ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 81
Data ogłoszenia
2020-05-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-17 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wzmocnienie fundamentów oraz izolacje przeciwwilgociowe i termiczne ścian budynku poniżej poziomu terenu” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa budynku Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze – Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii LOPiT” – 1 etap.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 841.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 419.1 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 11.1 MiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1. (DOCX, 86.2 KiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 24.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 60.7 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ 1 (PDF, 37.1 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 43 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 286.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 32.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 46.9 KiB)
Lp 82
Data ogłoszenia
2020-05-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rekonstrukcja pomnika Winiarki Emmy
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 83.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 352.8 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, Ii.1- wersja edytowalna (DOC, 198 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 13.3 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 30.7 KiB)
Lp 83
Data ogłoszenia
2020-05-21
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze – Las Nadodrzański” Zielona Góra, sołectwo Krępa, teren działki nr 21, 22; obręb 0058
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 84.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 586.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 68.9 KiB)
 • Załącznik 1.5 do SIWZ - PFU (ZIP, 24.2 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 335 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 79.9 KiB)
Lp 84
Data ogłoszenia
2020-05-20
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-17 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa dróg wewnętrznych – ulica Nowy Kisielin – Sosnowa, Nowy Kisielin – Modrzewiowa, Nowy Kisielin – Jesionowa, Nowy Kisielin – Klonowa w Zielonej Górze w ramach zadania inwestycyjnego Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Nowy Kisielin
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 147 KiB)
 • SIWZ (PDF, 438.7 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 66.8 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 247 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 24.3 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 35.3 KiB)
 • modrzewiowa, jesionowa, klonowa - przedmiary (ZIP, 155.4 KiB)
 • zmiana (2) SIWZ (PDF, 35.3 KiB)
 • przedmiar robót_ul. Sosnowa – deszczówka - zmiana (PDF, 45.7 KiB)
 • pytanie (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 40.2 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 72.5 KiB)
 • zmiana (3) SIWZ (PDF, 46.9 KiB)
 • pytanie (2) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 36.1 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (2) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 60.6 KiB)
 • zmiana (4) SIWZ (PDF, 37.4 KiB)
 • zmiana (5) SIWZ (PDF, 36 KiB)
 • ul. Klonowa - zmiany (ZIP, 7 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 477.5 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 43.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 47.2 KiB)
Lp 85
Data ogłoszenia
2020-05-11
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 929.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 590.6 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ NR I.1, I.1a, I.1b. I.2, II.1. (DOCX, 164.7 KiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 24.3 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi 1 (PDF, 55.3 KiB)
 • Modyfikacja do SIWZ - 1 (PDF, 67.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR I.4a - po zmianie (PDF, 164.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 60.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-1 (PDF, 60.8 KiB)
 • Modyfikacja do SIWZ-2 (PDF, 66.7 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi 2 (PDF, 62.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 510.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery - dla Zadania I (PDF, 54.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery - dla Zadania II (PDF, 54.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 233.2 KiB)
Lp 86
Data ogłoszenia
2020-05-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Krępa- Sportowa w Zielonej Górze” w ramach zadania „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Krępa”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 85.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 601.9 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 68.3 KiB)
 • Załacznik I.5 do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 29.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 285.6 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 89.1 KiB)
Lp 87
Data ogłoszenia
2020-05-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Przebudowa dróg w ciągu ulic: Drzonków- Modrzewiowa, Drzonków-Zmienna w Zielonej Górze” w ramach zadania „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Drzonków”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 84.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 603 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 67.9 KiB)
 • Załacznik I.5. do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 177.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 282 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 89 KiB)
Lp 88
Data ogłoszenia
2020-05-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup sprzętu do diagnostyki zwierząt w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 99.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 731.6 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 132.7 KiB)
 • Treść pytań i odpowiedzi (1) (PDF, 103.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 811.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I, V-VIII oraz unieważnieniu części II-IV (PDF, 123.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie części I, V-VIII (PDF, 63.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (PDF, 24.6 KiB)
Lp 89
Data ogłoszenia
2020-05-05
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa drogi ul. Jaśminowa i Kalinowa”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 85.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 323.5 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1- wersja edytowalna (DOC, 186.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 46.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 331 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 36.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 41.5 KiB)
Lp 90
Data ogłoszenia
2020-04-29
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Edukacyjnym nr 3 w Zielonej Górze w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 151.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 487.2 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 67.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 27.3 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 64.6 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 38.7 KiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 36.9 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 268.4 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 38.5 KiB)
Lp 91
Data ogłoszenia
2020-04-29
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 007209F ul. Stożne w Zielonej Górze Etap I w ramach zadania inwestycyjnego pn.:Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Jany
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.8 MiB)
 • SIWZ (PDF, 403.4 KiB)
 • Załącznik nr I.1, I.2,II.1 do SIWZ wer. edyt. (DOC, 79.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 33.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 427.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 35.4 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 1.1 MiB)
Lp 92
Data ogłoszenia
2020-04-28
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa 38 szt. fabrycznie nowych parkomatów, serwis i konserwacja parkomatów oraz prowadzenie Bazy Danych Parkomatów w ramach zadania: „Zakup i montaż parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania” oraz „Serwisowanie i konserwacja parkometrów w strefie Płatnego Parkowania w Zielonej Górze oraz prowadzenie Centralnej Bazy Danych Parkometrów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 129.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 695.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 79.8 KiB)
 • załącznik nr I.1.A do SIWZ (ZIP, 1 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ - JEDZ (ZIP, 83.6 KiB)
 • Instrukcja wypełniania JEDZ wg UZP (PDF, 905.2 KiB)
 • Treść pytań (1) wraz z odpowiedziami (PDF, 150.4 KiB)
 • Treść pytań (2) wraz z odpowiedziami (PDF, 103.1 KiB)
 • Treść pytań (3) wraz z odpowiedziami + modyfikacja (PDF, 130.5 KiB)
 • Treść pytań (4) wraz z odpowiedziami + modyfikacja (PDF, 138.1 KiB)
 • Treść pytań (5) wraz z odpowiedziami + modyfikacja (PDF, 141.6 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ - po zmianie (1) - OPZ (PDF, 213.5 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ - po zmianie (1) - wzór umowy (PDF, 169.8 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ 26.05.2020 (PDF, 94.2 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ - po zmianie (2) - wzór umowy (PDF, 170.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 381.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 116.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.8 MiB)
Lp 93
Data ogłoszenia
2020-04-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja Segmentu B w Zespole Edukacyjnym nr 6 w Zielonej Górze w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 151.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 471.5 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 81.8 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 15.9 MiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 150.6 KiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 49.2 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 65.3 KiB)
 • zmiana (2) SIWZ (PDF, 41.5 KiB)
 • załącznik nr I.3-I.4 do SIWZ - po zmianie (PDF, 182.8 KiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 294.7 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 42.1 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 98.1 KiB)
Lp 94
Data ogłoszenia
2020-04-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku przy ul. Botanicznej 56 w Zielonej Górze w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 153.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 472.1 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 81.8 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 26.5 MiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 39.3 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 65.3 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 41.5 KiB)
 • załącznik nr I.3 - I.4 do SIWZ - po zmianie (PDF, 184.3 KiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 275 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 41.3 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 39.4 KiB)
Lp 95
Data ogłoszenia
2020-04-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi ul. Przylep – Leszczynowa w ramach zadania inwestycyjnego Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Sołectwie Przylep
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 145.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 435.6 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 77.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 16 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 429.9 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 42.7 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 96 KiB)
Lp 96
Data ogłoszenia
2020-04-21
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Emilii Plater wraz z budową skrzyżowania ulicy Kożuchowskiej i Emilii Plater w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - Etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 129.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 510.7 KiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1-III.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 678.2 KiB)
 • załącznik nr I.1.A do SIWZ (ZIP, 1.1 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ - JEDZ (ZIP, 83.6 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 926.8 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 113.4 MiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 52.2 KiB)
 • załącznik nr I.5. do SIWZ – zmiana SOR (PDF, 15.4 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 474.6 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 53.4 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 113.2 KiB)
Lp 97
Data ogłoszenia
2020-04-17
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ścieżek rowerowych w ul. Poznańskiej wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Trasa Północna – Sulechowska – Poznańska w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - Etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 129.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 516.2 KiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1-III.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 678.4 KiB)
 • załącznik nr I.1.A do SIWZ (ZIP, 1018 B)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ - JEDZ (ZIP, 84.1 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 926.8 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 583 MiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 57.5 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 52 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ - po zmianie (PDF, 112.9 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 484.8 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 53.7 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 113 KiB)
Lp 98
Data ogłoszenia
2020-04-17
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni mechanicznej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 896.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 617.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ NR - I.1, I.1a, I.1b, I.2, II.1 w wersji edytowalnej (DOCX, 176.6 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi 1 (PDF, 534.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 60.8 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 67.1 KiB)
 • Załącznik nr I.1a - po zmianie (DOCX, 89.4 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi 2 (PDF, 54.8 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi 3 (PDF, 54.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 (PDF, 60.8 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ 1 (PDF, 55.1 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi 4 (PDF, 76 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 659.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - CZEŚĆ II (PDF, 55.3 KiB)
 • Informacja o uniewaznieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej - cześć II (PDF, 55.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - CZEŚĆ I (PDF, 59.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - CZEŚĆ II - czynność powtórzona (PDF, 55.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część II (PDF, 172.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część I (PDF, 202.3 KiB)
Lp 99
Data ogłoszenia
2020-04-16
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych do laboratorium budownictwa w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.4 MiB)
 • SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Załaczniki nr I.1,I.2,I.3,II.1 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 141.5 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) - zmiana terminu składania i otwarcia ofert (PDF, 118.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 23.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 43.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 596.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 69.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 728.4 KiB)
Lp 100
Data ogłoszenia
2020-04-16
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie i parkowanie pojazdów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.9 MiB)
 • SIWZ (PDF, 307 KiB)
 • Zał. nr I.1,I.2,I.4,II.1 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 127.5 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 94.8 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ - po zmianie (1) (DOC, 120.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 24 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 195.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 32.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 708 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji