ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-06-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-29 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Przebudowa drogi powiatowej ul. Ochla-Żagańska z budową oświetlenia w ramach zadania: Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w Sołectwie Ochla
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 89.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 647.3 KiB)
 • załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 80.9 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 58.7 MiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-06-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-25 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 007209F ul. Stożne w Zielonej Górze Etap II w ramach zadania pn.„Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Jany”.
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 128 KiB)
 • SWZ (PDF, 360.8 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ - Dokumentacja Projektowa (ZIP, 33.3 MiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 96.8 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-06-09
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-24 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja segmentu A i C w ZE nr 6 w Zielonej Górze ul. Przylep - 8 Maja 6 w ramach zadania Termomodernizacja obiektów oświatowych – etap II
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 59 KiB)
 • SWZ (PDF, 444.1 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.3 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 85.2 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 42.3 MiB)
 • zmiana (1) SWZ (PDF, 37.8 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-06-07
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa drogi gminnej nr 104558F – Szosa Kisielińska w Zielonej Górze wraz z budową ronda w ramach zadania inwestycyjnego: Rozbudowa ul. Szosa Kisielińska na wysokości os. Pomorskiego
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 94.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 476.5 KiB)
 • Załączniki do SWZ (DOCX, 107.4 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 369 MiB)