ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-09-20
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-30 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa dróg ul. Zawada – Łąkowa, ul. Zawada-Osiedlowa wraz z łącznikami i ul. Zawada-Orzechowa – ETAP III.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 65.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 420.1 KiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej. (DOCX, 107.4 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 149.7 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 25.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 504.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania. (PDF, 36 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-09-12
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-27 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Strefa chilloutu przy placu Nivea w ramach zadania pn. DbaMY o Nasz Chynów
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 97.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 446.3 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 12.7 MiB)
 • załączniki nr I.1-I.3 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 88.8 KiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 20 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 497.4 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 37 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-08-24
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa zaplecza sportowo-sanitarnego przy ul. Zawada - Sportowa w ramach „Zielonogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 r.”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 102.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 690.1 KiB)
 • załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 78.3 KiB)
 • załacznik I.6 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 43.3 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 80.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 322.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 94.9 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-08-03
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-22 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa odcinka drogi gminnej nr 007206F w sołectwie Ługowo w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Ługowo”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 72.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 469.9 KiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej. (DOCX, 94.4 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 134.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 do OPZ - zakres inwestycji (PDF, 395.8 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 17.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 223.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania. (PDF, 42.4 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-07-18
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-04 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa zaplecza sportowo-sanitarnego przy ul. Zawada - Sportowa w ramach „Zielonogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 r.”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 102.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 690.2 KiB)
 • załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 77.5 KiB)
 • załącznik I.6 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 45.8 MiB)
 • Modyfikacja SWZ (1) (PDF, 233.2 KiB)
 • załącznik I.6 do SWZ - dokumentacja projektowa - t.j. (ZIP, 46 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (PDF, 80.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 223.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 37.2 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-07-15
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-02 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Nasz piękny zakątek dla KAŻDEGO” (wymiana ogrodzenia wokół budynku DPS przy ul. Al. Juliusza Słowackiego)
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 147.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 456.5 KiB)
 • Załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 111.6 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 7 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 25.4 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 34 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-07-08
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie Miasta Zielona Góra w okresie 1 roku (tj. od 01.12. 2022 r. do 30.11. 2023 r.)
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (PDF, 1.6 MiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-06-30
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Tor rowerowy na „Kaczym Dole”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 72.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 465.8 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 11.2 MiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej. (DOCX, 96.1 KiB)
 • Modyfikacja SWZ (1) (PDF, 103 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SWZ - po zmianie (1) (PDF, 52 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 17.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania. (PDF, 34.4 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-06-10
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-20 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 69.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 426.4 KiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej. (DOCX, 105.9 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 62.9 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 24.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 34.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania. (PDF, 35 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania. (PDF, 35 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-06-08
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-24 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa dróg ul. Zawada – Łąkowa, ul. Zawada-Osiedlowa wraz z łącznikami i ul. Zawada-Orzechowa – ETAP III w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Zawada”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 67.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 489.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do OPZ (PDF, 2.3 MiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej. (DOCX, 93.6 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 145.6 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 25 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 239.3 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 35.5 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2022-05-16
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-01 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja elewacji frontowej oraz ocieplenie elewacji tylnej z odtworzeniem detalu architektonicznego budynku UM przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 102.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 389.4 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.3 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 80.4 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 21 MiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 26 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 35.7 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2022-04-20
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-10 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rewitalizacja Parku Tysiąclecia w Zielonej Górze
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 113.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 529.5 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.3 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 87.7 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 105.8 MiB)
 • ogłoszenie (1) o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 25.6 KiB)
 • zmiana (1) SWZ (PDF, 37.9 KiB)
 • pytania (1) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 35.4 KiB)
 • pytania (2) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 43.3 KiB)
 • pytania (5) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 36.1 KiB)
 • pytania (6.2 - 6.5) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 38.8 KiB)
 • pytania (4) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 36.5 KiB)
 • pytania (7) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 35.4 KiB)
 • pytania (8) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 45.8 KiB)
 • pytania (10) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 39.2 KiB)
 • zmiana (2) SWZ (PDF, 33.5 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SWZ – uzupełnienie i zmiana (1) (ZIP, 12.7 MiB)
 • ogłoszenie (2) o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 62.4 KiB)
 • zmiana (3) SWZ (PDF, 38.1 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SWZ - po zmianie (PDF, 67.8 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SWZ – uzupełnienie i zmiana (2) (ZIP, 20.7 MiB)
 • pytania (3) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 42.5 KiB)
 • pytania (6.1) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 35.3 KiB)
 • pytania (9) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 36 KiB)
 • pytania (11) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 35.7 KiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 25.8 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 241.4 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 38.4 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2022-04-05
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-25 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja elewacji frontowej oraz ocieplenie elewacji tylnej z odtworzeniem detalu architektonicznego budynku UM przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 95.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 387.5 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 21 MiB)
 • załączniki nr I.1-I.3 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 81.8 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 47.5 KiB)
 • zmiana (1) SWZ (PDF, 49.8 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SWZ – po zmianie (PDF, 38.2 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SWZ – po zmianie - wersja edytowalna (DOCX, 70.7 KiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 26.1 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 35.8 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2022-04-01
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-20 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont odtworzeniowy słupa oświetleniowego wraz z wymianą instalacji elektrycznej przy ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 119.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 428.9 KiB)
 • Załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 121.6 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 18.6 MiB)
 • Załącznik nr I.7 do SWZ (PDF, 144 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 25.4 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 43.1 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2022-03-07
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-24 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 68.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 459 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ - Dokumentacja Projektowa (ZIP, 62.9 MiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 95.8 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 24.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 267.6 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania. (PDF, 38.7 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2022-03-01
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-01 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa infrastruktury rowerowej w sołectwie Przylep w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - etap II
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 124.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 664.8 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SWZ (ZIP, 170.3 MiB)
 • załączniki I.1, II.2-II.5 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 1.3 MiB)
 • załącznik nr II.1 do SWZ (ZIP, 72.8 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 1.6 MiB)
 • zmiana (1) SWZ (PDF, 53 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SWZ – uzupełnienie (ZIP, 134.5 MiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 37.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 236.6 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 59.3 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2022-02-28
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-10 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Asysta techniczna nad oprogramowaniem funkcjonującym w ramach specjalistycznego systemu GIS.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 54.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 429.1 KiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 90 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 24.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 227.6 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania. (PDF, 36.9 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2022-02-07
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kąpielowej
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 140.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 455.3 KiB)
 • Załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 108.3 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 10.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 106.1 KiB)
 • Pytania do SWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 33.8 KiB)
 • Pytania do SWZ z wyjaśnieniem (2) (PDF, 41.3 KiB)
 • Modyfikacja SWZ (1) (PDF, 43.7 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SWZ – po zmianie (1) (PDF, 46.8 KiB)
 • plik- przedmiar robót - po zmianie (1) (PDF, 307.5 KiB)
 • plik- branża architektoniczna - po zmianie (1) (PDF, 1.9 MiB)
 • plik- OT-PW – branża architektoniczna - po zmianie (1) (PDF, 741.9 KiB)
 • Pytania do SWZ z wyjaśnieniem (3) (PDF, 42.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) (PDF, 66 KiB)
 • Modyfikacja SWZ (2) (PDF, 39.9 KiB)
 • Pytania do SWZ z wyjaśnieniem (4) (PDF, 40.8 KiB)
 • Pytania do SWZ z wyjaśnieniem (5) (PDF, 47.6 KiB)
 • Pytania do SWZ z wyjaśnieniem (7) (PDF, 51.9 KiB)
 • Pytania do SWZ z wyjaśnieniem (6) (PDF, 136.5 KiB)
 • Modyfikacja SWZ (3) (PDF, 41.1 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SWZ – po zmianie (2) (PDF, 56.1 KiB)
 • plik- przedmiar robót - po zmianie (2) (PDF, 310.4 KiB)
 • plik- SST- branża architektoniczna - po zmianie (2) (PDF, 1.9 MiB)
 • plik- OT-PW – branża architektoniczna - po zmianie (2) (PDF, 725.7 KiB)
 • plik- Rys. A5 (przekroje normalne) – branża architektoniczna - po zmianie (1) (PDF, 418.9 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 24.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 369.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 46.7 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2022-02-01
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-21 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ul. St. Wyszyńskiego na odcinku od km 2+250 do km 2+450.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 72.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 476 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ - Dokumentacja Projektowa (ZIP, 92.4 MiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 96 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 24 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 286.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania. (PDF, 35.5 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2022-01-27
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-10 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem Otago.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 59.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 466.8 KiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 91.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 (PDF, 33 KiB)
 • Modyfikacja SWZ 1 (PDF, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SWZ – po zmianie 1 (PDF, 114.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 45.7 KiB)
 • Modyfikacja SWZ 2 (PDF, 27.2 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SWZ – po zmianie 2 (PDF, 140.3 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 24.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 206.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania. (PDF, 35.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji