ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-03-02
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-15 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 002413F (Jarogniewice) w ramach zadania inwestycyjnego Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Jarogniewice
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 87.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 359.4 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.3 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 86 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 68.2 MiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 26.1 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 254.5 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 40.2 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-02-24
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-25 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa systemu kontroli ruchu kołowego na obszarze zielonogórskiego deptaka w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 93.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 580.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 150.4 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 444.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 48.7 KiB)
 • Modyfikacja SWZ (1) (PDF, 70.9 KiB)
 • Załącznik nr I.1 do SWZ - po zmianie (1) (DOCX, 137.1 KiB)
 • Pytania do SWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 65.2 KiB)
 • Pytania do SWZ z wyjaśnieniem (2) (PDF, 57.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) (PDF, 34.6 KiB)
 • Modyfikacja SWZ (2) (PDF, 59.3 KiB)
 • Załącznik nr I.1 do SWZ - po zmianie (2) (DOCX, 137.2 KiB)
 • Pytania do SWZ z wyjaśnieniem (3) (PDF, 52.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 54.8 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-02-24
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu wokół boiska Chynowianka w ramach zadania pn.: „Zadbany i bezpieczny Chynów”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 64.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 418.4 KiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 107.5 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ - Dokumentacja Projektowa (ZIP, 9.3 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 17.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 263 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 35.3 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-12-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-02-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa systemu kontroli ruchu kołowego na obszarze zielonogórskiego deptaka w ramach projektu pn. Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 129.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 600.1 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (JEDZ) (ZIP, 83.1 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 926.8 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 445.5 MiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1-III.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 689.3 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 73.2 KiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 68.4 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 56.9 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-11-18
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rewitalizacja ulicy Truskawkowej w Zielonej Górze, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Błotną do pętli autobusowej, w ramach zadania pn.: "Zadbany i bezpieczny Chynów" na działkach nr 458/6, 475/2, 488, 490, 491, obręb 0010 w Zielonej Górze.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 411.6 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 253.8 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1. (DOCX, 87.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 178.9 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 24.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 245.6 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania. (PDF, 31.8 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-10-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu wokół boiska Chynowianka w ramach zadania pn.: „Zadbany i bezpieczny Chynów”, Zielona Góra, ul. Chynów-Złota, teren działki nr 1137, obręb 0010.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 81.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 511.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 68.6 KiB)
 • Załacznik nr I.5 do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 9.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 255.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 110.3 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 43.5 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-09-15
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie Parku Braci Gierymskich w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Rewitalizacja terenu leśno-parkowego pomiędzy ul. Francuską a Braci Gierymskich” w Zielonej Górze” oraz „Park Braci Gierymskich przyjazny mieszkańcom”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 826.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 403.9 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr. I.1, I.2, II.1. (DOCX, 87.5 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ (ZIP, 49.4 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii. (PDF, 24.3 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi 1 (PDF, 35 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi 2 (PDF, 54.3 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi 3 (PDF, 69.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 424.4 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 37.8 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-09-11
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Zielona Góra
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 118 KiB)
 • SIWZ (PDF, 689 KiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 74.8 KiB)
 • Załącznik I.3.1 do OPZ (ZIP, 405.5 KiB)
 • Załącznik I.1.A do SIWZ - KLUCZ PUBLICZNY (ZIP, 1000 B)
 • Załącznik I.2 do SIWZ - JEDZ (ZIP, 72.8 KiB)
 • Instrukcja-wypelniania-JEDZ (PDF, 905.2 KiB)
 • pytania (1-2) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 47.6 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 35.2 KiB)
 • załącznik nr I.1 do SIWZ - po zmianie (PDF, 54.4 KiB)
 • załącznik nr I.1 do SIWZ - po zmianie - wersja edytowalna (DOCX, 71.8 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ - po zmianie (PDF, 125.9 KiB)
 • zmiana (2) SIWZ (PDF, 89.1 KiB)
 • pytania (3) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 171.5 KiB)
 • zmiana (3) SIWZ (PDF, 88.7 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ - po zmianie 2 (PDF, 314.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 65.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 226.2 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 37.3 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-09-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
1. Przebudowa drogi gminnej nr 007205F ul. Racula – Z. I. Solarzów ETAP 3 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula”.2.„Wymiana sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE o średnicy de 63mm długości 176,0mb wraz z przyłączami de 25mm w ul. Racula – Z.I. Solarzów” w Zielonej Górze
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 89.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 378.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1 - wersja edytowalna (DOC, 204.5 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ (PDF, 180 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 79 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 415.8 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 46.2 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-08-13
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa 10 „Zielonych Ładowarek” na terenie miasta Zielona Góra
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 84.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 373.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1 - wersja edytowalna (DOC, 148.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 197.7 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 199.6 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 39 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2020-08-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 279 z drogą powiatową 1053F (km 2+746,97 – km 2+567,67 ) w miejscowości Kiełpin – Zielona Góra w ramach zadania pn.: „Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Kiełpin”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 88.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 387.8 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1, III.1 - wersja edytowalna (DOC, 207 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 92.8 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 411.3 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 42 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2020-07-24
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi bankowe na rzecz Urzędu Miasta Zielona Góra oraz miejskich jednostek organizacyjnych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 92.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 360.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1, III.1 - wersja edytowalna (DOC, 162 KiB)
 • Załącznik nr I.8 do SIWZ (ZIP, 60.6 KiB)
 • Załącznik nr I.9 do SIWZ (PDF, 20.4 KiB)
 • Załącznik nr I.10 do SIWZ (PDF, 24.4 KiB)
 • Załącznik nr I.11 do SIWZ (PDF, 68.4 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ (PDF, 71.5 KiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 35.5 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (2) (PDF, 52.1 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (3) (PDF, 61.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 25.6 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 35.2 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (4) (PDF, 33 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 31 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2020-07-15
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rekonstrukcja pomnika Winiarki Emmy
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 83.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 348.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1 - wersja edytowalna (DOC, 198.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 13.4 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 248.3 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 30.9 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2020-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
1. Przebudowa drogi gminnej nr 007205F ul. Racula – Z. I. Solarzów ETAP 3 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula”.2.„Wymiana sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE o średnicy de 63mm długości 176,0mb wraz z przyłączami de 25mm w ul. Racula – Z.I. Solarzów” w Zielonej Górze
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 88.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 379.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1- wersja edytowalna (DOC, 205 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ (PDF, 176.3 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 79 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 38.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 357.1 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 46.2 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2020-06-04
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Uspokojenie ruchu samochodowego na Osiedlu Przyjaźni
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 83.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 428.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1 - wersja edytowalna (DOC, 147.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 28.9 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 222 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 31 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2020-05-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ekranów akustycznych przy ul. Trasa Pólnocna
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6.1 MiB)
 • SIWZ (PDF, 329.1 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • zAŁ. NR i.1,I.2,II.1,III.1,III.2 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 102 KiB)
 • Informacja (PDF, 22.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 268.2 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 31.3 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2020-05-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rekonstrukcja pomnika Winiarki Emmy
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 83.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 352.8 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, Ii.1- wersja edytowalna (DOC, 198 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 13.3 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 30.7 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2020-05-21
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze – Las Nadodrzański” Zielona Góra, sołectwo Krępa, teren działki nr 21, 22; obręb 0058
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 84.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 586.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 68.9 KiB)
 • Załącznik 1.5 do SIWZ - PFU (ZIP, 24.2 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 335 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 79.9 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2020-05-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Krępa- Sportowa w Zielonej Górze” w ramach zadania „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Krępa”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 85.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 601.9 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 68.3 KiB)
 • Załacznik I.5 do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 29.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 285.6 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 89.1 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2020-05-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Przebudowa dróg w ciągu ulic: Drzonków- Modrzewiowa, Drzonków-Zmienna w Zielonej Górze” w ramach zadania „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Drzonków”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 84.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 603 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 67.9 KiB)
 • Załacznik I.5. do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 177.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 282 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 89 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji