ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-09-28
Data rozstrzygnięcia
2020-10-16
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej na Dom Samotnej Matki i Ośrodek Interwencji Kryzysowej - OIK w ramach zadania pn. Adaptacja obiektu przy ul. Aleja Wojska Polskiego na potrzeby Domu Samotnej Matki (ul. Aleja Wojska Polskiego 116g, działka nr 699/1, obręb 0025 w Zielonej Górze)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 45.2 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-09-22
Data rozstrzygnięcia
2020-10-16
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ul. Krępa - Młyńska w Zielonej Górze w ramach zadania inwestycyjnego Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Krępa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 53.6 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-09-15
Data rozstrzygnięcia
2020-10-08
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 280 (ul. Zjednoczenia) w Zielonej Górze na odcinku od ronda PCK do wiaduktu nad linią kolejową w ramach zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 280 (ul. Zjednoczenia) w tym wiadukt
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 108.8 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-09-10
Data rozstrzygnięcia
2020-10-15
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa drogi ul. Drzonków-Przytulna w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Drzonków
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 41.2 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-09-08
Data rozstrzygnięcia
2020-10-20
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja drogi gminnej nr 007208F Barcikowiczki – Kiełpin w ramach zadania inwestycyjnego Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Barcikowice
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 44.9 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-09-03
Data rozstrzygnięcia
2020-09-28
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi bankowe na rzecz Urzędu Miasta Zielona Góra oraz miejskich jednostek organizacyjnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 34.6 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-08-28
Data rozstrzygnięcia
2020-09-22
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań: Budowa ul. Przylep – Hetmańska, ul. Przylep-Winna, ul. Przylep – Podgórna, ul. Przylep-Spokojna, ul. Przylep-Strażacka w Zielonej Górze w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Sołectwie Przylep”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 35.1 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-08-24
Data rozstrzygnięcia
2020-09-23
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ekranów akustycznych przy ul. Trasa Północna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 44 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-08-18
Data rozstrzygnięcia
2020-10-13
Tytuł zamówienia publicznego
Zadanie 1: Budowa chodnika w ul. Przylep – Solidarności w Zielone Górze w ramach zadania „Rewitalizacja dzielnicy Przylep”, Zadanie 2: Budowa oświetlenia w ul. Przylep – Solidarności w Zielone Górze w ramach zadania „Rewitalizacja dzielnicy Przylep”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty - Zadanie 1 (PDF, 35.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty Zadanie 2 (PDF, 34.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zadanie 1 (PDF, 204.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zadanie 2 (PDF, 204.1 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-08-11
Data rozstrzygnięcia
2020-09-28
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa drogi powiatowej nr 1175F na odcinku od remizy strażackiej w kierunku drogi S3 w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Sucha”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 90.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 53.8 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2020-08-10
Data rozstrzygnięcia
2020-09-02
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe przy Szkole Podstawowej nr 18
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 30.9 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2020-08-07
Data rozstrzygnięcia
2020-09-28
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup sprzętu do diagnostyki zwierząt w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zad. 2 (PDF, 84.1 KiB)
 • Informcja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zad. 1 (PDF, 83.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zad 2 (PDF, 45.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zad 1 (PDF, 53.1 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2020-08-06
Data rozstrzygnięcia
2020-09-18
Tytuł zamówienia publicznego
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4412F – ul. Energetyków na odcinku od km 0+033,60 do km 0+359,60 w Zielonej Górze”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 34.5 KiB)
 • Ogłoszenie u udzieleniu zamówienia. (PDF, 201 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2020-08-06
Data rozstrzygnięcia
2020-10-01
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa dróg wewnętrznych – ulica Nowy Kisielin – Sosnowa, Nowy Kisielin – Modrzewiowa, Nowy Kisielin – Jesionowa, Nowy Kisielin – Klonowa w Zielonej Górze w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Nowy Kisielin”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 37.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 200.4 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2020-08-03
Data rozstrzygnięcia
2020-09-07
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa drogi ul. Lotników w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 90 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 51.6 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2020-07-21
Data rozstrzygnięcia
2020-09-28
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi w ciągu ul. Tęczowej w ramach zadania pn. „Budowa dróg wewnętrznych na Chynowie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 110.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 55.3 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2020-07-16
Data rozstrzygnięcia
2020-10-12
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup laptopów do szkół (w ramach projektu Świat nauki - nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 65.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 108 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2020-07-09
Data rozstrzygnięcia
2020-09-02
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi wojewódzkiej nr 280 (ul. Zjednoczenia) w Zielonej Górze na odcinku od ronda PCK do wiaduktu nad linią kolejową w ramach zadania inwestycyjnego Remont drogi wojewódzkiej nr 280 (ul. Zjednoczenia) w tym wiadukt
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 127.6 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 51.7 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2020-07-07
Data rozstrzygnięcia
2020-08-06
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie dekoracji świetlnej na czas trwania Świąt Bożego Narodzenia. Remonty elementów świetlnych i uzupełniających, części naprawcze i serwisowe”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofercie (PDF, 83.7 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2020-07-03
Data rozstrzygnięcia
2020-09-15
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Zielona Góra.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 32.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 101.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji