ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-03-25
Data rozstrzygnięcia
2021-04-13
Tytuł zamówienia publicznego
„Asysta techniczna nad oprogramowaniem funkcjonującym w ramach specjalistycznego systemu GIS”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 38.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-03-24
Data rozstrzygnięcia
2021-04-12
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ul. Budowlanej oraz ul. Uroczej w Zielonej Górze w ramach zadania Budowa ulic Budowlana, Urocza, Stolarska i Słowicza
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 41.6 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-03-09
Data rozstrzygnięcia
2021-04-16
Tytuł zamówienia publicznego
Koncepcja projektowa wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania: Budowa zachodniej obwodnicy Zielonej Góry wraz z realizacją Trasy Aglomeracyjnej Etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 42.6 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-03-01
Data rozstrzygnięcia
2021-04-12
Tytuł zamówienia publicznego
Adaptacja budynku przy ul. Aleja Wojska Polskiego 116 na potrzeby żłobka miejskiego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 64.3 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-02-22
Data rozstrzygnięcia
2021-04-07
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi ul. Ochla-F.Stamma, ul. Ochla-Leśna w Zielonej Górze w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Sołectwie Ochla”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 44.9 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-12-29
Data rozstrzygnięcia
2021-03-23
Tytuł zamówienia publicznego
Przeglądy, naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń zabawowych na komunalnych placach zabaw w dzielnicy Nowe Miasto i w mieście Zielona Góra.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 32.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 140.1 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-12-28
Data rozstrzygnięcia
2021-03-31
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Piaskowej w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 40.5 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-12-28
Data rozstrzygnięcia
2021-03-19
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa Parku Kolei Szprotawskiej w ramach zadań: „Galeria pod chmurką i pamiątkowe tablice wzdłuż szlaku kolei szprotawskiej”. „Rozbudowa Skansenu Kolei Powiatowych w Parku Kolei Szprotawskiej o dwa nowe eksponaty: waga torowa z Konotopu i parowozów T-3 z 1909 r.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 33.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 96.4 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-12-23
Data rozstrzygnięcia
2021-02-26
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem Otago.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 30.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 143.9 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-12-21
Data rozstrzygnięcia
2021-02-24
Tytuł zamówienia publicznego
Przewóz osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Zielona Góra
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 83.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 45.2 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2020-12-16
Data rozstrzygnięcia
2021-02-03
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa dróg ul. Zawada – Łąkowa, ul. Zawada-Osiedlowa wraz z łącznikami i ul. Zawada-Orzechowa – ETAP I w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Zawada”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 90.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 46.2 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2020-12-08
Data rozstrzygnięcia
2021-01-18
Tytuł zamówienia publicznego
Serwis i konserwacja parkomatów Z-1, Z-3 i Z-3-O oraz prowadzenie Bazy Danych Parkomatów w ramach zadania: „Serwisowanie i konserwacja parkometrów oraz zakupy usług pozostałych dla funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 141.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 44.5 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2020-12-07
Data rozstrzygnięcia
2021-01-21
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa promocyjna polegająca na składzie, opracowaniu graficznym, wydruku i dystrybucji tygodnika „Łącznik Zielonogórski”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 33 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 132 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2020-12-03
Data rozstrzygnięcia
2021-02-05
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i wykonanie tablic rejestracyjnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 30.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 92.5 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2020-11-30
Data rozstrzygnięcia
2021-01-22
Tytuł zamówienia publicznego
ZADANIE NR 1: Usługa kompleksowego sprzątania powierzchni biurowych i pomieszczeń dodatkowych w budynkach Urzędu Miasta Zielona Góra oraz w budynkach będących przedmiotem najmu i użyczenia w 2021 roku. ZADANIE NR 2: Ochrona fizyczna mienia i osób, monitorowanie systemów alarmowych w budynkach Urzędu Miasta Zielona Góra oraz monitorowanie systemu alarmowego w budynku przy ul. Nowy Kisielin – Antoniego Wysockiego 8 w 2021 roku.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -zadanie 2 (PDF, 33.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -zadanie 1 (PDF, 35.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 147.2 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2020-11-30
Data rozstrzygnięcia
2021-01-12
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup paliw płynnych do środków transportu Urzędu Miasta Zielona Góra dokonywany w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 32.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 41.3 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2020-11-27
Data rozstrzygnięcia
2021-01-27
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 279 z drogą powiatową 1053F (km 2+746,97 – km 2+567,67) w miejscowości Kiełpin – Zielona Góra w ramach zadania pn.: „Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Kiełpin”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 36.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 135.5 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2020-11-25
Data rozstrzygnięcia
2021-01-08
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa oświetlenia ulic na osiedlu Kolorowym w Zielonej Górze w ramach zadania pn.: „Zadbany i bezpieczny Chynów”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 83.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 46.8 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2020-11-19
Data rozstrzygnięcia
2021-01-21
Tytuł zamówienia publicznego
Dokumentacja projektowa budowy ścieżki rowerowej Otyń – Niedoradz – Zielona Góra
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 36.8 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 139 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2020-11-16
Data rozstrzygnięcia
2020-12-21
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Modernizacja drogi gminnej nr 007208F Barcikowiczki – Kiełpin w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Barcikowice
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 89.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 53.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji