ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

ZGŁOSZENIE O ZAMIARZE USUNIĘCIA DRZEW LUB KRZEWÓW

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Ochrona środowiska

Ogłoszono dnia: 2017-11-02 08:04:49

Termin załatwienia

Zgodnie z Kartą Usługi Publicznej

Miejsce załatwienia

Zgodnie z Kartą Usługi Publicznej

Miejsce odbioru

Zgodnie z Kartą Usługi Publicznej

Załączniki