ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 41
Data ogłoszenia
2014-12-29
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie bieżące oznakowania pionowego w pasach drogowych ulic (teren dawnej Gminy Zielona Góra), dla których funkcje zarządcy drogi od dnia 01.01.2015r. pełnić będzie Prezydent Miasta Zielona Góra w ramach zadania „Roboty w zakresie oznakowania dróg ”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 42.1 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 39.2 KiB)
Lp 42
Data ogłoszenia
2014-12-05
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych, ich ewentualnych zwrotów - na potrzeby Urzędu Miasta Zielona Góra w 2014 i 2015 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 56.4 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 54.8 KiB)
Lp 43
Data ogłoszenia
2014-12-01
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie robót dodatkowych dla zadania pn. „Adaptacja budynku po byłej kotłowni przy ul. Władysława IV na Dzienny Ośrodek Młodzieżowy”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 38.7 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 40.5 KiB)
Lp 44
Data ogłoszenia
2014-11-28
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi prawnicze polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi i doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 71.8 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 73.5 KiB)
Lp 45
Data ogłoszenia
2014-10-10
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych, ich ewentualnych zwrotów - na potrzeby Urzędu Miasta Zielona Góra w 2014 i 2015 r
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 58.4 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 60.2 KiB)
Lp 46
Data ogłoszenia
2014-05-27
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie Miasta Zielona Góra
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (PDF, 51.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 51 KiB)
Lp 47
Data ogłoszenia
2013-12-05
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni w ramach zadania „Bieżące utrzymanie ulic Miasta” (zamówienie uzupełniające)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 39.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 39.4 KiB)
Lp 48
Data ogłoszenia
2013-12-05
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Publikacja płatnych ogłoszeń prasowych zamówienie uzupełniające
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 41.8 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 43.4 KiB)
Lp 49
Data ogłoszenia
2013-11-29
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Roboty w zakresie naprawy sygnalizacji świetlnej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 41.9 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 38.9 KiB)
Lp 50
Data ogłoszenia
2013-11-27
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 6.300.000,00 zł (słownie: sześć milionów trzysta tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w roku 2013
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie dobrowolnej przejrzystości ex ante objęte przepisami dyrektywy 2004/18/WE (PDF, 59.9 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 59 KiB)
Lp 51
Data ogłoszenia
2013-11-27
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie zamówienia uzupełniającego dla zadania pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych, ich ewentualnych zwrotów – na potrzeby Urzędu Miasta Zielona Góra w 2013 r.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 51 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 53.4 KiB)
Lp 52
Data ogłoszenia
2013-11-27
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Roboty dodatkowe dla zadania pn.„I Etap przebudowy ul. Stefana Batorego w Zielonej Górze” w ramach zadań inwestycyjnych: 1) „Przebudowa ul. Stefana Batorego na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Trasa Północna w Zielonej Górze” – etap I – zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego pn. „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ”. 2) „Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków w ul. Stefana Batorego (od ul. Energetyków do ul. Dworcowej w Zielonej Górze) – etap I”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 55.6 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 59 KiB)
Lp 53
Data ogłoszenia
2013-11-25
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi prawnicze polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi i doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 68.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy (PDF, 70.1 KiB)
Lp 54
Data ogłoszenia
2013-11-05
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenia uzupełniającego zamówienia publicznego na Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg – rejon I Północny
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 37.9 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 41.4 KiB)
Lp 55
Data ogłoszenia
2013-10-28
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg – rejon III Wschodni
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 39.4 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 43.2 KiB)
Lp 56
Data ogłoszenia
2013-10-25
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Remonty fragmentów jezdni ulic (zamówienie uzupełniające)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 42.8 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 39.9 KiB)
Lp 57
Data ogłoszenia
2013-10-18
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Roboty dodatkowe dla zadania pn. „Budowa ronda ul. Wrocławska, rozbudowa ulic Wrocławskiej i Jagodowej wraz z istniejącą infrastrukturą, łączących osiedle Jędrzychów z ul. Wrocławską – etap I”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 46.8 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 45.7 KiB)
Lp 58
Data ogłoszenia
2013-09-24
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Zamówienie uzupełniające dla zadania pn. "Utrzymanie bieżące kanalizacji deszczowej".
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 39.1 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 42.2 KiB)
Lp 59
Data ogłoszenia
2013-06-26
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Zamówienie dodatkowe dla zadania pn. "Modernizacja ul. Węgierskiej – etap I" w ramach zadania pn. „Modernizacja ul. Węgierskiej”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 37.6 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 40.7 KiB)
Lp 60
Data ogłoszenia
2013-05-16
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Zamówienie dodatkowe do zadania pn. „Przebudowa ul. Festiwalowej z chodnikami”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 37.3 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 38.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji