ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 161
Data ogłoszenia
2019-08-02
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup sprzętu do diagnostyki zwierząt w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 93.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 604.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 182.5 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie do SIWZ (PDF, 40.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 467.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie częśći I, II i III (PDF, 104.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 49.9 KiB)
Lp 162
Data ogłoszenia
2019-08-01
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie jezdni i chodników na 3 - letni okres w ramach zadania Bieżące utrzymanie ulic miasta
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1 - III.5 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 278 KiB)
 • załączniki nr I.3.1 - I.3.3 do SIWZ (ZIP, 28.4 KiB)
 • załączniki nr I.4.1 - I.4.2 do SIWZ (ZIP, 69 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (PDF, 183.4 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SIWZ (ZIP, 845 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 926.8 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 148.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 377.3 KiB)
 • załącznik nr I.1A do SIWZ (ZIP, 1 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (ZIP, 83 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 42.7 KiB)
 • załączniki nr I.4.1 - I.4.2 do SIWZ - po zmianie (ZIP, 71.1 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 67.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 418 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie Zadania 1 (PDF, 38.1 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Zadania 4 (PDF, 41 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Zadania 2 (PDF, 38.7 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie Zadania 2 i 4 (PDF, 139.4 KiB)
Lp 163
Data ogłoszenia
2019-07-31
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Program budowy miejsc parkingowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 285.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 459.2 KiB)
 • Załączniki nr I.1,I.2,II.1,III.1-III.4 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 146.5 KiB)
 • Załacznik nr I.4 do SIWZ - Dokumentacja (ZIP, 39.3 MiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ - Kosztorysy (ZIP, 111.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 313.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 35.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 126.4 KiB)
Lp 164
Data ogłoszenia
2019-07-26
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa nawierzchni na skateparku w Parku Tysiąclecia
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogloszenie o zamówieniu (PDF, 142 KiB)
 • SIWZ (PDF, 428.1 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 65.1 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 2.9 MiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 36.4 KiB)
Lp 165
Data ogłoszenia
2019-07-25
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odwilgocenie Domu Samotnej Matki
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 272 KiB)
 • SIWZ (PDF, 374.5 KiB)
 • Zał. nr I.5 do SIWZ (ZIP, 18.9 MiB)
 • Zał. nr. I.1,I.2,II.1,III.1,III.2 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 102 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 340 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 32.7 KiB)
Lp 166
Data ogłoszenia
2019-07-24
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa chodnika szer.1,20 na ul. Królewny Śnieżki i Bolka i Lolka + wymiana płyt ażurowych na w/w ulicy.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 881.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 379.5 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - nr I.1, I.1a, I.2, II.1,III.1, III.2 (DOC, 208.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 4.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 391.5 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 32.5 KiB)
Lp 167
Data ogłoszenia
2019-07-17
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego dla miasta Zielona Góra.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 852.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 408.8 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2. (DOC, 120.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 60.8 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 34.6 KiB)
 • Pytania z odpowiedziami 1 (PDF, 92 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (PDF, 60.8 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ nr 2 (PDF, 35 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR I.3 do SIWZ - po zmianie (PDF, 136 KiB)
 • Pytania z odpowiedziami 2 (PDF, 109.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 385.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 33.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 164.6 KiB)
Lp 168
Data ogłoszenia
2019-07-17
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni mechanicznej w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 138.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 291.4 KiB)
 • załączniki I.3.I - I.3.III do SIWZ (PDF, 159.7 KiB)
 • załączniki nr I.4.I - I.4.III do SIWZ (PDF, 99.7 KiB)
 • załączniki nr I.4.I - I.4.III do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 137.5 KiB)
 • załączniki nr I.5.I - I.5.III do SIWZ (PDF, 266.8 KiB)
 • załaczniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 212.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 392.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert - sprostowanie (PDF, 495.4 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części I (PDF, 91.9 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie części II (PDF, 94.1 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części III (PDF, 91.2 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie części I i III (PDF, 96.5 KiB)
Lp 169
Data ogłoszenia
2019-07-17
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych: Racula – Rodła, Racula – Dzieci Wrzesińskich, Racula - Korczaka” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg gminnych Racula – Rodła, Racula – Dzieci Wrzesińskich, Racula - Korczaka”, Wymiana sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Racula- Rodła, Racula – Dzieci Wrzesińskich, Racula – Korczaka.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.2 MiB)
 • SIWZ (PDF, 394.3 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 87.9 MiB)
 • Zał. nr I.1,I.2,II.1,III.1,III.2 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 104.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 372.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 35.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 122.8 KiB)
Lp 170
Data ogłoszenia
2019-07-12
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa drogi ul. Łężyca-Kwiatowa na odcinku od zjazdu z ul. Łężyca-Odrzańska do wybudowanej drogi ul. Łężyca-Dolna w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Łężyca”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 86.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 696.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 176 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 56.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 336.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 119.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 45.4 KiB)
Lp 171
Data ogłoszenia
2019-07-08
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu RTG dla Schroniska do Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze przy ul. Szwajcarskiej 4 oraz przeszkolenie osób obsługujących aparat w ramach zadania „Zakup sprzętu do diagnostyki zwierząt w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 79.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 439.5 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 104.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 227.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 114.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 43.8 KiB)
Lp 172
Data ogłoszenia
2019-07-05
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja infrastruktury krytycznej – OSP Sucha.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 91.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 673.3 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 114 KiB)
 • Załącznik I.5 do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 297.8 MiB)
 • Pytania do SIWZ wraz z wyjaśnieniami + modyfikacja (PDF, 92 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ - po zmianie (1) (PDF, 194.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 216.3 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 116 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 47.6 KiB)
Lp 173
Data ogłoszenia
2019-07-04
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Przylep - Osiedlowa, ul. Przylep - Akacjowa w ramach zadania Budowa dróg wewnętrznych w sołectwie Przylep
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.8 MiB)
 • SIWZ (PDF, 422.9 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 46.1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,I.2,II.1,III.1,III.2 wer.edyt. (DOC, 101.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 382.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 41.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 130.3 KiB)
Lp 174
Data ogłoszenia
2019-07-03
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni gastronomicznej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 82.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, I.3, II.1, III.1-III.2- wersja edytowalna (DOC, 413 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (PDF, 345.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 437.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 55.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 42.2 KiB)
Lp 175
Data ogłoszenia
2019-07-03
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej obsługiwanych przez Urząd Miasta Zielona Góra w okresie od dnia zawarcia umowy na czas nieokreślony
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 49.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 43.8 KiB)
Lp 176
Data ogłoszenia
2019-06-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi wewnętrznej ul. Przylep – Wiśniowa w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Sołectwie Przylep.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 869.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 400.6 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ Nr - I.1, I.2, II.1, III.1, III.2 (DOC, 174 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 60.6 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 47.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 377.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 34.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 200.1 KiB)
Lp 177
Data ogłoszenia
2019-06-26
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja drogi gminnej nr 007208F Barcikowiczki – Kiełpin w ramach zadania: Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Barcikowice.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 908.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 401.5 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2 (DOC, 173 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 62.7 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 371.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 60.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 49.6 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 758.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 276.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery (PDF, 33.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 172.1 KiB)
Lp 178
Data ogłoszenia
2019-06-26
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni logistycznej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 82.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, I.3, II.1, III.1-III.2- wersja edytowlana (DOC, 282 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (PDF, 174.2 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 54.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 409.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 53.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 41.8 KiB)
Lp 179
Data ogłoszenia
2019-06-17
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie stacjonarnego aparatu USG z głowicami dla Schroniska do Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze przy ul. Szwajcarskiej 4 oraz przeszkolenie osób obsługujących aparat w ramach zadania „Zakup sprzętu do diagnostyki zwierząt w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze".
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.1 MiB)
 • SIWZ (PDF, 286.7 KiB)
 • Załączniki NR I.1,I.2,II.1,III.1,III.2 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 99 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 42.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 188.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 46.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 233.9 KiB)
 • Informascja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 33 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 114.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (PDF, 77.6 KiB)
Lp 180
Data ogłoszenia
2019-06-13
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa dróg wewnętrznych na Chynowie” – ul. Waniliowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 81.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 620.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w formie edytowalnej (DOC, 110 KiB)
 • Załącznik I.5. do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 15.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 336.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 118.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 43.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji