ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-12-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przeglądy, naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń zabawowych na komunalnych placach zabaw w dzielnicy Nowe Miasto i w mieście Zielona Góra.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 266.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 554.3 KiB)
 • Załaczniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2,I.5, II.1, III.1, III.2. (DOC, 753.5 KiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 24.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 343.6 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-12-28
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa Parku Kolei Szprotawskiej w ramach zadań: „Galeria pod chmurką i pamiątkowe tablice wzdłuż szlaku kolei szprotawskiej”. „Rozbudowa Skansenu Kolei Powiatowych w Parku Kolei Szprotawskiej o dwa nowe eksponaty: waga torowa z Konotopu i parowozów T-3 z 1909 r.”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 269.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 431.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2,II.1,III.1, III.2, III.3- wersja edytowalna (DOC, 237.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 65.1 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 92.4 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 48.3 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (1) (PDF, 32.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 358.6 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-12-23
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem Otago.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 253.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 671.6 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1. (DOC, 168.5 KiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 24.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 71.8 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 34.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 1 (PDF, 44.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 2 (PDF, 42.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 222.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 30.9 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-12-21
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przewóz osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Zielona Góra
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 90.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 736.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 84.3 KiB)
 • Informacja_na_temat_sposobu_skladania_ofert_w_okresie_pandemii (PDF, 24.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 242.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 83.1 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-12-18
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Miasta Zielona Góra
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (PDF, 100.7 KiB)
 • informacja o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 104.2 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-12-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa dróg ul. Zawada – Łąkowa, ul. Zawada-Osiedlowa wraz z łącznikami i ul. Zawada-Orzechowa – ETAP I w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Zawada”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 88.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 554.9 KiB)
 • załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 72 KiB)
 • Załącznik I.5 do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 152.2 MiB)
 • Informacja_na_temat_sposobu_skladania_ofert_w_okresie_pandemii (PDF, 24.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 255 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert dodatkowych (PDF, 330.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 90.4 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-12-08
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Serwis i konserwacja parkomatów Z-1, Z-3 i Z-3-O oraz prowadzenie Bazy Danych Parkomatów w ramach zadania: „Serwisowanie i konserwacja parkometrów oraz zakupy usług pozostałych dla funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 84.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 550.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 77.2 KiB)
 • Informacja_na_temat_sposobu_skladania_ofert_w_okresie_pandemii (PDF, 24.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 247.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 141.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 44.5 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-12-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa promocyjna polegająca na składzie, opracowaniu graficznym, wydruku i dystrybucji tygodnika „Łącznik Zielonogórski”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 248.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 295.6 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - nr I.1, I.2, II.1, III.1 (DOC, 186 KiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 24.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 34 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 253.1 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 33 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 132 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-12-04
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego do budynku przy ul. Zawada-Szkolna 18 w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 46.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 129.9 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-12-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i wykonanie tablic rejestracyjnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 82.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 251.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, I.3, II.1- wersja edytowalna (DOC, 151 KiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 231.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 30.9 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2020-11-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZADANIE NR 1: Usługa kompleksowego sprzątania powierzchni biurowych i pomieszczeń dodatkowych w budynkach Urzędu Miasta Zielona Góra oraz w budynkach będących przedmiotem najmu i użyczenia w 2021 roku. ZADANIE NR 2: Ochrona fizyczna mienia i osób, monitorowanie systemów alarmowych w budynkach Urzędu Miasta Zielona Góra oraz monitorowanie systemu alarmowego w budynku przy ul. Nowy Kisielin – Antoniego Wysockiego 8 w 2021 roku.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 298.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 613.1 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.1a, III.1b, III.2, III.2a, III.3, III.4 (DOC, 247 KiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 24.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 79.7 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ 1 (PDF, 36.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 41.3 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ 2 (PDF, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr I.3a do SIWZ - po zmianie (PDF, 181.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 744.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -zadanie 2 (PDF, 33.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -zadanie 1 (PDF, 35.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 147.2 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2020-11-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup paliw płynnych do środków transportu Urzędu Miasta Zielona Góra dokonywany w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 236.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 287 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 81.5 KiB)
 • informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 40.7 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 240.4 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 32.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 41.3 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2020-11-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 279 z drogą powiatową 1053F (km 2+746,97 – km 2+567,67) w miejscowości Kiełpin – Zielona Góra w ramach zadania pn.: „Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Kiełpin”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówienu (PDF, 88.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 399.8 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1 I.2, II.1,III.1- wersja edytowalna (DOC, 211 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 66.6 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 432.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 36.1 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2020-11-25
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa oświetlenia ulic na osiedlu Kolorowym w Zielonej Górze w ramach zadania pn.: „Zadbany i bezpieczny Chynów”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 86.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 668.1 KiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 70.1 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 119.5 MiB)
 • Informacja_na_temat_sposobu_skladania_ofert_w_okresie_pandemii (PDF, 24.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 289.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 83.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 46.8 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2020-11-19
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dokumentacja projektowa budowy ścieżki rowerowej Otyń – Niedoradz – Zielona Góra
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 164.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 408.8 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 79.6 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 122.5 MiB)
 • informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 24.3 KiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 48.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 86.5 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 47.7 KiB)
 • pytania (2) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 47.4 KiB)
 • pytania (3) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 611.2 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 271.2 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 36.8 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 139 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2020-11-18
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rewitalizacja ulicy Truskawkowej w Zielonej Górze, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Błotną do pętli autobusowej, w ramach zadania pn.: "Zadbany i bezpieczny Chynów" na działkach nr 458/6, 475/2, 488, 490, 491, obręb 0010 w Zielonej Górze.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 411.6 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 253.8 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1. (DOCX, 87.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 178.9 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 24.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 245.6 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania. (PDF, 31.8 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2020-11-16
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Modernizacja drogi gminnej nr 007208F Barcikowiczki – Kiełpin w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Barcikowice
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 86.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 604.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 71.5 KiB)
 • Załącznik I.5 do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 29.9 MiB)
 • Informacja_na_temat_sposobu_skladania_ofert_w_okresie_pandemii (PDF, 24.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 269.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 89.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 53.3 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2020-11-13
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe przy Szkole Podstawowej nr 18
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 85.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 348.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1- wersja edytowalna (DOC, 199 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ (ZIP, 53.3 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 26.7 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 39 KiB)
 • Uzupełnienie załącznika nr I.3 do SIWZ - budynki kontenerowe- rzut fundamentów (PDF, 469.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 25.5 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (2) (PDF, 34.4 KiB)
 • Uzupełnienie załącznika nr I.3 do SIWZ o dokumentację projektową (ZIP, 24.2 MiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (2) (PDF, 26.6 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (3) (PDF, 26.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 341.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 33 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2020-11-12
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 007205F ul. Racula – Z. I. Solarzów ETAP 3” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 85.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 315.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1 - wersja edytowalna (DOC, 185 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 49.3 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 414.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 35.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 137.3 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2020-11-06
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ul. Łężyca – Inżynierska w Zielonej Górze.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 554.9 MiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1-III.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 135.9 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 132.2 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 926.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 536.7 KiB)
 • załącznik nr I.1.A do SIWZ (ZIP, 1.1 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (ZIP, 83.7 KiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 54.3 KiB)
 • pytania (2) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 52 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 45.5 KiB)
 • rys. 3 - przekrój podłużny i poprzeczny przez zbiornik (PDF, 991.7 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 521.2 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert - sprostowanie (PDF, 519.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 154.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji