ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-05-04
Data rozstrzygnięcia
2023-05-19
Tytuł zamówienia publicznego
Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w CKZiU nr 1 Budowlanka
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2023-04-26
Data rozstrzygnięcia
2023-05-05
Tytuł zamówienia publicznego
Asysta techniczna nad oprogramowaniem funkcjonującym w ramach specjalistycznego systemu GIS.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2023-04-24
Data rozstrzygnięcia
2023-05-12
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa ul. Nowej w Zielonej Górze.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2023-04-18
Data rozstrzygnięcia
2023-05-09
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt ul. Szwajcarska – etap I psiarnia.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2023-04-14
Data rozstrzygnięcia
2023-05-08
Tytuł zamówienia publicznego
Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w CKZiU nr 2 Elektronik
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2023-04-13
Data rozstrzygnięcia
2023-04-28
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie elementów małej architektury na placu zabaw w sołectwie Sucha w Zielonej Górze.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2023-03-24
Data rozstrzygnięcia
2023-04-11
Tytuł zamówienia publicznego
Prace remontowe – budynek przy ul. Al. Niepodległości 10.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2023-03-17
Data rozstrzygnięcia
2023-03-27
Tytuł zamówienia publicznego
Bieżące utrzymanie cieków /Wp/ i rowów /w/ na terenie miasta Zielona Góra.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2023-03-08
Data rozstrzygnięcia
2023-03-17
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy termomodernizacji budynku V Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze ul. Zachodnia 63 w ramach zadania: „Termomodernizacja budynku V Liceum Ogólnokształcącego”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2023-03-07
Data rozstrzygnięcia
2023-03-23
Tytuł zamówienia publicznego
Remonty, naprawy, konserwacja i wykonanie oznakowania pionowego, dla których funkcję zarządcy drogi pełni Prezydent Miasta Zielona Góra w ramach zadania: Roboty w zakresie naprawy oznakowania dróg.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2023-02-17
Data rozstrzygnięcia
2023-03-22
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup 2000 tabletów dla szkół w ramach projektu unijnego „Świat nauki - nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 12
Data ogłoszenia
2023-02-17
Data rozstrzygnięcia
2023-03-06
Tytuł zamówienia publicznego
Rekonstrukcja pomnika Winiarki Emmy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 13
Data ogłoszenia
2023-02-17
Data rozstrzygnięcia
2023-02-28
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup papieru do urządzeń drukujących
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 14
Data ogłoszenia
2023-02-14
Data rozstrzygnięcia
2023-03-02
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa świetlicy zajęciowej z częścią warsztatową dla dzieci i młodzieży uprawiającej sport speedrowerowy.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 15
Data ogłoszenia
2023-02-06
Data rozstrzygnięcia
2023-02-21
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Nowojędrzychowskiej w ramach zadania pn. "Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra-etapII"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 16
Data ogłoszenia
2023-02-06
Data rozstrzygnięcia
2023-02-21
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku V Liceum Ogólnokształcącego im. K. Kieślowskiego w Zielonej Górze ul. Zachodnia 63 w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynku V Liceum Ogólnokształcącego”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 17
Data ogłoszenia
2023-02-02
Data rozstrzygnięcia
2023-02-20
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa elementów małej architektury na terenie Doliny Gęśnika
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 18
Data ogłoszenia
2023-01-24
Data rozstrzygnięcia
2023-01-17
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem Otago
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 19
Data ogłoszenia
2022-12-15
Data rozstrzygnięcia
2023-01-12
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja muru oporowego oraz likwidacja budynku szatni na Kaczym Dole na działce nr ewid. 166 przy ul. Okulickiego i modernizacja muru oporowego na działce nr ewid. 7/16 przy ul. Długiej.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 45.7 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2022-12-09
Data rozstrzygnięcia
2022-12-27
Tytuł zamówienia publicznego
„Serwisowanie i konserwacja parkometrów oraz zakupy usług pozostałych dla funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Zielonej Górze”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie zad. 1 i 2 (PDF, 116.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji