ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2020-11-12
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 007205F ul. Racula – Z. I. Solarzów ETAP 3” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 85.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 315.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1 - wersja edytowalna (DOC, 185 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 49.3 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 414.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 35.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 137.3 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2020-11-06
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ul. Łężyca – Inżynierska w Zielonej Górze.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 554.9 MiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1-III.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 135.9 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 132.2 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 926.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 536.7 KiB)
 • załącznik nr I.1.A do SIWZ (ZIP, 1.1 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (ZIP, 83.7 KiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 54.3 KiB)
 • pytania (2) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 52 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 45.5 KiB)
 • rys. 3 - przekrój podłużny i poprzeczny przez zbiornik (PDF, 991.7 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 521.2 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert - sprostowanie (PDF, 519.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 154.6 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 118.6 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2020-11-06
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Zielona Góra.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 130.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 440.2 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.1b, II.1, III.1, III.2, III.3. (DOC, 208 KiB)
 • Załącznik nr I.1A do SIWZ (ZIP, 1 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (ZIP, 83 KiB)
 • Instrukcja wypelniania JEDZ wg UZP (PDF, 926.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 47.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 251.1 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 32.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 101.8 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2020-11-06
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla miasta Zielona Góra
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 126.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 737.6 KiB)
 • załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 89.3 KiB)
 • Informacja_na_temat_sposobu_skladania_ofert_w_okresie_pandemii (PDF, 24.3 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (1) (PDF, 100.2 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) pismo z dnia 12.11.2020 r. (PDF, 88.7 KiB)
 • załącznik nr I.3.I do SIWZ – po zmianie 1 (PDF, 138.5 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (2) (PDF, 146.3 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (2) pismo z dnia 13.11.2020 r. (PDF, 88.9 KiB)
 • załącznik nr I.3.III do SIWZ – po zmianie 1 (PDF, 163.4 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (3) (PDF, 115.5 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (3) pismo z dnia 13.11.2020 r. (PDF, 94.4 KiB)
 • załącznik nr I.3.IV do SIWZ – po zmianie 1 (PDF, 132.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 24 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (4) pismo z dnia 19.11.2020 r. (PDF, 94.7 KiB)
 • załącznik nr I.3.III do SIWZ – po zmianie 2 (PDF, 163.4 KiB)
 • załącznik nr I.3.VI do SIWZ – po zmianie 1 (PDF, 139.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 19.11.2020 r. (PDF, 24.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 835.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE ZADAŃ I, II, V-VII (PDF, 127.1 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE ZADAŃ III, IV (PDF, 121 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zad I-III, V, VII (PDF, 60.5 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2020-11-05
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont chodnika wzdłuż ul. Łężyca – Odrzańska od nr 23 do pętli autobusowej ( tj. od km 3+670 do km 4+340) w Zielonej Górze: w ramach zadania: Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Sołectwie Łężyca
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 87.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 556.9 KiB)
 • załączniki do SIWZ - wersja edytolwana (DOCX, 70 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 1.8 MiB)
 • Informacja_na_temat_sposobu_skladania_ofert_w_okresie_pandemii (PDF, 24.3 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (1) (PDF, 91.9 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) z dnia 19.11.2020 r. (PDF, 90.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 19.11.2020 r. (PDF, 56.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 476.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 96.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 57.1 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2020-11-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa dróg ul. Zawada – Łąkowa, ul. Zawada-Osiedlowa wraz z łącznikami i ul. Zawada-Orzechowa – ETAP I w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Zawada”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 89.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 734.8 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOCX, 69.2 KiB)
 • Załącznik I.5 do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 154.2 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w okresie trwania pandemii (PDF, 24.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 691.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 103 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 47.2 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2020-10-23
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4412F – ul. Energetyków na odcinku od km 0+033,60 do km 0+359,60 w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 154 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 143.8 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2020-10-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Przebudowa ul. Krępa - Młyńska w Zielonej Górze w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Krępa”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 873.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 337.6 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1. (DOC, 159 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 47.7 MiB)
 • Informacja na temat sposobu skladania ofert w okresie pandemii (PDF, 60.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 239.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie (PDF, 234.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 31.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 140 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2020-10-15
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa siłowni pod chmurką dla seniorów w ramach zadania pn. Siłownia pod chmurką dla seniorów i prąd dla skansenu kolei szprotawskiej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 250.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 407.8 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 6.8 MiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 78.7 KiB)
 • informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 24.3 KiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 36.6 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 82.9 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 39.7 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 268.1 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 41.2 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 137.5 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2020-10-12
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
1. Przebudowa drogi gminnej nr 007205F ul. Racula – Z. I. Solarzów ETAP 3 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula”.2.„Wymiana sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE o średnicy de 63mm długości 176,0mb wraz z przyłączami de 25mm w ul. Racula – Z.I. Solarzów” w Zielonej Górze.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 867.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 385 KiB)
 • Załącznik edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1. (DOC, 205.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 79 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii. (PDF, 24.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 61 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 37.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 48.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 440.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 47 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 141.8 KiB)
Lp 31
Data ogłoszenia
2020-10-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu wokół boiska Chynowianka w ramach zadania pn.: „Zadbany i bezpieczny Chynów”, Zielona Góra, ul. Chynów-Złota, teren działki nr 1137, obręb 0010.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 81.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 511.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 68.6 KiB)
 • Załacznik nr I.5 do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 9.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 255.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 110.3 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 43.5 KiB)
Lp 32
Data ogłoszenia
2020-10-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 119.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 7.9 MiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ NR - I.1, II.1, III.1, III.2, III.3. (DOC, 191 KiB)
 • Załącznik I.2 do SIWZ - JEDZ (ZIP, 98.2 KiB)
 • Załącznik I.1.A do SIWZ - KLUCZ PUBLICZNY (ZIP, 1.1 KiB)
 • INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ (PDF, 946 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 33.7 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ 1 (PDF, 33.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie - wysłane (PDF, 72.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie - opublikowane (PDF, 67 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 1 (PDF, 63.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 2 (PDF, 41.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 - wysłane (PDF, 78.8 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ 2 (PDF, 43 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ- po zmianie (PDF, 7.6 MiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ- po zmianie (PDF, 75.4 KiB)
 • Załącznik Nr I.3a do SIWZ - dokumentacja hydrogeologiczna (ZIP, 38.8 MiB)
 • Załącznik Nr I.3b do SIWZ - opinia dotycząca ilości zmagazynowanych odpadów (ZIP, 1.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 - opublikowane (PDF, 75.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 276.5 KiB)
Lp 33
Data ogłoszenia
2020-09-28
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej na Dom Samotnej Matki i Ośrodek Interwencji Kryzysowej - OIK w ramach zadania pn. Adaptacja obiektu przy ul. Aleja Wojska Polskiego na potrzeby Domu Samotnej Matki (ul. Aleja Wojska Polskiego 116g, działka nr 699/1, obręb 0025 w Zielonej Górze)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 257.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 429 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.3, II.1 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 85.1 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 52.1 MiB)
 • informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 24.3 KiB)
 • pytania (1-2) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 35.4 KiB)
 • pytania (3) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 35.4 KiB)
 • pytania (4) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 94.7 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 285.2 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 45.2 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 144.6 KiB)
Lp 34
Data ogłoszenia
2020-09-25
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 002413F (Jarogniewice) w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Jarogniewice.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 863.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 433.7 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 68.1 MiB)
 • Załącznik edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1. (DOCX, 86.9 KiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 24.3 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi 1 (PDF, 34.1 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ 1 (PDF, 35.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 60.9 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi 2 (PDF, 34.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 466.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 36.1 KiB)
Lp 35
Data ogłoszenia
2020-09-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ul. Krępa - Młyńska w Zielonej Górze w ramach zadania inwestycyjnego Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Krępa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 253.1 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 77.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 423.6 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 66.6 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 47.8 MiB)
 • informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 22.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 506.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - poprawiona (PDF, 583 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 53.6 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 141.9 KiB)
Lp 36
Data ogłoszenia
2020-09-16
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej w 2021 roku dla punktów poboru energii elektrycznej Miasta Zielona Góra, Gminy Czerwieńsk, Gminy Nowogród Bobrzański, Gminy Świebodzin i Gminy Sulechów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 397 KiB)
 • SIWZ (PDF, 316.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, II.1, III.1 - wersja edytowalna (DOC, 146 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (JEDZ-ESPD) (ZIP, 83.1 KiB)
 • Instrukcja wypełniania i składania JEDZ według UZP (PDF, 905.1 KiB)
 • Załącznik nr I.1A do SIWZ (klucz publiczny) (ZIP, 1 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ (DOCX, 34.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (DOCX, 698.6 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SIWZ (PDF, 159.8 KiB)
 • Załącznik nr I.7 do SIWZ (PDF, 65.1 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 33.7 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ - po zmianie (1) (PDF, 48.4 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (1) (PDF, 111 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (2) (PDF, 35 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 492 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 40.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 166.1 KiB)
Lp 37
Data ogłoszenia
2020-09-15
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie Parku Braci Gierymskich w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Rewitalizacja terenu leśno-parkowego pomiędzy ul. Francuską a Braci Gierymskich” w Zielonej Górze” oraz „Park Braci Gierymskich przyjazny mieszkańcom”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 826.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 403.9 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr. I.1, I.2, II.1. (DOCX, 87.5 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ (ZIP, 49.4 MiB)
 • Informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii. (PDF, 24.3 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi 1 (PDF, 35 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi 2 (PDF, 54.3 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi 3 (PDF, 69.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 424.4 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 37.8 KiB)
Lp 38
Data ogłoszenia
2020-09-15
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 280 (ul. Zjednoczenia) w Zielonej Górze na odcinku od ronda PCK do wiaduktu nad linią kolejową w ramach zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 280 (ul. Zjednoczenia) w tym wiadukt
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 93.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 385.3 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 89.8 MiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 80.4 KiB)
 • informacja na temat sposobu składania ofert w okresie pandemii (PDF, 24.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 265 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 108.8 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 138 KiB)
Lp 39
Data ogłoszenia
2020-09-11
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Zielona Góra
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 118 KiB)
 • SIWZ (PDF, 689 KiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej (DOCX, 74.8 KiB)
 • Załącznik I.3.1 do OPZ (ZIP, 405.5 KiB)
 • Załącznik I.1.A do SIWZ - KLUCZ PUBLICZNY (ZIP, 1000 B)
 • Załącznik I.2 do SIWZ - JEDZ (ZIP, 72.8 KiB)
 • Instrukcja-wypelniania-JEDZ (PDF, 905.2 KiB)
 • pytania (1-2) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 47.6 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 35.2 KiB)
 • załącznik nr I.1 do SIWZ - po zmianie (PDF, 54.4 KiB)
 • załącznik nr I.1 do SIWZ - po zmianie - wersja edytowalna (DOCX, 71.8 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ - po zmianie (PDF, 125.9 KiB)
 • zmiana (2) SIWZ (PDF, 89.1 KiB)
 • pytania (3) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 171.5 KiB)
 • zmiana (3) SIWZ (PDF, 88.7 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ - po zmianie 2 (PDF, 314.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 65.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 226.2 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 37.3 KiB)
Lp 40
Data ogłoszenia
2020-09-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa drogi ul. Drzonków-Przytulna w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Drzonków
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 82.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 623.8 KiB)
 • załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 71.1 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 346.4 MiB)
 • Informacja_na_temat_sposobu_skladania_ofert_w_okresie_pandemii (PDF, 24.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 274.7 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 41.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 52.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji