ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2007-09-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:25:56 Upublicznienie aktu prawnego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców Tomasz Dudrak

Zmiany z dnia: 2007-09-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
21:02:16 Upublicznienie aktu prawnego w sprawie zapewnienia środków finansowych w budżecie miasta na rok 2007 i 2008 na realizację przedsięwzięcia pn. „Wspieranie rozwoju gospodarki i turystyki w obszarze przygranicznym” w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Tomasz Dudrak
20:49:54 Upublicznienie aktu prawnego w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis Tomasz Dudrak
20:46:23 Edycja treści aktu prawnego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych, przeznaczonych na cele mieszkalne, na rzecz użytkowników wieczystych - osób fizycznych Tomasz Dudrak
20:43:25 Upublicznienie aktu prawnego w sprawie stwierdzenia nabycia własności pojazdów przez Miasto Zielona Góra Tomasz Dudrak
20:34:08 Upublicznienie aktu prawnego w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu osiedla Jędrzychów V cz. III – „Zbożowa” Tomasz Dudrak
20:25:22 Upublicznienie aktu prawnego w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu osiedla Jędrzychów V cz. III – „Bajkowe” Tomasz Dudrak
20:16:54 Upublicznienie aktu prawnego w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze Tomasz Dudrak
20:10:25 Edycja treści aktu prawnego w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chynów, osiedla Kolorowego oraz polany położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9 w Zielonej Górze Tomasz Dudrak
20:09:03 Upublicznienie aktu prawnego w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chynów, osiedla Kolorowego oraz polany położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9 w Zielonej Górze Tomasz Dudrak

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony