ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwum zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 101
Data ogłoszenia
2019-07-17
Data rozstrzygnięcia
2019-11-12
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego dla miasta Zielona Góra.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 33.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 164.6 KiB)
Lp 102
Data ogłoszenia
2019-07-17
Data rozstrzygnięcia
2019-12-16
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni mechanicznej w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części I (PDF, 91.9 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie części II (PDF, 94.1 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części III (PDF, 91.2 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie części I i III (PDF, 96.5 KiB)
Lp 103
Data ogłoszenia
2019-07-17
Data rozstrzygnięcia
2019-08-20
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych: Racula – Rodła, Racula – Dzieci Wrzesińskich, Racula - Korczaka” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg gminnych Racula – Rodła, Racula – Dzieci Wrzesińskich, Racula - Korczaka”, Wymiana sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Racula- Rodła, Racula – Dzieci Wrzesińskich, Racula – Korczaka.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 35.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 122.8 KiB)
Lp 104
Data ogłoszenia
2019-07-12
Data rozstrzygnięcia
2019-08-14
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa drogi ul. Łężyca-Kwiatowa na odcinku od zjazdu z ul. Łężyca-Odrzańska do wybudowanej drogi ul. Łężyca-Dolna w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Łężyca”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 119.4 KiB)
Lp 105
Data ogłoszenia
2019-07-08
Data rozstrzygnięcia
2019-07-31
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu RTG dla Schroniska do Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze przy ul. Szwajcarskiej 4 oraz przeszkolenie osób obsługujących aparat w ramach zadania „Zakup sprzętu do diagnostyki zwierząt w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 114.3 KiB)
Lp 106
Data ogłoszenia
2019-07-05
Data rozstrzygnięcia
2019-07-30
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja infrastruktury krytycznej – OSP Sucha.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 116 KiB)
Lp 107
Data ogłoszenia
2019-07-04
Data rozstrzygnięcia
2019-09-11
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Przylep - Osiedlowa, ul. Przylep - Akacjowa w ramach zadania Budowa dróg wewnętrznych w sołectwie Przylep
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 41.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 130.3 KiB)
Lp 108
Data ogłoszenia
2019-07-03
Data rozstrzygnięcia
2019-08-13
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni gastronomicznej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 55.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 42.2 KiB)
Lp 109
Data ogłoszenia
2019-06-28
Data rozstrzygnięcia
2019-09-13
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi wewnętrznej ul. Przylep – Wiśniowa w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Sołectwie Przylep.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 34.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 200.1 KiB)
Lp 110
Data ogłoszenia
2019-06-26
Data rozstrzygnięcia
2019-08-29
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja drogi gminnej nr 007208F Barcikowiczki – Kiełpin w ramach zadania: Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Barcikowice.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery (PDF, 33.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 172.1 KiB)
Lp 111
Data ogłoszenia
2019-06-26
Data rozstrzygnięcia
2019-08-05
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni logistycznej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 53.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 41.8 KiB)
Lp 112
Data ogłoszenia
2019-06-17
Data rozstrzygnięcia
2019-08-05
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie stacjonarnego aparatu USG z głowicami dla Schroniska do Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze przy ul. Szwajcarskiej 4 oraz przeszkolenie osób obsługujących aparat w ramach zadania „Zakup sprzętu do diagnostyki zwierząt w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze".
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informascja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 33 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 114.9 KiB)
Lp 113
Data ogłoszenia
2019-06-13
Data rozstrzygnięcia
2019-07-18
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa dróg wewnętrznych na Chynowie” – ul. Waniliowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 118.6 KiB)
Lp 114
Data ogłoszenia
2019-06-07
Data rozstrzygnięcia
2019-07-25
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi ul. Łężyca-Kwiatowa na odcinku od zjazdu z ul. Łężyca-Odrzańska do wybudowanej drogi ul. Łężyca-Dolna w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Łężyca
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 33.7 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 128.7 KiB)
Lp 115
Data ogłoszenia
2019-06-06
Data rozstrzygnięcia
2019-07-31
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu 3-kanałowego do elektroterapii i ultradźwięków dla Schroniska do Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze przy ul. Szwajcarskiej 4 oraz przeszkolenie osób obsługujących aparat w ramach zadania Zakup sprzętu do diagnostyki zwierząt w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 33.5 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 117.4 KiB)
Lp 116
Data ogłoszenia
2019-06-03
Data rozstrzygnięcia
2019-08-05
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych: Racula – Rodła, Racula – Dzieci Wrzesińskich, Racula - Korczaka” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa dróg gminnych Racula – Rodła, Racula – Dzieci Wrzesińskich, Racula -Korczaka, Wymiana sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Racula-Rodła, Racula – Dzieci Wrzesińskich, Racula – Korczaka.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 35.4 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 133.6 KiB)
Lp 117
Data ogłoszenia
2019-05-31
Data rozstrzygnięcia
2019-09-17
Tytuł zamówienia publicznego
Dokończenie zadania pn.: Zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku wodnego Myszka – Gęśnik na cele parku miejskiego Park Odkrywców w Zielonej Górze w ramach zadania pn. Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 90 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 116.3 KiB)
Lp 118
Data ogłoszenia
2019-05-31
Data rozstrzygnięcia
2019-07-11
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa miejsc parkingowych przy I Liceum Ogólnokształcącym wraz z przebudową drogi gminnej nr F 104292
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 33.9 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 94.2 KiB)
Lp 119
Data ogłoszenia
2019-05-29
Data rozstrzygnięcia
2019-08-05
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 59.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 42.8 KiB)
Lp 120
Data ogłoszenia
2019-05-28
Data rozstrzygnięcia
2019-07-25
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa placu rekreacyjnego na Jędrzychowie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery (PDF, 35.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 201.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji