ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-08-03
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-23 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rewitalizacja terenu wokół placu zabaw, budowa pumptrucka, rozbudowa i doposażenie placu zabaw ul. Przylep-Skokowa
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłosznie o zamówieniu (PDF, 103.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 655.3 KiB)
 • załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 79 KiB)
 • załącznik I.6 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 17.1 MiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-08-03
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-22 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa odcinka drogi gminnej nr 007206F w sołectwie Ługowo w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Ługowo”
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 72.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 469.9 KiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej. (DOCX, 94.4 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 134.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 do OPZ - zakres inwestycji (PDF, 395.8 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-07-28
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa dróg ul. Zawada – Łąkowa, ul. Zawada-Osiedlowa wraz z łącznikami i ul. Zawada-Orzechowa – ETAP III.
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 73.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 494.2 KiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej. (DOCX, 95.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do OPZ - zakres inwestycji (PDF, 2.3 MiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 145.5 MiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-07-22
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-29 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa skrzyżowania ul. Batorego z ul. Rzeźniczaka wraz z budową ścieżek rowerowych
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 116.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 918 KiB)
 • zał. I.1, II.1A - II.5 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 1.3 MiB)
 • załącznik I.4 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 442.9 MiB)
 • załącznik II.1 do SWZ - JEDZ (ZIP, 73.1 KiB)
 • instrukcja wypełniania JEDZ (PDF, 1.6 MiB)