ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwum zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 81
Data ogłoszenia
2019-10-11
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Drzonków
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 265.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 491.2 KiB)
 • Załączniki nr.I.1,I.2,II.1,III.1,III.2 do SIWZ wer. edyt. (DOC, 103 KiB)
 • Załączniknr I.5. do SIWZ (ZIP, 351.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 511.2 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 35 KiB)
Lp 82
Data ogłoszenia
2019-09-12
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa chodnika szer.1,20 na ul. Królewny Śnieżki i Bolka i Lolka + wymiana płyt ażurowych na w/w ulicy.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 901 KiB)
 • SIWZ (PDF, 391.4 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.1a, I.2, II.1, III.1., III.2 (DOC, 206.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 4.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 365 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 32.1 KiB)
Lp 83
Data ogłoszenia
2019-07-26
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa nawierzchni na skateparku w Parku Tysiąclecia
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogloszenie o zamówieniu (PDF, 142 KiB)
 • SIWZ (PDF, 428.1 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 65.1 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 2.9 MiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 36.4 KiB)
Lp 84
Data ogłoszenia
2019-07-25
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odwilgocenie Domu Samotnej Matki
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 272 KiB)
 • SIWZ (PDF, 374.5 KiB)
 • Zał. nr I.5 do SIWZ (ZIP, 18.9 MiB)
 • Zał. nr. I.1,I.2,II.1,III.1,III.2 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 102 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 340 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 32.7 KiB)
Lp 85
Data ogłoszenia
2019-07-24
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa chodnika szer.1,20 na ul. Królewny Śnieżki i Bolka i Lolka + wymiana płyt ażurowych na w/w ulicy.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 881.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 379.5 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - nr I.1, I.1a, I.2, II.1,III.1, III.2 (DOC, 208.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 4.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 391.5 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 32.5 KiB)
Lp 86
Data ogłoszenia
2019-05-29
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ośrodka zdrowia przy ul. Ochla-Topolowa w Zielonej Górze dz. nr ewid.402/6 obręb 47
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 281.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 435.7 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ - dokumentacja (ZIP, 108.5 MiB)
 • Zał. nr I.1,I.2,II.1,III.1-III.4 wer.edyt. (DOC, 124.5 KiB)
 • dpowiedź na pytania do SIWZ (PDF, 36.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 303.7 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 45.4 KiB)
Lp 87
Data ogłoszenia
2019-05-16
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 135.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 7.9 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,II.1,III.1-III.5- wersja edytowalna (DOC, 201 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (JEDZ-ESPD) (ZIP, 87.2 KiB)
 • Instrukacja wypełniania i składania JEDZ według UZP (PDF, 905.1 KiB)
 • Załącznik nr I.1A do SIWZ (klucz publiczny) (ZIP, 1.1 KiB)
 • Ogłoszenie- po zmianie (1) przekazane do publikacji w DZ.URZ.UE (PDF, 80.4 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (1) (PDF, 35.9 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ - po zmianie (1) (PDF, 74.9 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 58.5 KiB)
 • Ogłoszenie- po zmianie (1) opublikowane w DZ.URZ.UE (PDF, 57.4 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 36 KiB)
Lp 88
Data ogłoszenia
2019-03-27
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dokończenie zadania pn.: Zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku wodnego Myszka – Gęśnik na cele parku miejskiego Park Odkrywców w Zielonej Górze w ramach zadania pn. Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 131.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 511.9 KiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 1.4 MiB)
 • załącznik nr I.1.A. do SIWZ (ZIP, 1.1 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (ZIP, 88 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 926.8 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ (ZIP, 437 MiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 92.6 KiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 97.2 KiB)
 • pytania (2) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 727.8 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu opublikowane 23.04.2019 r. w DZ.U.U.E (PDF, 68 KiB)
 • zmiana (2) SIWZ (PDF, 92.4 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ - kosztorys ofertowy - po zmianie (PDF, 124.1 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ - uzupełnienie (ZIP, 4.8 MiB)
 • pytania (3-4) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 144.1 KiB)
 • zmiana (3) SIWZ (PDF, 92.6 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (2) ogłoszenia o zamówieniu opublikowane 29.04.2019 r. w DZ.U.U.E (PDF, 68.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 358.8 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 93.4 KiB)
Lp 89
Data ogłoszenia
2019-02-18
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Renowacja terenu położonego przy ul. Aleja Niepodległości (dz. 113/60)
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 153.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 434.9 KiB)
 • zał. I.1-I.2, II.1, III.1-III.4 do SIWZ- wersja edytowalna (DOC, 205 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 44.5 MiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 38.8 KiB)
Lp 90
Data ogłoszenia
2019-01-25
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem OTAGO
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 116 KiB)
 • SIWZ (PDF, 286.1 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ (PDF, 213.8 KiB)
 • Załączniki nr I.1,I.2,II.1,III.1,III.2 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 150.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 51.9 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 58 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 136.5 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (2) (PDF, 56.2 KiB)
 • Załącznik nr I.4 po zmianie ver.2 (PDF, 388.2 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 58.1 KiB)
Lp 91
Data ogłoszenia
2018-12-20
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 7.9 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,II.1, III.1-III.4- wersja edytowalna (DOC, 141.5 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (JEDZ-ESPD) (ZIP, 87.2 KiB)
 • Instrukcja wypełniania i skladania JEDZ (PDF, 905.2 KiB)
 • Załącznik nr I.1A do SIWZ (klucz publiczny) (ZIP, 1.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 157.6 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (1) (PDF, 41.3 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 26.5 KiB)
 • SIWZ - po zmianie (1) (PDF, 7.9 MiB)
 • Załaczniki do SIWZ nr I.1, II.1, III.1-III.4 (po zmianie)- wersja edytowalna (DOC, 185.5 KiB)
