ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-09-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:01:19 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa oświetlenia ulic w ramach zadania „Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Racula” Iwona Ziembicka
13:54:09 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa odcinka drogi gminnej nr 007206F w sołectwie Ługowo w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Ługowo” Iwona Ziembicka
13:40:33 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Zakup laptopów - „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Monika Tyczyńska
13:40:32 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Zakup laptopów - „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Monika Tyczyńska
13:39:39 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Zakup laptopów - „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Monika Tyczyńska
13:26:40 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie statutu Dziennego Domu „Senior+” w Zielonej Górze oraz zmiany statutu Centrum Usług Opiekuńczych.
(widoczna od 2022-09-21 00:00:00)
Tomasz Dudrak
13:24:55 Edycja elementu informacja Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
(widoczna od 2019-08-06 00:00:00)
Tomasz Dudrak
13:24:27 Edycja elementu informacja Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych.
(widoczna od 2020-06-26 00:00:00)
Tomasz Dudrak
13:24:05 Edycja elementu informacja Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 w Zielonej Górze.
(widoczna od 2021-12-09 00:00:00)
Tomasz Dudrak
13:23:49 Edycja elementu informacja Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięcia sportowe dla zawodników będących uczniami.
(widoczna od 2021-12-17 00:00:00)
Tomasz Dudrak

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony