ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 101
Data ogłoszenia
2020-04-06
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa drogi ul. Przylep – Szewska w ramach zadania inwestycyjnego: „ Budowa i przebudowa dróg gminnych w Sołectwie Przylep”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 82.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 548.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 187 KiB)
 • załączniki do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 55.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 337.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 40.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 41.6 KiB)
Lp 102
Data ogłoszenia
2020-04-06
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi ul. Stary Kisielin – Kolejowa, Okrężna w ramach zadań: 1. Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Stary Kisielin. 2. Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Stary Kisielin.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 83.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 616 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 198 KiB)
 • Załącznik do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 385.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 445.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 36.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 42.6 KiB)
Lp 103
Data ogłoszenia
2020-04-06
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa drogi ul. Przylep – Kokosowa w ramach zadania inwestycyjnego: „ Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Sołectwie Przylep”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 83.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 549.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 149.5 KiB)
 • Załacznik do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 15.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 354.1 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 35.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 41.8 KiB)
Lp 104
Data ogłoszenia
2020-03-25
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa systemu klimatyzacji w istniejącym budynku Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 143.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 436.7 KiB)
 • załączniki nr I.1, I.2, II.1 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 109 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ (ZIP, 12.3 MiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 88.1 KiB)
 • pytania (2) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 85.4 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 368 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 52.5 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 96.8 KiB)
Lp 105
Data ogłoszenia
2020-03-13
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa drogi ul. Jaśminowa i Kalinowa”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 417.8 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 951.9 KiB)
 • Załaczniki edytowalne do SIWZ- Nr I.1, I.2, II.1. (DOCX, 88 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 40.2 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 481.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 36.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 203 KiB)
Lp 106
Data ogłoszenia
2020-03-13
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-25 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Asysta techniczna na oprogramowanie funkcjonujące w ramach specjalistycznego systemu GIS
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 135.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 458.2 KiB)
 • zalączniki nr I.1, I.2, II.1 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 78.2 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 250.1 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 32.8 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 89.8 KiB)
Lp 107
Data ogłoszenia
2020-03-12
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Krępa-Sportowa w Zielonej Górze.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 884.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 432.9 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ-NR I.1, I.2, II.1. (DOCX, 87.9 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 29.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 60.5 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 35.6 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ 1 (PDF, 35.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 588 KiB)
 • info o wyborze - Krępa Sportowa (PDF, 37.2 KiB)
Lp 108
Data ogłoszenia
2020-03-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Bieżące utrzymanie wód płynących (Wp) i rowów (w) na terenie Miasta Zielona Góra (cykl trzyletni tj. 2020r.,2021r.,2022r.)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.3 MiB)
 • SIWZ (PDF, 408.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ NR I.1,I.2,I.4,II.1,III.1 wer.edyt. (DOC, 178 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 42.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 212.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 330.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 33.5 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 601.1 KiB)
Lp 109
Data ogłoszenia
2020-03-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa ul. Świebodzińskiej”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 86.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 319.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1 - wersja edytowalna (DOC, 147 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 163.7 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 25.5 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 49.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 47.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 532 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 36.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 42.3 KiB)
Lp 110
Data ogłoszenia
2020-03-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Władysława IV” Zielona Góra, teren działki nr 337, obręb 0032
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 83.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 616.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ wersja edytowalna (DOCX, 69.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 2.3 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) - zmiana terminu składania i otwarcia ofert (PDF, 94.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 23.9 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 89.9 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (1) (PDF, 38.9 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (2) (PDF, 33.6 KiB)
 • STWiOR modyfikacja nr 1 (PDF, 925.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 497 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 93.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 45.5 KiB)
Lp 111
Data ogłoszenia
2020-02-28
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg w ciągu ulic: Drzonków – Modrzewiowa, Drzonków – Zmienna w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 142.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 430.8 KiB)
 • załącznik nr I.1-I.2, II.1 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 62.6 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 177.9 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 60.7 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 36 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 534 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 40.5 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 95.7 KiB)
Lp 112
Data ogłoszenia
2020-02-14
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2020
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2020 (PDF, 1.7 MiB)
Lp 113
Data ogłoszenia
2020-02-12
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa drogi ul. Jaśminowa i Kalinowa”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 934.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 409.9 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ edytowalne - Nr I.1, I.2, II.1 (DOCX, 87.4 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 40.1 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 45.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 527.2 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 32.5 KiB)
Lp 114
Data ogłoszenia
2020-02-12
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi ul. Przylep – Szewska w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa dróg gminnych w Sołectwie Przylep”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 84.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 407.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1- wersja edytowalna (DOC, 147.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 55.1 MiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 35.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 638.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 43.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 41.7 KiB)
Lp 115
Data ogłoszenia
2020-02-11
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi ul. Przylep – Kokosowa w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Sołectwie Przylep”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 85.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 631.5 KiB)
 • załaczniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 69.6 KiB)
 • załącznik do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 15.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 622.8 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 95.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 46.4 KiB)
Lp 116
Data ogłoszenia
2020-01-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Racula-Jaśminowa ETAP 5.1 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5 MiB)
 • SIWZ (PDF, 380.2 KiB)
 • Załączniki NR i.1,I.2,II.1 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 84.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ - dokumentacja (ZIP, 25 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 353.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 875.9 KiB)
Lp 117
Data ogłoszenia
2020-01-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1186F (na odcinku od ul. Łężyckiej do granicy sołectwa Krępa) – km 0+960,00 – 3+832,01)”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 85.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 605 KiB)
 • załaczniki do SIWZ wersja edytowalna (DOCX, 68.9 KiB)
 • załącznik I.5 do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 21.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 451 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 91.4 KiB)
 • Ogłoszeenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 52.3 KiB)
Lp 118
Data ogłoszenia
2020-01-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem OTAGO
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.6 MiB)
 • SIWZ (PDF, 585.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ Nr I.1,I.2,II.1 wer. edyt. (DOC, 78.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 130.8 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 34.5 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ 2 (PDF, 33 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (DOC, 82.5 KiB)
 • Załącznik nr I.1 do SIWZ po zmianie (DOC, 59 KiB)
 • Załącznik nr i.4 do SIWZ po zmianie (DOCX, 42.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 189.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 33.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
Lp 119
Data ogłoszenia
2020-01-08
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa drogi wewnętrznej ul. Przylep – Kolista w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Sołectwie Przylep”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 870.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 348.4 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1 (DOC, 158 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 21.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 253.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 33 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 197.9 KiB)
Lp 120
Data ogłoszenia
2019-12-18
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa budynku Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze – Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii LOPiT – etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 142.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 357.7 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 73.9 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 35.7 MiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 36 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 491 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 40.6 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 91.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji