ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-11-03
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-17 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Budowa ul. Borówkowej etap II, Karminowej etap I oraz Oliwkowej, w ramach zadania pn. „Budowa dróg wewnętrznych na Chynowie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 102.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 680 KiB)
 • załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 79.9 KiB)
 • załącznik I.6 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 54 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 79.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 293.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty (PDF, 101 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-11-02
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa dróg wewnętrznych – ulica Nowy Kisielin – Cisowa, Nowy Kisielin – Brzozowa, Nowy Kisielin – Topolowa w Zielonej Górze
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 106 KiB)
 • SWZ (PDF, 469.4 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.3 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 85.8 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 227.3 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 79.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 212.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-10-28
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-15 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 56.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 453.7 KiB)
 • Załączniki do SWZ- wersja edytowalna (DOCX, 111.7 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 365.7 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 17.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 307.4 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-10-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa drogi gminnej nr 104535F wraz z budową ul. Osiedle Śląskie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 107.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 729.3 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.3, II.1 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 88.4 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 343.8 MiB)
 • pytania (1) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 35.9 KiB)
 • zmiana (1) SWZ (PDF, 34.4 KiB)
 • przedmiary (ZIP, 99.9 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 37 KiB)
 • zmiana (2) SWZ (PDF, 36.5 KiB)
 • uzupełnienie (ZIP, 11.4 MiB)
 • pytania (2) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 36.6 KiB)
 • pytania (3) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 36.9 KiB)
 • pytania (4) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 59.6 KiB)
 • pytania (5) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 39.1 KiB)
 • pytania (6) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 37.4 KiB)
 • pytania (7) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 36.5 KiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 26.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 446.6 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-10-18
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-08 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa drogi gminnej nr 002413 F wraz z łącznikiem nr dz. 252 i dz. nr 111 (Jarogniewice).
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 135.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 463.8 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ - Dokumentacja Projektowa (ZIP, 33.3 MiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 96 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 55.7 KiB)
 • Modyfikacja SWZ (PDF, 42.3 KiB)
 • Załącznik nr I.1 do SWZ - po zmianie (DOCX, 84.5 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 24.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 286.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 51.2 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-10-15
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie Miasta Zielona Góra w okresie 01.12.2021 r. do 30.11.2024 r.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (PDF, 104.7 KiB)
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - po zmianie (1) (PDF, 54.8 KiB)
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - po zmianie (2) (PDF, 108.5 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-10-08
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-25 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa chodników i schodów wraz z oświetleniem i podjazdem dla wózków oraz rowerów, łączących osiedle bloków przy ul. Obywatelskiej (EkonBud/Budnex) z ul. Źródlaną (Dolina Gęśnika)"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 61.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 451.7 KiB)
 • Załączniki do SWZ (DOCX, 109.9 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SWZ (ZIP, 25.2 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 26.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 208.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 39.5 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-10-07
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-22 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie Strategicznej mapy hałasu miasta Zielona Góra
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 104 KiB)
 • SWZ (PDF, 654.2 KiB)
 • załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 84.2 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (1) (PDF, 395.9 KiB)
 • Modyfikaja SWZ (1) (PDF, 553.2 KiB)
 • załącznik nr I.1 do SWZ - po zmianie (1) (DOCX, 76.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 48 KiB)
 • Modyfikacja SWZ (2) (PDF, 307.6 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SWZ - po zmianie (1) (PDF, 233.3 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (2) (PDF, 91.4 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (3) (PDF, 90.7 KiB)
 • Modyfikacja SWZ (3) (PDF, 113 KiB)
 • załącznik nr I.1 do SWZ - po zmianie (2) (DOCX, 76.8 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SWZ - po zmianie (1) (PDF, 212.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) (PDF, 48.2 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinsnowanie zamówienia (PDF, 79.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 378 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 110.7 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-10-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-18 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji sanitarnej zewnętrznej w ramach zadania pn.: ”Rozbudowa budynku Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze – Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii „ LOPiT”- etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 133.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 459.6 KiB)
 • Załączniki do SWZ- wersja edytowalna (DOCX, 108.2 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 10.3 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 25.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 240.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 45.3 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-09-28
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa chodnika w ciągu ulicy Krępa – Odrzańska w Zielonej Górze”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 100.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 672.3 KiB)
 • załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 79.7 KiB)
 • załącznik I.6 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 31.2 MiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 80.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 215.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 100.7 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2021-09-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-04 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Rozbudowa drogi gminnej nr 104558F – Szosa Kisielińska w Zielonej Górze wraz z budową ronda.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 102.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 385 KiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 96.6 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ - Dokumentacja Projektowa (ZIP, 369 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 25.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 271.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 44 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2021-09-20
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-08 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ul. Borówkowej etap II, Karminowej etap I oraz Oliwkowej w ramach zadania pn. „Budowa dróg wewnętrznych na Chynowie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 104.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 619.9 KiB)
 • załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 80.2 KiB)
 • Załacznik I.6 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 31.5 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi (1) (PDF, 100.2 KiB)
 • Modyfikacja (1) (PDF, 112.4 KiB)
 • załącznik nr I.1 do SWZ – po zmianie (1)”; (DOCX, 72.4 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SWZ folder o nazwie „Oliwkowa – po zmianie (1)” (ZIP, 22.7 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 37.4 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 78.7 KiB)
 • Informacja z otwrcia ofert (PDF, 554.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 107.4 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2021-09-15
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-06 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 130.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 515.1 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ - Dokumentacja Projektowa (ZIP, 844.8 MiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 98.1 KiB)
 • Modyfikacja SWZ (PDF, 51.2 KiB)
 • Załącznik nr I.1 do SWZ - po zmianie (DOCX, 87.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 48.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 34.5 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 17.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 265.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 41.9 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2021-09-15
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-24 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad rewitalizacją ulicy Truskawkowej w Zielonej Górze, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Błotną do pętli autobusowej w ramach zadania pn. Zadbany i bezpieczny Chynów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 99.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 404.3 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.3 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 87.9 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 177.4 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 79.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 262 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 40.5 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2021-09-13
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-14 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej w 2022 roku dla punktów poboru energii elektrycznej Miasta Zielona Góra, Gminy Czerwieńsk, Gminy Nowogród Bobrzański, Gminy Świebodzin i Gminy Sulechów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 129.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 381.4 KiB)
 • Załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 109.4 KiB)
 • Załącznik nr II.1 do SWZ (JEDZ) (ZIP, 73.1 KiB)
 • Instrukcja wypełniania i składania JEDZ wg UZP (PDF, 1 MiB)
 • Załącznik nr I.2A do SWZ (DOCX, 716.9 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SWZ (DOCX, 35 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SWZ (DOC, 169.5 KiB)
 • Pytania do SWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 76.5 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 25.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 405.1 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 42.1 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2021-09-03
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-20 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa chodnika w ciągu ulicy Krępa – Odrzańska w Zielonej Górze w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Krępa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 58.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 444.8 KiB)
 • załączniki nr I.1 - I.3 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 85.3 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SWZ (ZIP, 31.2 MiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 28.2 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 246.8 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 40.4 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2021-08-25
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-01 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Roboty budowlane na drodze wojewódzkiej nr 280 (ul. Zjednoczenia) w tym wiadukt
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 116.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 467.6 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SWZ (ZIP, 167.1 MiB)
 • załączniki nr I.1, II.2 - II.5 do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 85.9 KiB)
 • załącznik nr II.1 do SWZ (JEDZ) (ZIP, 72.7 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 1.6 MiB)
 • pytania (1) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 36.9 KiB)
 • pytania (2) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 36 KiB)
 • pytania (3) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 114.9 KiB)
 • pytania (4) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 38 KiB)
 • pytania (5) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 51 KiB)
 • pytania (6) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 58.6 KiB)
 • pytania (7) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 43.5 KiB)
 • pytania (8) do SWZ z wyjaśnieniem (PDF, 34.8 KiB)
 • zmiana (1) SWZ (PDF, 34.1 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SWZ - po zmianie (PDF, 52.3 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SWZ - po zmianie (ZIP, 158.4 MiB)
 • zmiana (3) SWZ (PDF, 89.2 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SWZ - po zmianie (2) (PDF, 147.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 70.2 KiB)
 • zmiana (2) SWZ (PDF, 59.8 KiB)
 • załącznik nr I.1 do SWZ - po zmianie (DOCX, 78.9 KiB)
 • zmiana (4) SWZ (PDF, 34 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SWZ - po zmianie (3) (PDF, 52.7 KiB)
 • informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 19.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 446.1 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 43.2 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2021-08-24
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-08 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa świetlicy zajęciowej z częścią warsztatową dla dzieci i młodzieży uprawiającej sport speedrowerowy
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 93.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 607.9 KiB)
 • załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 80.6 KiB)
 • załącznik I.6 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 4.8 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na zrealizowanie zamówienia (PDF, 78.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 207.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 97.3 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2021-08-20
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-06 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięcia: „Zielono-niebieska infrastruktura na terenie Miasta Zielona Góra” – ETAP 4
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 93.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 654.6 KiB)
 • załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 82.2 KiB)
 • załącznik I.6 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 59.1 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (PDF, 80 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 218.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 95.1 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2021-08-17
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-01 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji sanitarnej zewnętrznej w ramach zadania pn.: ”Rozbudowa budynku Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze – Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii „ LOPiT”- etap II
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 60.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 454.4 KiB)
 • Załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 107.8 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 7.9 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 25.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 207.1 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 44.6 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 36.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji