ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 61
Data ogłoszenia
2020-07-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Zielona Góra.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 132.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 442.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ wersja edytowalna - NR I.1, I.1.b, II.1, III.1, III.2, III.3. (DOC, 206.5 KiB)
 • Załącznik nr I.1.a do SIWZ (ZIP, 1.1 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (ZIP, 83.1 KiB)
 • Instrukcja wypelniania JEDZ wg UZP (PDF, 946 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 257.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 32.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 101.6 KiB)
Lp 62
Data ogłoszenia
2020-07-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi ul. Drzonków – Przytulna w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Drzonków
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 463.7 KiB)
 • Zał.nr I.1,I.2,II.1 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 86.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 347.4 MiB)
 • Informacja (PDF, 24.3 KiB)
 • Odpowiedź na pytania (PDF, 34.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 464.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 110.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 46 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 24.3 KiB)
Lp 63
Data ogłoszenia
2020-06-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ul. Przylep – Hetmańska, ul. Przylep-Winna w Zielonej Górze w ramach zadania inwestycyjnego Budowa i przebudowa dróg gminnych w Sołectwie Przylep, Budowa ul. Przylep – Podgórna, ul. Przylep-Spokojna, ul. Przylep-Strażacka w Zielonej Górze w ramach zadania inwestycyjnego Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Sołectwie Przylep
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 158.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 600.2 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 71.2 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 240.6 MiB)
 • informacja ne temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 24.3 KiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 37.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 1 MiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - zadanie 1, 4, 5 (PDF, 53.9 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - zadanie 2, 3 (PDF, 137.3 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 64.2 KiB)
Lp 64
Data ogłoszenia
2020-06-26
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-14 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi ul. Lotników w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 401 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,I.2,II.1 (DOC, 78 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 31.3 MiB)
 • Informacja (PDF, 24.3 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ po zmianie (ZIP, 31.4 MiB)
 • Odpowiedż na zapytanie (PDF, 359 KiB)
 • Odpowiedż na zapytanie(2) (PDF, 32.8 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytanie(3) do SIWZ (PDF, 125.7 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie(4) do SIWZ (PDF, 38 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 444.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 96.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 45.6 KiB)
Lp 65
Data ogłoszenia
2020-06-26
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4412F – ul. Energetyków na odcinku od km 0+033,60 do km 0+359,60 w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 150.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 424.7 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 67.7 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 297.3 MiB)
 • załącznik nr I.5.A do SIWZ (ZIP, 14.2 KiB)
 • informacja o sposobie składania ofert w okresie pandemii (PDF, 24.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 233.9 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 41.7 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 50.8 KiB)
Lp 66
Data ogłoszenia
2020-06-26
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku przy ul. Botanicznej 56 w Zielonej Górze w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 153.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 462.8 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 69.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 25 MiB)
 • informacja o sposobie składania ofert w okresie pandemii (PDF, 24.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 400.5 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 42.6 KiB)
 • Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 114.9 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 49.4 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie umowy (PDF, 126 KiB)
Lp 67
Data ogłoszenia
2020-06-23
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi powiatowej nr 1175F na odcinku od remizy strażackiej w kierunku drogi S3 w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Sucha”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 943.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2 MiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1. (DOCX, 86.8 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 350.1 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 24.3 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi 1 (PDF, 452.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 447.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 36.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 217.2 KiB)
Lp 68
Data ogłoszenia
2020-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
1. Przebudowa drogi gminnej nr 007205F ul. Racula – Z. I. Solarzów ETAP 3 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula”.2.„Wymiana sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE o średnicy de 63mm długości 176,0mb wraz z przyłączami de 25mm w ul. Racula – Z.I. Solarzów” w Zielonej Górze
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 88.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 379.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1- wersja edytowalna (DOC, 205 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ (PDF, 176.3 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 79 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 38.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 357.1 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 46.2 KiB)
Lp 69
Data ogłoszenia
2020-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rewitalizacja dzielnicy Przylep – etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 141.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 382 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 66.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 6.5 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 24.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 235.8 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 33.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 52.7 KiB)
Lp 70
Data ogłoszenia
2020-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-01 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 007209F ul. Stożne w Zielonej Górze Etap I” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Jany”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 870.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 335.2 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1. (DOC, 158.5 KiB)
 • Załącznik Nr I.5 do SIWZ (ZIP, 33.4 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 24.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 228.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 33.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 46.2 KiB)
Lp 71
Data ogłoszenia
2020-06-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją dwóch zadań inwestycyjnych: „Budowa ścieżek rowerowych w ul. Poznańskiej wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Trasa Północna – Sulechowska – Poznańska w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - Etap II" oraz „Budowa ścieżki rowerowej w ul. Emilii Plater wraz z budową skrzyżowania ulicy Kożuchowskiej i Emilii Plater w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - Etap II".
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 80.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 727.7 KiB)
 • załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 116.3 KiB)
 • załącznik I.5 do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 710.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 520 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 102.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 55.1 KiB)
Lp 72
Data ogłoszenia
2020-06-05
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa drogi ul. Przylep – Leszczynowa w ramach zadania inwestycyjnego : Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Sołectwie Przylep
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 385.2 KiB)
 • Załączniki nr I.1,I.2,II.1 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 84.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 15.8 MiB)
 • Informacja (PDF, 24.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 362.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 33.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy (PDF, 937.9 KiB)
Lp 73
Data ogłoszenia
2020-06-04
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Uspokojenie ruchu samochodowego na Osiedlu Przyjaźni
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 83.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 428.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1 - wersja edytowalna (DOC, 147.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 28.9 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 222 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 31 KiB)
Lp 74
Data ogłoszenia
2020-06-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Przebudowa dróg w ciągu ulic: Drzonków-Modrzewiowa, Drzonków-Zmienna w Zielonej Górze” w ramach zadania „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Drzonków”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 86.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 601.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 69.3 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ - dokumentacja projaktowa (ZIP, 177.9 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 280.7 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 90.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 52.5 KiB)
Lp 75
Data ogłoszenia
2020-06-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Krępa-Sportowa w Zielonej Górze” w ramach zadania „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Krępa”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 86.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 601.6 KiB)
 • załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 70.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 29.4 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 495.2 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 93.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 45.1 KiB)
Lp 76
Data ogłoszenia
2020-06-01
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-23 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynku Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej PROMYK – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz mieszkania chronione w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 88.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 498 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1 - wersja edytowalna (DOC, 291 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 164.6 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 25.5 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 58 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ - po zmianie (1) (PDF, 94.1 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SIWZ (ZIP, 1.6 MiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 54.6 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (2) (PDF, 56.3 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (3) (PDF, 267.8 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (4) (PDF, 54.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) (PDF, 25.6 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (2) (PDF, 57.4 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (5) (PDF, 363.8 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (6) (PDF, 53.6 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (7) (PDF, 60.8 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (8) (PDF, 56.8 KiB)
 • Sprostowanie wyjaśnień na pytanie nr 3 do SIWZ (PDF, 52.1 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (3) (PDF, 59.2 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (9) (PDF, 53.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 564.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 122.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 45.5 KiB)
Lp 77
Data ogłoszenia
2020-06-01
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa drogi ul. Stary Kisielin - Kolejowa, Okrężna.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.4 MiB)
 • SIWZ (PDF, 378.8 KiB)
 • zAŁACZNIKI do SIWZ nr I.1,I.2,II.1 wer.edyt. (DOC, 83.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 385.9 MiB)
 • Informacja (PDF, 24.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 372.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.7 KiB)
Lp 78
Data ogłoszenia
2020-05-29
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla termomodernizacji: budynku przy ul. Botanicznej 56,Segmentu „B” w Zespole Edukacyjnym nr 6, sali gimnastycznej w Zespole Edukacyjnym nr 3 w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów oświatowych”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 88.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 586.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 72 KiB)
 • Załącznik I.5 do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 61.8 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 389.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 92.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 54 KiB)
Lp 79
Data ogłoszenia
2020-05-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-16 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Edukacyjnym nr 3 w Zielonej Górze w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 152.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 486.9 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 69.9 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 27.3 MiB)
 • informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 267.8 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 41.4 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 98 KiB)
Lp 80
Data ogłoszenia
2020-05-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ekranów akustycznych przy ul. Trasa Pólnocna
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6.1 MiB)
 • SIWZ (PDF, 329.1 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • zAŁ. NR i.1,I.2,II.1,III.1,III.2 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 102 KiB)
 • Informacja (PDF, 22.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 268.2 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 31.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji