ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-12-02
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Serwisowanie i konserwacja parkometrów oraz zakupy usług pozostałych dla funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Zielonej Górze
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 56.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 398.7 KiB)
 • Załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 111 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-11-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-14 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa promocyjna polegająca na składzie, opracowaniu graficznym, wydruku i dystrybucji tygodnika „Łącznik Zielonogórski”.
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 98.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 393.8 KiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOC, 203 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-11-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-15 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ul. St. Wyszyńskiego na odcinku od km 2+250 do km 2+450.
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 104 KiB)
 • SWZ (PDF, 477.9 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ - Dokumentacja Projektowa (ZIP, 92.4 MiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 95.2 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-11-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa kompleksowego sprzątania powierzchni biurowych i pomieszczeń dodatkowych w budynkach Urzędu Miasta Zielona Góra oraz w budynkach będących przedmiotem najmu w 2022 roku
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 109 KiB)
 • SWZ (PDF, 807 KiB)
 • załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 84.4 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-11-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-08 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowymi, zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych, ich ewentualnych zwrotów
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 98.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 337.1 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.3 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 85.7 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-11-26
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ochrona fizyczna mienia i osób, monitorowanie systemów alarmowych w budynkach Urzędu Miasta Zielona Góra w 2022 roku
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 113 KiB)
 • SWZ (PDF, 645.5 KiB)
 • załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 82.6 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-11-15
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Zielona Góra.
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 128.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 523 KiB)
 • Załącznik nr II.1 do SWZ (JEDZ) (ZIP, 72.1 KiB)
 • Instrukcja wypełniania JEDZ wg UZP (PDF, 1.6 MiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 116.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 40 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-11-15
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-06 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie na rzecz Zamawiającego i jednostek mu podległych usług doradczych (konsultingowych) w zakresie gospodarowania energią elektryczną w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r.
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 187.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 750.8 KiB)
 • załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 81.5 KiB)
 • załącznik numer 1 do umowy - wykaz jednostek objętych przedmiotem zamówienia (XLSX, 102.2 KiB)
 • Modyfikacja SWZ (1) (PDF, 372.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 37.7 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (1) (PDF, 396.5 KiB)
 • Modyfikacja SWZ (2) (PDF, 384.5 KiB)
 • załącznik numer I.1 do SWZ - po zmianie (1) (DOCX, 82.2 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) (PDF, 37.7 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (2) (PDF, 91.1 KiB)
 • Modyfikacja SWZ (3) (PDF, 106.9 KiB)
 • SWZ po modyfikacji (3) (PDF, 752.6 KiB)
 • załącznik nr I.1 do SWZ – po zmianie (2) (DOCX, 82.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (3) (PDF, 46.1 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-10-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-10 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie.
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 119.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr II.1 do SWZ (JEDZ) (ZIP, 72.7 KiB)
 • Instrukcja wypełniania JEDZ wg UZP (PDF, 1.6 MiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 111 KiB)
 • Załącznik do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia - dokumentacja hydrogeologiczna (ZIP, 34.4 MiB)
 • Załącznik do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia - ekspertyza (PDF, 1.7 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania 1 (PDF, 97.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 72.1 KiB)
 • Modyfikacja SWZ 1 (PDF, 45.9 KiB)
 • Załącznik nr I.1 do SWZ - po zmianie (DOCX, 89 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SWZ – po zmianie (PDF, 7.6 MiB)
 • Załącznik nr I.3 do SWZ – po zmianie (PDF, 89.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 2 (PDF, 48 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (PDF, 67.9 KiB)
 • Modyfikacja SWZ 2 (PDF, 43.6 KiB)
 • Załącznik nr I.1 do SWZ - po zmianie 1 (DOCX, 89.2 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SWZ - po zmianie 1 (PDF, 7.6 MiB)
 • Załącznik nr I.3 do SWZ - po zmianie 1 (PDF, 89 KiB)