ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 101
Data ogłoszenia
2019-01-09
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych do laboratorium budownictwa wodnego w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 141.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 402.9 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, I.4, II.1, III.1-III.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 254.5 KiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 91 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 393.9 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 93 KiB)
 • informacja o zwaraciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 96.1 KiB)
Lp 102
Data ogłoszenia
2018-12-20
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 7.9 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,II.1, III.1-III.4- wersja edytowalna (DOC, 141.5 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (JEDZ-ESPD) (ZIP, 87.2 KiB)
 • Instrukcja wypełniania i skladania JEDZ (PDF, 905.2 KiB)
 • Załącznik nr I.1A do SIWZ (klucz publiczny) (ZIP, 1.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 157.6 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (1) (PDF, 41.3 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 26.5 KiB)
 • SIWZ - po zmianie (1) (PDF, 7.9 MiB)
 • Załaczniki do SIWZ nr I.1, II.1, III.1-III.4 (po zmianie)- wersja edytowalna (DOC, 185.5 KiB)
 • Ogłoszenie- po zmianie (1) przekazane do publikacji w DZ.URZ.UE (PDF, 94.3 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (2) (PDF, 34.3 KiB)
 • Ogłoszenie- po zmianie (1) opublikowane w DZ.URZ.UE (PDF, 94.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 311.7 KiB)
 • Poprawiona informacja z otwarcia ofert (PDF, 313.1 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 36.2 KiB)
Lp 103
Data ogłoszenia
2018-12-20
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap I Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula – Głogowska (DW 282 od km 10+590 do km 10+870)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (ZIP, 87.6 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 926.8 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 366 MiB)
 • załącznik nr I.6 do SIWZ (ZIP, 70.1 KiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 1.4 MiB)
 • SIWZ (PDF, 537.4 KiB)
 • załącznik nr I.1.A do SIWZ (ZIP, 1 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 123.8 KiB)
 • pytania (1) do SIWZ (PDF, 93 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 86.3 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ- po zmianie (PDF, 112.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 406 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 53.1 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 110.3 KiB)
Lp 104
Data ogłoszenia
2018-12-20
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup paliw płynnych do środków transportu Urzędu Miasta Zielona Góra dokonywany w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 98.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 278.5 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3 (DOC, 174 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 40 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 187.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 31.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 164.4 KiB)
Lp 105
Data ogłoszenia
2018-12-19
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja Parku Kolei Szprotawskiej - etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 110.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 389 KiB)
 • Załączniki do SIWZ I.1,I.2,II.1,III.1-III.4 wer.edyt. (DOC, 133.5 KiB)
 • Załączniknr I.4 do SIWZ (ZIP, 53.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 297.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 35.1 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 40 KiB)
Lp 106
Data ogłoszenia
2018-12-14
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 Budowlanka w Zielonej Górze. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 Reginalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej-projekt realizowany poza formułą ZIT
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 296.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 773.1 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 83 MiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 430 KiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 238.7 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 219.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 212.3 KiB)
 • zmiana (2) SIWZ (PDF, 215.7 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ - uzupełnienie (ZIP, 377.2 KiB)
 • pytania (2) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 221.1 KiB)
 • zmiana (3) SIWZ (PDF, 215.7 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ - uzupełnienie (2) (ZIP, 1.6 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 438.7 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 218.7 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 241.7 KiB)
Lp 107
Data ogłoszenia
2018-12-13
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa 10 szt. fabrycznie nowych parkomatów, serwis i konserwacja parkomatów oraz prowadzenie Bazy Danych Parkomatów w ramach zadania: „Zakup i montaż parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania” oraz „Serwisowanie i konserwacja parkometrów w strefie Płatnego Parkowania w Zielonej Górze oraz prowadzenie Centralnej Bazy Danych Parkometrów”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 120.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 378.7 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4 (DOC, 221 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 32.8 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 36.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 46.6 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ 1 (PDF, 34.2 KiB)
 • Załącznik Nr I.1 do SIWZ - po zmianie (DOC, 165 KiB)
 • Załącznik Nr I.3 do SIWZ- po zmianie (PDF, 101.8 KiB)
 • Załącznik Nr I.4 do SIWZ - po zmianie (PDF, 50.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 271.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery (PDF, 33.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 167.8 KiB)
Lp 108
Data ogłoszenia
2018-12-10
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zadanie 1 - Usługa kompleksowego sprzątania powierzchni biurowych i pomieszczeń dodatkowych w budynkach Urzędu Miasta Zielona Góra oraz w budynkach będących przedmiotem najmu i użyczenia w 2019 roku; Zadanie 2 - Ochrona fizyczna mienia i osób, monitorowanie systemów alarmowych w budynkach Urzędu Miasta Zielona Góra oraz monitorowanie systemu alarmowego w budynku przy ul. Antoniego Wysockiego 8 w Nowym Kisielinie w 2019 roku.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 137.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 553.6 KiB)
 • Załączniki nr I.1,I,2,II,1,III.1,III1a,III.1b,III.2,III.2a,III.3-III.6 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 235 KiB)
 • Odpowiedź na pytania (PDF, 95.9 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 38 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 30.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania II (PDF, 39.3 KiB)
 • ZałącznikNr I.3 do SIWZ - po zmianie (PDF, 158 KiB)
 • Załącznik Nr I.5 do SIWZ - po zmianie (PDF, 51.3 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ II (PDF, 34.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 606.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie 2 (PDF, 35 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie 1 (PDF, 42.3 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 44.5 KiB)
Lp 109
Data ogłoszenia
2018-12-05
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 99.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 267.4 KiB)
 • Załącznik nr I.1,I.2,II.1,III.1 i III.2 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 95.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 226.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.7 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 35.3 KiB)
Lp 110
Data ogłoszenia
2018-12-03
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa promocyjna polegająca na składzie, opracowaniu graficznym, wydruku i dystrybucji tygodnika „Łącznik Zielonogórski”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 99.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 297.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1, III.1-III.3- wersja edytowalna (DOC, 167.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 225.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 31.6 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 36.8 KiB)
Lp 111
Data ogłoszenia
2018-11-26
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Serwis i konserwacja parkomatów Z-1 i Z-3, oraz prowadzenie Bazy Danych Parkomatów w ramach zadania: „Serwisowanie i konserwacja parkometrów w Strefie Płatnego Parkowana w Zielonej Górze oraz prowadzenie centralnej Bazy Danych Parkometrów”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 84.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 304.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1, III.1-III.3- wersja edytowalna (DOC, 207.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 191.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 33.4 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 37.4 KiB)
Lp 112
Data ogłoszenia
2018-11-21
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem OTAGO
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 116 KiB)
 • SIWZ (PDF, 625.4 KiB)
 • Załączniki nr I.1,I.2,II.1,III.1,III.2 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 147 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 59.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 52.4 KiB)
 • Odpowiedź na pytania (PDF, 87.7 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 56.2 KiB)
 • Załącznik nr I.4. po zmianie (PDF, 127.7 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 58.2 KiB)
Lp 113
Data ogłoszenia
2018-11-21
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni z branży budowlanej w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 141.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 282.4 KiB)
 • załączniki nr I.3.I - I.3.II do SIWZ (PDF, 163 KiB)
 • załączniki nr I.4.I - I.4.II do SIWZ (PDF, 111.7 KiB)
 • załączniki nr I.4.I - I.4.II do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 286.5 KiB)
 • załączniki nr I.5.I - I.5.II do SIWZ (PDF, 190.5 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 202 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 370.8 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 94 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 97.5 KiB)
Lp 114
Data ogłoszenia
2018-11-21
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego dla Miasta Zielona Góra
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 75.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 316.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1, III.1-III.2- wersja edytowalna (DOC, 139.5 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 34 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (1) (PDF, 63.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 242.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 33.9 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 36.4 KiB)
Lp 115
Data ogłoszenia
2018-11-19
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 151.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 539.5 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3 (DOC, 283.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 437.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty dla cz. VI (PDF, 55.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty dla cz.I-V (PDF, 61.2 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 66.5 KiB)
Lp 116
Data ogłoszenia
2018-11-14
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych do laboratorium organizacji reklamy w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 113.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, I.3, II.1, III.1-III.2- wersja edytowalna (DOC, 319.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 401.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 54.4 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 58.2 KiB)
Lp 117
Data ogłoszenia
2018-10-30
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni logistycznej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 123.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 466.5 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - I.1 ,I.1a, I.1.b, I.2, II.1, III.1, III.2 (DOC, 183.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 360.9 KiB)
 • Informacja o wyborze ofert (PDF, 56.5 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 64 KiB)
Lp 118
Data ogłoszenia
2018-10-30
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych do laboratoriów z branży budowlanej w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 143.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 288.2 KiB)
 • załączniki nr I.3.I - I.3.V do SIWZ (PDF, 225.4 KiB)
 • załączniki nr I.4.I - I.4.V do SIWZ (PDF, 132.7 KiB)
 • załączniki nr I.5.I - I.5.V do SIWZ (PDF, 385.4 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 213.5 KiB)
 • załączniki nr I.4.I - I.4.V do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 355.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 460.8 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępownaia w zakresie części IV i V (PDF, 95.9 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie części II (PDF, 95.5 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części I i III (PDF, 94.2 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie części I i III (PDF, 100.3 KiB)
Lp 119
Data ogłoszenia
2018-10-30
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni gastronomicznej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 114.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 493.9 KiB)
 • Załącznik nr I.1,I.2,II.1,III.1,III.2 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 126 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 434.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 54.4 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 55.9 KiB)
Lp 120
Data ogłoszenia
2018-10-25
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie i parkowanie pojazdów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 107.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 295.7 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ (PDF, 451.9 KiB)
 • Załącznik nr I.1,I.2,II.1,III.1-III-5 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 156.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 189.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 33.5 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 38.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji