ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-12-01
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ochrona fizyczna mienia i osób, monitorowanie systemów alarmowych w obiektach Urzędu Miasta Zielona Góra w 2023 roku
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 105.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 603.8 KiB)
 • załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 83.9 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-12-01
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie i parkowanie pojazdów.
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 80.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 440.8 KiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej. (DOCX, 107.2 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-11-30
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i wykonanie tablic rejestracyjnych
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 125.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 319.6 KiB)
 • Załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 99.6 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-11-30
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa kompleksowego sprzątania powierzchni biurowych i pomieszczeń dodatkowych w obiektach Urzędu Miasta Zielona Góra oraz w budynkach będących przedmiotem najmu w 2023 roku
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 104.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 808.1 KiB)
 • załączniki do SWZ - wrsja edytowalna (DOCX, 83.7 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-11-29
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-14 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup paliw płynnych do środków transportu Urzędu Miasta Zielona Góra dokonywany w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 131.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 338.4 KiB)
 • Załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 113.5 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-11-29
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych, ich ewentualnych zwrotów
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 94.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 355.9 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.3 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 85.6 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 40.3 KiB)
 • zmiana (1) SWZ (PDF, 43 KiB)
 • załączniki nr I.1 do SWZ (po zmianie) - wersja edytowalna (DOCX, 81.2 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-11-29
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup defibrylatorów AED w ramach zadania Ratujmy życie!-defibrylatory dla wszystkich dzielnic
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 87.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 433.4 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 89.3 KiB)
 • pytania (1) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 41.3 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-11-28
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przewóz osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Zielona Góra
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 144.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 366.3 KiB)
 • Załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 104.9 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SWZ (ZIP, 262.2 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-11-09
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Zielona Góra.
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie wysłane do publikacji (PDF, 111.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 559.5 KiB)
 • Załącznik nr II.1 do SWZ (JEDZ) (ZIP, 72.6 KiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej. (DOCX, 118.3 KiB)
 • Instrukcja wypełniania JEDZ (wg UZP) (PDF, 1.6 MiB)
 • Modyfikacja SWZ 1 (PDF, 33.5 KiB)
 • Ogłoszenie - opublikowane (PDF, 109.7 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-11-02
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-05 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w związku z planowaną budową systemu ITS wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury w Zielonej Górze
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 134.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • załączniki I.1, II.1.A, II.1.B, II.2-II.5 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 111.4 KiB)
 • załącznik I.4 do SWZ - PFU (ZIP, 624.5 MiB)
 • załącznik II.1 do SWZ - JEDZ (ZIP, 72.9 KiB)
 • Instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 1.6 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi (1) (PDF, 94.8 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (2) (PDF, 108.7 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (4) (PDF, 101.6 KiB)
 • Modyfikacja SWZ (1) z dnia 02.12.2022 (PDF, 99.8 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SWZ – po zmianie (1) z dnia 02.12.2022 (PDF, 427.1 KiB)