ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ochrona Danych Osobowych 25868
Inspektor Ochrony Danych 2401
Ochrona wizyjna 3968
Archiwum BIP Gminy ZG 113

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory do Sejmu i Senatu 2023 2697
Informacje dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych 2615
Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP 256
Obwieszczenie PKW o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP 365
WYBORY - Co i gdzie załatwić w Urzędzie? 707
Komunikaty 221
Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością 288
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na 15 października 2023 r. 225
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na 15 października 2023 r. 167
Uchwały Sejmu RP 151
Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów na terenie miasta Zielona Góra 227
Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości 155
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach 316
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zielona Góra o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego 185
Informacja o dodatkowych zgłoszeniach do obwodowych komisji wyborczych oraz terminie losowania 235
e-Urząd 250445
Centralny Rejestr Spraw 30232
Status dowodu osobistego 209429
Status dowodu rejestracyjnego 88980
Status prawa jazdy 86144
Informacje o stanie środowiska 107
Kontakt z Urzędem 55
Co i jak załatwić w urzędzie? 5819240
Wykaz procedur wg haseł 1563037
Sprawy 1805726
Konsultacje społeczne 112613
Konsultacje rynkowe 2848
Młodzieżowa Rada Miasta 88030
Zielonogórska Rada Seniorów 42186
Kadencja 2022-2024 524
Posiedzenia Zielonogórskiej Rady Seniorów 944
Uchwały Zielonogórskiej Rady Seniorów 1091
Archiwum 2016-2022 997
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 93
Dzielnica Nowe Miasto 72
Władze Miasta 5184
Prezydent Miasta 225755
Zastępca Prezydenta Miasta 63506
Zastępca Prezydenta Miasta 57141
Sekretarz Miasta 47456
Skarbnik Miasta 42767
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2022 740
Realizacja polityk, programów i strategii 301
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 304
Zrealizowane inwestycje 248
Realizacja uchwał Rady Miasta 190
Realizacja budżetu obywatelskiego 202
Realizacja usług publicznych 268
Działalność spółek miejskich 267
Sprawozdanie z wykonania budżetu 294
Informacja dotycząca udziału mieszkańców w debacie na temat Raportu o stanie Miasta Zielona Góra 200
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2021 2819
Realizacja polityk, programów i strategii 957
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 958
Zrealizowane inwestycje 888
Realizacja uchwał rady miasta 684
Realizacja budżetu obywatelskiego 702
Realizacja usług publicznych 802
Działalność spółek miejskich w 2021 r. 776
Sprawozdanie z wykonania budżetu 822
Informacja dotycząca udziału mieszkańców w debacie na temat Raportu o stanie Miasta Zielona Góra 1181
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2020 5960
Realizacja polityk, programów i strategii 1487
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 1818
Zrealizowane inwestycje 1317
Realizacja uchwał rady miasta 1360
Realizacja budżetu obywatelskiego 1449
Realizacja usług publicznych 1272
Działalność spółek miejskich w 2020 r. 1500
Sprawozdanie z wykonania budżetu 1511
Informacja dotycząca udziału mieszkańców w debacie na temat Raportu o stanie Miasta Zielona Góra 1931
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2019 4221
Realizacja polityk, programów i strategii 2165
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 4881
Zrealizowane inwestycje 4291
Realizacja uchwał Rady Miasta 3339
Realizacja budżetu obywatelskiego 1481
Realizacja usług publicznych 2313
Działalność spółek miejskich 5723
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2360
Raport o stanie miasta Zielona Góra - prezentacja 2028
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2018 6031
Realizacja polityk, programów i strategii 3251
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 4511
Zrealizowane inwestycje 2756
Realizacja uchwał Rady Miasta 3598
Realizacja budżetu obywatelskiego 2537
Realizacja usług publicznych 2910
Działalność spółek miejskich w 2018 r. 3664
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2817
Urząd Miasta 1513890
Departamenty, Wydziały i Biura 644518
Departament Prezydenta Miasta 41436
Biuro Audytu 33514
Biuro Informacji i Kontaktu z Mediami 427
Biuro Miejskich Rzeczników 83664
Biuro Prezydenta Miasta 73738
Departament Komunikacji Społecznej (DK) 7230
Biuro Prasowe (PR) 5595
Biuro Analiz i Rozwoju (AR) 3741
Departament Inwestycji Miejskich (DI) 14954
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ) 6811
Departament Zarządzania Drogami (DZ) 38698
Biuro Budowy Dróg (DZ-BD) 9943
Biuro Utrzymania Dróg (DZ-UD) 13240
Biuro Zarządzania Pasem Drogowym (DZ-PD) 18012
Biuro Ruchu Drogowego (DZ-RD) 17329
Departament Inwestycji Strategicznych (DS) 123238
Departament Rozwoju Miasta 99372
Biuro Administracji Budowlanej 64425
Biuro Geodezji i Katastru 79506
Biuro Ochrony Środowiska 81252
Biuro Urbanistyki i Planowania 46578
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 26210
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 29929
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 15806
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 34705
Departament Edukacji i Spraw Społecznych (DE) 132155
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych (WO) 49539
Urząd Stanu Cywilnego (USC) 80093
Wydział Spraw Obywatelskich (SO) 42193
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki (SK) 18220
Wydział Świadczeń Rodzinnych (ŚR) 72556
Departament Finansowy 18168
Biuro Budżetu i Rachunkowości (WB) 25751
Biuro Egzekucji Administracyjnej (EA) 16889
Biuro Podatków Lokalnych (PO) 56796
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 13989
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 49998
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej (GM) 66717
Biuro Gospodarki Komunalnej (GK) 21457
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej (PD) 42428
Biuro Gospodarki Odpadami (GO) 51241
Biuro Dodatków Mieszkaniowych (DM) 19889
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 40016
Straż Miejska 81389
Inspektor Ochrony Danych 8447
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 5694
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 6011
Biuro Ochrony Wizyjnej 16736
Departament Dzielnicy Nowe Miasto 7871
Biuro Dzielnicy 5788
Departament Organizacyjny 12344
Biuro Obsługi Urzędu 26011
Biuro Organizacyjne 24004
Biuro Zamówień Publicznych 13270
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 8077
Biuro Rady Miasta 12215
Biuro Informatyki 27409
Wydział Funduszy Europejskich (FE) 11523
Wydział Komunikacji (KM) 256209
Oświadczenia majątkowe 300105
Straż Miejska 1043
Rada Miasta 210260
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 72347
Komisje Rady Miasta 54233
Radni Miasta Zielona Góra 117849
Oświadczenia majątkowe 31455
2022 3013
2021 6255
2020 7031
2019 7166
2018 8931
2018-2023 początek kadencji 14867
2015 - 2018 zakończenie kadencji 6762
2017 15677
2015-2018 początek kadencji 21081
Sesje Rady Miasta 811984
Informacja dotycząca udziału mieszkańców w debacie na temat Raportu o stanie Miasta Zielona Góra 5451
Transmisje obrad rady 108958
Archiwum audio 66904
Realizacja sesji Rady Miasta 356500
Protokoły sesji 331856
Interpelacje i zapytania radnych 436535
Imienne wykazy głosowań radnych 6989
Dyżury Radnych 52818
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 20815
Komunikaty 1790020
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 386158
Instalacje PEM 64033
Planowanie przestrzenne 483455
Postępowania wodnoprawne 298698
Decyzja środowiskowa 247446
Zgłoszenia budowlane 575668
Obwieszczenia 333529
Zimowe utrzymanie dróg 4008
Informacje 399
Dyżury aptek - zmiany 2093
Zgromadzenia i imprezy masowe 57277
Planowane zgromadzenia 512555
Planowane imprezy masowe 27627
Zawiadomienie o zgromadzeniu 62
Zawiadomienie o organizowanej imprezie artystycznej lub rozrywkowej 1304
Uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 141
Przepisy prawne 62
Nieruchomości 265963
Informacja o wykazach nieruchomości 2293421
Najem 288347
Dzierżawy 1848735
Przetargi 1476105
Nieruchomości oferowane do zbycia 715958
Użytkowanie 20014
Użyczenie 23345
Podatki i opłaty 92996
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego 6755
Budżet obywatelski 33786
2022 6541
2021 18974
2020 6402
2019 3268
Budżet i finanse 7883
Budżet miasta 223369
Projekty budżetów Miasta 74499
Uchwały budżetowe 8311361
Sprawozdania z wykonania budżetu 136791
Informacje o przebiegu budżetu 235609
Ulgi i pomoc publiczna 74816
Opłata skarbowa 123
Numery rachunków bankowych 212071
Dług publiczny 16112
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 143000
Sprawozdania finansowe 78740
Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta Zielona Góra 1418
2018 2597
2019 1808
2020 1066
2021 979
2022 301
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 35799
Rejestry umów 12822
Akty prawne 13648778
Projekty uchwał, konsultacje 462257
Uchwały i Zarządzenia 10630344
Obwieszczenia 514
Obwieszczenia Rady Miasta 43451
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 57397
Informacje Prezydenta Miasta 28828
Archiwalne 8342104
Dzienniki Ustaw 91
Monitor Polski 115
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 103
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 4205
Nieodpłatna pomoc prawna 101836
Informacje o stanie środowiska 139067
Programu ochrony środowiska przed hałasem 8008
Sprawozdania z badań próbek wody 251334
Program "Czyste powietrze" 6134
Pomniki przyrody ożywionej na terenie miasta Zielona Góra 3362
Niska emisja w mieście 3663
Aktualności 5048
Jakość powietrza w Zielonej Górze 21935
Niska emisja - poważny problem 3252
Plany i programy 7008
Przydatne aplikacje i programy 5425
Edukacja ekologiczna 4449
Program ochrony środowiska 16931
Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu 252
Rewitalizacja Miasta 169016
Rewitalizacja w roku 2015 2660
Rewitalizacja w roku 2016 2930
Rewitalizacja w roku 2017 2894
Rewitalizacja w roku 2018 3795
Informacja na temat poprawy efektywności energetycznej 1353
Informacja o prawie pierwokupu 904
Inwestycje wspierane przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa mieszkalnego 373
Planowanie przestrzenne 680
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 352228
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 264522
Ochrona danych osobowych 2707
Wyłożenie do publicznego wglądu 403884
ZIELONA - Zielona Góra 7811
Koncepcje 12465
Rejestr wniosków do planów miejscowych 8852
Zagospodarowanie przestrzenne 6276
Inwestycje celu publicznego 421766
Warunki zabudowy 71790
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji 11088
Miejski Konserwator Zabytków 118542
Zakres ochrony 11786
Strefa ochrony konserwatorskiej 16986
Do pobrania 29019
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra w latach 2011-2014 21122
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 10993
Postępowania administracyjne w sprawie wpisania obiektów do rejestru zabytków 2597
Stanowisko ds. rewitalizacji zabytków 1364
Obwieszczenia 4613
Gospodarka Odpadami 107327
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 69
Punkt selektywnej zbiórki 57546
Podmiot odbierający odpady 6901
Harmonogramy odbioru odpadów 3424
Adresy punktów zbierania folii, sznurka i opon 1834
RIPOK 6960
Rejestr działalności regulowanej 7007
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 6174
Akty prawne 8298
Sprawozdawczość 9150
Biuro Gospodarki Odpadami 111
Sprawozdawczość za 2022 rok 381
Sprawozdawczość za 2021 rok 939
Sprawozdawczość za 2020 rok 1772
Sprawozdawczość za 2019 rok 2347
Sprawozdawczość za 2018 rok 3074
Sprawozdawczość za rok 2017 3777
Wykaz punktów przyjmowania zużytego sprzętu 3334
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 9792
Zawiadomienie dot. udzielenia zamówienia publicznego na odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych na 2022 r. 1239
Zawiadomienie dot. udzielenia zamówienia publicznego na odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych na 2023 r. 731
Zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków 2233
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 4612
Konkursy ofert - ogłoszenia 771844
Konkursy ofert - wyniki 444489
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 574977
Tryb pozakonkursowy - wyniki 42136
Zamówienia do 130 tys. zł. 1066618
Wyniki 265601
Zamówienia publiczne 4343683
Archiwum zamówień publicznych 2072853
Wyniki zamówień publicznych 2123778
Wyniki innych postępowań 1483547
Zamówienia na usługi społeczne 255232
Wyniki 91917
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 17056
Położenie geograficzne 20017
Historia miasta 30493
Nauka i kultura 14915
Ludność i rynek pracy 41568
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 50782
Strategia rozwoju miasta 33989
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 13640
Kierunki rozwoju miasta 41786
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 92450
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 6651
Polityka zagraniczna 71227
Dokumenty dotyczące miast partnerskich i zaprzyjaźnionych 7065
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 44174
Pozostałe zamówienia 34550
Wyniki 3527
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 559380
Nabór kandydatów - wyniki 22553
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 31668
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 110276
REJESTR JEDNOSTEK 63873
Oświadczenia majątkowe 2022 1156
Oświadczenia majątkowe 2021 3873
Oświadczenia majątkowe 2020 13461
Oświadczenia majątkowe 2019 18388
Oświadczenia majątkowe 2018 19001
Oświadczenia majątkowe 2017 26574
Żłobki 100306
Szkoły podstawowe 277456
Placówki oświatowe 111839
Gimnazja - zawartość archiwalna 144489
Szkoły ponadgimnazjalne 236090
Spółki 98307
Administracja zespolona 91961
Jednostki budżetowe 175713
Przedszkola 392169
Zakłady budżetowe 37515
Instytucje kultury 40018
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 33233
Kontrola i audyt 54226
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 80262
Kontrole zewnętrzne 110549
2023 rok 544
2022 rok 982
2021 rok 2210
2020 rok 6689
2019 rok 8904
2018 rok 6632
2017 rok 19172
2016 rok 36579
2014 rok 9517
2015 rok 15169
Kontrole wewnętrzne 13323
Kontrole jednostek podległych 1430
2022 3620
2021 5689
2020 5864
2019 13337
2018 27506
2017 21724
2016 37751
2015 55675
2013 75291
2014 41969
2012 108724
2011 108241
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra 51394
Plan audytu wewnętrznego i sprawozdanie z jego realizacji 25683
Organizacje pozarządowe 183443
Sprawozdania z programu 23521
Inicjatywy lokalne 4659
Czym jest inicjatywa lokalna 5350
Wzory dokumentów 8527
Zadania zgłoszone w ramach inicjatywy lokalnej 4776
Rejestry, ewidencje i archiwa 51651
REJESTR ZBIORÓW 32028
Petycje 42374
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 67989
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 59167
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 9537
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 46697
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 41777
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 7722
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 80500
Deklaracja dostępności 6230
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 2188057

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 29827
Zespół redakcyjny 43161
Instrukcja obsługi 33182
Rejestr zmian 9142601
Statystyki 35312
Strona główna 126
Mapa serwisu 35696
Instrukcja obsługi 28017
Tłumacz języka migowego 80
Kanały RSS 13132
Polityka Plików Cookies 59840
Kontakt 135716
« powrót do poprzedniej strony