ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwum zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 181
Data ogłoszenia
2022-01-13
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-26 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup pierwszego wyposażenia do rozbudowanego budynku Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej PROMYK
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 128.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 441.4 KiB)
 • Załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 106.1 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 43.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 267.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 57.8 KiB)
Lp 182
Data ogłoszenia
2021-12-31
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie Placu Słowiańskiego w Zielonej Górze w ramach projektu pn. Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 125 KiB)
 • SWZ (PDF, 608.2 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SWZ (PFU) (ZIP, 77 MiB)
 • załącznik II.1 do SWZ (JEDZ) (ZIP, 73.7 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 1.6 MiB)
 • załączniki nr I.1, II.2-II.5 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 708 KiB)
 • pytania (1) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 62.7 KiB)
 • pytania (2) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 54.1 KiB)
 • pytania (3) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 56.1 KiB)
 • pytania (4) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 55.9 KiB)
 • pytania (5) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 56.5 KiB)
 • pytania (6) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 53.6 KiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 44 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 656.3 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 61.4 KiB)
Lp 183
Data ogłoszenia
2021-12-28
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-24 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 przy ul. Piastowskiej 9 w Zielonej Górze pn. ”Termomodernizacja obiektów oświatowych - Etap III „ (Zespół Szkół Specjalnych)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 142.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 476 KiB)
 • Załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 110.1 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 17 MiB)
 • Pytania do SWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 33.9 KiB)
 • Modyfikacja SWZ (1) (PDF, 39.9 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SWZ - po zmianie (1) (PDF, 72.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 25.6 KiB)
 • Modyfikacja SWZ (2) (PDF, 41.3 KiB)
 • Załącznik nr I.1 do SWZ - po zmianie (1) (DOCX, 94.8 KiB)
 • Pytania do SWZ z wyjaśnieniem (2) (PDF, 34.2 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 24.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 428 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 40.4 KiB)
Lp 184
Data ogłoszenia
2021-12-23
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-10 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rekonstrukcja pomnika Winiarki Emmy
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 100.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 616 KiB)
 • załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 79.6 KiB)
 • załącznik I.6 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 4.9 MiB)
 • Pytanie i odpowiedź (1) (PDF, 208 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 77.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 209.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystnijeszej oferty (PDF, 105.8 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 96.1 KiB)
Lp 185
Data ogłoszenia
2021-12-13
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-21 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przewóz osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Zielona Góra
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 104.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 354.2 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SWZ (ZIP, 270.4 KiB)
 • załącznik nr I.1-I.3, II.1 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 89.1 KiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 18.9 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 212.5 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 37.5 KiB)
Lp 186
Data ogłoszenia
2021-12-10
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-22 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 104535F wraz z budową ul. Osiedle Śląskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 106.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 689.8 KiB)
 • załaczniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 84.1 KiB)
 • załącznik numer I.6 do SWZ - dokumnetacja projektowa (ZIP, 355.2 MiB)
 • modyfikacja SWZ (1) (PDF, 1012.1 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 80.4 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 236.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 107 KiB)
Lp 187
Data ogłoszenia
2021-12-09
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-14 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa toru rowerowego typu pumptruck w ramach zadania pn.: „Przyjazny i sportowy Chynów”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 129.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 423.2 KiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 97 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ - Dokumentacja Projektowa (ZIP, 3 MiB)
 • Pytania do SWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 34.7 KiB)
 • Pytania do SWZ z wyjaśnieniem - 2 (PDF, 37.5 KiB)
 • Pytania do SWZ z wyjaśnieniem - 3 (PDF, 39.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 22 KiB)
 • Modyfikacja SWZ 1 (PDF, 28.4 KiB)
 • Załącznik nr I.1 do SWZ - po zmianie (DOCX, 85.9 KiB)
 • Pytania do SWZ z wyjaśnieniem - 4 (PDF, 58.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 (PDF, 22.1 KiB)
 • Modyfikacja SWZ 2 (PDF, 28.6 KiB)
 • Załącznik nr I.1 do SWZ - po zmianie 1 (DOCX, 86 KiB)
 • Załącznik nr I.6 a - przedmiar robót (PDF, 259 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 17.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 463.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 42.4 KiB)
Lp 188
Data ogłoszenia
2021-12-07
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostosowanie boiska „Chynowianka” do wymogów licencyjnych w ramach zadania pn.: „Przyjazny i sportowy Chynów”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 66.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 444.6 KiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 96.7 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ - Dokumentacja Projektowa (ZIP, 10.5 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 17.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 200.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 51.3 KiB)
Lp 189
Data ogłoszenia
2021-12-07
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-21 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup paliw płynnych do środków transportu Urzędu Miasta Zielona Góra dokonywany w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 52.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 323.4 KiB)
 • Załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 111.3 KiB)
 • Pytania do SWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 39.7 KiB)
 • Modyfikacja SWZ (1) (PDF, 40.6 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SWZ – po zmianie (1) (PDF, 38.9 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 25.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 210.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 39.5 KiB)
Lp 190
Data ogłoszenia
2021-12-06
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-17 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i wykonanie tablic rejestracyjnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 47 KiB)
 • SWZ (PDF, 307.1 KiB)
 • Załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 99 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 17.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 271 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 42 KiB)
Lp 191
Data ogłoszenia
2021-12-02
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Serwisowanie i konserwacja parkometrów oraz zakupy usług pozostałych dla funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 56.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 398.7 KiB)
 • Załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 111 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 17.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 208.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 38.6 KiB)
Lp 192
Data ogłoszenia
2021-11-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-14 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa promocyjna polegająca na składzie, opracowaniu graficznym, wydruku i dystrybucji tygodnika „Łącznik Zielonogórski”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 98.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 393.8 KiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOC, 203 KiB)
 • Pytanie do SWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 43.6 KiB)
 • Pytanie do SWZ z wyjaśnieniem (2) (PDF, 34.3 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 24.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 226.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 38.9 KiB)
Lp 193
Data ogłoszenia
2021-11-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-15 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ul. St. Wyszyńskiego na odcinku od km 2+250 do km 2+450.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 104 KiB)
 • SWZ (PDF, 477.9 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ - Dokumentacja Projektowa (ZIP, 92.4 MiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 95.2 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 23.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 210.6 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania. (PDF, 35.5 KiB)
Lp 194
Data ogłoszenia
2021-11-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowymi, zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych, ich ewentualnych zwrotów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 98.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 337.1 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.3 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 85.7 KiB)
 • pytania (1) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 71.2 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 40.5 KiB)
 • zmiana (1) SWZ (PDF, 36.3 KiB)
 • załącznik nr I.1 do SWZ – po zmianie (PDF, 62.3 KiB)
 • załącznik nr I.1 do SWZ – po zmianie - wersja edytowalna (DOCX, 81.3 KiB)
 • zmiana (2) SWZ (PDF, 39.9 KiB)
 • załącznik nr I.4- I.5 do SWZ – po zmianie (PDF, 82.4 KiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 26.8 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 249.8 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 40.6 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 40.6 KiB)
Lp 195
Data ogłoszenia
2021-11-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa kompleksowego sprzątania powierzchni biurowych i pomieszczeń dodatkowych w budynkach Urzędu Miasta Zielona Góra oraz w budynkach będących przedmiotem najmu w 2022 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 109 KiB)
 • SWZ (PDF, 807 KiB)
 • załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 84.4 KiB)
 • Modyfikacja (1) (PDF, 298 KiB)
 • załącznik nr I.1 - po zmianie (1) (DOCX, 77 KiB)
 • Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia (PDF, 37.7 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (2) (PDF, 2.6 MiB)
 • Modyfikacja (2) (PDF, 338.1 KiB)
 • załącznik nr I.1 - po zmianie (2) (DOCX, 76.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) (PDF, 37.7 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (1) (PDF, 656.8 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 80.8 KiB)
 • Informacja z otwarci ofert (PDF, 519.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 120.6 KiB)
Lp 196
Data ogłoszenia
2021-11-26
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ochrona fizyczna mienia i osób, monitorowanie systemów alarmowych w budynkach Urzędu Miasta Zielona Góra w 2022 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 113 KiB)
 • SWZ (PDF, 645.5 KiB)
 • załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 82.6 KiB)
 • Modyfikacja SWZ (1) (PDF, 290 KiB)
 • załącznik nr I.1 - po zmianie (1) (DOCX, 72.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 37.3 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (1) (PDF, 2.4 MiB)
 • Modyfikacja SWZ (2) (PDF, 329.6 KiB)
 • załącznik nr I.1 - po zmianie (2) (DOCX, 72.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) (PDF, 37.3 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 79.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 262.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 107.9 KiB)
Lp 197
Data ogłoszenia
2021-11-17
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-29 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przewóz osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Zielona Góra
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 104.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 351.8 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SWZ (umowa) (ZIP, 270.1 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.3, II.1 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 89 KiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 19 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 223.8 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 101.6 KiB)
Lp 198
Data ogłoszenia
2021-11-15
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-20 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Zielona Góra.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 128.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 523 KiB)
 • Załącznik nr II.1 do SWZ (JEDZ) (ZIP, 72.1 KiB)
 • Instrukcja wypełniania JEDZ wg UZP (PDF, 1.6 MiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 116.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 40 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 95.5 KiB)
 • Modyfikacja SWZ (PDF, 43.2 KiB)
 • Załącznik nr I.1 do SWZ - po zmianie (DOCX, 91.6 KiB)
 • Załącznik nr I.1a do SWZ - po zmianie (DOCX, 19.1 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SWZ – po zmianie (PDF, 83.8 KiB)
 • Załącznik nr I.2a do SWZ (PDF, 73.3 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 25.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 228.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 40.6 KiB)
Lp 199
Data ogłoszenia
2021-11-15
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-06 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie na rzecz Zamawiającego i jednostek mu podległych usług doradczych (konsultingowych) w zakresie gospodarowania energią elektryczną w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 187.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 750.8 KiB)
 • załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 81.5 KiB)
 • załącznik numer 1 do umowy - wykaz jednostek objętych przedmiotem zamówienia (XLSX, 102.2 KiB)
 • Modyfikacja SWZ (1) (PDF, 372.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 37.7 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (1) (PDF, 396.5 KiB)
 • Modyfikacja SWZ (2) (PDF, 384.5 KiB)
 • załącznik numer I.1 do SWZ - po zmianie (1) (DOCX, 82.2 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) (PDF, 37.7 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (2) (PDF, 91.1 KiB)
 • Modyfikacja SWZ (3) (PDF, 106.9 KiB)
 • SWZ po modyfikacji (3) (PDF, 752.6 KiB)
 • załącznik nr I.1 do SWZ – po zmianie (2) (DOCX, 82.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (3) (PDF, 46.1 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 25.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 258.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 104.4 KiB)
Lp 200
Data ogłoszenia
2021-11-03
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-17 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Budowa ul. Borówkowej etap II, Karminowej etap I oraz Oliwkowej, w ramach zadania pn. „Budowa dróg wewnętrznych na Chynowie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 102.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 680 KiB)
 • załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 79.9 KiB)
 • załącznik I.6 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 54 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 79.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 293.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty (PDF, 101 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji