ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-11-30
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa kompleksowego sprzątania powierzchni biurowych i pomieszczeń dodatkowych w obiektach Urzędu Miasta Zielona Góra oraz w budynkach będących przedmiotem najmu w 2023 roku
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 104.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 808.1 KiB)
 • załączniki do SWZ - wrsja edytowalna (DOCX, 83.7 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (PDF, 80.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1 MiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-11-29
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych, ich ewentualnych zwrotów
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 94.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 355.9 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.3 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 85.6 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 40.3 KiB)
 • zmiana (1) SWZ (PDF, 43 KiB)
 • załączniki nr I.1 do SWZ (po zmianie) - wersja edytowalna (DOCX, 81.2 KiB)
 • pytania (1) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 58.6 KiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 26.7 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 562.7 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-11-29
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup defibrylatorów AED w ramach zadania Ratujmy życie!-defibrylatory dla wszystkich dzielnic
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 87.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 433.4 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 89.3 KiB)
 • pytania (1) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 41.3 KiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 24.9 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 482.3 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 43.4 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-11-25
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg - poprawy bezpieczeństwa w mieście w zakresie infrastruktury drogowej Rejon II Zachodni.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 45.5 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-11-10
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa terenu rekreacyjnego z elementami małej architektury przy ul. Ludowej w Zielonej Górze
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 103 KiB)
 • SWZ (PDF, 677.5 KiB)
 • załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 80 KiB)
 • załącznik numer I.6 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 27.7 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 78.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 339.2 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-11-09
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-18 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa dróg ul. Zawada – Łąkowa, ul. Zawada-Osiedlowa wraz z łącznikami i ul. Zawada-Orzechowa – ETAP III
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 100.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 83.3 KiB)
 • załącznik I.6 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 150.2 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (PDF, 79.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 279.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkrzystniejszej oferty (PDF, 35.9 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-11-08
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-24 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa instalacji oświetlenia czterech masztów areny głównej w ramach zadania Przebudowa stadionu przy ul. Wrocławskiej 69
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 97.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 387.7 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SWZ (PFU) (ZIP, 2.2 MiB)
 • załączniki nr I.1-I.2 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 81.6 KiB)
 • zmiana (1) SWZ (PDF, 36.8 KiB)
 • pytania (1) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 46 KiB)
 • pytania (2) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 36.5 KiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 26.4 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 464.6 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 41.2 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-11-04
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-22 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Roboty budowlane w zakresie napraw, remontów oraz ulepszeń infrastruktury drogowej REJON I Północny, REJON II Zachodni, REJON III Wschodni
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 145.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 518 KiB)
 • załączniki nr I.6.A - I.6.C do SWZ (kosztorysy) (ZIP, 40.9 KiB)
 • załącznik nr I.7 do SWZ (STWiOR) (PDF, 861.6 KiB)
 • załączniki nr I.1 - I.3 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 90 KiB)
 • zmiana (1) SWZ (PDF, 34.6 KiB)
 • załączniki nr I.6.A – I.6.C do SWZ (kosztorysy) – po zmianie (ZIP, 41.1 KiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 26.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 586.6 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 41.5 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-11-03
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego” (Strategia Rozwoju ZNOF).
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 80.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 698.6 KiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej. (DOCX, 144 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 17.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 496.4 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-11-02
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie Miasta Zielona Góra”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (PDF, 1.6 MiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2022-10-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-02 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa drogi ul. Łężyca -Liliowa w Zielonej Górze w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Łężyca.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 72.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 422.5 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 89.8 MiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej. (DOCX, 107.9 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 25.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 469.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 51.1 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2022-10-18
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa skrzyżowania ul. Batorego z ul. Rzeźniczaka
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (PDF, 97.8 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2022-10-11
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-27 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Fontanna z podświetleniem, stoły do gry, oświetlenie parkingu - rewitalizacja terenu przy ulicach Obywatelska, Harcerska, Ludowa"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 109.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 730.1 KiB)
 • załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 81.9 KiB)
 • załącznik I.6 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 27.8 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 79.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 518.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 36.3 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2022-10-10
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Remont odtworzeniowy słupa oświetleniowego wraz z wymianą instalacji elektrycznej przy ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 93.6 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2022-09-29
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-18 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Bieżące utrzymanie oświetlenia parków i ulic w okresie 1 roku tj. od dnia 01.12.2022 r. do dnia 30.11.2023r.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 152.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 521.5 KiB)
 • Załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 141.2 KiB)
 • Załącznik nr I.7 do SWZ (ZIP, 111.9 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 26.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 456 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 39.1 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2022-09-29
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-14 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu leśno-parkowego pomiędzy ul. Francuską a Braci Gierymskich w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 103.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 477 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.3, II.1 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 91 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 47.3 MiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 27.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 522.7 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 37.7 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2022-09-26
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-21 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja placów zabaw na terenach komunalnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 99.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 2.6 MiB)
 • załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 233.1 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.3, II.1 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 89.8 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 37.5 KiB)
 • zmiana (1) SWZ (PDF, 35.3 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (2) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 35.9 KiB)
 • zmiana (2) SWZ (PDF, 35.3 KiB)
 • pytania (1) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 126.1 KiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 19.4 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 658.4 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 39.7 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2022-09-23
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-11 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa zaplecza sportowo-sanitarnego przy ul. Zawada - Sportowa w ramach „Zielonogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 r.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 102.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 695.3 KiB)
 • załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 78.8 KiB)
 • załącznik I.6 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 43.3 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 24.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 623.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 111.4 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2022-09-22
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-10 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa Parku Kolei Szprotawskiej w ramach zadania pn.: „Park Kolei Szprotawskiej dla małych zielonogórskich dzieci i ich rodziców”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 100.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 725.2 KiB)
 • załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 79.3 KiB)
 • załącznik I.6 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 72.4 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (PDF, 80.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 522.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 97.4 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2022-09-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa odcinka drogi gminnej nr 007206F w sołectwie Ługowo w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Ługowo”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 74.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 474 KiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej. (DOCX, 95 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 135.6 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. (PDF, 18.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 481.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 58.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji