ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2019-11-14
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi powiatowej nr 1175F na odcinku od remizy strażackiej w kierunku drogi S3 w ramach zadania inwestycyjnego : Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Sucha.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6.2 MiB)
 • SIWZ (PDF, 424.3 KiB)
 • Zał.nr.I.1,I.2,II.1,III.1,III.2 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 103.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ - dokumentacja (ZIP, 489 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 242 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 461.8 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 39.4 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2019-11-12
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi wewnętrznej ul. Przylep – Kolista w ramach zadania inwestycyjnego Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Sołectwie Przylep
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 146.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 434.6 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 64.9 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 21.4 MiB)
 • pytanie (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 36.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 464.2 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert - sprostowanie (PDF, 390.3 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 42.4 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 94.8 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2019-11-08
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa infrastruktury teletechnicznej i telekomunikacyjnej w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra”, który realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, oś priorytetowa 2- Rozwój cyfrowy, działanie 2.1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 88.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 413.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,I.2, II.1,III.1-III.2- wersja edytowalna (DOC, 423 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ (PDF, 113.9 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (PDF, 348.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 25.5 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 66.4 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 63 KiB)
 • dodany plik - załącznik nr 1 (PDF, 3.1 MiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ -po zmianie (1) (PDF, 467.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) (PDF, 25.5 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (2) (PDF, 63.3 KiB)
 • dodany plik - załącznik nr 1- po zmianie (1) (PDF, 3.5 MiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (2) (PDF, 65.6 KiB)
 • Informacia z otwarcia ofert (PDF, 408.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 57.6 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2019-10-24
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-07 10:15:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup sprzętu do diagnostyki zwierząt w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 110.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 574.3 KiB)
 • załaczniki w wersji edytowalnej (DOC, 180.5 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (PDF, 93.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 460.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zad I-IV (PDF, 120.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zad V (PDF, 82.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część V (PDF, 52.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część II i IV (PDF, 47.8 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2019-10-18
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg. Poprawa bezpieczeństwa w mieście w zakresie infrastruktury drogowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 312.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 655.8 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SIWZ - STWiOR (DOC, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr I.7 do SIWZ - Mapa poglądowa (GIF, 2.2 MiB)
 • Załączniki nr I.1,I.2,II.1,III.1,III.2 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 117 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 39.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 112.2 KiB)
 • Załącznik nr I.8 do SIWZ wer.edyt. Rejon Pólnocny (XLS, 76.5 KiB)
 • Załącznik nr I.9.do SIWZ wer.edyt. Rejon Zachodni (XLS, 76.5 KiB)
 • Zał. nr I.10 do SIWZ wer.edyt. Rejon Wschodni (XLS, 76.5 KiB)
 • Odpowiedź na pytania (PDF, 38.3 KiB)
 • Zał. nr I.8 do SIWZ po zmianie (XLS, 68 KiB)
 • Zał. nr I.9 do SIWZ po zmianie (XLS, 68 KiB)
 • Zał. nr I.10 do SIWZ po zmianie (XLS, 67.5 KiB)
 • Zał. nr I.14 do SIWZ po zmianie (PDF, 110.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 445.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (sprostowanie) (PDF, 34.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.4 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.4 MiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2019-10-14
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych do laboratorium renowacji elementów architektury w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 81.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, I.3, II.1, III.1-III.2 - wersja edytowalna (DOC, 300 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (PDF, 154.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 25.5 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 55.4 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (2) (PDF, 52.8 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ - po zmianie (1) (PDF, 110.5 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 71.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 424.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 58.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 42.1 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2019-10-11
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Drzonków
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 265.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 491.2 KiB)
 • Załączniki nr.I.1,I.2,II.1,III.1,III.2 do SIWZ wer. edyt. (DOC, 103 KiB)
 • Załączniknr I.5. do SIWZ (ZIP, 351.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 511.2 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 35 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2019-10-03
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie jezdni i chodników na 3 - letni okres w ramach zadania Bieżące utrzymanie ulic miasta
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 116.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 410.8 KiB)
 • załącznik nr I.1.A do SIWZ (ZIP, 1.1 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (ZIP, 82.6 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 926.8 KiB)
 • załączniki nr I.1, I.3.1, II.1, III.1-III.5 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 299.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (PDF, 133.3 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SIWZ (ZIP, 828.7 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 237.6 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 38.5 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 102.8 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2019-09-30
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-09 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa 2-poziomowego parkingu zlokalizowanego pomiędzy ul. Plac Matejki a ul. Podgórną” w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra".
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 96.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 291 KiB)
 • dokumentacja projektowa (ZIP, 1.8 GiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 615.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystnijeszej oferty (PDF, 104.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 45.9 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2019-09-26
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Roboty remontowo – budowlane zewnętrzne i wewnętrzne budynku przy ul. Długiej 13 w Zielonej Górze w ramach zadania Remont budynku przy ul. Długiej 13
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 145.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 391.8 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 4.9 MiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.3 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 65.8 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 235.9 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 33 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 93.2 KiB)
Lp 31
Data ogłoszenia
2019-09-25
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-11 10:10:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont odtworzeniowy pomieszczeń w budynku przy ul. Artura Grottgera 7 w Zielonej Górze w ramach zadania Remont budynku przy ul. Artura Grottgera 7
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 145 KiB)
 • SIWZ (PDF, 399.8 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 4 MiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.3 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 66.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 234.9 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 32.9 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 93.1 KiB)
Lp 32
Data ogłoszenia
2019-09-25
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa nawierzchni na skateparku w Parku Tysiąclecia
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 46.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 41.8 KiB)
Lp 33
Data ogłoszenia
2019-09-23
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Bieżące utrzymanie oświetlenia ulic i parków na terenie Miasta Zielona Góra w okresie od dnia 01.12.2019 r. do dnia 30.11.2022 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 95 KiB)
 • SIWZ (PDF, 882.4 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 204.5 KiB)
 • Tabela elementów rozliczeniowych - wersja edytowalna (XLS, 67.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 317.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 83.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 47.5 KiB)
Lp 34
Data ogłoszenia
2019-09-18
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni mechanicznej – tokarki sterowanej numerycznie CNC w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 137.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 395.9 KiB)
 • załączniki nr I.1, I.2, I.4, II.1, III.1-III.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 207 KiB)
 • pytania do SIWZ (1) z wyjaśnieniem (PDF, 91.1 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 63.1 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 95.5 KiB)
 • zalącznik nr I.5 do SIWZ - po zmianie (PDF, 143.8 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 314.9 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 91.9 KiB)
Lp 35
Data ogłoszenia
2019-09-16
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej w 2020 roku dla punktów poboru energii elektrycznej Miasta Zielona Góra, Gminy Czerwieńsk, Gminy Nowogród Bobrzański i Gminy Świebodzin.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 345.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 324.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, II.1, III.1-III.3- wersja edytowalna (DOC, 159 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (JEDZ-ESPD) (ZIP, 83.6 KiB)
 • Instrukcja składania i wypełniania JEDZ według UZP (PDF, 905.1 KiB)
 • Załącznik nr I.1A do SIWZ (klucz publiczny) (ZIP, 1000 B)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ (DOCX, 35.3 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (DOCX, 617.4 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SIWZ (PDF, 163.5 KiB)
 • Załącznik nr I.7 do SIWZ (PDF, 67.7 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (1) (PDF, 94.5 KiB)
 • Załącznik do odpowiedzi na pytania nr 1 do SIWZ (PDF, 30.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 396.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 39.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 363.9 KiB)
Lp 36
Data ogłoszenia
2019-09-12
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa chodnika szer.1,20 na ul. Królewny Śnieżki i Bolka i Lolka + wymiana płyt ażurowych na w/w ulicy.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 901 KiB)
 • SIWZ (PDF, 391.4 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.1a, I.2, II.1, III.1., III.2 (DOC, 206.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 4.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 365 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 32.1 KiB)
Lp 37
Data ogłoszenia
2019-09-12
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 88 KiB)
 • SIWZ (PDF, 696.8 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 181.5 KiB)
 • dokumentacja projektowa (ZIP, 33.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 221.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 83.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 45.1 KiB)
Lp 38
Data ogłoszenia
2019-09-09
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Ługowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 274 KiB)
 • SIWZ (PDF, 414.6 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 85.5 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr. I.1,I,2,II.1,III.1,III.2 wer.edyt. (DOC, 101.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 327.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 35 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 961.1 KiB)
Lp 39
Data ogłoszenia
2019-08-27
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa drogi wewnętrznej ul. Przylep – Wiśniowa” w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Sołectwie Przylep”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 916.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 352.8 KiB)
 • Załaczniki edytowalne do SIWZ - nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2 (DOC, 169 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 53.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 358.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 34.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 172.3 KiB)
Lp 40
Data ogłoszenia
2019-08-22
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Jany (Zielona Góra dz. nr ewid. 287/1 obręb 56)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 144.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 429.5 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 79.8 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 8.2 MiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 40.1 KiB)
 • pytania (2) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 35.6 KiB)
 • pytania (3) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 286 KiB)
 • pytania (4) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 170.4 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 314 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 35.4 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 95.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji