ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

OPŁATA SKARBOWA

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Podatki i opłaty lokalne

Ogłoszono dnia: 2006-07-13 22:15:41

Termin załatwienia

Zgodnie z kartą usługi publicznej

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, VI piętro, pokój: 604

Miejsce odbioru

Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, VI piętro, pokój: 604

Załączniki