 • Ogłoszenie- po zmianie (1) przekazane do publikacji w DZ.URZ.UE (PDF, 94.3 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (2) (PDF, 34.3 KiB)
 • Ogłoszenie- po zmianie (1) opublikowane w DZ.URZ.UE (PDF, 94.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 311.7 KiB)
 • Poprawiona informacja z otwarcia ofert (PDF, 313.1 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 36.2 KiB)
Lp 92
Data ogłoszenia
2018-10-16
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap I Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula – Głogowska (DW 282 od km 10+590 do km 10+870)
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 127.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 492.3 KiB)
 • Załączniki do sIWZ nr I.1, II.1, III.1-III.4- wersja edytowalna (DOC, 234 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (JEDZ-ESP) (ZIP, 89.3 KiB)
 • Instrukcja składania i wypełniania JEDZ według UZP (ZIP, 1020.6 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 339.6 MiB)
 • Załącznik nr I.6 do SIWZ (ZIP, 1.4 MiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (1) (PDF, 60.5 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ - po zmianie (1) (PDF, 145 KiB)
 • Uzupełnienie załącznika nr I.6 do SIWZ (1) (ZIP, 3.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 433.1 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 63.9 KiB)
Lp 93
Data ogłoszenia
2018-09-24
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja Parku Kolei Szprotawskiej - Etap II
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 108.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 394.4 KiB)
 • Załączni nr I.4 do SIWZ (ZIP, 53.6 MiB)
 • Załączxnik nr I.1,I.2,II.1,III.1-III.4 wer.edyt. (DOC, 133.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 197 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 34.6 KiB)
Lp 94
Data ogłoszenia
2018-09-21
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: „REMONT I PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W ZIELONEJ GÓRZE” mających na celu zmianę profilu nauczania i poszerzenie oferty dydaktycznej. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 „Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020” w ramach Działania 9.3. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formuła ZIT (Projekt unijny „Zawodowcy).
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 303.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 816.8 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr - I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4 (DOC, 672.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 74.9 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 216.6 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 209.9 KiB)
 • Załącznik nr I.1 do SIWZ - po zmianie (DOC, 606 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 237.2 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 214.9 KiB)
Lp 95
Data ogłoszenia
2018-09-19
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni gastronomicznej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 108.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 497.6 KiB)
 • Załącznik nr I.1,I.2,II.1,III.1,III.2 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 255.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 311.3 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 56.3 KiB)
Lp 96
Data ogłoszenia
2018-08-17
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa prawoskrętu z pl. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w ul. Plac Jana Matejki w Zielonej Górze w ramach zadania pn. Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 159.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 474.5 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 842.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 145.3 MiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 86.8 KiB)
Lp 97
Data ogłoszenia
2018-08-10
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 101.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 7.9 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, II.1, III.1-III.5- wersja edytowalna (DOC, 173.5 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ- JEDZ-ESPD (ZIP, 89.3 KiB)
 • Instrukcja składania i wypełniania JEDZ według UZP (ZIP, 1020.6 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 27.3 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (2) (PDF, 33.8 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 34.5 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (3) (PDF, 33.7 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (4) (PDF, 35 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 188.8 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 36.7 KiB)
Lp 98
Data ogłoszenia
2018-08-01
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa rowu Oc-M-1 w sołectwie Ochla na odcinku ul. Kożuchowska- Park wiejski za stawem” w obrębie 47 Zielona Góra
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 102.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 417.9 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3 (DOC, 177.5 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SIWZ (DOC, 141 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 5.7 MiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 36.4 KiB)
Lp 99
Data ogłoszenia
2018-06-18
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Rewitalizacja Parku w Zatoniu w ramach projektu "Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu"
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 171 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.8 MiB)
 • Zał. nr I.1,I.2,II.1,III.1-III.4 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 190 KiB)
 • Zał. nr I.4 do SIWZ -Dok.+STWiOR (ZIP, 1.7 GiB)
 • Odpowiedź na wniosek (PDF, 61.4 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 71 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 64.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (2) do SIWZ (PDF, 76.9 KiB)
 • Modyfikacja (2) SIWZ (PDF, 73.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) (PDF, 68.1 KiB)
 • Załącznik nr I.1 do SIWZ - po zmianie (DOC, 121.5 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ - po zmianie (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ - po zmianie (PDF, 226.1 KiB)
 • Odpowiedz na wniosek (PDF, 61.5 KiB)
 • Modyfikacja (3) SIWZ (PDF, 70.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie (3) ogłoszenia (PDF, 64.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (4) do SIWZ (PDF, 62.3 KiB)
 • Modyfikacja (4) SIWZ (PDF, 68 KiB)
 • Załącznik nr 3 do umowy - po zmianie (DOC, 284.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (5) do SIWZ (PDF, 70.5 KiB)
 • Modyfikacja (5) SIWZ (PDF, 61 KiB)
 • plik- Schematy rozdzielni (ZIP, 342.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 145.3 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 73.6 KiB)
Lp 100
Data ogłoszenia
2018-06-05
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa placu rekreacyjnego na Jędrzychowie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 100.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 409.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1, III.1-iII.5- wersja edytowalna (DOC, 245 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ (ZIP, 2.5 MiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (1) (PDF, 34.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 31 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 36.4 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (2) (PDF, 34.5 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 39 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji