ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-03-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 002413F (Jarogniewice) w ramach zadania inwestycyjnego Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Jarogniewice
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 87.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 346.8 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.3 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 85.7 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 68.2 MiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 26.1 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 247.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-03-26
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 przy ul. Piastowskiej 9 w Zielonej Górze - ”Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych – oszczędzamy energię –ZSS nr 1 i V LO”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 65.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 460.1 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SIWZ (ZIP, 17 MiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 93.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 1 (PDF, 33.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 2 (PDF, 33.8 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 25.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 284 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-03-17
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi ul. Łężyca - Leśna w Zielonej Górze” w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Łężyca”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 90.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 454.1 KiB)
 • Załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 107 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 56.4 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 25.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 415.6 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-03-17
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-06 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu dz.nr 20/5 w sołectwie Jany/Stożne na cele rekreacyjno-sportowe, wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury i siłowni napowietrznej.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 89.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 680.7 KiB)
 • załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 77.9 KiB)
 • Załącznik I.6. do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 4.1 MiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 26.4 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 452.7 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-03-10
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-08 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ul. Srebrnej etap I oraz ul. Oliwkowej etap I w ramach zadania pn. „ Budowa dróg wewnętrznych na Chynowie”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 90.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 450.8 KiB)
 • Załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 104.8 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 124.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 34.4 KiB)
 • Modyfikacja SWZ (1) (PDF, 40.3 KiB)
 • Załącznik nr I.1 do SWZ – po zmianie (1) (DOCX, 90.3 KiB)
 • Pytania do SWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 42.5 KiB)
 • Pytania do SWZ z wyjaśnieniem (2) (PDF, 38.6 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 24.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 428.7 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-02-24
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-18 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa drogi gminnej nr 104337F klasy L na odcinku od ul. Harcerskiej do ul. Źródlanej (ul. Ludowej) wraz z budową wyniesionego skrzyżowania z ul. Źródlaną w ramach zadania Przebudowa ul. Ludowej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 94 KiB)
 • SWZ (PDF, 444.9 KiB)
 • załącznik I.6 do SWZ (ZIP, 275.9 MiB)
 • załącznik I.1-I.3 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 85.8 KiB)
 • pytania (1) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 91.3 KiB)
 • zmiana (1) SWZ (PDF, 35.2 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SWZ - uzupełnienie (ZIP, 12.2 MiB)
 • zmiana (2) SWZ (PDF, 36.7 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 34.8 KiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 27 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 427.2 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-02-08
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (z dnia 08.02.2021 r.) (PDF, 86.2 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (z dnia 23.02.2021 r.) (PDF, 87.1 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (z dnia 02.03.2021 r.) (PDF, 87.9 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (z dnia 17.03.2021 r.) (PDF, 86.7 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (z dnia 24.03.2021 r.) (PDF, 87.8 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (z dnia 13.04.2021 r.) (PDF, 88.1 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-10-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 119.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 7.9 MiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ NR - I.1, II.1, III.1, III.2, III.3. (DOC, 191 KiB)
 • Załącznik I.2 do SIWZ - JEDZ (ZIP, 98.2 KiB)
 • Załącznik I.1.A do SIWZ - KLUCZ PUBLICZNY (ZIP, 1.1 KiB)
 • INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ (PDF, 946 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 33.7 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ 1 (PDF, 33.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie - wysłane (PDF, 72.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie - opublikowane (PDF, 67 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 1 (PDF, 63.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 2 (PDF, 41.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 - wysłane (PDF, 78.8 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ 2 (PDF, 43 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ- po zmianie (PDF, 7.6 MiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ- po zmianie (PDF, 75.4 KiB)
 • Załącznik Nr I.3a do SIWZ - dokumentacja hydrogeologiczna (ZIP, 38.8 MiB)
 • Załącznik Nr I.3b do SIWZ - opinia dotycząca ilości zmagazynowanych odpadów (ZIP, 1.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 - opublikowane (PDF, 75.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 276.5 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-02-14
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2020
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2020 (PDF, 1.7 MiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-02-18
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2019
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2019 (PDF, 1.4 MiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2018-02-08
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup, dostawa i montaż wyposażenia dla zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji DOM HARCERZA - sprzęt multimedialny – zadanie nr 1
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (PDF, 65.4 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2018-02-08
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 (PDF, 994.5 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2017-02-17
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2017
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2017 (PDF, 634.3 KiB)