ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 121
Data ogłoszenia
2019-06-26
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni logistycznej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 82.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, I.3, II.1, III.1-III.2- wersja edytowlana (DOC, 282 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (PDF, 174.2 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 54.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 409.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 53.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 41.8 KiB)
Lp 122
Data ogłoszenia
2019-06-17
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie stacjonarnego aparatu USG z głowicami dla Schroniska do Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze przy ul. Szwajcarskiej 4 oraz przeszkolenie osób obsługujących aparat w ramach zadania „Zakup sprzętu do diagnostyki zwierząt w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze".
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.1 MiB)
 • SIWZ (PDF, 286.7 KiB)
 • Załączniki NR I.1,I.2,II.1,III.1,III.2 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 99 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 42.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 188.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 46.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 233.9 KiB)
 • Informascja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 33 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 114.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (PDF, 77.6 KiB)
Lp 123
Data ogłoszenia
2019-06-13
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa dróg wewnętrznych na Chynowie” – ul. Waniliowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 81.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 620.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w formie edytowalnej (DOC, 110 KiB)
 • Załącznik I.5. do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 15.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 336.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 118.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 43.9 KiB)
Lp 124
Data ogłoszenia
2019-06-07
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi ul. Łężyca-Kwiatowa na odcinku od zjazdu z ul. Łężyca-Odrzańska do wybudowanej drogi ul. Łężyca-Dolna w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Łężyca
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 272.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 419.9 KiB)
 • Załączniki nr I.1,I.2,II.1,III.1,III.2 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 98.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ - dokumentacja (ZIP, 56.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 362.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 33.7 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 128.7 KiB)
Lp 125
Data ogłoszenia
2019-06-06
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu 3-kanałowego do elektroterapii i ultradźwięków dla Schroniska do Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze przy ul. Szwajcarskiej 4 oraz przeszkolenie osób obsługujących aparat w ramach zadania Zakup sprzętu do diagnostyki zwierząt w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 259 KiB)
 • SIWZ (PDF, 280.7 KiB)
 • Załączniki nr I.1,I.2,II.1,III.1,III.2 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 98 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 298.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 33.5 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 117.4 KiB)
Lp 126
Data ogłoszenia
2019-06-03
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych: Racula – Rodła, Racula – Dzieci Wrzesińskich, Racula - Korczaka” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa dróg gminnych Racula – Rodła, Racula – Dzieci Wrzesińskich, Racula -Korczaka, Wymiana sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Racula-Rodła, Racula – Dzieci Wrzesińskich, Racula – Korczaka.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 283.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 559.8 KiB)
 • Zał. nr I.1,I.2,II.1,III.1,III.2 do SIWZ wer.edyt (DOC, 116 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ - Dokumentacja (ZIP, 139.8 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 67.4 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 44.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 402.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 35.4 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 133.6 KiB)
Lp 127
Data ogłoszenia
2019-05-31
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dokończenie zadania pn.: Zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku wodnego Myszka – Gęśnik na cele parku miejskiego Park Odkrywców w Zielonej Górze w ramach zadania pn. Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 131.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 515.9 KiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 1.4 MiB)
 • załącznik nr I.1.A do SIWZ (ZIP, 1.1 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (ZIP, 83.9 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 926.8 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ (ZIP, 195.9 MiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 729 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 379.5 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 90 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 116.3 KiB)
Lp 128
Data ogłoszenia
2019-05-31
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa miejsc parkingowych przy I Liceum Ogólnokształcącym wraz z przebudową drogi gminnej nr F 104292
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 146.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 455 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 174.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 88.3 MiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (1) (PDF, 91.8 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 225.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 33.9 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 94.2 KiB)
Lp 129
Data ogłoszenia
2019-05-29
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 82.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, I.3, II.1, III.1-III.2- wersja edytowalna (DOC, 298.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (PDF, 198.5 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 58 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 25.5 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (2) (PDF, 56.4 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 55.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 864.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 59.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 42.8 KiB)
Lp 130
Data ogłoszenia
2019-05-29
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ośrodka zdrowia przy ul. Ochla-Topolowa w Zielonej Górze dz. nr ewid.402/6 obręb 47
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 281.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 435.7 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ - dokumentacja (ZIP, 108.5 MiB)
 • Zał. nr I.1,I.2,II.1,III.1-III.4 wer.edyt. (DOC, 124.5 KiB)
 • dpowiedź na pytania do SIWZ (PDF, 36.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 303.7 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 45.4 KiB)
Lp 131
Data ogłoszenia
2019-05-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa placu rekreacyjnego na Jędrzychowie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 1006.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 394.9 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4 (DOC, 196.5 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ (ZIP, 161.5 MiB)
 • Pytania z odpowiedziami - nr 1 (PDF, 48.4 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ nr 1 (PDF, 32.8 KiB)
 • Załącznik nr I.4b do SIWZ (PDF, 184.3 KiB)
 • Załacznik nr I.4a do SIWZ (ZIP, 1.3 MiB)
 • Pytania z odpowiedziami - nr 2 (PDF, 37 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 310.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery (PDF, 35.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 201.6 KiB)
Lp 132
Data ogłoszenia
2019-05-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni logistycznej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 89.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,I.2, I.3a-3b, II.1, III.1-III.2- wersja edytowalna (DOC, 244.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 160.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 454.2 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - zadanie I (PDF, 69 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - zadanie II (PDF, 52.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zadanie II (PDF, 42.3 KiB)
Lp 133
Data ogłoszenia
2019-05-24
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa dróg wewnętrznych na Chynowie” ul. Waniliowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 103 KiB)
 • SIWZ (PDF, 697.3 KiB)
 • Załącznik I.5. do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 15.6 MiB)
 • Załączniki w formie edytowalnej (DOC, 111 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (1) (PDF, 91.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 436.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 128.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 54.2 KiB)
Lp 134
Data ogłoszenia
2019-05-22
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja boiska sportowego przy ul. Lisiej Zielona Góra - ul. Lisia, teren działek nr 156/6 i 357/4, obręb 19.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 104.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 642.3 KiB)
 • Załącznik do SIWZ I.5. - dokumentacja projektowa (ZIP, 19.7 MiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej (DOC, 110 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 35.1 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (1) (PDF, 101 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (2) (PDF, 95.9 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (3) (PDF, 181 KiB)
 • Zmiana (1) (PDF, 96.4 KiB)
 • załącznik nr I.3. do SIWZ - po zmianie (1) (PDF, 142.5 KiB)
 • załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia I.3. - po zmianie (1) (PDF, 123.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) (PDF, 21.6 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 364.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 118 KiB)
 • Ogłoszenie o udzileniu zamówienia (PDF, 45.7 KiB)
Lp 135
Data ogłoszenia
2019-05-16
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 135.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 7.9 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,II.1,III.1-III.5- wersja edytowalna (DOC, 201 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (JEDZ-ESPD) (ZIP, 87.2 KiB)
 • Instrukacja wypełniania i składania JEDZ według UZP (PDF, 905.1 KiB)
 • Załącznik nr I.1A do SIWZ (klucz publiczny) (ZIP, 1.1 KiB)
 • Ogłoszenie- po zmianie (1) przekazane do publikacji w DZ.URZ.UE (PDF, 80.4 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (1) (PDF, 35.9 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ - po zmianie (1) (PDF, 74.9 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 58.5 KiB)
 • Ogłoszenie- po zmianie (1) opublikowane w DZ.URZ.UE (PDF, 57.4 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 36 KiB)
Lp 136
Data ogłoszenia
2019-05-11
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Projekt unijny „Zawodowcy”. Inwestycja pn.: „Zmiana sposobu użytkowania, częściowa rozbiórka i rozbudowa budynku garażowego i związane z tym roboty budowlane, z przeznaczeniem na cele dydaktyczne” w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej - projekt realizowany poza formułą ZIT”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 982 KiB)
 • SIWZ (PDF, 715.8 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3 (DOC, 609.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 64.5 MiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 214.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 516.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery (PDF, 86.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 209.1 KiB)
Lp 137
Data ogłoszenia
2019-04-26
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie oznakowania poziomego w pasach drogowych ulic w latach 2019 - 2021, dla których funkcje zarządcy drogi pełni Prezydent Miasta Zielona Góra w ramach zadania „ Roboty w zakresie oznakowania dróg”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 881 KiB)
 • SIWZ (PDF, 482.5 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2 ,I.3, II.1, III.1, III.2 (DOC, 263.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 245.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery (PDF, 31.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (PDF, 60.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 168.9 KiB)
Lp 138
Data ogłoszenia
2019-04-16
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Renowacja terenu położonego przy ul. Aleja Niepodległości (dz. 113/60)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 154.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 434.7 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 206.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 44.5 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 181.5 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 36.5 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 97 KiB)
Lp 139
Data ogłoszenia
2019-04-15
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie jezdni i chodników na 3 - letni okres w ramach zadania Bieżące utrzymanie ulic miasta
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 209.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 394.3 KiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1-III.5 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 322 KiB)
 • załącznik nr I.1.A do SIWZ (ZIP, 1 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (ZIP, 87.5 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 926.8 KiB)
 • załączniki nr I.3.1 - I.3.7 do SIWZ - wersja edytowalna (ZIP, 26.8 KiB)
 • załączniki nr I.4.1 - I.4.2 do SIWZ (PDF, 168.1 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (PDF, 186.8 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SIWZ (ZIP, 58.4 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 630.9 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania 1, 2, 3, 4, 6, 7 (PDF, 47.8 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania 5 (PDF, 38.8 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie zadania 5 (PDF, 104.2 KiB)
Lp 140
Data ogłoszenia
2019-04-10
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa ul. Stefana Batorego w obrębie wiaduktu kolejowego linii kolejowej nr 273” w ramach zadania pn. „Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 894.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 418.3 KiB)
 • Załaczniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2 (DOC, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 109.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 60.9 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ 1 (PDF, 368.3 KiB)
 • Pytania do SIWZ wraz z odpowiedziami (PDF, 757.3 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ 2 (PDF, 344 KiB)
 • Załączniku nr I.4 do SIWZ – po zmianie (DOC, 725.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 (PDF, 60.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 425.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 84.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 169.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (PDF, 59.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji