ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2007-09-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
20:09:03 Upublicznienie aktu prawnego w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chynów, osiedla Kolorowego oraz polany położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9 w Zielonej Górze Tomasz Dudrak
19:59:53 Upublicznienie aktu prawnego w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra „Trasa Północna – Stefana Batorego” Tomasz Dudrak
19:50:56 Upublicznienie aktu prawnego uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Tomasz Dudrak
19:48:55 Edycja treści aktu prawnego w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Tomasz Dudrak
19:45:42 Upublicznienie aktu prawnego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej realizacji projektu „Centra kształcenia na odległość na wsiach” Tomasz Dudrak
19:43:35 Edycja treści aktu prawnego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej realizacji projektu „Centra kształcenia na odległość na wsiach” Tomasz Dudrak
19:41:19 Edycja treści aktu prawnego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej realizacji projektu „Centra kształcenia na odległość na wsiach” Tomasz Dudrak
19:36:58 Upublicznienie aktu prawnego w sprawie sprawozdania z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Zielona Góra” Tomasz Dudrak

Zmiany z dnia: 2007-09-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
17:46:56 Edycja wyników naboru UDOSTĘPNIANIE NIERUCHOMOŚCI MIASTA ZIELONA GÓRA W CELU UMIESZCZENIA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ Tomasz Dudrak
17:45:51 Upublicznienie wyników naboru SPRZEDAŻDZIAŁEK PRZYLEGŁYCH. Tomasz Dudrak

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony