ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwum zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 121
Data ogłoszenia
2019-05-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa placu rekreacyjnego na Jędrzychowie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 1006.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 394.9 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4 (DOC, 196.5 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ (ZIP, 161.5 MiB)
 • Pytania z odpowiedziami - nr 1 (PDF, 48.4 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ nr 1 (PDF, 32.8 KiB)
 • Załącznik nr I.4b do SIWZ (PDF, 184.3 KiB)
 • Załacznik nr I.4a do SIWZ (ZIP, 1.3 MiB)
 • Pytania z odpowiedziami - nr 2 (PDF, 37 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 310.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery (PDF, 35.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 201.6 KiB)
Lp 122
Data ogłoszenia
2019-05-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni logistycznej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 89.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,I.2, I.3a-3b, II.1, III.1-III.2- wersja edytowalna (DOC, 244.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 160.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 454.2 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - zadanie I (PDF, 69 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - zadanie II (PDF, 52.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zadanie II (PDF, 42.3 KiB)
Lp 123
Data ogłoszenia
2019-05-24
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa dróg wewnętrznych na Chynowie” ul. Waniliowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 103 KiB)
 • SIWZ (PDF, 697.3 KiB)
 • Załącznik I.5. do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 15.6 MiB)
 • Załączniki w formie edytowalnej (DOC, 111 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (1) (PDF, 91.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 436.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 128.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 54.2 KiB)
Lp 124
Data ogłoszenia
2019-05-22
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja boiska sportowego przy ul. Lisiej Zielona Góra - ul. Lisia, teren działek nr 156/6 i 357/4, obręb 19.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 104.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 642.3 KiB)
 • Załącznik do SIWZ I.5. - dokumentacja projektowa (ZIP, 19.7 MiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej (DOC, 110 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 35.1 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (1) (PDF, 101 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (2) (PDF, 95.9 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (3) (PDF, 181 KiB)
 • Zmiana (1) (PDF, 96.4 KiB)
 • załącznik nr I.3. do SIWZ - po zmianie (1) (PDF, 142.5 KiB)
 • załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia I.3. - po zmianie (1) (PDF, 123.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) (PDF, 21.6 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 364.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 118 KiB)
 • Ogłoszenie o udzileniu zamówienia (PDF, 45.7 KiB)
Lp 125
Data ogłoszenia
2019-05-16
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 135.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 7.9 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,II.1,III.1-III.5- wersja edytowalna (DOC, 201 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (JEDZ-ESPD) (ZIP, 87.2 KiB)
 • Instrukacja wypełniania i składania JEDZ według UZP (PDF, 905.1 KiB)
 • Załącznik nr I.1A do SIWZ (klucz publiczny) (ZIP, 1.1 KiB)
 • Ogłoszenie- po zmianie (1) przekazane do publikacji w DZ.URZ.UE (PDF, 80.4 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (1) (PDF, 35.9 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ - po zmianie (1) (PDF, 74.9 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 58.5 KiB)
 • Ogłoszenie- po zmianie (1) opublikowane w DZ.URZ.UE (PDF, 57.4 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 36 KiB)
Lp 126
Data ogłoszenia
2019-05-11
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Projekt unijny „Zawodowcy”. Inwestycja pn.: „Zmiana sposobu użytkowania, częściowa rozbiórka i rozbudowa budynku garażowego i związane z tym roboty budowlane, z przeznaczeniem na cele dydaktyczne” w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej - projekt realizowany poza formułą ZIT”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 982 KiB)
 • SIWZ (PDF, 715.8 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3 (DOC, 609.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 64.5 MiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 214.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 516.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery (PDF, 86.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 209.1 KiB)
Lp 127
Data ogłoszenia
2019-04-26
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie oznakowania poziomego w pasach drogowych ulic w latach 2019 - 2021, dla których funkcje zarządcy drogi pełni Prezydent Miasta Zielona Góra w ramach zadania „ Roboty w zakresie oznakowania dróg”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 881 KiB)
 • SIWZ (PDF, 482.5 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2 ,I.3, II.1, III.1, III.2 (DOC, 263.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 245.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery (PDF, 31.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (PDF, 60.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 168.9 KiB)
Lp 128
Data ogłoszenia
2019-04-16
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Renowacja terenu położonego przy ul. Aleja Niepodległości (dz. 113/60)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 154.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 434.7 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 206.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 44.5 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 181.5 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 36.5 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 97 KiB)
Lp 129
Data ogłoszenia
2019-04-15
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie jezdni i chodników na 3 - letni okres w ramach zadania Bieżące utrzymanie ulic miasta
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 209.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 394.3 KiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1-III.5 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 322 KiB)
 • załącznik nr I.1.A do SIWZ (ZIP, 1 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (ZIP, 87.5 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 926.8 KiB)
 • załączniki nr I.3.1 - I.3.7 do SIWZ - wersja edytowalna (ZIP, 26.8 KiB)
 • załączniki nr I.4.1 - I.4.2 do SIWZ (PDF, 168.1 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (PDF, 186.8 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SIWZ (ZIP, 58.4 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 630.9 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania 1, 2, 3, 4, 6, 7 (PDF, 47.8 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania 5 (PDF, 38.8 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie zadania 5 (PDF, 104.2 KiB)
Lp 130
Data ogłoszenia
2019-04-10
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa ul. Stefana Batorego w obrębie wiaduktu kolejowego linii kolejowej nr 273” w ramach zadania pn. „Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 894.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 418.3 KiB)
 • Załaczniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2 (DOC, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 109.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 60.9 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ 1 (PDF, 368.3 KiB)
 • Pytania do SIWZ wraz z odpowiedziami (PDF, 757.3 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ 2 (PDF, 344 KiB)
 • Załączniku nr I.4 do SIWZ – po zmianie (DOC, 725.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 (PDF, 60.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 425.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 84.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 169.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (PDF, 59.8 KiB)
Lp 131
Data ogłoszenia
2019-03-27
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dokończenie zadania pn.: Zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku wodnego Myszka – Gęśnik na cele parku miejskiego Park Odkrywców w Zielonej Górze w ramach zadania pn. Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 131.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 511.9 KiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 1.4 MiB)
 • załącznik nr I.1.A. do SIWZ (ZIP, 1.1 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (ZIP, 88 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 926.8 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ (ZIP, 437 MiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 92.6 KiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 97.2 KiB)
 • pytania (2) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 727.8 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu opublikowane 23.04.2019 r. w DZ.U.U.E (PDF, 68 KiB)
 • zmiana (2) SIWZ (PDF, 92.4 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ - kosztorys ofertowy - po zmianie (PDF, 124.1 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ - uzupełnienie (ZIP, 4.8 MiB)
 • pytania (3-4) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 144.1 KiB)
 • zmiana (3) SIWZ (PDF, 92.6 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (2) ogłoszenia o zamówieniu opublikowane 29.04.2019 r. w DZ.U.U.E (PDF, 68.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 358.8 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 93.4 KiB)
Lp 132
Data ogłoszenia
2019-03-26
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra – część północna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 122 KiB)
 • SIWZ (PDF, 563.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, II.1, III.1-III.4- wersja edytowalna (DOC, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ- (JEDZ-ESPD) (ZIP, 86.6 KiB)
 • Instrukcja wypełniania i składanie JEDZ według UZP (PDF, 905.2 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 1 GiB)
 • Załącznik nr I.1A do SIWZ (klucz publiczny) (ZIP, 1021 B)
 • Ogłoszenie- po zmianie (1) przekazane do publikacji w DZ.URZ.UE (PDF, 75.7 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 62.8 KiB)
 • Wymiana plików w zał. nr I.5 do SIWZ (ZIP, 89 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 341.8 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (2) (PDF, 73.6 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (3) (PDF, 66.4 KiB)
 • Ogłoszenie- po zmianie (1) opublikowane w DZ.URZ.UE (PDF, 57.1 KiB)
 • Ogłoszenie- po zmianie (2) przekazane do publikacji w DZ.URZ.UE (PDF, 86.2 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (2) (PDF, 63.3 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ- po zmianie (1) (PDF, 364.6 KiB)
 • Dołączenie rysunku do załącznika Nr I.5 do SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (4) (PDF, 66.5 KiB)
 • Ogłoszenie- po zmianie (2) opublikowane w DZ.URZ.UE (PDF, 63.8 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (5) (PDF, 62.4 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (3) (PDF, 70.9 KiB)
 • Ogłoszenie- po zmianie (3) przekazane do publikacji w DZ.URZ.UE (PDF, 75.6 KiB)
 • Ogłoszenie- po zmianie (4) przekazane do publikacji w DZ.URZ.UE (PDF, 75.6 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (4) (PDF, 62.9 KiB)
 • Wymiana opisu technicznego w załączniku nr I.5 do SIWZ (PDF, 205.9 KiB)
 • Wymiana ślepych kosztorysów w załączniku nr I.5 do SIWZ (ZIP, 60.7 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (6) (PDF, 62.7 KiB)
 • Ogłoszenie- po zmianie (3) opublikowane w DZ.URZ.UE (PDF, 55.8 KiB)
 • Ogłoszenie- po zmianie (4) opublikowane w DZ.URZ.UE (PDF, 56.3 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (7) (PDF, 64.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 389.1 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 85.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane do publikacji w DZ.URZ.UE (PDF, 105.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w DZ.URZ.UE (PDF, 69.4 KiB)
Lp 133
Data ogłoszenia
2019-03-22
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont istniejących pomieszczeń dydaktycznych warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Elektronik w Zielonej Górze”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej-projekt realizowany poza formułą ZIT”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 297.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 675.7 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 3.8 MiB)
 • Załączniki nr I.1,I.2,II.1,III.1-III.3 do SIWZ wer. edyt. (DOC, 1.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 296.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 208.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 124.2 KiB)
Lp 134
Data ogłoszenia
2019-03-08
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Umocnienie koryta rowu Zb-12 na terenie LPP-T, obręb 55 Zielona Góra
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 276.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 365.6 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ (ZIP, 7.2 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,I.2,II.1,III.1-III.3 wer.edyt. (DOC, 122.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 385.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.3 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 998.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmainie ogłoszenia o zawarciu umowy (PDF, 144.1 KiB)
Lp 135
Data ogłoszenia
2019-03-08
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-19 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni elektrycznej i samochodowej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 89.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,I.2,I.3a-3b, II.1, III.1-III.2- wersja edytowalna (DOC, 321.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 161.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 486 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- Zadanie I oraz II (PDF, 57 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia- zadanie I oraz II (PDF, 45.8 KiB)
Lp 136
Data ogłoszenia
2019-03-01
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ul. Stefana Batorego w obrębie wiaduktu kolejowego linii kolejowej nr 273
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 149.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 405.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 110.4 MiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 178.5 KiB)
 • pytanie (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 35.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 212.4 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 116.2 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 96.7 KiB)
Lp 137
Data ogłoszenia
2019-02-22
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa odcinka rowu Oc-M-1 na odcinku ul. Ochla- Kożuchowska – staw w Parku Ochla; obręb 47 Zielona Góra.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.5 MiB)
 • SIWZ (PDF, 379 KiB)
 • Załączniknr I.4 do SIWZ (ZIP, 5.8 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,I.2,II.1,III.1-III.4 wer.edyt. (DOC, 119.5 KiB)
 • Odpowiedż na pytania (PDF, 36.5 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 40.6 KiB)
 • Załącznik nr I.1 do SIWZ po zmianie (DOC, 62.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ po zmianie (PDF, 91.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 484.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 316.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.4 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 849.5 KiB)
Lp 138
Data ogłoszenia
2019-02-22
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa nawierzchni ul. Figowej i ul. Bananowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 148.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 387.8 KiB)
 • załącznik nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 213.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (PDF, 24.4 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ - wersja edytowalna (XLSM, 12.3 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SIWZ (ZIP, 12.7 MiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 34.2 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ - po zmianie (PDF, 30.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ - po zmianie (PDF, 24.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ - po zmianie - wersja edytowalna (XLSM, 12.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 362.2 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 36.7 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 93.1 KiB)
Lp 139
Data ogłoszenia
2019-02-22
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Obsługa systemu wypożyczalni rowerów na terenie Miasta Zielona Góra
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O DOBROWOLNEJ PRZEJRZYSTOŚCI EX ANTE (PDF, 42.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 86.5 KiB)
Lp 140
Data ogłoszenia
2019-02-21
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-11 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem Otago
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.3 MiB)
 • SIWZ (PDF, 639.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,I.2,II.1,III.1,III.2 wer.edyt. (DOC, 150.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 51.7 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 57.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 86.2 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ po zmianie (PDF, 138.8 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 56.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 356.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 56.2 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 957.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji