ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 121
Data ogłoszenia
2019-12-16
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-07 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa ośrodka zdrowia przy ul. Ochla-Topolowa” w Zielonej Górze dz. nr ewid. 402/6, obr. 47.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 94.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 721.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytwalna (DOC, 199 KiB)
 • Załącznik do SIWZ - dokunmentacja projektowa (ZIP, 103.7 MiB)
 • Informacja z otwaria ofert (PDF, 689.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 103.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 55.3 KiB)
Lp 122
Data ogłoszenia
2019-12-13
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Ługowo"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 85.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 661.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 194.5 KiB)
 • Załacznik I.5. do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 382.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 453.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 92.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 50.3 KiB)
Lp 123
Data ogłoszenia
2019-12-09
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Serwis i konserwacja parkomatów Z-1, Z-3 i Z-3-O oraz prowadzenie Bazy Danych Parkomatów w ramach zadania: „Serwisowanie i konserwacja parkometrów oraz zakupy usług pozostałych dla funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Zielonej Górze”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 86.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 596.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOC, 197.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 246.8 KiB)
 • Informcja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 82.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 44.6 KiB)
Lp 124
Data ogłoszenia
2019-12-06
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynku Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej PROMYK – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz mieszkania chronione w Zielonej Górze
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 155.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 488 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 113.2 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ (ZIP, 94.1 MiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 62.2 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 61 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 54.8 KiB)
 • pytania (2,4) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 62.5 KiB)
 • pytania (3) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 61.6 KiB)
 • zmiana (2) SIWZ (PDF, 52.2 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ - uzupełnienie (ZIP, 79.7 MiB)
 • pytania (5) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 51.7 KiB)
 • zmiana (3) SIWZ (PDF, 50.7 KiB)
 • 56KS0201_Rzut fundamentów - po zmianie (PDF, 641.4 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 425.1 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 53.8 KiB)
Lp 125
Data ogłoszenia
2019-12-06
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZADANIE NR 1: Usługa kompleksowego sprzątania powierzchni biurowych i pomieszczeń dodatkowych w budynkach Urzędu Miasta Zielona Góra oraz w budynkach będących przedmiotem najmu i użyczenia w 2020 roku. ZADANIE NR 2: Ochrona fizyczna mienia i osób, monitorowanie systemów alarmowych w budynkach Urzędu Miasta Zielona Góra oraz monitorowanie systemu alarmowego w budynku przy ul. Nowy Kisielin – Antoniego Wysockiego 8 w 2020 roku.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 1.1 MiB)
 • SIWZ (PDF, 603.7 KiB)
 • Załaczniki edytowalne do SIWZ -NR I.1, I.2, II.1, III.1, III.1a, III.1.b, III.2, III.2.a, III.3, III.4, III.5, III.6 (DOC, 263.5 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 36.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 60.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 94.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 470.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty - Zadanie nr 2 (PDF, 33.3 KiB)
 • Informacja o wyborze ofery -zadanie 1 (PDF, 33.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 258.3 KiB)
Lp 126
Data ogłoszenia
2019-12-06
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup paliw płynnych do środków transportu Urzędu Miasta Zielona Góra dokonywany w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.8 MiB)
 • SIWZ (PDF, 261.9 KiB)
 • Zał. nr.I.1,I.2,II.1,III.1,III.2 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 130 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 212.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 33.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 642.5 KiB)
Lp 127
Data ogłoszenia
2019-12-04
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie bieżące, konserwacja, naprawa, modernizacja oraz dodatkowe prace i roboty związane z sygnalizacją świetlną oraz znakami aktywnymi w ramach poprawy bezpieczeństwa, w ruchu, znajdującymi się w pasach drogowych ulic w latach 2019-2022, dla których funkcje zarządcy drogi pełni Prezydent Miasta Zielona Góra w ramach zadania „Bieżące utrzymanie ulic miasta”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 92 KiB)
 • SIWZ (PDF, 450.8 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2,I.3, II.1, III.1-III.2- wersja edytowalna (DOC, 259.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 31.8 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SIWZ (PDF, 39.3 KiB)
 • Załącznik nr I.7 do SIWZ (PDF, 33.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 27.1 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 40 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 355.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 35.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 44 KiB)
Lp 128
Data ogłoszenia
2019-12-04
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie bieżące oznakowania pionowego w pasach drogowych ulic w latach 2019-2022, dla których funkcje zarządcy drogi pełni Prezydent Miasta Zielona Góra w ramach zadania „Bieżące utrzymanie ulic miasta”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.6 MiB)
 • SIWZ (PDF, 504.1 KiB)
 • Zał. nr I.1,I.2,I.4,II.1,III.1,III.2,III.3 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 279.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 46.4 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 44.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 1.6 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania(2) (PDF, 44.7 KiB)
 • Projekt TOR (PDF, 12.8 MiB)
 • Odpowiedź na pytania(3) (PDF, 33.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 446.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 923 KiB)
Lp 129
Data ogłoszenia
2019-12-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ul. Świebodzińskiej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 133.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 539.5 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (ZIP, 84.1 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 926.8 KiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 119.2 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 190.6 MiB)
 • załącznik nr I.1.A do SIWZ (ZIP, 1.1 KiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 45.8 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 49.9 KiB)
 • załącznik nr I.1 do SIWZ - po zmianie (PDF, 89.6 KiB)
 • załącznik nr I.1 do SIWZ - po zmianie - wersja edytowalna (DOCX, 111 KiB)
 • 191121 ST-02 Sieci i instalacje sanitarne kan deszcz – po zmianie (PDF, 202 KiB)
 • pytania (2) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 49.8 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (wysłane do Dz.U.U.E 31.12.2019) (PDF, 74.5 KiB)
 • zmiana (2) SIWZ (PDF, 46.5 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ - po zmianie (PDF, 82 KiB)
 • pytania (3-5) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 64.7 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (opublikowane w Dz.U.U.E 02.01.2020) (PDF, 72.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 446.2 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 52.3 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 50.6 KiB)
Lp 130
Data ogłoszenia
2019-12-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Zielona Góra.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 57.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 455.3 KiB)
 • Instrukcja wypełniania JEDZ (PDF, 926.8 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ NR-I.1, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4, III.5. (DOC, 219 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (ZIP, 87.4 KiB)
 • Załącznik I.1.A do SIWZ (ZIP, 1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 342.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 32.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 99.8 KiB)
Lp 131
Data ogłoszenia
2019-11-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Racula- Jaśminowa ETAP 5.1. w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówienu (PDF, 86 KiB)
 • SIWZ (PDF, 433.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1, III.1-III.2- wersja edytowalna (DOC, 161 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 40.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 360.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 40.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 41.6 KiB)
Lp 132
Data ogłoszenia
2019-11-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 255.9 KiB)
 • Zał. nr I.1,I.2,II.1,III.1,III.2 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 91.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 184.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 32.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 636.5 KiB)
Lp 133
Data ogłoszenia
2019-11-27
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa promocyjna polegająca na składzie, opracowaniu graficznym, wydruku i dystrybucji tygodnika Łącznik Zielonogórski
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 141.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 298.5 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.3 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 186.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 249.9 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 38.8 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 89.3 KiB)
Lp 134
Data ogłoszenia
2019-11-25
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi powiatowej nr 1186F (na odcinku od ul. Łężyckiej do granicy sołectwa Krępa – km 0+960,00 – 3+832,01)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 146.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 415 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.2 do SIWZ -wersja edytowalna (DOCX, 64.6 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 24.3 MiB)
 • pytanie (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 34.9 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 35.1 KiB)
 • załącznik nr I.3. do SIWZ - po zmianie (PDF, 43.7 KiB)
 • załącznik nr I.3.A do SIWZ (PDF, 49.1 KiB)
 • pytanie (2) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 36.7 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 61.1 KiB)
 • pytania (3) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 1.5 MiB)
 • zmiana (2) SIWZ (PDF, 37.2 KiB)
 • załącznik nr I.4. do SIWZ - po zmianie (PDF, 125 KiB)
 • pytania (3) uzupełnione do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 1.5 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 461.2 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 37.7 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 95.6 KiB)
Lp 135
Data ogłoszenia
2019-11-14
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi powiatowej nr 1175F na odcinku od remizy strażackiej w kierunku drogi S3 w ramach zadania inwestycyjnego : Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Sucha.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6.2 MiB)
 • SIWZ (PDF, 424.3 KiB)
 • Zał.nr.I.1,I.2,II.1,III.1,III.2 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 103.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ - dokumentacja (ZIP, 489 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 242 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 461.8 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 39.4 KiB)
Lp 136
Data ogłoszenia
2019-11-12
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi wewnętrznej ul. Przylep – Kolista w ramach zadania inwestycyjnego Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Sołectwie Przylep
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 146.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 434.6 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 64.9 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 21.4 MiB)
 • pytanie (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 36.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 464.2 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert - sprostowanie (PDF, 390.3 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 42.4 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 94.8 KiB)
Lp 137
Data ogłoszenia
2019-11-08
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa infrastruktury teletechnicznej i telekomunikacyjnej w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra”, który realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, oś priorytetowa 2- Rozwój cyfrowy, działanie 2.1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 88.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 413.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,I.2, II.1,III.1-III.2- wersja edytowalna (DOC, 423 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ (PDF, 113.9 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (PDF, 348.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 25.5 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 66.4 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 63 KiB)
 • dodany plik - załącznik nr 1 (PDF, 3.1 MiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ -po zmianie (1) (PDF, 467.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) (PDF, 25.5 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (2) (PDF, 63.3 KiB)
 • dodany plik - załącznik nr 1- po zmianie (1) (PDF, 3.5 MiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (2) (PDF, 65.6 KiB)
 • Informacia z otwarcia ofert (PDF, 408.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 57.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 45 KiB)
Lp 138
Data ogłoszenia
2019-10-24
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-07 10:15:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup sprzętu do diagnostyki zwierząt w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 110.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 574.3 KiB)
 • załaczniki w wersji edytowalnej (DOC, 180.5 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (PDF, 93.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 460.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zad I-IV (PDF, 120.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zad V (PDF, 82.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część V (PDF, 52.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część II i IV (PDF, 47.8 KiB)
Lp 139
Data ogłoszenia
2019-10-18
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg. Poprawa bezpieczeństwa w mieście w zakresie infrastruktury drogowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 312.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 655.8 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SIWZ - STWiOR (DOC, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr I.7 do SIWZ - Mapa poglądowa (GIF, 2.2 MiB)
 • Załączniki nr I.1,I.2,II.1,III.1,III.2 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 117 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 39.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 112.2 KiB)
 • Załącznik nr I.8 do SIWZ wer.edyt. Rejon Pólnocny (XLS, 76.5 KiB)
 • Załącznik nr I.9.do SIWZ wer.edyt. Rejon Zachodni (XLS, 76.5 KiB)
 • Zał. nr I.10 do SIWZ wer.edyt. Rejon Wschodni (XLS, 76.5 KiB)
 • Odpowiedź na pytania (PDF, 38.3 KiB)
 • Zał. nr I.8 do SIWZ po zmianie (XLS, 68 KiB)
 • Zał. nr I.9 do SIWZ po zmianie (XLS, 68 KiB)
 • Zał. nr I.10 do SIWZ po zmianie (XLS, 67.5 KiB)
 • Zał. nr I.14 do SIWZ po zmianie (PDF, 110.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 445.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (sprostowanie) (PDF, 34.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.4 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.4 MiB)
Lp 140
Data ogłoszenia
2019-10-14
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych do laboratorium renowacji elementów architektury w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 81.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, I.3, II.1, III.1-III.2 - wersja edytowalna (DOC, 300 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (PDF, 154.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 25.5 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 55.4 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (2) (PDF, 52.8 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ - po zmianie (1) (PDF, 110.5 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 71.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 424.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 58.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 42.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji