ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 141
Data ogłoszenia
2019-10-11
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Drzonków
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 265.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 491.2 KiB)
 • Załączniki nr.I.1,I.2,II.1,III.1,III.2 do SIWZ wer. edyt. (DOC, 103 KiB)
 • Załączniknr I.5. do SIWZ (ZIP, 351.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 511.2 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 35 KiB)
Lp 142
Data ogłoszenia
2019-10-03
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie jezdni i chodników na 3 - letni okres w ramach zadania Bieżące utrzymanie ulic miasta
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 116.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 410.8 KiB)
 • załącznik nr I.1.A do SIWZ (ZIP, 1.1 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (ZIP, 82.6 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 926.8 KiB)
 • załączniki nr I.1, I.3.1, II.1, III.1-III.5 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 299.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (PDF, 133.3 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SIWZ (ZIP, 828.7 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 237.6 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 38.5 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 102.8 KiB)
Lp 143
Data ogłoszenia
2019-09-30
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-09 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa 2-poziomowego parkingu zlokalizowanego pomiędzy ul. Plac Matejki a ul. Podgórną” w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra".
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 96.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 291 KiB)
 • dokumentacja projektowa (ZIP, 1.8 GiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 615.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystnijeszej oferty (PDF, 104.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 45.9 KiB)
Lp 144
Data ogłoszenia
2019-09-26
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Roboty remontowo – budowlane zewnętrzne i wewnętrzne budynku przy ul. Długiej 13 w Zielonej Górze w ramach zadania Remont budynku przy ul. Długiej 13
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 145.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 391.8 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 4.9 MiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.3 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 65.8 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 235.9 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 33 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 93.2 KiB)
Lp 145
Data ogłoszenia
2019-09-25
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-11 10:10:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont odtworzeniowy pomieszczeń w budynku przy ul. Artura Grottgera 7 w Zielonej Górze w ramach zadania Remont budynku przy ul. Artura Grottgera 7
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 145 KiB)
 • SIWZ (PDF, 399.8 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 4 MiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.3 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 66.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 234.9 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 32.9 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 93.1 KiB)
Lp 146
Data ogłoszenia
2019-09-25
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa nawierzchni na skateparku w Parku Tysiąclecia
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 46.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 41.8 KiB)
Lp 147
Data ogłoszenia
2019-09-23
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Bieżące utrzymanie oświetlenia ulic i parków na terenie Miasta Zielona Góra w okresie od dnia 01.12.2019 r. do dnia 30.11.2022 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 95 KiB)
 • SIWZ (PDF, 882.4 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 204.5 KiB)
 • Tabela elementów rozliczeniowych - wersja edytowalna (XLS, 67.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 317.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 83.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 47.5 KiB)
Lp 148
Data ogłoszenia
2019-09-18
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni mechanicznej – tokarki sterowanej numerycznie CNC w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 137.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 395.9 KiB)
 • załączniki nr I.1, I.2, I.4, II.1, III.1-III.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 207 KiB)
 • pytania do SIWZ (1) z wyjaśnieniem (PDF, 91.1 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 63.1 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 95.5 KiB)
 • zalącznik nr I.5 do SIWZ - po zmianie (PDF, 143.8 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 314.9 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 91.9 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 91.8 KiB)
Lp 149
Data ogłoszenia
2019-09-16
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej w 2020 roku dla punktów poboru energii elektrycznej Miasta Zielona Góra, Gminy Czerwieńsk, Gminy Nowogród Bobrzański i Gminy Świebodzin.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 345.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 324.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, II.1, III.1-III.3- wersja edytowalna (DOC, 159 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (JEDZ-ESPD) (ZIP, 83.6 KiB)
 • Instrukcja składania i wypełniania JEDZ według UZP (PDF, 905.1 KiB)
 • Załącznik nr I.1A do SIWZ (klucz publiczny) (ZIP, 1000 B)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ (DOCX, 35.3 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (DOCX, 617.4 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SIWZ (PDF, 163.5 KiB)
 • Załącznik nr I.7 do SIWZ (PDF, 67.7 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (1) (PDF, 94.5 KiB)
 • Załącznik do odpowiedzi na pytania nr 1 do SIWZ (PDF, 30.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 396.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 39.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 363.9 KiB)
Lp 150
Data ogłoszenia
2019-09-12
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa chodnika szer.1,20 na ul. Królewny Śnieżki i Bolka i Lolka + wymiana płyt ażurowych na w/w ulicy.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 901 KiB)
 • SIWZ (PDF, 391.4 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.1a, I.2, II.1, III.1., III.2 (DOC, 206.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 4.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 365 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 32.1 KiB)
Lp 151
Data ogłoszenia
2019-09-12
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 88 KiB)
 • SIWZ (PDF, 696.8 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 181.5 KiB)
 • dokumentacja projektowa (ZIP, 33.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 221.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 83.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 45.1 KiB)
Lp 152
Data ogłoszenia
2019-09-09
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Ługowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 274 KiB)
 • SIWZ (PDF, 414.6 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 85.5 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr. I.1,I,2,II.1,III.1,III.2 wer.edyt. (DOC, 101.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 327.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 35 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 961.1 KiB)
Lp 153
Data ogłoszenia
2019-08-27
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa drogi wewnętrznej ul. Przylep – Wiśniowa” w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Sołectwie Przylep”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 916.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 352.8 KiB)
 • Załaczniki edytowalne do SIWZ - nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2 (DOC, 169 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 53.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 358.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 34.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 172.3 KiB)
Lp 154
Data ogłoszenia
2019-08-22
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Jany (Zielona Góra dz. nr ewid. 287/1 obręb 56)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 144.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 429.5 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 79.8 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 8.2 MiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 40.1 KiB)
 • pytania (2) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 35.6 KiB)
 • pytania (3) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 286 KiB)
 • pytania (4) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 170.4 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 314 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 35.4 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 95.6 KiB)
Lp 155
Data ogłoszenia
2019-08-22
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „dokończenie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku wodnego Myszka – Gęśnik na cele parku miejskiego Park Odkrywców w Zielonej Górze w ramach zadania pn. „zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 101.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Załączniki do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 196.4 MiB)
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 247.5 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 92 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 266.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 89.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 53.8 KiB)
Lp 156
Data ogłoszenia
2019-08-22
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-30 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Przylep – Osiedlowa, ul. Przylep – Akacjowa w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Przylep”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 916.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 345.3 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2 (DOC, 167 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 44.8 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 311.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery (PDF, 34.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 172.5 KiB)
Lp 157
Data ogłoszenia
2019-08-09
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie
Status zamówienia
nierozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego (PDF, 294.5 KiB)
Lp 158
Data ogłoszenia
2019-08-08
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dekoracji świetlnej na czas trwania Świąt Bożego Narodzenia. Remonty elementów świetlnych i uzupełniających, części naprawcze i serwisowe
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 143 KiB)
 • SIWZ (PDF, 311.9 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 163 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 251.9 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 34 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 91.8 KiB)
Lp 159
Data ogłoszenia
2019-08-06
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Modernizacja drogi gminnej nr 007208F Barcikowiczki – Kiełpin w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Barcikowice”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 145.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 379.5 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 175.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 62.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 466.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 117.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 53.5 KiB)
Lp 160
Data ogłoszenia
2019-08-02
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa 2-poziomowego parkingu zlokalizowanego pomiędzy ul. Plac Matejki a ul. Podgórną w ramach zadania pn. Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 926.8 KiB)
 • załączniki nr I.1, I.6, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 678.2 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 129 KiB)
 • SIWZ (PDF, 582.9 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (ZIP, 83.9 KiB)
 • załącznik nr I.1A do SIWZ (ZIP, 1.1 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 1.8 GiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 88.1 KiB)
 • pytania (2) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 105.1 KiB)
 • pytania (3) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 93.6 KiB)
 • pytania (4) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 101 KiB)
 • pytania (5) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 90.2 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 87.8 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ - po zmianie (PDF, 90.9 KiB)
 • pytania (6) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 104.2 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 68.4 KiB)
 • zmiana (2) SIWZ (PDF, 87.2 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ - po zmianie (2) (PDF, 91.7 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ - zmiana (ZIP, 387.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 245.5 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 87.7 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - sprostowanie (PDF, 88 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 118.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji