ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-11-25
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa oświetlenia ulic na osiedlu Kolorowym w Zielonej Górze w ramach zadania pn.: „Zadbany i bezpieczny Chynów”
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 86.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 668.1 KiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 70.1 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 119.5 MiB)
 • Informacja_na_temat_sposobu_skladania_ofert_w_okresie_pandemii (PDF, 24.3 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-11-19
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dokumentacja projektowa budowy ścieżki rowerowej Otyń – Niedoradz – Zielona Góra
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 164.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 408.8 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 79.6 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 122.5 MiB)
 • informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 24.3 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-11-18
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rewitalizacja ulicy Truskawkowej w Zielonej Górze, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Błotną do pętli autobusowej, w ramach zadania pn.: "Zadbany i bezpieczny Chynów" na działkach nr 458/6, 475/2, 488, 490, 491, obręb 0010 w Zielonej Górze.
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 411.6 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 253.8 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1. (DOCX, 87.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 178.9 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 24.3 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-11-13
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe przy Szkole Podstawowej nr 18
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 85.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 348.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1- wersja edytowalna (DOC, 199 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ (ZIP, 53.3 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 26.7 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 39 KiB)
 • Uzupełnienie załącznika nr I.3 do SIWZ - budynki kontenerowe- rzut fundamentów (PDF, 469.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 25.5 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (2) (PDF, 34.4 KiB)
 • Uzupełnienie załącznika nr I.3 do SIWZ o dokumentację projektową (ZIP, 24.2 MiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-11-06
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ul. Łężyca – Inżynierska w Zielonej Górze.
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 554.9 MiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1-III.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 135.9 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 132.2 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 926.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 536.7 KiB)
 • załącznik nr I.1.A do SIWZ (ZIP, 1.1 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (ZIP, 83.7 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-11-06
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Zielona Góra.
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 130.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 440.2 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.1b, II.1, III.1, III.2, III.3. (DOC, 208 KiB)
 • Załącznik nr I.1A do SIWZ (ZIP, 1 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (ZIP, 83 KiB)
 • Instrukcja wypelniania JEDZ wg UZP (PDF, 926.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 47.1 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-09-25
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 002413F (Jarogniewice) w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Jarogniewice.
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 863.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 433.7 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 68.1 MiB)
 • Załącznik edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1. (DOCX, 86.9 KiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 24.3 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi 1 (PDF, 34.1 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ 1 (PDF, 35.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 60.9 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi 2 (PDF, 34.9 KiB)