ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-09-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:06:20 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej od 01 listopada 2023 r. do 31 października 2026 r. na wyjście z elementami budynku poza granice nieruchomości.
(widoczna od 2023-09-29 00:00:00)
Ewa Leks
14:03:26 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej od 01 września 2023 r. do 31 sierpnia 2026 r. na ustawienie tymczasowego pawilonu handlowego, usługowego.
(widoczna od 2023-09-29 00:00:00)
Ewa Leks
14:00:40 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej od 01 sierpnia 2023 r. do 31 lipca 2026 r. pod garażem wybudowanym w zespole garażowym.
(widoczna od 2023-09-29 00:00:00)
Ewa Leks
13:57:41 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej do 31 grudnia 2025 r. na uprawę roślin jednorocznych, kwiatów, trawy i zieleni ozdobnej, na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dzierżawcy.
(widoczna od 2023-09-29 00:00:00)
Ewa Leks
13:54:33 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej od 01 października 2023 r. do 30 września 2026 r. na uprawę roślin jednorocznych, kwiatów, trawy i zieleni ozdobnej, na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dzierżawcy oraz na cele rekreacyjne na gruntach leśnych.
(widoczna od 2023-09-29 00:00:00)
Ewa Leks
13:33:50 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej – ul. Kętrzyńskiej w zakresie budowy obiektu obsługi uczestników ruchu (parkingu Park and Ride) realizowanego na dz. nr ewid. 876/1, 876/3, 876/5, 876/7, 230/33 obr. 0043 w Zielonej Górze
(widoczna od 2023-09-28 00:00:00)
Maciej Kościelniak
13:30:46 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów na istniejącej instalacji fermentacji osadów zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków w Zielonej Górze (dz. nr ewid. 470/2, 470/3, 470/4, 470/5, 470/6, 470/7, 470/8, 470/9, 470/10, 470/11, 470/12, 470/13, 470/14 obr. 0059)
(widoczna od 2023-09-28 00:00:00)
Maciej Kościelniak
12:22:54 Edycja elementu Przetargi 36/2023
(widoczna od 2023-07-21 00:00:00)
Martyna Przybyła
12:22:44 Upublicznienie elementu Przetargi - załącznik informacja o wyniku przetargu - Nazwa elementu do którego przynależy: 36/2023 Martyna Przybyła
12:22:05 Upublicznienie elementu informacja Promocja profilaktyki raka piersi, zachęcenie kobiet do wykonywania badań profilaktycznych.
(widoczna od 2023-09-28 00:00:00)
Dariusz Mach

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony