ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-11-30
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa kompleksowego sprzątania powierzchni biurowych i pomieszczeń dodatkowych w obiektach Urzędu Miasta Zielona Góra oraz w budynkach będących przedmiotem najmu w 2023 roku
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 104.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 808.1 KiB)
 • załączniki do SWZ - wrsja edytowalna (DOCX, 83.7 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (PDF, 80.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1 MiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-11-29
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych, ich ewentualnych zwrotów
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 94.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 355.9 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.3 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 85.6 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 40.3 KiB)
 • zmiana (1) SWZ (PDF, 43 KiB)
 • załączniki nr I.1 do SWZ (po zmianie) - wersja edytowalna (DOCX, 81.2 KiB)
 • pytania (1) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 58.6 KiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 26.7 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 562.7 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-11-25
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg - poprawy bezpieczeństwa w mieście w zakresie infrastruktury drogowej Rejon II Zachodni.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 45.5 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-11-10
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa terenu rekreacyjnego z elementami małej architektury przy ul. Ludowej w Zielonej Górze
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 103 KiB)
 • SWZ (PDF, 677.5 KiB)
 • załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 80 KiB)
 • załącznik numer I.6 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 27.7 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 78.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 339.2 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-11-03
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego” (Strategia Rozwoju ZNOF).
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 80.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 698.6 KiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej. (DOCX, 144 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 17.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 496.4 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-11-02
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie Miasta Zielona Góra”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (PDF, 1.6 MiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-10-18
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa skrzyżowania ul. Batorego z ul. Rzeźniczaka
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (PDF, 97.8 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-02-08
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • 	Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (z dnia 08.02.2022 r.) (PDF, 96.1 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (z dnia 22.02.2022 r.) (PDF, 97.6 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (z dnia 28.02.2022 r.) (PDF, 98.1 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (z dnia 14.03.2022 r.) (PDF, 98.3 KiB)
 • 	Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (z dnia 28.03.2022 r.) (PDF, 98.3 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (z dnia 05.04.2022 r.) (PDF, 101.5 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (z dnia 20.04.2022 r.) (PDF, 101.4 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (z dnia 28.04.2022 r.) (PDF, 102.6 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (z dnia 17.05.2022 r.) (PDF, 103.1 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (z dnia 26.05.2022 r.) (PDF, 103 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (z dnia 14.06.2022 r.) (PDF, 104.7 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (z dnia 27.06.2022 r.) (PDF, 106.2 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (z dnia 28.06.2022 r.) (PDF, 105.2 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (z dnia 04.07.2022 r.) (PDF, 109.6 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (z dnia 19.07.2022 r.) (PDF, 107.9 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (z dnia 25.07.2022 r.) (PDF, 106.5 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (z dnia 03.08.2022 r.) (PDF, 108 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (z dnia 16.08.2022 r.) (PDF, 105.8 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (z dnia 22.08.2022 r.) (PDF, 108.1 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (z dnia 13.09.2022 r.) (PDF, 109.6 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (z dnia 21.09.2022 r.) (PDF, 110.1 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (z dnia 05.10.2022 r.) (PDF, 112.1 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (z dnia 24.10.2022 r.) (PDF, 115.5 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (z dnia 08.11.2022 r.) (PDF, 117 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (z dnia 15.11.2022 r.) (PDF, 115 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (z dnia 22.11.2022 r.) (PDF, 116.3 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (z dnia 29.11.2022 r.) (PDF, 117.8 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (z dnia 05.12.2022 r.) (PDF, 118.2 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2018-02-08
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup, dostawa i montaż wyposażenia dla zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji DOM HARCERZA - sprzęt multimedialny – zadanie nr 1
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (PDF, 65.4 KiB)