ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-03-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 002413F (Jarogniewice) w ramach zadania inwestycyjnego Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Jarogniewice
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 87.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 346.8 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.3 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 85.7 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 68.2 MiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 26.1 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 247.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-03-26
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 przy ul. Piastowskiej 9 w Zielonej Górze - ”Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych – oszczędzamy energię –ZSS nr 1 i V LO”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 65.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 460.1 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SIWZ (ZIP, 17 MiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 93.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 1 (PDF, 33.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 2 (PDF, 33.8 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 25.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 284 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-03-25
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-08 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Asysta techniczna nad oprogramowaniem funkcjonującym w ramach specjalistycznego systemu GIS”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 81.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 549.1 KiB)
 • Załączniki do SWZ w formie edytowalnej (DOCX, 105.5 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 24.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 225.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 38.7 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-03-24
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ul. Budowlanej oraz ul. Uroczej w Zielonej Górze w ramach zadania Budowa ulic Budowlana, Urocza, Stolarska i Słowicza
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 90.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 438 KiB)
 • załączniki nr I.1 - I.3 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 84.1 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 67 MiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 19.1 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 492 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 41.6 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-03-17
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi ul. Łężyca - Leśna w Zielonej Górze” w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Łężyca”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 90.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 454.1 KiB)
 • Załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 107 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 56.4 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 25.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 415.6 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-03-17
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-06 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu dz.nr 20/5 w sołectwie Jany/Stożne na cele rekreacyjno-sportowe, wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury i siłowni napowietrznej.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 89.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 680.7 KiB)
 • załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 77.9 KiB)
 • Załącznik I.6. do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 4.1 MiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 26.4 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 452.7 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-03-10
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-08 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ul. Srebrnej etap I oraz ul. Oliwkowej etap I w ramach zadania pn. „ Budowa dróg wewnętrznych na Chynowie”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 90.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 450.8 KiB)
 • Załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 104.8 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 124.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 34.4 KiB)
 • Modyfikacja SWZ (1) (PDF, 40.3 KiB)
 • Załącznik nr I.1 do SWZ – po zmianie (1) (DOCX, 90.3 KiB)
 • Pytania do SWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 42.5 KiB)
 • Pytania do SWZ z wyjaśnieniem (2) (PDF, 38.6 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 24.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 428.7 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-03-09
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-30 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Koncepcja projektowa wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania: Budowa zachodniej obwodnicy Zielonej Góry wraz z realizacją Trasy Aglomeracyjnej Etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 91.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 615.9 KiB)
 • załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 80.5 KiB)
 • załączniki 1, 2, 3a-c do załącznika nr I.4 do SWZ - SOPZ (ZIP, 252 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi (1) (PDF, 95.8 KiB)
 • Modyfikacja SWZ (1) (PDF, 94.2 KiB)
 • załącznik nr I.1 do SWZ – po zmianie (DOCX, 72.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 48 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (2) (PDF, 90.9 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (3) (PDF, 107 KiB)
 • Modyfikacja SWZ (2) (PDF, 77 KiB)
 • załącznik nr I.1 do SWZ – po zmianie 2 (DOCX, 72.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) (PDF, 34.5 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (4) (PDF, 121 KiB)
 • Załącznik nr 1 do pytań i odpowiedzi (4) (ZIP, 10.6 MiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 26.8 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 464.8 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 42.6 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-03-02
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-15 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 002413F (Jarogniewice) w ramach zadania inwestycyjnego Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Jarogniewice
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 87.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 359.4 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.3 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 86 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 68.2 MiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 26.1 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 254.5 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 40.2 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-03-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-02 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Adaptacja budynku przy ul. Aleja Wojska Polskiego 116 na potrzeby żłobka miejskiego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 60.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 507.4 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.4 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 122.7 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 74.7 MiB)
 • pytania (1-2) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 78.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 53.9 KiB)
 • zmiana (1) SWZ (PDF, 90.8 KiB)
 • załącznik nr I.1 do SWZ – po zmianie (PDF, 90.6 KiB)
 • załącznik nr I.1 do SWZ – po zmianie - wersja edytowalna (DOCX, 111.5 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SWZ – przedmiary (ZIP, 552.8 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (2) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 34.1 KiB)
 • zmiana (2) SWZ (PDF, 87.1 KiB)
 • pytania (3-4) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 84.2 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (3) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 34.1 KiB)
 • zmiana (3) SWZ (PDF, 91.1 KiB)
 • załącznik nr I.1 do SWZ – po zmianie (3) (PDF, 90.6 KiB)
 • załącznik nr I.1 do SWZ – po zmianie (3) - wersja edytowalna (DOCX, 111.1 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SWZ – po zmianie (3) (ZIP, 72.5 MiB)
 • pytania (5) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 88 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (4) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 34.1 KiB)
 • zmiana (4) SWZ (PDF, 79.6 KiB)
 • załącznik nr I.1 do SWZ – po zmianie (4) (PDF, 90.6 KiB)
 • załącznik nr I.1 do SWZ – po zmianie (4) - wersja edytowalna (DOCX, 110.9 KiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 27.8 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 505.9 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 64.3 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2021-02-24
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-25 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa systemu kontroli ruchu kołowego na obszarze zielonogórskiego deptaka w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 93.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 580.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 150.4 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 444.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 48.7 KiB)
 • Modyfikacja SWZ (1) (PDF, 70.9 KiB)
 • Załącznik nr I.1 do SWZ - po zmianie (1) (DOCX, 137.1 KiB)
 • Pytania do SWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 65.2 KiB)
 • Pytania do SWZ z wyjaśnieniem (2) (PDF, 57.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) (PDF, 34.6 KiB)
 • Modyfikacja SWZ (2) (PDF, 59.3 KiB)
 • Załącznik nr I.1 do SWZ - po zmianie (2) (DOCX, 137.2 KiB)
 • Pytania do SWZ z wyjaśnieniem (3) (PDF, 52.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 54.8 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2021-02-24
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-18 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa drogi gminnej nr 104337F klasy L na odcinku od ul. Harcerskiej do ul. Źródlanej (ul. Ludowej) wraz z budową wyniesionego skrzyżowania z ul. Źródlaną w ramach zadania Przebudowa ul. Ludowej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 94 KiB)
 • SWZ (PDF, 444.9 KiB)
 • załącznik I.6 do SWZ (ZIP, 275.9 MiB)
 • załącznik I.1-I.3 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 85.8 KiB)
 • pytania (1) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 91.3 KiB)
 • zmiana (1) SWZ (PDF, 35.2 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SWZ - uzupełnienie (ZIP, 12.2 MiB)
 • zmiana (2) SWZ (PDF, 36.7 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 34.8 KiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 27 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 427.2 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2021-02-24
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu wokół boiska Chynowianka w ramach zadania pn.: „Zadbany i bezpieczny Chynów”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 64.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 418.4 KiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 107.5 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ - Dokumentacja Projektowa (ZIP, 9.3 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 17.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 263 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 35.3 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2021-02-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-11 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi ul. Ochla-F.Stamma, ul. Ochla-Leśna w Zielonej Górze w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Sołectwie Ochla”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 91.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 696.5 KiB)
 • załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 77.4 KiB)
 • załącznik I.6 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 98.9 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 80.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 513.2 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 44.9 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2021-02-08
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (z dnia 08.02.2021 r.) (PDF, 86.2 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (z dnia 23.02.2021 r.) (PDF, 87.1 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (z dnia 02.03.2021 r.) (PDF, 87.9 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (z dnia 17.03.2021 r.) (PDF, 86.7 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (z dnia 24.03.2021 r.) (PDF, 87.8 KiB)
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (z dnia 13.04.2021 r.) (PDF, 88.1 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2020-12-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przeglądy, naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń zabawowych na komunalnych placach zabaw w dzielnicy Nowe Miasto i w mieście Zielona Góra.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 266.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 554.3 KiB)
 • Załaczniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2,I.5, II.1, III.1, III.2. (DOC, 753.5 KiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 24.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 343.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 32.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 140.1 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2020-12-28
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Piaskowej w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 112.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 480.2 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (JEDZ) (ZIP, 83.3 KiB)
 • Instrukcja wypełniania JEDZ wg UZP (PDF, 905.1 KiB)
 • załączniki do SIWZ nr I.1, II.1, III.1,III.2- wersja edytowalna (DOCX, 92.7 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 587.1 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) z dnia 11.01.2021 r. (PDF, 87.9 KiB)
 • „Opis do projektu zieleni” do załącznika nr I.5 do SIWZ (PDF, 744 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (1) wraz z modyfikacją SIWZ (2) (PDF, 102.4 KiB)
 • "Wizualizacji placu zabaw" do załącznika numer I.5 do SIWZ (PDF, 1.9 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi (2) (PDF, 104.5 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (3) (PDF, 90.5 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (4) (PDF, 90.7 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (5) (PDF, 49.5 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (3) z dnia 25.01.2021 r. (PDF, 35.3 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 44.3 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (9) (PDF, 34.9 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (15) (PDF, 38.7 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E (PDF, 64.7 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (4) z dnia 29.01.2021 r. (PDF, 38 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ - po zmianie (PDF, 137.8 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ - uzupełnienie (ZIP, 3 MiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ - zmiana (ZIP, 8.2 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi (6) (PDF, 72.4 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (16) (PDF, 36 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (31) (PDF, 36 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (5) z dnia 02.02.2021 r. (PDF, 57 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ - uzupełnienie (2) (ZIP, 22.9 MiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ - zmiana STWiOR (ZIP, 699.1 KiB)
 • 	ogłoszenie o zmianie (2) ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 50.4 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (7) (PDF, 118 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (8) (PDF, 40.7 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (10) (PDF, 67 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (11) (PDF, 41.9 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (12) (PDF, 63 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (13) (PDF, 38.1 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (17) (PDF, 40.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (3) ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 44.4 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (6) z dnia 03.02.2021 r. (PDF, 27.2 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (21) (PDF, 34.8 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (43) (PDF, 35.1 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (14) (PDF, 36 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (19) (PDF, 112.8 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (22) (PDF, 35.7 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (24) (PDF, 34.3 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (33a) (PDF, 47.1 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (20) (PDF, 52.9 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (36) (PDF, 40 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (37) (PDF, 731.3 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (39) (PDF, 46 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (40) (PDF, 35.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (2) ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E. (PDF, 80.3 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (3) ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E. (PDF, 64.1 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (7) z dnia 10.02.2021 r. (PDF, 34.1 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ - uzupełnienie (3) (ZIP, 706.3 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (30) (PDF, 34.4 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (34) (PDF, 36.2 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (35) (PDF, 147.6 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (42) (PDF, 35.6 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (44) (PDF, 40.3 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (46) (PDF, 34.7 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (18) (PDF, 454 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (27) (PDF, 195.5 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (23) (PDF, 34.9 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (29) (PDF, 111.5 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (25) (PDF, 35.6 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (41) (PDF, 39.2 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (26) (PDF, 34.6 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (8) z dnia 12.02.2021 r. (PDF, 34.7 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ – uzupełnienie (4) (ZIP, 72.3 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi (33b) (PDF, 38.3 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (45) (PDF, 39.2 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (28) (PDF, 39.2 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (32) (PDF, 35.4 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (38) (PDF, 40.5 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (47) (PDF, 40.6 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (4) ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 96.6 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (9) z dnia 19.02.2021 r. (PDF, 38.1 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ - po zmianie (PDF, 65.8 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ – uzupełnienie (5) (ZIP, 2.2 MiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ - zmiana (3) (ZIP, 632.3 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (4) ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E. (PDF, 64.8 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (45) - SPROSTOWANIE (PDF, 31.3 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (48) (PDF, 42.6 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (49) (PDF, 35.3 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (50) (PDF, 35.4 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (51) (PDF, 37.8 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (52) (PDF, 36.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 658.7 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 40.5 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2020-12-28
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa Parku Kolei Szprotawskiej w ramach zadań: „Galeria pod chmurką i pamiątkowe tablice wzdłuż szlaku kolei szprotawskiej”. „Rozbudowa Skansenu Kolei Powiatowych w Parku Kolei Szprotawskiej o dwa nowe eksponaty: waga torowa z Konotopu i parowozów T-3 z 1909 r.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 269.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 431.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2,II.1,III.1, III.2, III.3- wersja edytowalna (DOC, 237.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 65.1 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 92.4 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 48.3 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (1) (PDF, 32.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 358.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 33.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 96.4 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2020-12-23
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem Otago.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 253.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 671.6 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1. (DOC, 168.5 KiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 24.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 71.8 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 34.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 1 (PDF, 44.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 2 (PDF, 42.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 222.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 30.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 143.9 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2020-12-21
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przewóz osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Zielona Góra
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 90.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 736.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 84.3 KiB)
 • Informacja_na_temat_sposobu_skladania_ofert_w_okresie_pandemii (PDF, 24.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 242.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 83.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 45.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji