ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwum zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 81
Data ogłoszenia
2023-02-02
Termin składania ofert / wniosków
2023-02-22 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa elementów małej architektury na terenie Doliny Gęśnika
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 82
Data ogłoszenia
2023-01-24
Termin składania ofert / wniosków
2023-02-24 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem Otago
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 83
Data ogłoszenia
2022-12-15
Termin składania ofert / wniosków
2023-01-04 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja muru oporowego oraz likwidacja budynku szatni na Kaczym Dole na działce nr ewid. 166 przy ul. Okulickiego i modernizacja muru oporowego na działce nr ewid. 7/16 przy ul. Długiej.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 82.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 428.5 KiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej. (DOCX, 103 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 9.5 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 17.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 539 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 45.7 KiB)
Lp 84
Data ogłoszenia
2022-12-12
Termin składania ofert / wniosków
2023-01-03 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rekonstrukcja pomnika Winiarki Emmy
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 146 KiB)
 • SWZ (PDF, 464.5 KiB)
 • Załączniki do SWZ- wersja edytowalna (DOCX, 111 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 15.4 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 17.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 412.7 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 35.5 KiB)
Lp 85
Data ogłoszenia
2022-12-09
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-20 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Serwisowanie i konserwacja parkometrów oraz zakupy usług pozostałych dla funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Zielonej Górze”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 118.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 692.3 KiB)
 • załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 97.9 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (1) (PDF, 72.5 KiB)
 • Modyfikazja SWZ (1) (PDF, 90.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR I.4.1 – po zmianie (1) (PDF, 109.4 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 94.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 611.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie zad. 1 i 2 (PDF, 116.4 KiB)
Lp 86
Data ogłoszenia
2022-12-08
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-29 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Opracowanie koncepcji przebudowy infrastruktury kolejowej w ramach projektu pn.: "Szybka Kolej Aglomeracyjna Lubuskiego Trójmiasta”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 102.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 920.1 KiB)
 • załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 183.3 KiB)
 • załącznik I.6 do SWZ - dokumentacja (ZIP, 207.8 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi (1) (PDF, 112.3 KiB)
 • modyfikacja SWZ (1) z dia 14.12.2022 (PDF, 42 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR I.2 – po zmianie (1) (DOCX, 72 KiB)
 • modyfikacja SWZ (2) z dia 16.12.2022 (PDF, 115.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 38 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (2) (PDF, 114.1 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (3) (PDF, 119.8 KiB)
 • modyfikacja SWZ (3) z dnia 20.12.2022 (PDF, 117.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR I.5 – po zmianie (1) (PDF, 222.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) (PDF, 36.5 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (4) (PDF, 120.3 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (5) (PDF, 116 KiB)
 • 	Pytania i odpowiedzi (6) (PDF, 120.8 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (7) (PDF, 123.2 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 102.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1.5 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystnijeszej oferty (PDF, 149 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie z dnia 02.02.2023 r. (PDF, 923.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystnijeszej oferty - sprostowanie z dnia 02.02.2023 r. (PDF, 149.2 KiB)
Lp 87
Data ogłoszenia
2022-12-08
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa odcinka drogi gminnej nr 007206F w sołectwie Ługowo w ramach zadania Budowa i przebudowa dróg gminnych w Sołectwie Ługowo”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 70 KiB)
 • SWZ (PDF, 424.9 KiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej. (DOCX, 108.4 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 135 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 24.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 456.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 51 KiB)
Lp 88
Data ogłoszenia
2022-12-08
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dla uczestników polsko-niemieckiego projektu pn. Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 95.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 565.6 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.3 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 1 MiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 44.8 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 599.5 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 63.1 KiB)
Lp 89
Data ogłoszenia
2022-12-08
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa promocyjna polegająca na składzie, opracowaniu graficznym i wydruku tygodnika Łącznik Zielonogórski
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 99 KiB)
 • SWZ (PDF, 392.3 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.3, II.1 do SWZ -wersja edytowalna (DOCX, 90.5 KiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 32.1 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 318.2 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 45.7 KiB)
Lp 90
Data ogłoszenia
2022-12-01
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ochrona fizyczna mienia i osób, monitorowanie systemów alarmowych w obiektach Urzędu Miasta Zielona Góra w 2023 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 105.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 603.8 KiB)
 • załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 83.9 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania (PDF, 79.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 555.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 110.7 KiB)
Lp 91
Data ogłoszenia
2022-12-01
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie i parkowanie pojazdów.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 80.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 440.8 KiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej. (DOCX, 107.2 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 17.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 651.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 42.1 KiB)
Lp 92
Data ogłoszenia
2022-11-30
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i wykonanie tablic rejestracyjnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 125.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 319.6 KiB)
 • Załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 99.6 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 17.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 478.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 41.4 KiB)
Lp 93
Data ogłoszenia
2022-11-30
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa kompleksowego sprzątania powierzchni biurowych i pomieszczeń dodatkowych w obiektach Urzędu Miasta Zielona Góra oraz w budynkach będących przedmiotem najmu w 2023 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 104.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 808.1 KiB)
 • załączniki do SWZ - wrsja edytowalna (DOCX, 83.7 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (PDF, 80.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystnijeszej oferty (PDF, 117.3 KiB)
Lp 94
Data ogłoszenia
2022-11-29
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-14 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup paliw płynnych do środków transportu Urzędu Miasta Zielona Góra dokonywany w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 131.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 338.4 KiB)
 • Załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 113.5 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 25.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 431.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 39.5 KiB)
Lp 95
Data ogłoszenia
2022-11-29
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych, ich ewentualnych zwrotów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 94.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 355.9 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.3 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 85.6 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 40.3 KiB)
 • zmiana (1) SWZ (PDF, 43 KiB)
 • załączniki nr I.1 do SWZ (po zmianie) - wersja edytowalna (DOCX, 81.2 KiB)
 • pytania (1) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 58.6 KiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 26.7 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 562.7 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 38.2 KiB)
Lp 96
Data ogłoszenia
2022-11-29
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup defibrylatorów AED w ramach zadania Ratujmy życie!-defibrylatory dla wszystkich dzielnic
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 87.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 433.4 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 89.3 KiB)
 • pytania (1) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 41.3 KiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 24.9 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 482.3 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 43.4 KiB)
Lp 97
Data ogłoszenia
2022-11-28
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przewóz osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Zielona Góra
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 144.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 366.3 KiB)
 • Załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 104.9 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SWZ (ZIP, 262.2 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 17.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 467.1 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 38.6 KiB)
Lp 98
Data ogłoszenia
2022-11-25
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg - poprawy bezpieczeństwa w mieście w zakresie infrastruktury drogowej Rejon II Zachodni.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 45.5 KiB)
Lp 99
Data ogłoszenia
2022-11-10
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa terenu rekreacyjnego z elementami małej architektury przy ul. Ludowej w Zielonej Górze
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 103 KiB)
 • SWZ (PDF, 677.5 KiB)
 • załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 80 KiB)
 • załącznik numer I.6 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 27.7 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 78.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 339.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 35.5 KiB)
Lp 100
Data ogłoszenia
2022-11-09
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Zielona Góra.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie wysłane do publikacji (PDF, 111.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 559.5 KiB)
 • Załącznik nr II.1 do SWZ (JEDZ) (ZIP, 72.6 KiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej. (DOCX, 118.3 KiB)
 • Instrukcja wypełniania JEDZ (wg UZP) (PDF, 1.6 MiB)
 • Modyfikacja SWZ 1 (PDF, 33.5 KiB)
 • Ogłoszenie - opublikowane (PDF, 109.7 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 25.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 539.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 49 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji