ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-03-07
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-23 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remonty, naprawy, konserwacja i wykonanie oznakowania pionowego, dla których funkcję zarządcy drogi pełni Prezydent Miasta Zielona Góra w ramach zadania: Roboty w zakresie naprawy oznakowania dróg.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2023-02-13
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
Status zamówienia
w toku
Załączniki
  • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 (z dnia 13.02.2023 r.) (PDF, 69.2 KiB)
  • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 (z dnia 28.02.2023 r.) (PDF, 73.1 KiB)
  • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 (z dnia 08.03.2023 r.) (PDF, 72.4 KiB)
  • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 (z dnia 13.03.2023 r.) (PDF, 72.6 KiB)
  • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 (z dnia 17.03.2023 r.) (PDF, 73.7 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2023-02-03
Termin składania ofert / wniosków
2023-02-22 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa terenu rekreacyjnego z elementami małej architektury przy ul. Ludowej w Zielonej Górze
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2018-02-08
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup, dostawa i montaż wyposażenia dla zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji DOM HARCERZA - sprzęt multimedialny – zadanie nr 1
Status zamówienia
w toku
Załączniki
  • ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (PDF, 65.4 KiB)