ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-07-21
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi w ciągu ul. Tęczowej w ramach zadania pn. „Budowa dróg wewnętrznych na Chynowie”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 84.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 517.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 70.2 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ- dokumentacja projektowa (ZIP, 37.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 404.3 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-07-16
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-31 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup laptopów do szkół (w ramach projektu Świat nauki - nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego)
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 122.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 492.2 KiB)
 • załącznik nr I.1.A do SIWZ (ZIP, 1 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (ZIP, 83.9 KiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 107.7 KiB)
 • załączniki nr 3-5 do umowy (ZIP, 131.8 KiB)
 • uzasadnienie skrócenia terminu składania ofert (PDF, 74.2 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 926.8 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 57.9 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ - po zmianie (PDF, 87.5 KiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 62.9 KiB)
 • pytania (2) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 64.6 KiB)
 • pytania (3) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 67.4 KiB)
 • pytania (4) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 69.1 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 437.7 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-07-15
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rekonstrukcja pomnika Winiarki Emmy
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 83.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 348.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1 - wersja edytowalna (DOC, 198.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 13.4 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 248.3 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-07-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi wojewódzkiej nr 280 (ul. Zjednoczenia) w Zielonej Górze na odcinku od ronda PCK do wiaduktu nad linią kolejową w ramach zadania inwestycyjnego Remont drogi wojewódzkiej nr 280 (ul. Zjednoczenia) w tym wiadukt
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 154.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 439.8 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 67.6 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 35.8 MiB)
 • załącznik nr I.5.A do SIWZ (ZIP, 48 KiB)
 • informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (nr 1 i 2) (PDF, 40 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 307.8 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-07-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Zielona Góra.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 132.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 442.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ wersja edytowalna - NR I.1, I.1.b, II.1, III.1, III.2, III.3. (DOC, 206.5 KiB)
 • Załącznik nr I.1.a do SIWZ (ZIP, 1.1 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (ZIP, 83.1 KiB)
 • Instrukcja wypelniania JEDZ wg UZP (PDF, 946 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 257.7 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-07-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi ul. Drzonków – Przytulna w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Drzonków
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 463.7 KiB)
 • Zał.nr I.1,I.2,II.1 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 86.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 347.4 MiB)
 • Informacja (PDF, 24.3 KiB)
 • Odpowiedź na pytania (PDF, 34.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 464.9 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-02-14
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2020
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2020 (PDF, 1.7 MiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-08-09
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego (PDF, 294.5 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-02-18
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2019
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2019 (PDF, 1.4 MiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2018-02-08
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup, dostawa i montaż wyposażenia dla zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji DOM HARCERZA - sprzęt multimedialny – zadanie nr 1
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (PDF, 65.4 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2018-02-08
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 (PDF, 994.5 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2017-02-17
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2017
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2017 (PDF, 634.3 KiB)