ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-09-15
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-30 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze.
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 130.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 515.1 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ - Dokumentacja Projektowa (ZIP, 844.8 MiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 98.1 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-09-15
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-24 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad rewitalizacją ulicy Truskawkowej w Zielonej Górze, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Błotną do pętli autobusowej w ramach zadania pn. Zadbany i bezpieczny Chynów
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 99.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 404.3 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.3 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 87.9 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 177.4 MiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-09-13
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-14 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej w 2022 roku dla punktów poboru energii elektrycznej Miasta Zielona Góra, Gminy Czerwieńsk, Gminy Nowogród Bobrzański, Gminy Świebodzin i Gminy Sulechów
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 129.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 381.4 KiB)
 • Załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 109.4 KiB)
 • Załącznik nr II.1 do SWZ (JEDZ) (ZIP, 73.1 KiB)
 • Instrukcja wypełniania i składania JEDZ wg UZP (PDF, 1 MiB)
 • Załącznik nr I.2A do SWZ (DOCX, 716.9 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SWZ (DOCX, 35 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SWZ (DOC, 169.5 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-09-03
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-20 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa chodnika w ciągu ulicy Krępa – Odrzańska w Zielonej Górze w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Krępa
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 58.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 444.8 KiB)
 • załączniki nr I.1 - I.3 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 85.3 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SWZ (ZIP, 31.2 MiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-08-25
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-29 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Roboty budowlane na drodze wojewódzkiej nr 280 (ul. Zjednoczenia) w tym wiadukt
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 116.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 467.6 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SWZ (ZIP, 167.1 MiB)
 • załączniki nr I.1, II.2 - II.5 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 85.9 KiB)
 • załącznik nr II.1 do SWZ (JEDZ) (ZIP, 72.7 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 1.6 MiB)
 • pytania (1) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 36.9 KiB)