ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY PRAWNE

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Podatki i opłaty lokalne

Ogłoszono dnia: 2006-09-22 10:11:01

Termin załatwienia

Zgodnie z prawem miesiąc od załączenia kompletu dokumentów

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, VI piętro, pokój 602

Miejsce odbioru

Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, VI piętro, pokój 602

Opłaty

Załączniki