ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 101
Data ogłoszenia
2019-05-22
Data rozstrzygnięcia
2019-07-11
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja boiska sportowego przy ul. Lisiej Zielona Góra - ul. Lisia, teren działek nr 156/6 i 357/4, obręb 19.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 118 KiB)
Lp 102
Data ogłoszenia
2019-05-11
Data rozstrzygnięcia
2019-06-18
Tytuł zamówienia publicznego
Projekt unijny „Zawodowcy”. Inwestycja pn.: „Zmiana sposobu użytkowania, częściowa rozbiórka i rozbudowa budynku garażowego i związane z tym roboty budowlane, z przeznaczeniem na cele dydaktyczne” w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej - projekt realizowany poza formułą ZIT”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery (PDF, 86.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 209.1 KiB)
Lp 103
Data ogłoszenia
2019-04-26
Data rozstrzygnięcia
2019-07-23
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie oznakowania poziomego w pasach drogowych ulic w latach 2019 - 2021, dla których funkcje zarządcy drogi pełni Prezydent Miasta Zielona Góra w ramach zadania „ Roboty w zakresie oznakowania dróg”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery (PDF, 31.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (PDF, 60.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 168.9 KiB)
Lp 104
Data ogłoszenia
2019-04-16
Data rozstrzygnięcia
2019-06-03
Tytuł zamówienia publicznego
Renowacja terenu położonego przy ul. Aleja Niepodległości (dz. 113/60)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 36.5 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 97 KiB)
Lp 105
Data ogłoszenia
2019-04-15
Data rozstrzygnięcia
2019-08-07
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie jezdni i chodników na 3 - letni okres w ramach zadania Bieżące utrzymanie ulic miasta
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania 1, 2, 3, 4, 6, 7 (PDF, 47.8 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania 5 (PDF, 38.8 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie zadania 5 (PDF, 104.2 KiB)
Lp 106
Data ogłoszenia
2019-04-10
Data rozstrzygnięcia
2019-06-04
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa ul. Stefana Batorego w obrębie wiaduktu kolejowego linii kolejowej nr 273” w ramach zadania pn. „Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 84.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 169.3 KiB)
Lp 107
Data ogłoszenia
2019-03-26
Data rozstrzygnięcia
2019-07-08
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra – część północna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 85.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane do publikacji w DZ.URZ.UE (PDF, 105.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w DZ.URZ.UE (PDF, 69.4 KiB)
Lp 108
Data ogłoszenia
2019-03-22
Data rozstrzygnięcia
2019-05-13
Tytuł zamówienia publicznego
Remont istniejących pomieszczeń dydaktycznych warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Elektronik w Zielonej Górze”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej-projekt realizowany poza formułą ZIT”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 208.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 124.2 KiB)
Lp 109
Data ogłoszenia
2019-03-08
Data rozstrzygnięcia
2019-06-24
Tytuł zamówienia publicznego
Umocnienie koryta rowu Zb-12 na terenie LPP-T, obręb 55 Zielona Góra
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.3 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 998.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmainie ogłoszenia o zawarciu umowy (PDF, 144.1 KiB)
Lp 110
Data ogłoszenia
2019-03-08
Data rozstrzygnięcia
2019-04-16
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni elektrycznej i samochodowej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- Zadanie I oraz II (PDF, 57 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia- zadanie I oraz II (PDF, 45.8 KiB)
Lp 111
Data ogłoszenia
2019-03-01
Data rozstrzygnięcia
2019-04-30
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ul. Stefana Batorego w obrębie wiaduktu kolejowego linii kolejowej nr 273
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 116.2 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 96.7 KiB)
Lp 112
Data ogłoszenia
2019-02-22
Data rozstrzygnięcia
2019-06-17
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa odcinka rowu Oc-M-1 na odcinku ul. Ochla- Kożuchowska – staw w Parku Ochla; obręb 47 Zielona Góra.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.4 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 849.5 KiB)
Lp 113
Data ogłoszenia
2019-02-22
Data rozstrzygnięcia
2019-05-09
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa nawierzchni ul. Figowej i ul. Bananowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 36.7 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 93.1 KiB)
Lp 114
Data ogłoszenia
2019-02-21
Data rozstrzygnięcia
2019-05-30
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem Otago
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 56.2 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 957.7 KiB)
Lp 115
Data ogłoszenia
2019-02-20
Data rozstrzygnięcia
2019-04-15
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa parkingu oraz chodnika na ul. Zachodniej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 37 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 93 KiB)
Lp 116
Data ogłoszenia
2019-02-01
Data rozstrzygnięcia
2019-07-08
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie Strategii Rozwoju Komunikacji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Zielona Góra.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 58.9 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 109.3 KiB)
Lp 117
Data ogłoszenia
2019-01-25
Data rozstrzygnięcia
2019-04-12
Tytuł zamówienia publicznego
„Asysta techniczna na oprogramowanie funkcjonujące w ramach specjalistycznego systemu GIS”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 31.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 160.7 KiB)
Lp 118
Data ogłoszenia
2019-01-10
Data rozstrzygnięcia
2019-03-21
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni: elektrycznej, elektronicznej, mechatronicznej, samochodowej i energetyki odnawialnej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania- Zadanie I (PDF, 71.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- zadanie III oraz V (PDF, 54.5 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania- Zadanie IV (PDF, 71.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- zadanie II (PDF, 54.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 62.1 KiB)
Lp 119
Data ogłoszenia
2019-01-09
Data rozstrzygnięcia
2019-03-07
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych do laboratorium budownictwa wodnego w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 93 KiB)
 • informacja o zwaraciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 96.1 KiB)
Lp 120
Data ogłoszenia
2018-12-20
Data rozstrzygnięcia
2019-05-08
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap I Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula – Głogowska (DW 282 od km 10+590 do km 10+870)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 53.1 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 110.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji