ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 141
Data ogłoszenia
2019-03-27
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dokończenie zadania pn.: Zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku wodnego Myszka – Gęśnik na cele parku miejskiego Park Odkrywców w Zielonej Górze w ramach zadania pn. Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 131.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 511.9 KiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 1.4 MiB)
 • załącznik nr I.1.A. do SIWZ (ZIP, 1.1 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (ZIP, 88 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 926.8 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ (ZIP, 437 MiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 92.6 KiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 97.2 KiB)
 • pytania (2) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 727.8 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu opublikowane 23.04.2019 r. w DZ.U.U.E (PDF, 68 KiB)
 • zmiana (2) SIWZ (PDF, 92.4 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ - kosztorys ofertowy - po zmianie (PDF, 124.1 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ - uzupełnienie (ZIP, 4.8 MiB)
 • pytania (3-4) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 144.1 KiB)
 • zmiana (3) SIWZ (PDF, 92.6 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (2) ogłoszenia o zamówieniu opublikowane 29.04.2019 r. w DZ.U.U.E (PDF, 68.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 358.8 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 93.4 KiB)
Lp 142
Data ogłoszenia
2019-03-26
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra – część północna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 122 KiB)
 • SIWZ (PDF, 563.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, II.1, III.1-III.4- wersja edytowalna (DOC, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ- (JEDZ-ESPD) (ZIP, 86.6 KiB)
 • Instrukcja wypełniania i składanie JEDZ według UZP (PDF, 905.2 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 1 GiB)
 • Załącznik nr I.1A do SIWZ (klucz publiczny) (ZIP, 1021 B)
 • Ogłoszenie- po zmianie (1) przekazane do publikacji w DZ.URZ.UE (PDF, 75.7 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 62.8 KiB)
 • Wymiana plików w zał. nr I.5 do SIWZ (ZIP, 89 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 341.8 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (2) (PDF, 73.6 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (3) (PDF, 66.4 KiB)
 • Ogłoszenie- po zmianie (1) opublikowane w DZ.URZ.UE (PDF, 57.1 KiB)
 • Ogłoszenie- po zmianie (2) przekazane do publikacji w DZ.URZ.UE (PDF, 86.2 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (2) (PDF, 63.3 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ- po zmianie (1) (PDF, 364.6 KiB)
 • Dołączenie rysunku do załącznika Nr I.5 do SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (4) (PDF, 66.5 KiB)
 • Ogłoszenie- po zmianie (2) opublikowane w DZ.URZ.UE (PDF, 63.8 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (5) (PDF, 62.4 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (3) (PDF, 70.9 KiB)
 • Ogłoszenie- po zmianie (3) przekazane do publikacji w DZ.URZ.UE (PDF, 75.6 KiB)
 • Ogłoszenie- po zmianie (4) przekazane do publikacji w DZ.URZ.UE (PDF, 75.6 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (4) (PDF, 62.9 KiB)
 • Wymiana opisu technicznego w załączniku nr I.5 do SIWZ (PDF, 205.9 KiB)
 • Wymiana ślepych kosztorysów w załączniku nr I.5 do SIWZ (ZIP, 60.7 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (6) (PDF, 62.7 KiB)
 • Ogłoszenie- po zmianie (3) opublikowane w DZ.URZ.UE (PDF, 55.8 KiB)
 • Ogłoszenie- po zmianie (4) opublikowane w DZ.URZ.UE (PDF, 56.3 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (7) (PDF, 64.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 389.1 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 85.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane do publikacji w DZ.URZ.UE (PDF, 105.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w DZ.URZ.UE (PDF, 69.4 KiB)
Lp 143
Data ogłoszenia
2019-03-22
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont istniejących pomieszczeń dydaktycznych warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Elektronik w Zielonej Górze”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej-projekt realizowany poza formułą ZIT”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 297.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 675.7 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 3.8 MiB)
 • Załączniki nr I.1,I.2,II.1,III.1-III.3 do SIWZ wer. edyt. (DOC, 1.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 296.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 208.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 124.2 KiB)
Lp 144
Data ogłoszenia
2019-03-08
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Umocnienie koryta rowu Zb-12 na terenie LPP-T, obręb 55 Zielona Góra
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 276.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 365.6 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ (ZIP, 7.2 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,I.2,II.1,III.1-III.3 wer.edyt. (DOC, 122.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 385.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.3 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 998.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmainie ogłoszenia o zawarciu umowy (PDF, 144.1 KiB)
Lp 145
Data ogłoszenia
2019-03-08
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-19 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni elektrycznej i samochodowej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 89.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,I.2,I.3a-3b, II.1, III.1-III.2- wersja edytowalna (DOC, 321.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 161.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 486 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- Zadanie I oraz II (PDF, 57 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia- zadanie I oraz II (PDF, 45.8 KiB)
Lp 146
Data ogłoszenia
2019-03-01
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ul. Stefana Batorego w obrębie wiaduktu kolejowego linii kolejowej nr 273
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 149.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 405.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 110.4 MiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 178.5 KiB)
 • pytanie (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 35.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 212.4 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 116.2 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 96.7 KiB)
Lp 147
Data ogłoszenia
2019-02-22
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa odcinka rowu Oc-M-1 na odcinku ul. Ochla- Kożuchowska – staw w Parku Ochla; obręb 47 Zielona Góra.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.5 MiB)
 • SIWZ (PDF, 379 KiB)
 • Załączniknr I.4 do SIWZ (ZIP, 5.8 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,I.2,II.1,III.1-III.4 wer.edyt. (DOC, 119.5 KiB)
 • Odpowiedż na pytania (PDF, 36.5 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 40.6 KiB)
 • Załącznik nr I.1 do SIWZ po zmianie (DOC, 62.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ po zmianie (PDF, 91.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 484.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 316.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.4 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 849.5 KiB)
Lp 148
Data ogłoszenia
2019-02-22
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa nawierzchni ul. Figowej i ul. Bananowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 148.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 387.8 KiB)
 • załącznik nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 213.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (PDF, 24.4 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ - wersja edytowalna (XLSM, 12.3 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SIWZ (ZIP, 12.7 MiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 34.2 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ - po zmianie (PDF, 30.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ - po zmianie (PDF, 24.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ - po zmianie - wersja edytowalna (XLSM, 12.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 362.2 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 36.7 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 93.1 KiB)
Lp 149
Data ogłoszenia
2019-02-22
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Obsługa systemu wypożyczalni rowerów na terenie Miasta Zielona Góra
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O DOBROWOLNEJ PRZEJRZYSTOŚCI EX ANTE (PDF, 42.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 86.5 KiB)
Lp 150
Data ogłoszenia
2019-02-21
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-11 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem Otago
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.3 MiB)
 • SIWZ (PDF, 639.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,I.2,II.1,III.1,III.2 wer.edyt. (DOC, 150.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 51.7 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 57.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 86.2 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ po zmianie (PDF, 138.8 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 56.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 356.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 56.2 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 957.7 KiB)
Lp 151
Data ogłoszenia
2019-02-20
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa parkingu oraz chodnika na ul. Zachodniej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 147.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 395.6 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 211 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (PDF, 57.6 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ - wersja edytowalna (XLS, 58 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SIWZ (ZIP, 60.4 MiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 34.2 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ - po zmianie (PDF, 43.6 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ - po zmianie (PDF, 58.1 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ - po zmianie - wersja edytowalna (XLS, 61.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 60.6 KiB)
 • pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 41.9 KiB)
 • zmiana (2) SIWZ (PDF, 38.6 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ - po zmianie (2) (PDF, 41.2 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ - po zmianie (2) (PDF, 61.9 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ - po zmianie (2) - wersja edytowalna (XLS, 60 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SIWZ - PW b.drogowa, SOR- po zmianie (ZIP, 3.6 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 346.5 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 37 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 93 KiB)
Lp 152
Data ogłoszenia
2019-02-18
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Renowacja terenu położonego przy ul. Aleja Niepodległości (dz. 113/60)
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 153.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 434.9 KiB)
 • zał. I.1-I.2, II.1, III.1-III.4 do SIWZ- wersja edytowalna (DOC, 205 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 44.5 MiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 38.8 KiB)
Lp 153
Data ogłoszenia
2019-02-18
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2019
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2019 (PDF, 1.4 MiB)
Lp 154
Data ogłoszenia
2019-02-01
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie Strategii Rozwoju Komunikacji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Zielona Góra.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 134.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.9 MiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ nr I.1, II.1, III.1-III.4 (DOC, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (JEDZ-ESPD) (ZIP, 86.5 KiB)
 • Załącznik nr I.1A do SIWZ (klucz publiczny) (ZIP, 1.1 KiB)
 • Instrukcja wypełniania i składania JEDZ (PDF, 905.2 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (PDF, 489.4 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 280.7 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ – po zmianie (PDF, 1.4 MiB)
 • załącznik nr I.3a do SIWZ (ZIP, 10.8 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 384.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 58.9 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 109.3 KiB)
Lp 155
Data ogłoszenia
2019-01-25
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem OTAGO
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 116 KiB)
 • SIWZ (PDF, 286.1 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ (PDF, 213.8 KiB)
 • Załączniki nr I.1,I.2,II.1,III.1,III.2 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 150.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 51.9 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 58 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 136.5 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (2) (PDF, 56.2 KiB)
 • Załącznik nr I.4 po zmianie ver.2 (PDF, 388.2 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 58.1 KiB)
Lp 156
Data ogłoszenia
2019-01-25
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Asysta techniczna na oprogramowanie funkcjonujące w ramach specjalistycznego systemu GIS”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 91.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 456.3 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2 (DOC, 168 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 205.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 31.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 160.7 KiB)
Lp 157
Data ogłoszenia
2019-01-10
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni: elektrycznej, elektronicznej, mechatronicznej, samochodowej i energetyki odnawialnej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 131.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.9 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, I.3a-I.3e, II.1, III.1-III.2- wersja edytowalna (DOC, 370.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 443 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (1) (PDF, 53.9 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (2) (PDF, 53.1 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 54.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (Część IV) - po zmianie (1) (PDF, 147.6 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (3) (PDF, 54.9 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 52.7 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (2) (PDF, 55.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) (PDF, 52.8 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (4) (PDF, 79.2 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (3) (PDF, 59 KiB)
 • Załącznik nr I.3d do SIWZ - po zmianie (1) (DOC, 113 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (pracownia elektryczna) - po zmianie (1) (PDF, 158.7 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (pracownia samochodowa) - po zmianie (2) (PDF, 147.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 890.1 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania- Zadanie I (PDF, 71.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- zadanie III oraz V (PDF, 54.5 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania- Zadanie IV (PDF, 71.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- zadanie II (PDF, 54.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 62.1 KiB)
Lp 158
Data ogłoszenia
2019-01-09
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych do laboratorium budownictwa wodnego w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 141.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 402.9 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, I.4, II.1, III.1-III.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 254.5 KiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 91 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 393.9 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 93 KiB)
 • informacja o zwaraciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 96.1 KiB)
Lp 159
Data ogłoszenia
2018-12-20
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 7.9 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,II.1, III.1-III.4- wersja edytowalna (DOC, 141.5 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (JEDZ-ESPD) (ZIP, 87.2 KiB)
 • Instrukcja wypełniania i skladania JEDZ (PDF, 905.2 KiB)
 • Załącznik nr I.1A do SIWZ (klucz publiczny) (ZIP, 1.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 157.6 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (1) (PDF, 41.3 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 26.5 KiB)
 • SIWZ - po zmianie (1) (PDF, 7.9 MiB)
 • Załaczniki do SIWZ nr I.1, II.1, III.1-III.4 (po zmianie)- wersja edytowalna (DOC, 185.5 KiB)
 • Ogłoszenie- po zmianie (1) przekazane do publikacji w DZ.URZ.UE (PDF, 94.3 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (2) (PDF, 34.3 KiB)
 • Ogłoszenie- po zmianie (1) opublikowane w DZ.URZ.UE (PDF, 94.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 311.7 KiB)
 • Poprawiona informacja z otwarcia ofert (PDF, 313.1 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 36.2 KiB)
Lp 160
Data ogłoszenia
2018-12-20
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap I Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula – Głogowska (DW 282 od km 10+590 do km 10+870)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (ZIP, 87.6 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 926.8 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 366 MiB)
 • załącznik nr I.6 do SIWZ (ZIP, 70.1 KiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 1.4 MiB)
 • SIWZ (PDF, 537.4 KiB)
 • załącznik nr I.1.A do SIWZ (ZIP, 1 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 123.8 KiB)
 • pytania (1) do SIWZ (PDF, 93 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 86.3 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ- po zmianie (PDF, 112.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 406 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 53.1 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 110.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji