ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 41
Data ogłoszenia
2020-09-08
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja drogi gminnej nr 007208F Barcikowiczki – Kiełpin w ramach zadania inwestycyjnego Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Barcikowice
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 90.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 439.7 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 29.9 MiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 65.2 KiB)
 • informacja na temat sposobu skłdania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • pytanie (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 35.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 414 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 44.9 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 143.4 KiB)
Lp 42
Data ogłoszenia
2020-09-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi bankowe na rzecz Urzędu Miasta Zielona Góra oraz miejskich jednostek organizacyjnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 92 KiB)
 • SIWZ (PDF, 331.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1, III.1 - wersja edytowalna (DOC, 211 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ (PDF, 71.5 KiB)
 • Załącznik nr I.8 do SIWZ (ZIP, 15.2 KiB)
 • Załącznik nr I.9 do SIWZ (PDF, 21 KiB)
 • Załącznik nr I.10 do SIWZ (PDF, 24.3 KiB)
 • Załącznik nr I.11 do SIWZ (PDF, 68.8 KiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 26.5 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (1) (PDF, 35.5 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 82.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 340.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 34.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 42 KiB)
Lp 43
Data ogłoszenia
2020-09-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
1. Przebudowa drogi gminnej nr 007205F ul. Racula – Z. I. Solarzów ETAP 3 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula”.2.„Wymiana sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE o średnicy de 63mm długości 176,0mb wraz z przyłączami de 25mm w ul. Racula – Z.I. Solarzów” w Zielonej Górze
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 89.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 378.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1 - wersja edytowalna (DOC, 204.5 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ (PDF, 180 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 79 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 415.8 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 46.2 KiB)
Lp 44
Data ogłoszenia
2020-08-28
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań: Budowa ul. Przylep – Hetmańska, ul. Przylep-Winna, ul. Przylep – Podgórna, ul. Przylep-Spokojna, ul. Przylep-Strażacka w Zielonej Górze w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Sołectwie Przylep”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 882.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 355.4 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1. (DOC, 162.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 240 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 24.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 532.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 35.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 198.8 KiB)
Lp 45
Data ogłoszenia
2020-08-24
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ekranów akustycznych przy ul. Trasa Północna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 87.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 327.6 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (PDF, 1012.4 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 68.5 KiB)
 • informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 36.7 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 245.6 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 44 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 137.4 KiB)
Lp 46
Data ogłoszenia
2020-08-18
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zadanie 1: Budowa chodnika w ul. Przylep – Solidarności w Zielone Górze w ramach zadania „Rewitalizacja dzielnicy Przylep”, Zadanie 2: Budowa oświetlenia w ul. Przylep – Solidarności w Zielone Górze w ramach zadania „Rewitalizacja dzielnicy Przylep”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 1 MiB)
 • SIWZ (PDF, 536.2 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - NR I.1, I.2, II.1. (DOCX, 87.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 57.7 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi 1 (PDF, 36 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 528.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty - Zadanie 1 (PDF, 35.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty Zadanie 2 (PDF, 34.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zadanie 1 (PDF, 204.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zadanie 2 (PDF, 204.1 KiB)
Lp 47
Data ogłoszenia
2020-08-13
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa 10 „Zielonych Ładowarek” na terenie miasta Zielona Góra
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 84.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 373.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1 - wersja edytowalna (DOC, 148.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 197.7 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 199.6 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 39 KiB)
Lp 48
Data ogłoszenia
2020-08-11
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa drogi powiatowej nr 1175F na odcinku od remizy strażackiej w kierunku drogi S3 w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Sucha”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 88 KiB)
 • SIWZ (PDF, 595.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 70.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5. do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 350.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 353.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 90.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 53.8 KiB)
Lp 49
Data ogłoszenia
2020-08-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe przy Szkole Podstawowej nr 18
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 86.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 353.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1 - wersja edytowalna (DOC, 198.5 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ (ZIP, 53.4 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 232 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 30.9 KiB)
Lp 50
Data ogłoszenia
2020-08-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 279 z drogą powiatową 1053F (km 2+746,97 – km 2+567,67 ) w miejscowości Kiełpin – Zielona Góra w ramach zadania pn.: „Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Kiełpin”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 88.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 387.8 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1, III.1 - wersja edytowalna (DOC, 207 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 92.8 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 411.3 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 42 KiB)
Lp 51
Data ogłoszenia
2020-08-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup sprzętu do diagnostyki zwierząt w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 85.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 401.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ wersja edytowalna (DOCX, 74.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 344.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zad. 2 (PDF, 84.1 KiB)
 • Informcja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zad. 1 (PDF, 83.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zad 2 (PDF, 45.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zad 1 (PDF, 53.1 KiB)
Lp 52
Data ogłoszenia
2020-08-06
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4412F – ul. Energetyków na odcinku od km 0+033,60 do km 0+359,60 w Zielonej Górze”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 892.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 350.7 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1. (DOC, 161 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 301.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 273.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 34.5 KiB)
 • Ogłoszenie u udzieleniu zamówienia. (PDF, 201 KiB)
Lp 53
Data ogłoszenia
2020-08-06
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa dróg wewnętrznych – ulica Nowy Kisielin – Sosnowa, Nowy Kisielin – Modrzewiowa, Nowy Kisielin – Jesionowa, Nowy Kisielin – Klonowa w Zielonej Górze w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Nowy Kisielin”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 920 KiB)
 • SIWZ (PDF, 341.6 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1. (DOC, 159 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 246.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 413.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 37.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 200.4 KiB)
Lp 54
Data ogłoszenia
2020-08-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa drogi ul. Lotników w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 84.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 602.8 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 70 KiB)
 • Załącznik do SIWZ I.5 - dokumentacja projektowa (ZIP, 31.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 267.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 90 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 51.6 KiB)
Lp 55
Data ogłoszenia
2020-07-24
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi bankowe na rzecz Urzędu Miasta Zielona Góra oraz miejskich jednostek organizacyjnych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 92.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 360.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1, III.1 - wersja edytowalna (DOC, 162 KiB)
 • Załącznik nr I.8 do SIWZ (ZIP, 60.6 KiB)
 • Załącznik nr I.9 do SIWZ (PDF, 20.4 KiB)
 • Załącznik nr I.10 do SIWZ (PDF, 24.4 KiB)
 • Załącznik nr I.11 do SIWZ (PDF, 68.4 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ (PDF, 71.5 KiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 35.5 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (2) (PDF, 52.1 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (3) (PDF, 61.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 25.6 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 35.2 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (4) (PDF, 33 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 31 KiB)
Lp 56
Data ogłoszenia
2020-07-21
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi w ciągu ul. Tęczowej w ramach zadania pn. „Budowa dróg wewnętrznych na Chynowie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 84.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 517.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 70.2 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ- dokumentacja projektowa (ZIP, 37.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 404.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 110.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 55.3 KiB)
Lp 57
Data ogłoszenia
2020-07-16
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-31 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup laptopów do szkół (w ramach projektu Świat nauki - nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 122.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 492.2 KiB)
 • załącznik nr I.1.A do SIWZ (ZIP, 1 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (ZIP, 83.9 KiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 107.7 KiB)
 • załączniki nr 3-5 do umowy (ZIP, 131.8 KiB)
 • uzasadnienie skrócenia terminu składania ofert (PDF, 74.2 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 926.8 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 57.9 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ - po zmianie (PDF, 87.5 KiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 62.9 KiB)
 • pytania (2) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 64.6 KiB)
 • pytania (3) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 67.4 KiB)
 • pytania (4) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 69.1 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 437.7 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 65.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 108 KiB)
Lp 58
Data ogłoszenia
2020-07-15
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rekonstrukcja pomnika Winiarki Emmy
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 83.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 348.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1 - wersja edytowalna (DOC, 198.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 13.4 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 248.3 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 30.9 KiB)
Lp 59
Data ogłoszenia
2020-07-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi wojewódzkiej nr 280 (ul. Zjednoczenia) w Zielonej Górze na odcinku od ronda PCK do wiaduktu nad linią kolejową w ramach zadania inwestycyjnego Remont drogi wojewódzkiej nr 280 (ul. Zjednoczenia) w tym wiadukt
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 154.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 439.8 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 67.6 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 35.8 MiB)
 • załącznik nr I.5.A do SIWZ (ZIP, 48 KiB)
 • informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (nr 1 i 2) (PDF, 40 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 307.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 127.6 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 51.7 KiB)
Lp 60
Data ogłoszenia
2020-07-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie dekoracji świetlnej na czas trwania Świąt Bożego Narodzenia. Remonty elementów świetlnych i uzupełniających, części naprawcze i serwisowe”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 86 KiB)
 • SIWZ (PDF, 464.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 69.3 KiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w okresie trwania pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 250.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofercie (PDF, 83.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 46.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji