ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

ZGŁOSZENIE PRACY GEODEZYJNEJ

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Geodezja, ewidencja gruntów i budynków

Ogłoszono dnia: 2015-02-11 12:29:00

Termin załatwienia

Zgodnie z kartą usługi publicznej

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, VII piętro, pokój 713

Miejsce odbioru

Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, VII piętro, pokój 713

Załączniki