ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-12-28
Termin składania ofert / wniosków
2021-02-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Piaskowej w Zielonej Górze
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 112.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 480.2 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (JEDZ) (ZIP, 83.3 KiB)
 • Instrukcja wypełniania JEDZ wg UZP (PDF, 905.1 KiB)
 • załączniki do SIWZ nr I.1, II.1, III.1,III.2- wersja edytowalna (DOCX, 92.7 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 587.1 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) z dnia 11.01.2021 r. (PDF, 87.9 KiB)
 • „Opis do projektu zieleni” do załącznika nr I.5 do SIWZ (PDF, 744 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (1) wraz z modyfikacją SIWZ (2) (PDF, 102.4 KiB)
 • "Wizualizacji placu zabaw" do załącznika numer I.5 do SIWZ (PDF, 1.9 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi (2) (PDF, 104.5 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (3) (PDF, 90.5 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (4) (PDF, 90.7 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (5) (PDF, 49.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-12-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-02-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa systemu kontroli ruchu kołowego na obszarze zielonogórskiego deptaka w ramach projektu pn. Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 129.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 600.1 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (JEDZ) (ZIP, 83.1 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 926.8 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 445.5 MiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1-III.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 689.3 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 73.2 KiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 68.4 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-09-25
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 002413F (Jarogniewice) w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Jarogniewice.
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 863.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 433.7 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 68.1 MiB)
 • Załącznik edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1. (DOCX, 86.9 KiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 24.3 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi 1 (PDF, 34.1 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ 1 (PDF, 35.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 60.9 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi 2 (PDF, 34.9 KiB)