ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-01-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:47:47 Upublicznienie elementu informacja Informacja o wyborze najlepszej oferty dotyczącej opracowania dokumentu pn. "Raport z realizacji w latach 2020-2021 Programu Ochrony Środowiska dla miasta Zielona Góra na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027" Bartosz Czerniawski
15:01:38 Upublicznienie elementu informacja Uchwała nr LXVII.995.2023 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany uchwały nr V.34.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania i wysokości nagród i wyróżnień sportowych Monika Zalas
14:29:49 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego (ul. Działkowa dz. 189/17 obr. 0020)
(widoczna od 2023-01-31 00:00:00)
Beata Kmiecik
14:13:00 Edycja elementu Prawo budowlane sieć gazowa Halina Snarska
14:12:49 Edycja elementu Prawo budowlane sieć gazowa Halina Snarska
13:56:25 Edycja elementu Akty prawne - załącznik Treść zarządzenia nr 150.2023 - Nazwa elementu do którego przynależy: 150.2023 Tomasz Dudrak
13:55:56 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny 150.2023 Tomasz Dudrak
13:25:49 Upublicznienie elementu Prawo budowlane sieci elektroenergetyczne obejmujące napięcia znamionowe nie wyższe niż 1 kV Halina Snarska
13:21:33 Upublicznienie elementu Przetargi - załącznik Informacja o wyniku przetargu - Nazwa elementu do którego przynależy: 43/2022 Małgorzata Maciejewska
13:20:40 Edycja elementu Przetargi 43/2022
(widoczna od 2022-12-09 00:00:00)
Małgorzata Maciejewska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony