ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwum zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 61
Data ogłoszenia
2019-11-25
Data rozstrzygnięcia
2020-01-13
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi powiatowej nr 1186F (na odcinku od ul. Łężyckiej do granicy sołectwa Krępa – km 0+960,00 – 3+832,01)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 37.7 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 95.6 KiB)
Lp 62
Data ogłoszenia
2019-11-12
Data rozstrzygnięcia
2020-01-28
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi wewnętrznej ul. Przylep – Kolista w ramach zadania inwestycyjnego Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Sołectwie Przylep
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 42.4 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 94.8 KiB)
Lp 63
Data ogłoszenia
2019-11-08
Data rozstrzygnięcia
2020-02-17
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa infrastruktury teletechnicznej i telekomunikacyjnej w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra”, który realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, oś priorytetowa 2- Rozwój cyfrowy, działanie 2.1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 57.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 45 KiB)
Lp 64
Data ogłoszenia
2019-10-24
Data rozstrzygnięcia
2019-12-17
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup sprzętu do diagnostyki zwierząt w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zad I-IV (PDF, 120.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zad V (PDF, 82.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część V (PDF, 52.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część II i IV (PDF, 47.8 KiB)
Lp 65
Data ogłoszenia
2019-10-18
Data rozstrzygnięcia
2019-12-13
Tytuł zamówienia publicznego
Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg. Poprawa bezpieczeństwa w mieście w zakresie infrastruktury drogowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (sprostowanie) (PDF, 34.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.4 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.4 MiB)
Lp 66
Data ogłoszenia
2019-10-14
Data rozstrzygnięcia
2019-12-02
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych do laboratorium renowacji elementów architektury w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 58.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 42.1 KiB)
Lp 67
Data ogłoszenia
2019-10-03
Data rozstrzygnięcia
2019-12-13
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie jezdni i chodników na 3 - letni okres w ramach zadania Bieżące utrzymanie ulic miasta
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 38.5 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 102.8 KiB)
Lp 68
Data ogłoszenia
2019-09-30
Data rozstrzygnięcia
2019-10-24
Tytuł zamówienia publicznego
Nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa 2-poziomowego parkingu zlokalizowanego pomiędzy ul. Plac Matejki a ul. Podgórną” w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra".
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystnijeszej oferty (PDF, 104.7 KiB)
Lp 69
Data ogłoszenia
2019-09-26
Data rozstrzygnięcia
2019-11-06
Tytuł zamówienia publicznego
Roboty remontowo – budowlane zewnętrzne i wewnętrzne budynku przy ul. Długiej 13 w Zielonej Górze w ramach zadania Remont budynku przy ul. Długiej 13
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 33 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 93.2 KiB)
Lp 70
Data ogłoszenia
2019-09-25
Data rozstrzygnięcia
2019-11-06
Tytuł zamówienia publicznego
Remont odtworzeniowy pomieszczeń w budynku przy ul. Artura Grottgera 7 w Zielonej Górze w ramach zadania Remont budynku przy ul. Artura Grottgera 7
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 32.9 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 93.1 KiB)
Lp 71
Data ogłoszenia
2019-09-23
Data rozstrzygnięcia
2019-10-16
Tytuł zamówienia publicznego
Bieżące utrzymanie oświetlenia ulic i parków na terenie Miasta Zielona Góra w okresie od dnia 01.12.2019 r. do dnia 30.11.2022 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 83.1 KiB)
Lp 72
Data ogłoszenia
2019-09-18
Data rozstrzygnięcia
2020-02-19
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni mechanicznej – tokarki sterowanej numerycznie CNC w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 91.9 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 91.8 KiB)
Lp 73
Data ogłoszenia
2019-09-16
Data rozstrzygnięcia
2020-01-02
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej w 2020 roku dla punktów poboru energii elektrycznej Miasta Zielona Góra, Gminy Czerwieńsk, Gminy Nowogród Bobrzański i Gminy Świebodzin.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 39.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 363.9 KiB)
Lp 74
Data ogłoszenia
2019-09-12
Data rozstrzygnięcia
2019-10-01
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 83.5 KiB)
Lp 75
Data ogłoszenia
2019-09-09
Data rozstrzygnięcia
2019-12-04
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Ługowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 35 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 961.1 KiB)
Lp 76
Data ogłoszenia
2019-08-27
Data rozstrzygnięcia
2019-10-14
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa drogi wewnętrznej ul. Przylep – Wiśniowa” w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Sołectwie Przylep”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 34.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 172.3 KiB)
Lp 77
Data ogłoszenia
2019-08-22
Data rozstrzygnięcia
2019-10-03
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Jany (Zielona Góra dz. nr ewid. 287/1 obręb 56)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 35.4 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 95.6 KiB)
Lp 78
Data ogłoszenia
2019-08-22
Data rozstrzygnięcia
2019-09-17
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „dokończenie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku wodnego Myszka – Gęśnik na cele parku miejskiego Park Odkrywców w Zielonej Górze w ramach zadania pn. „zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 89.7 KiB)
Lp 79
Data ogłoszenia
2019-08-22
Data rozstrzygnięcia
2019-09-30
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Przylep – Osiedlowa, ul. Przylep – Akacjowa w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Przylep”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery (PDF, 34.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 172.5 KiB)
Lp 80
Data ogłoszenia
2019-08-08
Data rozstrzygnięcia
2019-09-25
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dekoracji świetlnej na czas trwania Świąt Bożego Narodzenia. Remonty elementów świetlnych i uzupełniających, części naprawcze i serwisowe
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 34 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 91.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji