ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-11-03
Data rozstrzygnięcia
2021-11-22
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Budowa ul. Borówkowej etap II, Karminowej etap I oraz Oliwkowej, w ramach zadania pn. „Budowa dróg wewnętrznych na Chynowie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty (PDF, 101 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-10-18
Data rozstrzygnięcia
2021-11-26
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa drogi gminnej nr 002413 F wraz z łącznikiem nr dz. 252 i dz. nr 111 (Jarogniewice).
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 51.2 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-10-08
Data rozstrzygnięcia
2021-11-09
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa chodników i schodów wraz z oświetleniem i podjazdem dla wózków oraz rowerów, łączących osiedle bloków przy ul. Obywatelskiej (EkonBud/Budnex) z ul. Źródlaną (Dolina Gęśnika)"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 39.5 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-10-07
Data rozstrzygnięcia
2021-11-16
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie Strategicznej mapy hałasu miasta Zielona Góra
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 110.7 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-10-01
Data rozstrzygnięcia
2021-10-25
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji sanitarnej zewnętrznej w ramach zadania pn.: ”Rozbudowa budynku Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze – Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii „ LOPiT”- etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 45.3 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-09-28
Data rozstrzygnięcia
2021-10-18
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa chodnika w ciągu ulicy Krępa – Odrzańska w Zielonej Górze”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 100.7 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-09-22
Data rozstrzygnięcia
2021-10-18
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Rozbudowa drogi gminnej nr 104558F – Szosa Kisielińska w Zielonej Górze wraz z budową ronda.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 44 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-09-20
Data rozstrzygnięcia
2021-10-26
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ul. Borówkowej etap II, Karminowej etap I oraz Oliwkowej w ramach zadania pn. „Budowa dróg wewnętrznych na Chynowie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 107.4 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-09-15
Data rozstrzygnięcia
2021-10-11
Tytuł zamówienia publicznego
Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 41.9 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-09-15
Data rozstrzygnięcia
2021-10-01
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad rewitalizacją ulicy Truskawkowej w Zielonej Górze, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Błotną do pętli autobusowej w ramach zadania pn. Zadbany i bezpieczny Chynów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 40.5 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2021-09-13
Data rozstrzygnięcia
2021-11-17
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej w 2022 roku dla punktów poboru energii elektrycznej Miasta Zielona Góra, Gminy Czerwieńsk, Gminy Nowogród Bobrzański, Gminy Świebodzin i Gminy Sulechów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 42.1 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2021-09-03
Data rozstrzygnięcia
2021-09-28
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa chodnika w ciągu ulicy Krępa – Odrzańska w Zielonej Górze w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Krępa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 40.4 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2021-08-25
Data rozstrzygnięcia
2021-10-27
Tytuł zamówienia publicznego
Roboty budowlane na drodze wojewódzkiej nr 280 (ul. Zjednoczenia) w tym wiadukt
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 43.2 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2021-08-16
Data rozstrzygnięcia
2021-09-07
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięcia Zielono-niebieska infrastruktura na terenie Miasta Zielona Góra - etap 2
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 37.8 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2021-08-13
Data rozstrzygnięcia
2021-09-07
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu w dwóch lokalizacjach w ramach przedsięwzięcia Zielono-niebieska infrastruktura na terenie Miasta Zielona Góra - etap 3
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 37.8 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2021-07-29
Data rozstrzygnięcia
2021-09-03
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa placu zabaw pomiędzy ul. Ochla-Kożuchowska a ul. Ochla – Topolowa .
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 102.6 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2021-07-29
Data rozstrzygnięcia
2021-08-30
Tytuł zamówienia publicznego
Stworzenie parku do wypoczynku i rekreacji dla osiedla Mazurskiego i pobliskich Śląskiego, Pomorskiego w Zielonej Górze.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 49.1 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2021-07-21
Data rozstrzygnięcia
2021-08-13
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa ul. St. Kisielin- Studzienna w ramach zadania inwestycyjnego Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie St. Kisielin
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 41.9 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2021-07-19
Data rozstrzygnięcia
2021-08-12
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu w trzech lokalizacjach w ramach przedsięwzięcia: „Zielono-niebieska infrastruktura na terenie Miasta Zielona Góra”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 37.3 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2021-07-14
Data rozstrzygnięcia
2021-08-11
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zatonie-Różana
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 40.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji