ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-03-20
Termin składania ofert / wniosków
2023-04-20 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa Trasy Aglomeracyjnej w Zielonej Górze - Etap II
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • załącznik Nr I.4 do SWZ – PFU - po zmianie (1) (ZIP, 72.9 MiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2023-03-20
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-29 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Asysta techniczna nad oprogramowaniem funkcjonującym w ramach specjalistycznego systemu GIS.
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2023-03-17
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-27 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Bieżące utrzymanie cieków /Wp/ i rowów /w/ na terenie miasta Zielona Góra.
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2023-02-17
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup 2000 tabletów dla szkół w ramach projektu unijnego „Świat nauki - nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki