lp 126
Data ogłoszenia
2022-08-11
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-26 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Tor rowerowy na „Kaczym Dole”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 72.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 470 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 11.3 MiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej. (DOCX, 96.2 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 17.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 181 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 38.6 KiB)
Lp 127
Data ogłoszenia
2022-08-03
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-23 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rewitalizacja terenu wokół placu zabaw, budowa pumptrucka, rozbudowa i doposażenie placu zabaw ul. Przylep-Skokowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłosznie o zamówieniu (PDF, 103.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 655.3 KiB)
 • załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 79 KiB)
 • załącznik I.6 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 17.1 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 79.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 195.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 99.8 KiB)
Lp 128
Data ogłoszenia
2022-08-03
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-22 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa odcinka drogi gminnej nr 007206F w sołectwie Ługowo w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Ługowo”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 72.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 469.9 KiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej. (DOCX, 94.4 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 134.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 do OPZ - zakres inwestycji (PDF, 395.8 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 17.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 223.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania. (PDF, 42.4 KiB)
Lp 129
Data ogłoszenia
2022-07-28
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa dróg ul. Zawada – Łąkowa, ul. Zawada-Osiedlowa wraz z łącznikami i ul. Zawada-Orzechowa – ETAP III.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 73.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 494.2 KiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej. (DOCX, 95.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do OPZ - zakres inwestycji (PDF, 2.3 MiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 145.5 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 24.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 272.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 42.7 KiB)
Lp 130
Data ogłoszenia
2022-07-22
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-31 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa skrzyżowania ul. Batorego z ul. Rzeźniczaka wraz z budową ścieżek rowerowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 116.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 918 KiB)
 • zał. I.1, II.1A - II.5 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 1.3 MiB)
 • załącznik I.4 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 442.9 MiB)
 • załącznik II.1 do SWZ - JEDZ (ZIP, 73.1 KiB)
 • instrukcja wypełniania JEDZ (PDF, 1.6 MiB)
 • zmiana (1) SWZ - Batorego-Rzeźniczaka (PDF, 43.3 KiB)
 • SWZ po zmianie (1)- Batorego - Rzeźniczaka (PDF, 498 KiB)
 • zał. I.1, II.1A - II.5 do SWZ po zmianie (1)- Batorego - Rzeźniczaka (DOCX, 93.6 KiB)
 • zmiana (2) SWZ- Batorego-Rzeźniczaka (PDF, 36.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 68.7 KiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 27.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 241.9 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 41.4 KiB)
Lp 131
Data ogłoszenia
2022-07-22
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-08 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rewitalizacja Parku Tysiąclecia w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 110.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 657.2 KiB)
 • załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 83.8 KiB)
 • załącznik nr I.6 - dokumentacja projektowa (ZIP, 140 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi (1) (PDF, 93.2 KiB)
 • Modyfikacja SWZ (1) (PDF, 94 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 37.7 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (2) (PDF, 270.7 KiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 25.9 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 238.4 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 50.8 KiB)
Lp 132
Data ogłoszenia
2022-07-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-01 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 69.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 429.7 KiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej. (DOCX, 106.2 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 62.9 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 24.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 249.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 53.6 KiB)
Lp 133
Data ogłoszenia
2022-07-18
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 101.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 508.7 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 80.8 MiB)
 • załączniki nr I.1-I.3 do SWZ - parkingi Zatonie (DOCX, 88.2 KiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 19 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 216.3 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 37.5 KiB)
Lp 134
Data ogłoszenia
2022-07-18
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-04 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa zaplecza sportowo-sanitarnego przy ul. Zawada - Sportowa w ramach „Zielonogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 r.”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 102.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 690.2 KiB)
 • załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 77.5 KiB)
 • załącznik I.6 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 45.8 MiB)
 • Modyfikacja SWZ (1) (PDF, 233.2 KiB)
 • załącznik I.6 do SWZ - dokumentacja projektowa - t.j. (ZIP, 46 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (PDF, 80.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 223.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 37.2 KiB)
Lp 135
Data ogłoszenia
2022-07-15
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-02 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Nasz piękny zakątek dla KAŻDEGO” (wymiana ogrodzenia wokół budynku DPS przy ul. Al. Juliusza Słowackiego)
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 147.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 456.5 KiB)
 • Załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 111.6 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 7 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 25.4 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 34 KiB)
Lp 136
Data ogłoszenia
2022-07-08
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie Miasta Zielona Góra w okresie 1 roku (tj. od 01.12. 2022 r. do 30.11. 2023 r.)
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (PDF, 1.6 MiB)
Lp 137
Data ogłoszenia
2022-07-04
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-20 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja pomieszczeń na parterze budynku LOPiT w ramach zadania pn : „Modernizacja pomieszczeń w budynku Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze – Lubuskiego Ośrodka i Profilaktyki i Terapii” LOPiT”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 149.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 478.5 KiB)
 • Załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 111.1 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 17.4 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 24.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 205 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 38.7 KiB)
Lp 138
Data ogłoszenia
2022-06-30
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Tor rowerowy na „Kaczym Dole”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 72.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 465.8 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 11.2 MiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej. (DOCX, 96.1 KiB)
 • Modyfikacja SWZ (1) (PDF, 103 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SWZ - po zmianie (1) (PDF, 52 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 17.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania. (PDF, 34.4 KiB)
Lp 139
Data ogłoszenia
2022-06-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-04 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup laptopów - „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 99.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 34.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 901.8 KiB)
 • załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 104.9 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 118.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 595.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 156.4 KiB)
 • Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 155.1 KiB)
Lp 140
Data ogłoszenia
2022-06-10
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-01 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rewitalizacja Parku Tysiąclecia w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 109.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 530.8 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.3 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 87.8 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 140.8 MiB)
 • pytania (1) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 43.3 KiB)
 • pytania (2) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 46.8 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 37.4 KiB)
 • zmiana (1) SWZ (PDF, 37.7 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SWZ – po zmianie (PDF, 68.1 KiB)
 • pytania (4) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 35.7 KiB)
 • pytania (3) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 41.1 KiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 25.8 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 419.2 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 42.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji