ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.17.2021Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.17.2021

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Główny Specjalista

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Biuro Analiz i Rozwoju w Departamencie Komunikacji Społecznej

Data udostępnienia: 2021-07-09

Ogłoszono dnia: 2021-07-09

Termin składania dokumentów: 2021-07-22 15:30:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.17.2021

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. wykształcenie wyższe,
 5. co najmniej 5 letni staż pracy,
 6. doświadczenie w zakresie fotografii, grafiki i montażu,
 7. doświadczenie w realizacji kampanii PR, 
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 9. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. nieposzlakowana opinia,
 11. znajomość przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych przez Biuro Analiz i Rozwoju oraz inne wymagania niezbędne, wynikające z przepisów szczególnych
 12. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie reporterskie
 2. umiejętność robienia i kadrowania zdjęć,
 3. tworzenie grafik,
 4. znajomość programów graficznych,
 5. znajomość programów montażowych.
 6. kreatywność i poczucie estetyki,
 7. dyspozycyjność,
 8. znajomość pakietu biurowego Microsoft Office.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. zakres odpowiedzialności:
  1. przygotowywanie zdjęć, grafik i materiałów wideo na potrzeby Urzędu Miasta Zielona Góra
  2. przygotowywanie i prowadzenie promocyjnych akcji i konkursów z zakresu pracy Biura,
  3. prowadzenie kampanii promocyjnych na oficjalnych profilach w mediach społecznościowych,
  4. organizacja i nadzorowanie kampanii PR,
  5. współdziałanie w organizowaniu konferencji prasowych związanych z zakresem działania Biura
  6. inne zadania wskazane przez bezpośredniego przełożonego.
 2. zakres uprawnień:
  1. użytkowanie składników majątku urzędu ,
  2. dostęp i uprawnienia użytkownika podsystemów informatycznych według odrębnego upoważnienia,
  3. dostęp do Internetu i poczty elektronicznej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu;
 2. 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Niepodległości 13
 4. umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony
 5. specyfika pracy: praca przy komputerze :powyżej 4 godzin dziennie, częściowa praca w terenie

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-07-22 15:30:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
 1. Urząd Miasta Zielona Góra
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra
  parter, Kancelaria Ogólna Urzędu;
   
 2. Jeśli dokumenty zostaną przesłane pocztą, prosimy o dopisanie na kopercie słów:
  Nabór na stanowisko głównego specjalisty w Departamencie Komunikacji Społecznej – Biuro Analiz i Rozwoju”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.
 
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dudrak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-09 11:15:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dudrak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-09 11:17:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Junke
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-27 14:53:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1432 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony