ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-11-02
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa dróg wewnętrznych – ulica Nowy Kisielin – Cisowa, Nowy Kisielin – Brzozowa, Nowy Kisielin – Topolowa w Zielonej Górze
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 106 KiB)
 • SWZ (PDF, 469.4 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.3 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 85.8 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 227.3 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 79.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 212.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-10-28
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-15 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 56.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 453.7 KiB)
 • Załączniki do SWZ- wersja edytowalna (DOCX, 111.7 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 365.7 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 17.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 307.4 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-10-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa drogi gminnej nr 104535F wraz z budową ul. Osiedle Śląskie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 107.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 729.3 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.3, II.1 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 88.4 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 343.8 MiB)
 • pytania (1) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 35.9 KiB)
 • zmiana (1) SWZ (PDF, 34.4 KiB)
 • przedmiary (ZIP, 99.9 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 37 KiB)
 • zmiana (2) SWZ (PDF, 36.5 KiB)
 • uzupełnienie (ZIP, 11.4 MiB)
 • pytania (2) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 36.6 KiB)
 • pytania (3) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 36.9 KiB)
 • pytania (4) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 59.6 KiB)
 • pytania (5) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 39.1 KiB)
 • pytania (6) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 37.4 KiB)
 • pytania (7) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 36.5 KiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 26.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 446.6 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-10-15
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie Miasta Zielona Góra w okresie 01.12.2021 r. do 30.11.2024 r.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (PDF, 104.7 KiB)
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - po zmianie (1) (PDF, 54.8 KiB)
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - po zmianie (2) (PDF, 108.5 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-07-26
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa drogi gminnej nr 002413 F wraz z łącznikiem nr dz. 252 i dz. nr 111 (Jarogniewice).
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 128.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 440.7 KiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 95 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ - Dokumentacja Projektowa (ZIP, 33.3 MiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania. (PDF, 33.8 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-02-08
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (z dnia 08.02.2021 r.) (PDF, 86.2 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (z dnia 23.02.2021 r.) (PDF, 87.1 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (z dnia 02.03.2021 r.) (PDF, 87.9 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (z dnia 17.03.2021 r.) (PDF, 86.7 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (z dnia 24.03.2021 r.) (PDF, 87.8 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (z dnia 13.04.2021 r.) (PDF, 88.1 KiB)
 • 	Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (z dnia 06.05.2021 r.) (PDF, 91.3 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (z dnia 17.05.2021 r.) (PDF, 92.6 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (z dnia 26.05.2021 r.) (PDF, 103.2 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (z dnia 02.06.2021 r.) (PDF, 106.9 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (z dnia 29.06.2021 r.) (PDF, 100.7 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (z dnia 13.07.2021 r.) (PDF, 102.6 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (z dnia 21.07.2021 r.) (PDF, 103.2 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (z dnia 28.07.2021 r.) (PDF, 110.5 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (z dnia 02.08.2021 r.) (PDF, 104.7 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (z dnia 12.08.2021 r.) (PDF, 105.3 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (z dnia 23.08.2021 r.) (PDF, 106.2 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (z dnia 31.08.2021 r.) (PDF, 109.8 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (z dnia 21.09.2021 r.) (PDF, 109 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (z dnia 07.10.2021 r.) (PDF, 114.5 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (z dnia 20.10.2021 r.) (PDF, 122.6 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (z dnia 02.11.2021 r.) (PDF, 116.5 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (z dnia 15.11.2021 r.) (PDF, 117.1 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (z dnia 22.11.2021 r.) (PDF, 117.7 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-02-14
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2020
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2020 (PDF, 1.7 MiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-02-18
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2019
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2019 (PDF, 1.4 MiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2018-02-08
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup, dostawa i montaż wyposażenia dla zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji DOM HARCERZA - sprzęt multimedialny – zadanie nr 1
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (PDF, 65.4 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2018-02-08
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 (PDF, 994.5 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2017-02-17
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2017
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2017 (PDF, 634.3 KiB)