ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwum zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 41
Data ogłoszenia
2021-10-28
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-15 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 56.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 453.7 KiB)
 • Załączniki do SWZ- wersja edytowalna (DOCX, 111.7 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 365.7 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 17.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 307.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 37.2 KiB)
Lp 42
Data ogłoszenia
2021-10-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-10 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 119.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr II.1 do SWZ (JEDZ) (ZIP, 72.7 KiB)
 • Instrukcja wypełniania JEDZ wg UZP (PDF, 1.6 MiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 111 KiB)
 • Załącznik do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia - dokumentacja hydrogeologiczna (ZIP, 34.4 MiB)
 • Załącznik do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia - ekspertyza (PDF, 1.7 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania 1 (PDF, 97.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 72.1 KiB)
 • Modyfikacja SWZ 1 (PDF, 45.9 KiB)
 • Załącznik nr I.1 do SWZ - po zmianie (DOCX, 89 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SWZ – po zmianie (PDF, 7.6 MiB)
 • Załącznik nr I.3 do SWZ – po zmianie (PDF, 89.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 2 (PDF, 48 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (PDF, 67.9 KiB)
 • Modyfikacja SWZ 2 (PDF, 43.6 KiB)
 • Załącznik nr I.1 do SWZ - po zmianie 1 (DOCX, 89.2 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SWZ - po zmianie 1 (PDF, 7.6 MiB)
 • Załącznik nr I.3 do SWZ - po zmianie 1 (PDF, 89 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 17.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 393.6 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania. (PDF, 41.5 KiB)
Lp 43
Data ogłoszenia
2021-08-24
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-08 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa świetlicy zajęciowej z częścią warsztatową dla dzieci i młodzieży uprawiającej sport speedrowerowy
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 93.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 607.9 KiB)
 • załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 80.6 KiB)
 • załącznik I.6 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 4.8 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na zrealizowanie zamówienia (PDF, 78.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 207.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 97.3 KiB)
Lp 44
Data ogłoszenia
2021-08-20
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-06 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięcia: „Zielono-niebieska infrastruktura na terenie Miasta Zielona Góra” – ETAP 4
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 93.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 654.6 KiB)
 • załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 82.2 KiB)
 • załącznik I.6 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 59.1 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (PDF, 80 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 218.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 95.1 KiB)
Lp 45
Data ogłoszenia
2021-08-17
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-01 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji sanitarnej zewnętrznej w ramach zadania pn.: ”Rozbudowa budynku Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze – Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii „ LOPiT”- etap II
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 60.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 454.4 KiB)
 • Załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 107.8 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 7.9 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 25.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 207.1 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 44.6 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 36.9 KiB)
Lp 46
Data ogłoszenia
2021-08-03
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-24 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi – ul. Majora Henryka Sucharskiego.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 134.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 442 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ - Dokumentacja Projektowa (ZIP, 7 MiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 96.6 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 24.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 203.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania. (PDF, 35.7 KiB)
Lp 47
Data ogłoszenia
2021-07-27
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa świetlicy zajęciowej z częścią warsztatową dla dzieci i młodzieży uprawiającej sport speedrowerowy.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 93.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 592.1 KiB)
 • załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 80.5 KiB)
 • załącznik I.6 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 4.8 MiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 27.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 211 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 94.2 KiB)
Lp 48
Data ogłoszenia
2021-07-26
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa drogi gminnej nr 002413 F wraz z łącznikiem nr dz. 252 i dz. nr 111 (Jarogniewice).
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 128.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 440.7 KiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 95 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ - Dokumentacja Projektowa (ZIP, 33.3 MiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania. (PDF, 33.8 KiB)
Lp 49
Data ogłoszenia
2021-07-23
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana nawierzchni boiska sportowego przy ul. Strumykowej (dz. nr 91/2 obr. 0006) w Zielonej Górze.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 127.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 417.3 KiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 95.8 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ - Dokumentacja Projektowa (ZIP, 2.5 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 36.3 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 17.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 262.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania. (PDF, 35.1 KiB)
Lp 50
Data ogłoszenia
2021-07-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-17 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa nawierzchni w skateparku „Kaczy Dół”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 57.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 428.9 KiB)
 • Załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 108.5 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 4.5 MiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 34.5 KiB)
Lp 51
Data ogłoszenia
2021-07-08
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-29 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa chodnika w ciągu ulicy Krępa – Odrzańska w Zielonej Górze w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Krępa
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 93.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 443.8 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.3 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 84.5 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 31.2 MiB)
 • Informacja o środkach przeznaczonych na realizacje zamówienia (PDF, 81.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 222 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 37.7 KiB)
Lp 52
Data ogłoszenia
2021-04-26
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-06 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa ul. Ludowej
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 89.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 625.6 KiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 78.1 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 257.8 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 77.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 236.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 98.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu - sprostowanie (PDF, 98.3 KiB)
Lp 53
Data ogłoszenia
2021-03-26
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 przy ul. Piastowskiej 9 w Zielonej Górze - ”Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych – oszczędzamy energię –ZSS nr 1 i V LO”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 65.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 460.1 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SIWZ (ZIP, 17 MiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 93.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 1 (PDF, 33.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 2 (PDF, 33.8 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 25.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 284 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 33.3 KiB)
Lp 54
Data ogłoszenia
2021-03-17
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-06 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu dz.nr 20/5 w sołectwie Jany/Stożne na cele rekreacyjno-sportowe, wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury i siłowni napowietrznej.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 89.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 680.7 KiB)
 • załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 77.9 KiB)
 • Załącznik I.6. do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 4.1 MiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 26.4 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 452.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 94.8 KiB)
Lp 55
Data ogłoszenia
2021-03-02
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-15 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 002413F (Jarogniewice) w ramach zadania inwestycyjnego Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Jarogniewice
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 87.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 359.4 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.3 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 86 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 68.2 MiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 26.1 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 254.5 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 40.2 KiB)
Lp 56
Data ogłoszenia
2021-02-24
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-25 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa systemu kontroli ruchu kołowego na obszarze zielonogórskiego deptaka w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 93.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 580.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 150.4 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 444.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 48.7 KiB)
 • Modyfikacja SWZ (1) (PDF, 70.9 KiB)
 • Załącznik nr I.1 do SWZ - po zmianie (1) (DOCX, 137.1 KiB)
 • Pytania do SWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 65.2 KiB)
 • Pytania do SWZ z wyjaśnieniem (2) (PDF, 57.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) (PDF, 34.6 KiB)
 • Modyfikacja SWZ (2) (PDF, 59.3 KiB)
 • Załącznik nr I.1 do SWZ - po zmianie (2) (DOCX, 137.2 KiB)
 • Pytania do SWZ z wyjaśnieniem (3) (PDF, 52.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 54.8 KiB)
Lp 57
Data ogłoszenia
2021-02-24
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu wokół boiska Chynowianka w ramach zadania pn.: „Zadbany i bezpieczny Chynów”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 64.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 418.4 KiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 107.5 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ - Dokumentacja Projektowa (ZIP, 9.3 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 17.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 263 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 35.3 KiB)
Lp 58
Data ogłoszenia
2020-12-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-02-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa systemu kontroli ruchu kołowego na obszarze zielonogórskiego deptaka w ramach projektu pn. Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 129.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 600.1 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (JEDZ) (ZIP, 83.1 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 926.8 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 445.5 MiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1-III.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 689.3 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 73.2 KiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 68.4 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 56.9 KiB)
Lp 59
Data ogłoszenia
2020-11-18
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rewitalizacja ulicy Truskawkowej w Zielonej Górze, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Błotną do pętli autobusowej, w ramach zadania pn.: "Zadbany i bezpieczny Chynów" na działkach nr 458/6, 475/2, 488, 490, 491, obręb 0010 w Zielonej Górze.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 411.6 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 253.8 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1. (DOCX, 87.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 178.9 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 24.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 245.6 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania. (PDF, 31.8 KiB)
Lp 60
Data ogłoszenia
2020-10-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu wokół boiska Chynowianka w ramach zadania pn.: „Zadbany i bezpieczny Chynów”, Zielona Góra, ul. Chynów-Złota, teren działki nr 1137, obręb 0010.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 81.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 511.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 68.6 KiB)
 • Załacznik nr I.5 do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 9.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 255.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 110.3 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 43.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji