ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-07-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:05:31 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej od 1 października 2020 r. do 30 września 2023 r. na cele rekreacyjne na gruntach leśnych - ul. Gajowa, dz. nr 760/7; ul. Wrocławska, dz. nr 771/10 (obr. 0033)
(widoczna od 2021-07-30 00:00:00)
Martyna Przybyła
08:58:31 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. na uprawę warzyw, kwiatów, trawy i zieleni ozdobnej na własne potrzeby, polepszenie zagospodarowania nieruchomości stanowiącej własność - ul. Jedności, dz. nr 15/24 (obr. 0030)
(widoczna od 2021-07-30 00:00:00)
Martyna Przybyła
08:55:55 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej od 1 października 2021 r. do 30 września 2024 r. na uprawę warzyw, kwiatów, trawy i zieleni ozdobnej na własne potrzeby, polepszenie zagospodarowania nieruchomości stanowiącej własność - ul. Chmielna, dz. nr 301/10; ul. Lwowska, dz. nr 152/35; ul. Osiedlowa, dz. nr 169/21, 169/29 (obr. 0032); ul. Aleja Juliusza Słowackiego, dz. nr 227/1; ul. Derwida, dz. nr 367/3 (obr. 0034)
(widoczna od 2021-07-30 00:00:00)
Martyna Przybyła

Zmiany z dnia: 2021-07-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:00:28 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na:budowie drogi ul. Przylep-Morelowa, na działkach nr 489/6, 487/3, 488/3, 486/9, 533, 531/1 obręb 0060 sołectwo Przylep w Zielonej Górze.
(widoczna od 2021-07-29 00:00:00)
Anna Winograd
15:58:48 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz z urządzeniami, na działce nr 286/4 i 975 obręb 0047 sołectwo Ochla w Zielonej Górze.
(widoczna od 2021-07-29 00:00:00)
Anna Winograd
15:55:58 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV wraz z urządzeniami, na działkach nr 413/1, 413/4, 413/5, 413/7 obręb 0044 sołectwo Racula w Zielonej Górze.
(widoczna od 2021-07-29 00:00:00)
Anna Winograd
13:25:17 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa placu zabaw pomiędzy ul. Ochla-Kożuchowska a ul. Ochla – Topolowa . Monika Tyczyńska
12:33:34 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Stworzenie parku do wypoczynku i rekreacji dla osiedla Mazurskiego i pobliskich Śląskiego, Pomorskiego w Zielonej Górze. Iwona Ziembicka
12:17:44 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa chodnika w ciągu ulicy Krępa – Odrzańska w Zielonej Górze w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Krępa Monika Tyczyńska
12:17:12 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa chodnika w ciągu ulicy Krępa – Odrzańska w Zielonej Górze w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Krępa Monika Tyczyńska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony