ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-08-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
18:13:53 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na:budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na działce nr 300/5 obręb 0045 sołectwo Drzonków w Zielonej Górze.
(widoczna od 2022-08-05 00:00:00)
Anna Winograd
18:12:33 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV, na działkach nr 675/5, 674/2, 367/1, 367/2 obręb 0054 sołectwo Stary Kisielin w Zielonej Górze.
(widoczna od 2022-08-05 00:00:00)
Anna Winograd
18:11:33 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV, na działkach nr 282/6 i 458 obręb 0056 sołectwo Jany w Zielonej Górze.
(widoczna od 2022-08-05 00:00:00)
Anna Winograd
18:10:20 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV, na działkach nr 314/1, 435, 458, 461 obręb 0056 sołectwo Jany w Zielonej Górze.
(widoczna od 2022-08-05 00:00:00)
Anna Winograd
18:09:18 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem, na działkach nr 97/12 i 938 obręb 0047 sołectwo Ochla w Zielonej Górze.
(widoczna od 2022-08-05 00:00:00)
Anna Winograd
18:07:32 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV, na działkach nr 624/2, 755/1, 755/4, 755/6 obręb 0054 sołectwo Stary Kisielin w Zielonej Górze.
(widoczna od 2022-08-05 00:00:00)
Anna Winograd
18:06:25 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci wodociągowej, na działkach nr 92, 116/22 obręb 0053 sołectwo Ługowo w Zielonej Górze.
(widoczna od 2022-08-05 00:00:00)
Anna Winograd
18:05:20 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV wraz z urządzeniami, na działkach 57/11, 59/4, 59/5, 59/6, 152 obręb 0046 sołectwo Kiełpin w Zielonej Górze.
(widoczna od 2022-08-05 00:00:00)
Anna Winograd
18:05:16 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV, na działkach nr 116/3, 116/5, 117 obręb 0054 sołectwo Stary Kisielin w Zielonej Górze.
(widoczna od 2022-08-05 00:00:00)
Anna Winograd
13:48:42 Upublicznienie elementu informacja Urząd Miasta Zielona Góra zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Stary Kisielin Jerzy Wojtkowiak

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony