ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 161
Data ogłoszenia
2018-12-20
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup paliw płynnych do środków transportu Urzędu Miasta Zielona Góra dokonywany w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 98.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 278.5 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3 (DOC, 174 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 40 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 187.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 31.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 164.4 KiB)
Lp 162
Data ogłoszenia
2018-12-19
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja Parku Kolei Szprotawskiej - etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 110.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 389 KiB)
 • Załączniki do SIWZ I.1,I.2,II.1,III.1-III.4 wer.edyt. (DOC, 133.5 KiB)
 • Załączniknr I.4 do SIWZ (ZIP, 53.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 297.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 35.1 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 40 KiB)
Lp 163
Data ogłoszenia
2018-12-14
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 Budowlanka w Zielonej Górze. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 Reginalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej-projekt realizowany poza formułą ZIT
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 296.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 773.1 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 83 MiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 430 KiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 238.7 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 219.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 212.3 KiB)
 • zmiana (2) SIWZ (PDF, 215.7 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ - uzupełnienie (ZIP, 377.2 KiB)
 • pytania (2) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 221.1 KiB)
 • zmiana (3) SIWZ (PDF, 215.7 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ - uzupełnienie (2) (ZIP, 1.6 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 438.7 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 218.7 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 241.7 KiB)
Lp 164
Data ogłoszenia
2018-12-13
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa 10 szt. fabrycznie nowych parkomatów, serwis i konserwacja parkomatów oraz prowadzenie Bazy Danych Parkomatów w ramach zadania: „Zakup i montaż parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania” oraz „Serwisowanie i konserwacja parkometrów w strefie Płatnego Parkowania w Zielonej Górze oraz prowadzenie Centralnej Bazy Danych Parkometrów”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 120.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 378.7 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4 (DOC, 221 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 32.8 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 36.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 46.6 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ 1 (PDF, 34.2 KiB)
 • Załącznik Nr I.1 do SIWZ - po zmianie (DOC, 165 KiB)
 • Załącznik Nr I.3 do SIWZ- po zmianie (PDF, 101.8 KiB)
 • Załącznik Nr I.4 do SIWZ - po zmianie (PDF, 50.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 271.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery (PDF, 33.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 167.8 KiB)
Lp 165
Data ogłoszenia
2018-12-10
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zadanie 1 - Usługa kompleksowego sprzątania powierzchni biurowych i pomieszczeń dodatkowych w budynkach Urzędu Miasta Zielona Góra oraz w budynkach będących przedmiotem najmu i użyczenia w 2019 roku; Zadanie 2 - Ochrona fizyczna mienia i osób, monitorowanie systemów alarmowych w budynkach Urzędu Miasta Zielona Góra oraz monitorowanie systemu alarmowego w budynku przy ul. Antoniego Wysockiego 8 w Nowym Kisielinie w 2019 roku.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 137.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 553.6 KiB)
 • Załączniki nr I.1,I,2,II,1,III.1,III1a,III.1b,III.2,III.2a,III.3-III.6 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 235 KiB)
 • Odpowiedź na pytania (PDF, 95.9 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 38 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 30.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania II (PDF, 39.3 KiB)
 • ZałącznikNr I.3 do SIWZ - po zmianie (PDF, 158 KiB)
 • Załącznik Nr I.5 do SIWZ - po zmianie (PDF, 51.3 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ II (PDF, 34.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 606.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie 2 (PDF, 35 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie 1 (PDF, 42.3 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 44.5 KiB)
Lp 166
Data ogłoszenia
2018-12-05
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 99.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 267.4 KiB)
 • Załącznik nr I.1,I.2,II.1,III.1 i III.2 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 95.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 226.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.7 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 35.3 KiB)
Lp 167
Data ogłoszenia
2018-12-03
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa promocyjna polegająca na składzie, opracowaniu graficznym, wydruku i dystrybucji tygodnika „Łącznik Zielonogórski”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 99.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 297.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1, III.1-III.3- wersja edytowalna (DOC, 167.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 225.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 31.6 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 36.8 KiB)
Lp 168
Data ogłoszenia
2018-11-26
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Serwis i konserwacja parkomatów Z-1 i Z-3, oraz prowadzenie Bazy Danych Parkomatów w ramach zadania: „Serwisowanie i konserwacja parkometrów w Strefie Płatnego Parkowana w Zielonej Górze oraz prowadzenie centralnej Bazy Danych Parkometrów”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 84.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 304.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1, III.1-III.3- wersja edytowalna (DOC, 207.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 191.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 33.4 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 37.4 KiB)
Lp 169
Data ogłoszenia
2018-11-21
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem OTAGO
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 116 KiB)
 • SIWZ (PDF, 625.4 KiB)
 • Załączniki nr I.1,I.2,II.1,III.1,III.2 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 147 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 59.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 52.4 KiB)
 • Odpowiedź na pytania (PDF, 87.7 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 56.2 KiB)
 • Załącznik nr I.4. po zmianie (PDF, 127.7 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 58.2 KiB)
Lp 170
Data ogłoszenia
2018-11-21
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni z branży budowlanej w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 141.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 282.4 KiB)
 • załączniki nr I.3.I - I.3.II do SIWZ (PDF, 163 KiB)
 • załączniki nr I.4.I - I.4.II do SIWZ (PDF, 111.7 KiB)
 • załączniki nr I.4.I - I.4.II do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 286.5 KiB)
 • załączniki nr I.5.I - I.5.II do SIWZ (PDF, 190.5 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 202 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 370.8 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 94 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 97.5 KiB)
Lp 171
Data ogłoszenia
2018-11-21
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego dla Miasta Zielona Góra
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 75.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 316.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1, III.1-III.2- wersja edytowalna (DOC, 139.5 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 34 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (1) (PDF, 63.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 242.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 33.9 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 36.4 KiB)
Lp 172
Data ogłoszenia
2018-11-19
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 151.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 539.5 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3 (DOC, 283.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 437.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty dla cz. VI (PDF, 55.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty dla cz.I-V (PDF, 61.2 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 66.5 KiB)
Lp 173
Data ogłoszenia
2018-11-14
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych do laboratorium organizacji reklamy w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 113.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, I.3, II.1, III.1-III.2- wersja edytowalna (DOC, 319.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 401.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 54.4 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 58.2 KiB)
Lp 174
Data ogłoszenia
2018-10-30
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni logistycznej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 123.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 466.5 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - I.1 ,I.1a, I.1.b, I.2, II.1, III.1, III.2 (DOC, 183.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 360.9 KiB)
 • Informacja o wyborze ofert (PDF, 56.5 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 64 KiB)
Lp 175
Data ogłoszenia
2018-10-30
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych do laboratoriów z branży budowlanej w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 143.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 288.2 KiB)
 • załączniki nr I.3.I - I.3.V do SIWZ (PDF, 225.4 KiB)
 • załączniki nr I.4.I - I.4.V do SIWZ (PDF, 132.7 KiB)
 • załączniki nr I.5.I - I.5.V do SIWZ (PDF, 385.4 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 213.5 KiB)
 • załączniki nr I.4.I - I.4.V do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 355.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 460.8 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępownaia w zakresie części IV i V (PDF, 95.9 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie części II (PDF, 95.5 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części I i III (PDF, 94.2 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie części I i III (PDF, 100.3 KiB)
Lp 176
Data ogłoszenia
2018-10-30
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni gastronomicznej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 114.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 493.9 KiB)
 • Załącznik nr I.1,I.2,II.1,III.1,III.2 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 126 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 434.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 54.4 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 55.9 KiB)
Lp 177
Data ogłoszenia
2018-10-25
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie i parkowanie pojazdów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 107.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 295.7 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ (PDF, 451.9 KiB)
 • Załącznik nr I.1,I.2,II.1,III.1-III-5 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 156.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 189.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 33.5 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 38.3 KiB)
Lp 178
Data ogłoszenia
2018-10-24
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Obsługa systemu wypożyczalni rowerów na terenie Miasta Zielona Góra.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (PDF, 40.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 40.1 KiB)
Lp 179
Data ogłoszenia
2018-10-23
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: „Remont i przebudowa części pomieszczeń w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 „Ekonomik” w Zielonej Górze” mających na celu zmianę profilu nauczania i poszerzenie oferty dydaktycznej. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 „Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020” w ramach Działania 9.3. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formuła ZIT.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 301.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 827.7 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4 (DOC, 673.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 75 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 311.8 KiB)
 • Informacja o wyborze ofery (PDF, 210.4 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 224.7 KiB)
Lp 180
Data ogłoszenia
2018-10-17
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem dla zadania Budowa południowej obwodnicy miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 432.3 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu wysłane 15.10.2018 r. do publikacji w DZ.U.U.E. (PDF, 123.2 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 19.10.2018 r. w DZ.U.U.E (PDF, 116 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (ZIP, 89.4 KiB)
 • instrukcja składania i wypełnienia JEDZ wg UZP (ZIP, 1020.6 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ (PDF, 438.3 KiB)
 • załącznik nr I.3.A do SIWZ (ZIP, 1.1 GiB)
 • załącznik nr I.3.B do SIWZ (ZIP, 1.6 MiB)
 • załącznik nr I.3.C do SIWZ (ZIP, 61.1 MiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 1015.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 461.8 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 331.5 KiB)
 • SIWZ - po zmianie (1) (PDF, 1.1 MiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1-III.4 do SIWZ- po zmianie (1) - wersja edytowalna (DOCX, 437.1 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (2) ogłoszenia o zamówieniu wysłane 14.11.2018 r. do publikacji w DZ.U.U.E. (PDF, 72.9 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (2) ogłoszenia o zamówieniu opublikowane 17.11.2018 r. w DZ.U.U.E. (PDF, 69.9 KiB)
 • pytania (1) do treści SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 362.9 KiB)
 • zmiana (2) SIWZ (PDF, 358.5 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ- po zmianie (2) (PDF, 446.4 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ- po zmianie (2) (PDF, 672.7 KiB)
 • pytania (2-4) do treści SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 358.1 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (3) ogłoszenia o zamówieniu wysłane 29.11.2018 r. do publikacji w DZ.U.U.E. (PDF, 70.1 KiB)
 • zmiana (3) SIWZ (PDF, 361.4 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ- po zmianie (3) (PDF, 445.2 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ- po zmianie (3) (PDF, 710.8 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (3) ogłoszenia o zamówieniu opublikowane 01.12.2018 r. w DZ.U.U.E. (PDF, 66 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 531.8 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 334.8 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 359.8 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu wysłane 27.02.2019r. do publikacji w DZ.U.U.E. (PDF, 108.8 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu opublikowane 01.03.2019 r. w DZ.U.U.E (PDF, 108.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji