ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-11-29
Data rozstrzygnięcia
2022-12-08
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup defibrylatorów AED w ramach zadania Ratujmy życie!-defibrylatory dla wszystkich dzielnic
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 43.4 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-11-09
Data rozstrzygnięcia
2022-12-06
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa dróg ul. Zawada – Łąkowa, ul. Zawada-Osiedlowa wraz z łącznikami i ul. Zawada-Orzechowa – ETAP III
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkrzystniejszej oferty (PDF, 35.9 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-11-08
Data rozstrzygnięcia
2022-11-24
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa instalacji oświetlenia czterech masztów areny głównej w ramach zadania Przebudowa stadionu przy ul. Wrocławskiej 69
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 41.2 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-11-04
Data rozstrzygnięcia
2022-11-28
Tytuł zamówienia publicznego
Roboty budowlane w zakresie napraw, remontów oraz ulepszeń infrastruktury drogowej REJON I Północny, REJON II Zachodni, REJON III Wschodni
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 41.5 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-10-21
Data rozstrzygnięcia
2022-11-17
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa drogi ul. Łężyca -Liliowa w Zielonej Górze w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Łężyca.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 51.1 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-10-11
Data rozstrzygnięcia
2022-11-04
Tytuł zamówienia publicznego
„Fontanna z podświetleniem, stoły do gry, oświetlenie parkingu - rewitalizacja terenu przy ulicach Obywatelska, Harcerska, Ludowa"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 36.3 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-09-29
Data rozstrzygnięcia
2022-11-04
Tytuł zamówienia publicznego
„Bieżące utrzymanie oświetlenia parków i ulic w okresie 1 roku tj. od dnia 01.12.2022 r. do dnia 30.11.2023r.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 39.1 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-09-29
Data rozstrzygnięcia
2022-11-09
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu leśno-parkowego pomiędzy ul. Francuską a Braci Gierymskich w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 37.7 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-09-26
Data rozstrzygnięcia
2022-11-16
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja placów zabaw na terenach komunalnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 39.7 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-09-23
Data rozstrzygnięcia
2022-10-13
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa zaplecza sportowo-sanitarnego przy ul. Zawada - Sportowa w ramach „Zielonogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 r.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 111.4 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2022-09-22
Data rozstrzygnięcia
2022-11-04
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa Parku Kolei Szprotawskiej w ramach zadania pn.: „Park Kolei Szprotawskiej dla małych zielonogórskich dzieci i ich rodziców”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 97.4 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2022-09-21
Data rozstrzygnięcia
2022-11-16
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa odcinka drogi gminnej nr 007206F w sołectwie Ługowo w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Ługowo”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 58.4 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2022-09-20
Data rozstrzygnięcia
2022-10-13
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi ul. Łężyca -Liliowa w Zielonej Górze w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Łężyca.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 42.3 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2022-09-05
Data rozstrzygnięcia
2022-10-13
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa oświetlenia ulic w ramach zadania „Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Racula”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 39.5 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2022-09-02
Data rozstrzygnięcia
2022-10-21
Tytuł zamówienia publicznego
Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze – LAS NADODRZAŃSKI
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 64.9 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2022-08-29
Data rozstrzygnięcia
2022-09-12
Tytuł zamówienia publicznego
Program funkcjonalno-użytkowy budowy odcinków dróg rowerowych na terenie Miasta Zielona Góra
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 104.2 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2022-08-22
Data rozstrzygnięcia
2022-09-20
Tytuł zamówienia publicznego
„Nasz piękny zakątek dla KAŻDEGO” (wymiana ogrodzenia wokół budynku DPS przy ul. Al. Juliusza Słowackiego)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 38.8 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2022-08-22
Data rozstrzygnięcia
2022-09-12
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 39.4 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2022-08-11
Data rozstrzygnięcia
2022-09-20
Tytuł zamówienia publicznego
Tor rowerowy na „Kaczym Dole”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 38.6 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2022-08-03
Data rozstrzygnięcia
2022-09-09
Tytuł zamówienia publicznego
Rewitalizacja terenu wokół placu zabaw, budowa pumptrucka, rozbudowa i doposażenie placu zabaw ul. Przylep-Skokowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 99.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji