ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-04-14
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-30 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa nawierzchni dróg ul. Racula – Zbarska, Racula-Lwowska w Zielonej Górze wraz z wymianą gazociągu z przyłączami.
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 98.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 599.2 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ - Dokumentacja Projektowa (ZIP, 118.9 MiB)
 • Załączniki do OPZ (7Z, 4.4 MiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 106.8 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-04-13
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-22 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Piaskowej w Zielonej Górze”
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 69.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 421 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ - Dokumentacja Projektowa (ZIP, 586.1 MiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 99.7 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-04-08
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-26 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa dróg ul. Zawada – Łąkowa, ul. Zawada-Osiedlowa wraz z łącznikami i ul. Zawada-Orzechowa – ETAP II w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Zawada”
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 91.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 461 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ - Dokumentacja Projektowa (ZIP, 141 MiB)
 • Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 95.5 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-04-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi wewnętrznej i utwardzenie powierzchni gruntu wraz z zielenią urządzoną przy ul. Reja w Zielonej Górze w ramach przedsięwzięcia: „Zielono-niebieska infrastruktura na terenie Miasta Zielona Góra”
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 90.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 447.3 KiB)
 • Załączniki do SWZ - wersja edytowalna (DOCX, 109.2 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SWZ (ZIP, 40.2 MiB)