ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ochrona Danych Osobowych 23689
Inspektor Ochrony Danych 2091
Ochrona wizyjna 3447
Archiwum BIP Gminy ZG 112

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 243437
Centralny Rejestr Spraw 29201
Status dowodu osobistego 207025
Status dowodu rejestracyjnego 86135
Status prawa jazdy 84078
Informacje o stanie środowiska 105
Kontakt z Urzędem 54
Co i jak załatwić w urzędzie? 5578414
Wykaz procedur wg haseł 1493897
Sprawy 1732649
Konsultacje społeczne 103062
Konsultacje rynkowe 1289
Młodzieżowa Rada Miasta 83384
Zielonogórska Rada Seniorów 40068
Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego 88
Dzielnica Nowe Miasto 69
Władze Miasta 4561
Prezydent Miasta 192799
Zastępca Prezydenta Miasta 61402
Zastępca Prezydenta Miasta 55313
Sekretarz Miasta 46258
Skarbnik Miasta 41739
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2021 2023
Realizacja polityk, programów i strategii 665
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 682
Zrealizowane inwestycje 645
Realizacja uchwał rady miasta 488
Realizacja budżetu obywatelskiego 502
Realizacja usług publicznych 585
Działalność spółek miejskich w 2021 r. 559
Sprawozdanie z wykonania budżetu 619
Informacja dotycząca udziału mieszkańców w debacie na temat Raportu o stanie Miasta Zielona Góra 974
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2020 5434
Realizacja polityk, programów i strategii 1267
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 1548
Zrealizowane inwestycje 1123
Realizacja uchwał rady miasta 1177
Realizacja budżetu obywatelskiego 1245
Realizacja usług publicznych 1070
Działalność spółek miejskich w 2020 r. 1241
Sprawozdanie z wykonania budżetu 1294
Informacja dotycząca udziału mieszkańców w debacie na temat Raportu o stanie Miasta Zielona Góra 1740
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2019 3916
Realizacja polityk, programów i strategii 1860
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 4267
Zrealizowane inwestycje 3725
Realizacja uchwał Rady Miasta 2917
Realizacja budżetu obywatelskiego 1299
Realizacja usług publicznych 2032
Działalność spółek miejskich 5034
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2074
Raport o stanie miasta Zielona Góra - prezentacja 1770
Raport o stanie Miasta Zielona Góra w roku 2018 5758
Realizacja polityk, programów i strategii 2994
Sprawozdania z realizacji polityk strategii, programów 4169
Zrealizowane inwestycje 2556
Realizacja uchwał Rady Miasta 3302
Realizacja budżetu obywatelskiego 2336
Realizacja usług publicznych 2692
Działalność spółek miejskich w 2018 r. 3359
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2602
Urząd Miasta 1476593
Departamenty, Wydziały i Biura 623281
Departament Prezydenta Miasta 40058
Biuro Audytu 32458
Biuro Informacji i Kontaktu z Mediami 301
Biuro Miejskich Rzeczników 79734
Biuro Prezydenta Miasta 70528
Departament Komunikacji Społecznej (DK) 6471
Biuro Prasowe (PR) 4898
Biuro Analiz i Rozwoju (AR) 3196
Departament Inwestycji Miejskich (DI) 13323
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ) 6017
Departament Zarządzania Drogami (DZ) 33788
Biuro Budowy Dróg (DZ-BD) 8699
Biuro Utrzymania Dróg (DZ-UD) 11380
Biuro Zarządzania Pasem Drogowym (DZ-PD) 15999
Biuro Ruchu Drogowego (DZ-RD) 14198
Departament Inwestycji Strategicznych (DS) 121429
Departament Rozwoju Miasta 96459
Biuro Administracji Budowlanej 61371
Biuro Geodezji i Katastru 75143
Biuro Ochrony Środowiska 77405
Biuro Urbanistyki i Planowania 44850
Biuro Obrotu Nieruchomosciami 24436
Biuro Użytkowania Wieczystego i Opłat 28572
Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami (RN) 14826
Biuro Zagospodarowania Przestrzennego 33242
Departament Edukacji i Spraw Społecznych (DE) 128583
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych (WO) 43386
Urząd Stanu Cywilnego (USC) 67692
Wydział Spraw Obywatelskich (SO) 35472
Wydział Sportu, Kultury i Turystyki (SK) 16244
Wydział Świadczeń Rodzinnych (ŚR) 68779
Departament Finansowy 17302
Biuro Budżetu i Rachunkowości (WB) 24642
Biuro Egzekucji Administracyjnej (EA) 15826
Biuro Podatków Lokalnych (PO) 54222
Biuro Dochodów Budżetowych (BD) 13289
Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej 48188
Biuro Gospodarki Mieszkaniowej (GM) 63355
Biuro Gospodarki Komunalnej (GK) 19136
Biuro Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej (PD) 40783
Biuro Gospodarki Odpadami (GO) 48494
Biuro Dodatków Mieszkaniowych (DM) 17502
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 36648
Straż Miejska 76436
Inspektor Ochrony Danych 7878
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 5272
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 5648
Biuro Ochrony Wizyjnej 14269
Departament Dzielnicy Nowe Miasto 7266
Biuro Dzielnicy 5049
Departament Organizacyjny 11704
Biuro Obsługi Urzędu 24615
Biuro Organizacyjne 22998
Biuro Zamówień Publicznych 12702
Biuro Obsługi Prawnej (OP) 7695
Biuro Rady Miasta 11600
Biuro Informatyki 26754
Wydział Funduszy Europejskich (FE) 10375
Wydział Komunikacji (KM) 227128
Oświadczenia majątkowe 285257
Straż Miejska 839
Rada Miasta 206184
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta 69766
Komisje Rady Miasta 53196
Radni Miasta Zielona Góra 113432
Oświadczenia majątkowe 27647
2021 4551
2020 6410
2019 6601
2018 8284
2018-2023 początek kadencji 13176
2015 - 2018 zakończenie kadencji 6352
2017 14845
2016 11978
2015-2018 początek kadencji 20610
Sesje Rady Miasta 768995
Informacja dotycząca udziału mieszkańców w debacie na temat Raportu o stanie Miasta Zielona Góra 4637
Transmisje obrad rady 100362
Archiwum audio 64937
Realizacja sesji Rady Miasta 333782
Protokoły sesji 314608
Interpelacje i zapytania radnych 383315
Imienne wykazy głosowań radnych 6505
Dyżury Radnych 51034
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 19171
Komunikaty 1717345
Inwestycje oddziaływujace na środowisko 356299
Instalacje PEM 51092
Planowanie przestrzenne 458345
Postępowania wodnoprawne 282551
Decyzja środowiskowa 229460
Zgłoszenia budowlane 540823
Obwieszczenia 313846
Zimowe utrzymanie dróg 3575
Informacje 209
Dyżury aptek - zmiany 708
Zgromadzenia i imprezy masowe 55411
Planowane zgromadzenia 460028
Planowane imprezy masowe 23569
Zawiadomienie o zgromadzeniu 62
Zawiadomienie o organizowanej imprezie artystycznej lub rozrywkowej 1229
Uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 139
Przepisy prawne 62
Nieruchomości 260093
Informacja o wykazach nieruchomości 2209558
Najem 277116
Dzierżawy 1696484
Przetargi 1390763
Nieruchomości oferowane do zbycia 686561
Użytkowanie 19670
Użyczenie 22558
Podatki i opłaty 88041
Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego 6169
Budżet obywatelski 32942
2022 5623
2021 18364
2020 5866
2019 2955
Budżet i finanse 7822
Budżet miasta 217738
Projekty budżetów Miasta 72179
Uchwały budżetowe 7621009
Sprawozdania z wykonania budżetu 130146
Informacje o przebiegu budżetu 222339
Ulgi i pomoc publiczna 71216
Opłata skarbowa 123
Numery rachunków bankowych 203842
Dług publiczny 15731
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 136039
Sprawozdania finansowe 75562
Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta Zielona Góra 1220
2018 2356
2019 1656
2020 882
2021 629
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra 34124
Rejestry umów 11663
Akty prawne 12720378
Projekty uchwał, konsultacje 435326
Uchwały i Zarządzenia 9900942
Obwieszczenia 508
Obwieszczenia Rady Miasta 42639
Obwieszczenia Prezydenta Miasta 55527
Informacje Prezydenta Miasta 28232
Archiwalne 7701314
Dzienniki Ustaw 91
Monitor Polski 115
Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy 103
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 3680
Nieodpłatna pomoc prawna 90715
Informacje o stanie środowiska 132490
Programu ochrony środowiska przed hałasem 7359
Sprawozdania z badań próbek wody 231965
Program "Czyste powietrze" 3653
Pomniki przyrody ożywionej na terenie miasta Zielona Góra 3141
Niska emisja w mieście 3453
Aktualności 4697
Jakość powietrza w Zielonej Górze 14937
Niska emisja - poważny problem 3047
Plany i programy 6533
Przydatne aplikacje i programy 5081
Edukacja ekologiczna 4200
Program ochrony środowiska 15781
Rewitalizacja Miasta 160065
Rewitalizacja w roku 2015 2480
Rewitalizacja w roku 2016 2740
Rewitalizacja w roku 2017 2659
Rewitalizacja w roku 2018 3561
Informacja na temat poprawy efektywności energetycznej 1165
Informacja o prawie pierwokupu 670
Planowanie przestrzenne 680
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 342300
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 260088
Ochrona danych osobowych 2478
Wyłożenie do publicznego wglądu 383254
ZIELONA - Zielona Góra 7580
Koncepcje 12227
Rejestr wniosków do planów miejscowych 8061
Zagospodarowanie przestrzenne 5243
Inwestycje celu publicznego 330820
Warunki zabudowy 57510
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji 8423
Miejski Konserwator Zabytków 114619
Zakres ochrony 11458
Strefa ochrony konserwatorskiej 16432
Do pobrania 28209
Rewitalizacja obszarów Miasta Zielona Góra w latach 2011-2014 20582
Zielonogórskie budynki po rewitalizacji ( wybór ) 10455
Postępowania administracyjne w sprawie wpisania obiektów do rejestru zabytków 2206
Stanowisko ds. rewitalizacji zabytków 1061
Obwieszczenia 3504
Gospodarka Odpadami 103181
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 69
Punkt selektywnej zbiórki 48455
Podmiot odbierający odpady 6627
Harmonogramy odbioru odpadów 3147
Adresy punktów zbierania folii, sznurka i opon 1597
RIPOK 6705
Rejestr działalności regulowanej 6704
Rejestr jednostek odbierających nieczystości ciekłe 5916
Akty prawne 8026
Sprawozdawczość 8831
Biuro Gospodarki Odpadami 111
Sprawozdawczość za 2021 rok 684
Sprawozdawczość za 2020 rok 1469
Sprawozdawczość za 2019 rok 2065
Sprawozdawczość za 2018 rok 2886
Sprawozdawczość za rok 2017 3550
Wykaz punktów przyjmowania zużytego sprzętu 3118
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7862
Zawiadomienie dot. udzielenia zamówienia publicznego na odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych na 2022 r. 1021
Zawiadomienie dot. udzielenia zamówienia publicznego na odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych na 2023 r. 478
Zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków 75
Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 4235
Konkursy ofert - ogłoszenia 715238
Konkursy ofert - wyniki 407779
Tryb pozakonkursowy - ogłoszenia 513965
Tryb pozakonkursowy - wyniki 38252
Zamówienia do 130 tys. zł. 1027960
Wyniki 251555
Zamówienia publiczne 4149151
Archiwum zamówień publicznych 1927005
Wyniki zamówień publicznych 1997921
Wyniki innych postępowań 1374442
Zamówienia na usługi społeczne 242282
Wyniki 85631
Polityka wewnętrzna i zagraniczna miasta 2140
Prezentacja miasta 16475
Położenie geograficzne 19482
Historia miasta 28146
Nauka i kultura 14535
Ludność i rynek pracy 39142
Honorowi i zasłużeni obywatele Zielonej Góry 48759
Strategia rozwoju miasta 32917
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra 13357
Kierunki rozwoju miasta 40077
Narzędzia lokalnej polityki rozwoju. Programy operacyjne 88916
Współpraca miasta Zielona Góra z miastami partnerskimi 6152
Polityka zagraniczna 70330
Dokumenty dotyczące miast partnerskich i zaprzyjaźnionych 5304
Wystąpienia, projekty, stanowiska i opinie władz miasta 43557
Pozostałe zamówienia 32197
Wyniki 3464
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych 537739
Nabór kandydatów - wyniki 19939
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 30181
Jednostki organizacyjne prowadzone przez miasto 108015
REJESTR JEDNOSTEK 61885
Oświadczenia majątkowe 2021 2417
Oświadczenia majątkowe 2020 11411
Oświadczenia majątkowe 2019 16579
Oświadczenia majątkowe 2018 17630
Oświadczenia majątkowe 2017 24897
Oświadczenia majątkowe 2016 28115
Żłobki 97741
Szkoły podstawowe 267910
Placówki oświatowe 107659
Gimnazja - zawartość archiwalna 140966
Szkoły ponadgimnazjalne 227740
Spółki 94691
Administracja zespolona 89537
Jednostki budżetowe 168053
Przedszkola 378194
Zakłady budżetowe 36878
Instytucje kultury 38484
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 32375
Kontrola i audyt 54192
Plan kontroli i sprawozdanie z jego wykonania 78007
Kontrole zewnętrzne 109274
2022 rok 701
2021 rok 1886
2020 rok 5931
2019 rok 8155
2018 rok 6101
2017 rok 18060
2016 rok 34929
2015 rok 14492
2014 rok 9106
Kontrole wewnętrzne 13066
Kontrole jednostek podległych 1428
2022 2419
2021 4664
2020 5148
2019 12201
2018 25498
2017 20538
2016 35960
2015 53296
2013 73258
2014 41014
2012 106243
2011 105652
Kontrole podmiotów dotowanych przez miasto Zielona Góra 49793
Plan audytu wewnętrznego i sprawozdanie z jego realizacji 22084
Organizacje pozarządowe 178477
Sprawozdania z programu 22113
Inicjatywy lokalne 4269
Czym jest inicjatywa lokalna 4760
Wzory dokumentów 7715
Zadania zgłoszone w ramach inicjatywy lokalnej 4389
Rejestry, ewidencje i archiwa 50646
REJESTR ZBIORÓW 30158
Petycje 41603
Petycje składane do Prezydenta Miasta Zielona Góra 61688
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Prezydenta Miasta 53898
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Prezydenta Miasta 8650
Petycje składane do Rady Miasta Zielona Góra 41943
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Miasta 38074
Zbiorcze informacje o petycjach składanych do Rady Miasta 7013
Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie 78674
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 2024991
Deklaracja dostępności 5567

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 28903
Zespół redakcyjny 42144
Instrukcja obsługi 32789
Rejestr zmian 8509691
Statystyki 34686
Strona główna 126
Mapa serwisu 35113
Instrukcja obsługi 27629
Tłumacz języka migowego 80
Kanały RSS 12806
Polityka Plików Cookies 57255
Kontakt 115188
« powrót do poprzedniej strony