ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.13.2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.13.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Biuro Obsługi Urzędu

Data udostępnienia: 2019-05-09

Ogłoszono dnia: 2019-05-09 przez kadry

Termin składania dokumentów: 2019-05-23 15:30:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.13.2019

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie wyższe,
 8. co najmniej 5 letni staż pracy,
 9. znajomość przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych przez Biuro Obsługi Urzędu a w szczególności: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych, znajomość terminów pomiarów ochronnych i przeglądów
b. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 2. umiejętność kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy,
 3. umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji w powierzonym zakresie,
 4. umiejętność radzenia sobie ze stresem
 5. obowiązkowość, sumienność, rzetelność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

zakres odpowiedzialności:
1) wykonywanie zadań w zakresie administrowania budynkami będącymi w trwałym zarządzie urzędu tj.:
-  prowadzenie książek obiektów,
- zlecanie badań elektrycznych, kominiarskich, gazowych,
- zlecanie przeglądów technicznych,
- sporządzanie umów i zleceń na bieżące utrzymanie sprawności technicznej w budynkach w zakresie m.in. funkcjonowania klimatyzacji, nadzoru nad kotłowniami gazowymi, serwisowania instalacji oddymiania klatek schodowych,
- sporządzanie harmonogramów czasu pracy portierów i sprzątaczek;
 
2) dbałość o estetykę budynków a w szczególności aktualizowanie szyldów, tablic urzędowych i informacyjnych;
 
3) wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:
- zaopatrywanie apteczek pierwszej pomocy w artykuły medyczne,
- realizacja zadań związanych z wyposażeniem w sprzęt oraz urządzenia przeciwpożarowe i gaśnicze,
- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynków;
 
4) wykonywanie zadań w zakresie gospodarki materiałowej urzędu:
- wykonywanie identyfikatorów osobowych dla pracowników urzędu bezpośrednio obsługujących mieszkańców,
- zlecanie wykonywania pieczęci i stempli wg wcześniej uzgodnionego wzoru,
- prowadzenie rejestru odcisków pieczęci,
- rozliczanie faktur za wykonanie pieczęci,
- likwidacja pieczęci nieaktualnych, zwróconych przez komórki organizacyjne;
 
5) wykonywanie zadań w zakresie prowadzenia sekretariatu i obsługi biura.
 
zakres uprawnień:
1) użytkowanie składników majątku wg karty indywidualnego wyposażenia,
2) dostęp do internetu, poczty elektronicznej i podsystemów informatycznych zgodnie z przyznanymi uprawnieniami.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu;
 2. 40 godzin tygodniowo ( w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Boh. Westerplatte 23
 4. umowa o pracę : pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 5. specyfika pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; częściowa praca w terenie

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-05-23 15:30:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
 
c. Miejsce:
Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, parter, Kancelaria Ogólna Urzędu;
prosimy o dopisanie na kopercie słów: „Nabór na stanowisko inspektor DO-OU”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zniszczone.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
kadry
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
kieorownik Biura Obsługi Urzędu, kadry
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-13 11:33:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Sawicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-13 11:37:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dudrak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-11 10:43:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1211 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony