ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-07-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi wojewódzkiej nr 280 (ul. Zjednoczenia) w Zielonej Górze na odcinku od ronda PCK do wiaduktu nad linią kolejową w ramach zadania inwestycyjnego Remont drogi wojewódzkiej nr 280 (ul. Zjednoczenia) w tym wiadukt
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 154.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 439.8 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 67.6 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 35.8 MiB)
 • załącznik nr I.5.A do SIWZ (ZIP, 48 KiB)
 • informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-07-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie dekoracji świetlnej na czas trwania Świąt Bożego Narodzenia. Remonty elementów świetlnych i uzupełniających, części naprawcze i serwisowe”
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 86 KiB)
 • SIWZ (PDF, 464.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 69.3 KiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w okresie trwania pandemii (PDF, 22.8 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-07-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Zielona Góra.
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 132.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 442.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ wersja edytowalna - NR I.1, I.1.b, II.1, III.1, III.2, III.3. (DOC, 206.5 KiB)
 • Załącznik nr I.1.a do SIWZ (ZIP, 1.1 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (ZIP, 83.1 KiB)
 • Instrukcja wypelniania JEDZ wg UZP (PDF, 946 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-07-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi ul. Drzonków – Przytulna w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Drzonków
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 463.7 KiB)
 • Zał.nr I.1,I.2,II.1 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 86.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 347.4 MiB)
 • Informacja (PDF, 24.3 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-06-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ul. Przylep – Hetmańska, ul. Przylep-Winna w Zielonej Górze w ramach zadania inwestycyjnego Budowa i przebudowa dróg gminnych w Sołectwie Przylep, Budowa ul. Przylep – Podgórna, ul. Przylep-Spokojna, ul. Przylep-Strażacka w Zielonej Górze w ramach zadania inwestycyjnego Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Sołectwie Przylep
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 158.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 600.2 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 71.2 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 240.6 MiB)
 • informacja ne temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 24.3 KiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 37.5 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-06-26
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-14 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi ul. Lotników w Zielonej Górze
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 401 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,I.2,II.1 (DOC, 78 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 31.3 MiB)
 • Informacja (PDF, 24.3 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ po zmianie (ZIP, 31.4 MiB)
 • Odpowiedż na zapytanie (PDF, 359 KiB)
 • Odpowiedż na zapytanie(2) (PDF, 32.8 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytanie(3) do SIWZ (PDF, 125.7 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie(4) do SIWZ (PDF, 38 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-06-26
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4412F – ul. Energetyków na odcinku od km 0+033,60 do km 0+359,60 w Zielonej Górze
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 150.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 424.7 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 67.7 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 297.3 MiB)
 • załącznik nr I.5.A do SIWZ (ZIP, 14.2 KiB)
 • informacja o sposobie składania ofert w okresie pandemii (PDF, 24.3 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-06-26
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku przy ul. Botanicznej 56 w Zielonej Górze w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 153.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 462.8 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 69.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 25 MiB)
 • informacja o sposobie składania ofert w okresie pandemii (PDF, 24.3 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
1. Przebudowa drogi gminnej nr 007205F ul. Racula – Z. I. Solarzów ETAP 3 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula”.2.„Wymiana sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE o średnicy de 63mm długości 176,0mb wraz z przyłączami de 25mm w ul. Racula – Z.I. Solarzów” w Zielonej Górze
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 88.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 379.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1- wersja edytowalna (DOC, 205 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ (PDF, 176.3 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 79 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 38.2 KiB)